Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

ŽENIJNÍ VOJSKO
| Zpět na předhled druhů vojsk | Překonávání vodních překážek |

Ženijní vojsko muselo být vycvičeno k plnění nelehkých úkolů v obranných i útočných bojích a operacích. Obrana ani útok nebyly nikdy pro ženisty odpočinkem. V obraně se samozřejmě o její ženijní budování museli starat vojáci všech druhů vojsk - motostřelci, tankisté, dělostřelci, chemici, ale i spojaři, vojáci týlového a technického zabezpečení, prostě všichni. Vždyť pro front to znamenalo vyhloubení asi jednoho milionu kubických metrů zeminy. A toho dosáhnout pouze ruční prací je nemyslitelné. Proto připadá nejobtížnější práce právě ženijním jednotkám a útvarům, patřících do organizace vševojskových svazků i svazů všech druhů vojsk. Pouze značné množství ženij-ních zemních strojů všeho druhu s vycvičenými obsluhami činí úkol splnitelný v požadované normě asi tří až pěti dnů. Musely se však budovat nebo zpevňovat komunikace, stavět dřevěné i pontonové mosty, a co je nesmírně důležité v obraně — pokládat minová pole, stavět odolné kryty a velitelská stanoviště.

Pro útočnou činnost musí být včas a v potřebném rozsahu zřízena přepraviště přes vodní překážky, podobně jako v obraně zpevňovat a budovat vybrané úseky komunikací a ani pokládání minových polí k ochraně boků útočících vojsk nebývá výjimkou.

K tomu u vševojskových pluků byla ženijní rota, u divizí ženijní prapory, u armád ženijní brigády a pontonové prapory, u Západního vojenského okruhu pontonový pluk, prapor pásových samohybných soulodí a nezbytné sklady ženijní munice.

Nelze vyjmenovat všechnu techniku, ale pro představu snad postačí vynikající pontonová mostová souprava na Tatrách 815 (32 říčních dílů, 4 pobřežní díly, 14 automobilů s pomocným příslušenstvím, 12 vlečných motorových člunů). Celou soupravu obsluhoval a udržoval pontonový prapor. Norma pro zřízení mostu o únosnosti 601 a délce 227 m byla 70 minut. Na jednom cvičení, kterého se zúčastnili i pozvaní vojenští pozorovatelé (rok 1986), postavili ženisté most přes Labe (601, délka 120m) od signálu k zahájení stavby do najetí prvního tanku na most za 13 minut (norma byla asi 27 minut)! Pozorovatelé uznale pokyvovali hlavami, protože se divili.

Významné od roku 1968 dodnes jsou pásové obojživelné trasportéry PTS-10 (únosnost lOt), univerzální minové ukladače (UMU z r.1967), mechanické odminovače-vyorávače (MOV), raketové odminovače ROD-200, mostní automobily AM-50, mostní tanky MT-55, minový ukladač MU-90 a jiná technika.

ČSLA se významně podílela na záchranných pracích při povodních na jižním Slovensku v r. 1965. Nasazeno bylo 11 000 vojáků s technikou, z toho 70% tvořili ženisté.

Ženijní vojsko bylo nepřetržitě cvičeno i využíváno k plnění staveb potřebných pro armádu. Neznám jeden případ, že by jim někdo jejich přímo úmornou práci na suchu i na vodě, ve dne i v noci, při cvičeních i v běžném denním vojenském životě záviděl. Úkoly plnili třeba i se zastaralejší, ale osvědčenou technikou. Pokud se u nich objevila nová technika, zpravidla ji navrhli i zkonstruovali sami.

| Zpět na předhled druhů vojsk |

Z knihy Generál studené války
zveřejněno se souhlasem autora
Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci