Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

LETECKÁ SPOJOVACÍ ŠKOLA CHRUDIM

Škola vznikla původně již v září 1945 v Liberci, s úkolem cvičit spojovací personál letectva a radiolokační personál pro potřeby letectva, dělostřelectva a hlásné služby. V Liberci byla původně Vojenská odborná škola leteckých mechaniků - VOŠLM - nastoupili sem i žáci pilotní školy. Vzhledem k nedostatečným ubytovacím kapacitám, i provozu letiště se musela již na pozim 1945 přesunout do Pardubic, na jaře 1946 do Chrudimi.

1. května 1946 se zdejší letiště stalo posádkou pro Leteckou spojovací školu - VÚ 4649. Složena byla z velitelství školy (s hospodářskou správou, pomocnou letkou a letištní správou) a z výcvikové perutě o čtyřech letkách (1.letka palubních telegrafistů, 2.letka radiomechaniků, 3.letka radarových a jiných kursů, 4.letka školní).

Kromě letiště byla škola dislokována ve Slatiňanských kasárnách (v katastru Chrudimi, pojmenovné tak jen podle blízkých Slatiňan), přímo ve městě Chrudimi i v budově bývalé měšťanky - zde byli dislokováni palubní telegrafisté. V roce 1948 zde v rámci akce Haganah bylo cvičeno i 15 izraelců.

Náročný výcvik absolvovali mladí chlapci s ukončeným základním vzděláním a vyučeni v různých oborech. Všichni museli ale zvládnout náročné studium v předmětech radiotelegrafie, příjmu morse značek, radiové manipulace, navigaci, radiogoniometrii,aerodynamice,radiomechanice a ostatních specialisací. Velmi dobré výsledky ve studiu byly "zaviněny" nevšední snahou mladých chlapců ke zvládnutí této naročné a zajímavé profese. Dřeli, dřeli a dřeli v učebnách, na palubách letadel, trenažerech i po večerech a v osobním volnu.

Do roku 1950 absolvovaly takto školu čtyři turnusy, nastupujíci vždy 1.září toho roku. K 1.září 1950 bylo z ní a Školní základny IX vytvořeno Letecké spojovací učiliště, přejmenované od 1.ledna 1953 na Šturmanské a spojovací učiliště. Do Chrudimi se tak přesunuli letečtí dorostenci- navigátoři z letiště Havlíčkův Brod.

V červnu 1954 rozhodlo velení armády o sloučení chrudimského učiliště se Spojovacím učilištěm v Novém Městě nad Váhem. Přesunem 15.srpna 1954 byla ukončena tato škola, která vychovala palubní telegrafisty, kteří se osvědčili v armádě i u Aerolinií, jako telegrafisté na vyslanectvích, na lodích i ve službách u vládních letek nově vznikajících států v Africe. Z mechaniků a radaristů se stali uznávaní odborníci i v civilních profesích.

Jejich učitelé sloužili za druhé světové války v britské RAF. Platilo to tak pro jejich prvního velitele majora Karla Juchelku a Josefa Muroně. Major Juchelka byl v roce 1948 propuštěn z armády a vězněn. Major Muroň se stal spolu s kapitánem Zábršem a štábním kapitánem Slavomírem Janáčkem dne 26. června 1948 aktérem úletu, kdy s letadlem C-3 opustili Československo a přistáli ve Francii u Amiens. Spolu s nimi odletěly i jejich manželky a Janáčkův dvouletý syn.

Velitelem školy byl 30.6. 1948 ustanoven škpt. Augustin Mareš, od 23.7. 1949 plk Vladimír Charouzek. Dne 21.1.1950 převzal velení pplk. Ladislav Čech a 18.1.1951 mjr. Teodor Šlajchart.

Absolventi školy ani po šedesáti letech nezapomínají na svoji školu a Chrudim, scházi se pravidelně v Chrudimi a jejich první kroky vedou k pomníku "Těch kteří nedoletěli".

ing. A. Kalandřík.

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci