Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
CO-1-2
1979
Průzkum v Civilní obraně 1
CO-1-3
1985
Příprava občanů k Civilní obraně  
CO-1-4
1983
Zvláštní režim utajení u Civilní obrany ČSSR 1
CO-1-5
1982
Kontrolní činnost v nevojenské části Civilní obrany ČSSR 1
CO-1-7
1980
Plánování v Civilní obraně 1,2,3
CO-1-8
1982
Činnost štábu CO objektu a štábu služby CO při velení silám a prostředkům CO 1
CO-1-9
1986
Technická opatření Civilní obrany na území ČSSR 1
CO-1-21
1985
Normativy stavebně technických opatření CO na území ČSSR 1,2
CO-1-22
1985
Základní opatření pro zvyšování odolnosti národního hospodářství proti účinkům nepřátelského napadení 1
CO-1-23
1989
Jednotné normy pro posuzování poživatelnosti potravin,pokrmů,krmiv a vodě v podmínkách použití ZHN  
CO-2-1
1981
Zpracování plánu Civilní obrany ČSSR 1,2,3
CO-2-2
1984
Činnost štábu Civilní obrany ČSSR a štábů CO republik na místech velení 1,2
CO-2-3
1980
Utváření skupin sběračů raněných na vybraných středních školách  
CO-2-4
1981
Směrnice pro zabezpečení obyvatelstva prostředky individuální protichemické ochrany 1,2,3
CO-2-5
1982
Organizace a činnost štábů CO,svépomocných útvarů CO a základních jednotek CO obcí a měst 1,2
CO-2-7
1984
Ukrytí obyvatelstva 1,2
CO-2-8
1985
Ochrana obyvatelstva a objektů národního hospodářství před účinky průlomových vln 1
CO-2-9
1986
Zatemňovací opatření Civilní obrany ČSSR  
CO-2-10
1983
Hospodaření s rozpočtovými prostředky na speciální materiál Civilní obrany ČSSR 1,2
CO-2-11
1983
Udělování odznaku vzorný pracovník Civilní obrany ČSSR 1
CO-2-12
1985
Organizace Civilní obrany na objektech národního hospodářství a státní správy 1,2,3
CO-2-13
1985
Zpracování plánu CO v nevojenské části Civilní obrany ČSSR 1
CO-2-14
1989
Zkratky a značky v Civilní obraně 1
CO-2-15
1987
Opatření Civilní obrany po vyhlášení signálu "Vzdušný poplach" a režim života v evakuovaných prostorech 1
CO-2-16
1985
Výstavba odolných pozorovatelen Civilní obrany 1
CO-2-17
1986
Teritoriální záchranné útvary Civilní obrany 1,2
CO-2-18
1989
Bojové použití pluku Civilní obrany 1,2
CO-2-19
1989
Ochrana obyvatelstva a opatření v národním hospodářství při radiační havárii jaderného energetického zařízení 1
CO-2-21
1989
Zásady výstavby sítě poplachových sirén na území ČSSR 1
CO-3-1
1997
Speciální očista v Civilní obraně (6,00/1979) - nový VMO č.1/97  
CO-3-2
1978
Režim ochrany a činnosti služeb a objektů Civilní obrany v prostorech radioaktivního zamoření  
CO-3-3
1984
Úkoly a činnosti krajských chemických laboratoří Civilní obrany 1,2
CO-3-4
1985
Úkoly a činnosti mobilních skupin analytického zjišťování 1
CO-3-5
1985
Ochrana proti účinkům bakteriologických (biologických) prostředků v Civilní obraně 1
CO-3-6
1986
Úkoly a činnosti vyhodnocovacích středisek radiační a chemické situace Civilní obrany  
CO-3-7
1988
Jednotná metodika odběru a úpravy vzorků  
CO-3-8
1988
Místa speciální očisty v Civilní obraně 1
CO-3-13
1988
Normy snesitelnosti prostředků individuální ochrany v Civilní obraně  
CO-3-15
1989
Dezaktivace a odmořování oděvů v komunálních a průmyslových zařízeních  
CO-3-16
1989
Analýza vysoce toxických látek ve stacionárních laboratořích Civilní obrany ČSSR  
CO-4-1
1989
Bojové použití ženijních jednotek vojenských útvarů Civilní obrany  
CO-4-2
1991
Údržba a provoz stálých úkrytů Civilní obrany  
CO-5-1
1984
Organizace spojení v objektech a u služeb Civilní obrany ČSSR 1
CO-5-2
1990
Úloha a bojové použití spojovacích jednotek Civilní obrany  
CO-5-3
1992
Řešení zástavby akustických prostředků veřejné výstrahy  
CO-6-1
1978
Příprava,projektování a výstavba protiradiačních krytů 1
CO-6-2
1980
Projektování a výstavba úkrytů CO 3.,4.a 5.třídě odolnosti 1
CO-6-3
1980
Navrhování úkrytů CO 3.,4.a 5.třídě odolnosti 1
CO-6-4
1982
Výpočet seizmických účinků jaderných zbraní na úkryty CO  
CO-6-5
1986
Projektování a výstavba ochranného systému městské podzemní dráhy a jeho uvádění do provozu 1
CO-6-6
1985
Využití městské podzemní dráhy k ochraně obyvatelstva 1
CO-6-7
1988
Projektování místností pro kyslíková zařízení úkrytů Civilní obrany  
CO-6-8
1986
Udržování kvality pitné vodě v zásobních nádržích úkrytů Civilní ochrany  
CO-6-1O
1982
Zvyšování odolnosti výrobních a opravárenských objektů v působnosti MNO  
CO-7-1
1983
Programy přípravy vojenských útvarů CO 1,2
CO-7-1
1994
Programy přípravy záchranných útvarů Civilní ochrany  
CO-7-2
1982
Programy bojové přípravy ženijních výcvikových jednotek útvarů Civilní obrany 1
CO-7-3
1991
Programy bojové přípravy provozních a zabezpečovacích jednotek Civilní obrany  
CO-7-5
1984
Programy přípravy štábů a jednotek CO objektů národního hospodářství a služeb Civilní obrany  
CO-7-6
1984
Programy přípravy štábů CO,svépomocných útvarů CO a základních jednotek CO obcí a měst  
CO-21-1
1982
Hospodaření s materiálem u nevojenské části Civilní obrany ČSFR 1
CO-51-1
1977
Vyhodnocování radiační situace u služeb a objektů Civilní obrany  
CO-51-2
1977
Projekce elektrických zdrojových soustrojí s naftovými motory a jejich strojoven v ochranných stavbách Civilní obrany  
CO-51-3
1982
Chorobné duševní projevy za válečné situace  
CO-51-4
1993
Zátěžové situace a zvyšování psychické odolnosti  
CO-51-5
1981
Provozní havárie s výronem nebezpečných škodlivin 1
CO-51-6
1980
Ochrana obyvatelstva a opatření v národním hospodářství při radiační havárii jaderného energetického zařízení 1
CO-51-7
1988
Komplexní objektové cvičení Civilní obrany  
CO-51-8
1986
Metodika přípravy požárních,technických,vyprošťovacích a zdravotnických jednotek nevojenské části Civilní obrany  
CO-51-9
1982
Ženijní vyhodnocovací pravítko  
CO-51-10
1988
Vyhodnocování situace v prostoru napadení jadernými a neutronovými zbraněmi 1
CO-51-11
1982
Využití techniky národního hospodářství ke speciální očistě v Civilní obraně ČSSR  
CO-51-12
1984
Improvizovaná ochrana obyvatelstva proti účinkům ZHN 1
CO-51-13
1984
Hodnocení zranitelnosti objektů národního hospodářství  
CO-51-14
1984
Chemický materiál Civilní obrany  
CO-51-15
1983
Protiseizmická opatření v úkrytech Civilní obrany  
CO-51-16
1983
Metodika činnosti štábu CO obce (města)  
CO-51-17
1986
Metodika přípravy jednotek dozimetrické kontroly speciální očisty a protichemická zařízení nevojenské části Civilní obrany  
CO-51-18
1987
Metodika přípravy průzkumných,spojovacích,pořádkových a krytových jednotek nevojenské části Civilní obrany  
CO-51-19
1987
Metodika přípravy jednotek pro ochranu hospodářských zvířat,polních kultur a potravin nevojenské části Civilní obrany  
CO-51-20
1988
Metodika přípravy náčelníků,štábů a velitelů jednotek,útvarů a zařízení nevojenské části Civilní obrany  
CO-51-21
1990
Nouzová výživa  
CO-51-22
1984
Ochrana hospodářských zvířat,krmiv,potravin a vodě proti účinkům zbraní hromadného ničení  
CO-51-23
1985
Opatření doporučená ke zvýšení odolnosti objektů národního hospodářství 1,2
CO-51-24
1989
Neutronové zbraně a ochrana proti jejich účinkům v Civilní obraně ČSSR  
CO-51-25
1988
Vyhledávání,zneškodňování a ničení ničivých prostředků  
CO-51-26
1987
Učební a výcviková základna Civilní obrany ČSSR 1
CO-51-28
1988
Stranickopolitická a ideově výchovná práce v nevojenských jednotkách Civilní obrany ČSSR  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci