Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

SPOJOVACÍ VOJSKO
| Zpět na předhled druhů vojsk |

Spojovací vojsko se kdysi dávno dostalo do povědomí i civilních osob výrokem sice pravdivým, ale posléze už i trochu otřelým: „Bez spojení není velení." Velení může být i bez spojení, ale potom není k ničemu, protože rozkazy a nařízení se nedostanou včas k vykonavatelům.

Spojaři v ČSLA museli rovněž dokazovat takřka denně, že tu nejen jsou, ale své úkoly mají i dobře promyšlené a zabezpečené. Konec minulého a začátek nového století je v dobrém slova smyslu poznamenán bouřlivým rozvojem radiotechniky i vším ostatním, co s tím souvisí. Miliony mobilů v nikách občanů dokazují, jak by i ten vojenský život mohl být před dvaceti až třiceti léty nejen pohodlnější, ale i efektivněji využívaným při plnění služební činnosti. Spojaři i takové úkoly technicky v té době náročné zabezpečovali. Že to bylo za cenu nezměrné pracnosti, je již dnes jenom vzpomínka. Se sovětskými radiostanicemi KV i VKV i mnohými našimi československými, zabudovanými v obrněných transportérech nebo štábních autobusech R-3 AT, R- 4 AT jsme byli schopni velet podřízeným i přijímat nařízení shora. Lehce se to říká, ale udělat doslova na každém místě, o kterém velitel rozhodl jako o velitelském stanovišti, spojení radiové, rádio-reléové a linkové a k tomu ještě utajené (prostředky ZAS nebo VČ), o tom by mohli hovořit především sami spojaři. Když se konala větší cvičení operačních stupňů velení, dostávali jsme i sovětskou spojovací jednotku, která zřizovala kosmické spojení se štábem západního válčiště i s hlavním velitelem Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy.

Nelze nevzpomenout i radiostanice R-105 pro nižší, taktické jednotky nebo radioreléové stanice RDM-6 i RDM-12, které rozestavené na viditelných výšinách vlastně umožňovaly linkové spojení bez pracného a zdlouhavého kladení linek.

Organizačně existovalo spojovací vojsko již od nejnižších stupňů velení, praporem počínaje. Na operačních stupních (armády a front) to již byly pluky a brigády. Některé - uzlové - byly pro zhotovení vnitřního spojení na místech velení, jiné zase pro zřízení dálkového spojení.

| Zpět na předhled druhů vojsk |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci