Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka Rok vydání Název Doplňky
Děl-I-1 1960 Bojový řád dělostřelectva ČSLA (oddíl,baterie,četa,dělo).Návrh  
Děl-I-1 1968 Bojový řád dělostřelectva ČSLA (oddíl,baterie,četa,dělo)  
Děl-1-1 1968 Bojový řád dělostřelectva Československé lidové armádě (dělostřelectvo divize,pluku)  
Děl-1-1 1987 Bojové použití raketového vojska a dělostřelectva pozemního vojska ČSLA.Část 1.(Divize,brigáda,pluk)  
Děl-1-1 1987 Bojové použití raketového vojska a dělostřelectva pozemního vojska ČSLA.Část 1 (divize,brigáda,pluk) 1
Děl-1-2 1961 Bojový řád dělostřelectva Československé lidové armádě (dělostřelecká skupina,dělostřelectvo divize)  
Děl-1-2 1964 Bojový řád dělostřelectva Československé lidové armádě (oddíl,baterie,četa,dělo)  
Děl-1-2 1970 Bojový poriadok dělostrelectva Československej ludovej armádě (oddíl,batéria,čata,dělo)  
Děl-1-2 1987 Bojové použití raketového vojska a dělostřelectva pozemního vojska ČSLA  
Děl-1-2 1987 Bojové použití raketového vojska a dělostřelectva pozemního vojska ČSLA.Část 1 (oddíl,baterie,četa,dělo) 1
Děl-1-10 1961 Služba dělostřeleckého vyzbrojování v poli  
Děl-1-10 1961 Výzbrojní služba v poli (divize,pluk)  
Děl-1-10 1973 Výzbrojní služba v poli (divize,pluk)  
Děl-1-11 1973 Výzbrojní služba v poli (armáda,front)  
Děl-1-12 1976 Normy pro hodnocení výzbrojní služby při inspekčních prohlídkách,závěrečných kontrolách a komplex.prověrkách  
Děl-1-12 1982 Normy pro hodnocení výzbrojní služby při inspekčních prohlídkách,závěrečných kontrolách a komplex.prověrkách  
Děl-1-20 1974 Ohrožené prostory (nahrazuje Děl-51-70) 1,2,3
Děl-1-21 1973 Organizace racionálně provozního cyklu  
Děl-2-1 1967 Pravidla střelby pozemního dělostřelectva  
Děl-2-1 1971 Pravidlá strelby pozemního dělostrelectva  
Děl-2-1 1977 Pravidla střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva  
Děl-2-1 1986 Pravidla střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva (oddíl,baterie,četa,dělo) 1
Děl-2-3/1 1961 Řízení palby pozemního dělostřelectva  
Děl-2-3/1 1966 Řízení palby pozemního dělostřelectva.Díl I.Řízení palby oddílu (pluku,brigádě)  
Děl-2-3/2 1961 Řízení palby pozemního dělostřelectva.Díl II  
Děl-2-4 1961 Vysvětlivky k předpisu.Řízení palby pozemního dělostřelectva  
Děl-2-4/1 1979 Vysvětlivky k pravidlům střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva  
Děl-2-4 1990 Vysvětlivky k pravidlům střelby a řízení pozemního dělostřelectva (nahrazuje předpis z roku 1979)  
Děl-2-22 1961 Zápočtové střelby a taktická cvičení pozemního dělostřelectva  
Děl-2-22 1967 Hodnocení dělostřelecké střelecké přípravy a taktických cvičení pozemního dělostřelectva  
Děl-2-22 1969 Hodnocení dělostřelecké střelecké přípravy a taktických cvičení pozemního dělostřelectva  
Děl-2-22 1977 Organizace,provádění,hodnocení taktických cvičení a dělostřelecké střelecké přípravy pozemního dělostřelectva  
Děl-2-22/1 1964 Organizace a provádění školních a bojových střeleb na pohybující se pozemní cíle pomocí radiolokátoru SNAR  
Děl-2-22 1987 Příprava a hodnocení jednotek pozemního dělostřelectva (oddíl,baterie,četa,dělo) 1
Děl-2-23 1967 Hodnocení střeleb jednotek protitankových řízených střel  
Děl-2-23 1974 Organizace,provádění a hodnocení řízení palby dělostřelectva divize  
Děl-2-23 1977 Organizace,provádění a hodnocení taktických cvičení útvarů a svazků pozemního dělostřelectva 1
Děl-2-24 1973 Hodnocení dělostřelecké střelecké přípravy a taktických cvičení jednotek protitankových řízených střel  
Děl-2-28 1980 Normy pro hodnocení odborné pozemního dělostřelectva  
Děl-2-28 1972 Normy pro hodnocení odborné přípravy vojáků a jednotek pozemního dělostřelectva a dělostřeleckého střeleckého průzkumu,topografickogeodetic  
Děl-2-28 1988 Normy pro hodnocení odborné přípravy pozemního dělostřelectva  
Děl-2-29 1966 Normy pro hodnocení bojové přípravy vojáků a jednotek protitankových řízených střel  
Děl-2-29 1982 Normy pro hodnocení bojové přípravy vojáků a jednotek raketového vojska a dělostřelectva.Vševojsková příprava  
Děl-3-1 1974 Tvary a palebná služba pozemního dělostřelectva  
Děl-3-1 1986 Palebná služba dělostřeleckých jednotek  
Děl-3-1 1995 Palebná služba pozemního dělostřelectva  
Děl-3-2 1976 Palebná služba u obrněného transportéru 9P133  
Děl-3-2 1986 Palebná služba jednotek PTŘS  
Děl-3-3 1979 Palebná služba a časové normy jednotek samohybného dělostřelectva  
Děl-3-3 1986 Palebná služba samohybného dělostřelectva a raketometů  
Děl-3-4 1979 Získávání třídností u jednotek pozemního dělostřelectva a specialistů dělostřeleckého průzkumu 1,2
Děl-3-5 1980 Přenosný protitankový komplet 9K111M.Palebná služba a výcvik operátorů na trenažeru 9F619  
Děl-5-1 1966 Bojové použití jednotek protitankových řízených střel (baterie,četa,družstvo)  
Děl-6-3 1960 Dělostřelecký základní průzkum  
Děl-6-3 1972 Dělostřelecký průzkum.Topograficko-geodetická a povětrnostní příprava (baterie,oddíl,dělostřelecká skupina)  
Děl-6-3 1988 Dělostřelecký průzkum.Topograficko-geodetická a meteorologická příprava (oddíl,baterie,četa,družstvo)  
Děl-6-3 1994 Dělostřelecký průzkum.Topograficko-geodetická a meteorologická příprava dělostřelectva přímé palebné podpory  
Děl-6-4 1962 Dělostřelecký průzkum (divize,armáda)  
Děl-6-4 1972 Dělostřelecký průzkum,topograficko-geodetická a povětrnostní příprava (divize,armáda)  
Děl-6-4 1988 Dělostřelecký průzkum,topograficko-geodetická a meteorologická příprava (divize,brigáda,pluk)  
Děl-6-4 1996 Dělostřelecký průzkum,topograficko-geodetická a meteorologická příprava dělostřelectva všeobecné palebné podpor  
Děl-6-5 1960 Dělostřelecký vzdušný průzkum  
Děl-6-5 1972 Vzdušný průzkum řízení (opravování) palby raketového vojska a dělostřelectva  
Děl-6-6 1962 Dělostřelecká topografická služba  
Děl-6-6 1971 Topograficko-geodetická příprava raketového vojska a dělostřelectva  
Děl-6-6 1978 Topograficko-geodetická příprava raketového vojska a dělostřelectva 1,2
Děl-6-7 1960 Radiotechnický průzkum pozemního dělostřelectva 1
Děl-6-7/1 1980 Bojové použití radiolokátoru SNAR-10  
Děl-6-8 1977 Dělostřelecký zvukoměrný průzkum  
Děl-6-9 1982 Povětrnostní služba raketového vojska a dělostřelectva 1
Děl-6-10 1984 Fotogrammetrická příprava raketového vojska a dělostřelectva  
Děl-6-11 1984 Průzkumný dělostřelecký oddíl v hlavních druzích bojové činnosti  
Děl-6-12 1986 Bojové použití zvukoměrné soupravy AZK-5  
Děl-6-21 1981 Spojení u útvarů a jednotek pozemního dělostřelectva  
Děl-7-1 1960 Programy bojové přípravy vojáků a jednotek pozemního dělostřelectva a speciálních jednotek dělostřeleckého technického průzkumu  
Děl-7-1 1969 Programy bojového výcviku pozemního dělostřelectva.Bojové útvary.Návrh  
Děl-7-1 1973 Programy bojové přípravy pozemního dělostřelectva  
Děl-7-1 1979 Programy bojové přípravy pozemního dělostřelectva 1,2,3,4
Děl-7-1 1990 Programy bojové přípravy dělostřeleckých jednotek pozemního vojska ČSA 1
Děl-7-1 1996 Programy přípravy pozemního dělostřelectva  
Děl-7-1/2 1962 Programy bojové přípravy vojáků a jednotek pozemního dělostřelectva speciálních jednotek dělostřeleckého technického průzkumu.Díl II  
Děl-7-2 1960 Programy bojové přípravy žáků poddůstojnických škol útvarů a svazků pozemního dělostřelectva a speciálních jednotek dělostřeleckého technic  
Děl-7-2 1969 Programy bojového výcviku pozemního dělostřelectva.Výcvikové útvary  
Děl-7-2 1973 Programy bojové přípravy výcvikových jednotek pozemního dělostřelectva  
Děl-7-2 1979 Programy bojové přípravy výcvikových jednotek pozemního dělostřelectva 1
Děl-7-2 1990 Programy bojové přípravy výcvikových středisek pozemního dělostřelectva  
Děl-7-3 1977 Programy velitelské přípravy velitelů baterií a Čet pozemního dělostřelectva  
Děl-7-5 1967 Programy odborné dělostřelecké přípravy pro velitele samohybných děl  
Děl-8-1 1965 Odsunový oddíl dělostřelecké techniky (OODT). (Zatímní)  
Děl-10-1 1967 Bezpečnost provozu u protiletadlových baterií před úrazy elektrickým proudem 1
Děl-11-60 1990 Tabulky střelby a horské tabulky střelby pro 203mm samohybný kanón 2S7  
Děl-11-66 1991 Tabulky střelby a horské tabulky střelby pro 152mm samohybnou kanónovou houfnici vz.77 1
Děl-11-67 1989 Tabulky střelby pro 122mm houfnici D-30.Osvětlovací střela 3C4  
Děl-11-68 1989 Tabulky střelby  a horské tabulky střelby pro 122mm kanón vz.31/37.Osvětlovací střely  
Děl-11-69 1989 Tabulky střelby pro 122mm houfnici vz.38 a vz.38/74.Osvětlovací střela 3C4  
Děl-11-70 1968 Horské tabulky střelby pro 122mm houfnici vz.38 1,2
Děl-11-71 1969 Horské tabulky střelby pro 152mm kanónovou houfnici vz.37  
Děl-11-72 1969 Horské tabulky střelby pro 122mm kanón vz.31/37 1
Děl-11-73 1969 Horské tabulky střelby pro 100mm kanón vz.53 1
Děl-11-74 1974 Horské tabulky střelby pro 122mm raketomet vz.70  
Děl-11-75 1970 Horské tabulky střelby pro 152mm houfnici vz.18/47 1,2
Děl-11-76 1977 Horské tabulky střelby pro 122mm kanón vz.31/37  
Děl-11-77 1960 Tabulky střelby pro 82mm bezzákluzový kanón vz.59/59A a 12,7mm zástřelnou zbraň ZH 59 1,2,3
Děl-11-78 1979 Tabulky střelby pro 130mm kanón M-46  
Děl-11-78 1985 Tabulky střelby pro 130mm kanón M-46  
Děl-11-79 1989 Tabulky střelby pro 240mm samohybný minomet a 240mm minomet M-240  
Děl-11-80 1980 Horské tabulky střelby pro 130mm kanón M-46  
Děl-11-81 1989 Tabulky střelby pro 120mm minomet a 120mm samohybný minomet  
Děl-11-82 1989 Horské tabulky střelby pro 120mm minomet a 120mm samohybný minomet  
Děl-11-83 1988 Tabulky střelby pro 30mm automatický kanón 2A42  
Děl-11-84 1981 Tabulky střelby pro 122mm samohybnou houfnici 2S1  
Děl-11-85 1960 Tabulky střelby pro 85mm kanón vz.52 a pro 85mm kanón vz.52/55  
Děl-11-85 1985 Horské tabulky střelby pro 122mm samohybnou houfnici 2S1  
Děl-11-86 1968 Tabulky střelby pro 122mm houfnici vz.38 (první vydání v roce 1960)  
Děl-11-86 1978 Tabulky střelby pro 122mm houfnici vz.38 a vz.38/74 1,2
Děl-11-87 1979 Tabulky střelby pro 122mm kanón vz.31 a vz.31/37 1
Děl-11-88 1967 Tabulky střelby pro 100mm kanón vz. 53 1
Děl-11-89 1961 Tabulky střelby pro 14,5mm cvičný přístroj vz.34 1,2
Děl-11-90 1984 Tabulky střelby pro 122mm houfnici D-30 1
Děl-11-91 1964 Zkrácené tabulky střelby pro 100mm náboj s průpalnou střelou se stopovkou (JPrSv)  
Děl-11-91 1984 Horské tabulky střelby pro 122mm houfnici D-30 1
Děl-11-92 1986 Horské tabulky střelby pro 152mm kanónovou houfnici vz.37.Střely kanónové  
Děl-11-93 1986 Horské tabulky střelby pro 152mm kanónovou houfnici vz.37.Střely houfnicové  
Děl-11-94 1967 Tabulky střelby pro 152mm houfnici vz.18/47  
Děl-11-95 1973 Tabulky střelby pro 152mm kanónovou houfnici vz.37  
Děl-11-96 1985 Tabulky střelby pro 152mm samohybnou kanónovou houfnici vz.77  
Děl-11-96 1991 Tabulky střelby a horské tabulky střelby pro 152mm samohybnou kanónovou houfnici vz.77 (viz Děl-11-66)  
Děl-11-97 1962 Tabulky střelby pro 7,62mm a 20mm vložné hlavně 1,2
Děl-11-98 1971 Tabulky střelby pro 122mm raketomet vz.70  
Děl-11-98 1981 Tabulky střelby pro 122mm raketomet vz.70 a 122mm raketomet vz.70/85 1
Děl-11-106 1971 Tabulky střelby a horské tabulky střelby pro 130mm raketomet vz.51  
Děl-21-4 1986 12,7mm kulomety NSV a NSVT.Technický popis a provoz  
Děl-21-5 1960 7,62mm samopal vz.58.Nauka o materiálu 1
Děl-21-6 1961 7,62mm univerzální kulomet vz.59.(Zatímní předpis)  
Děl-21-7 1961 Univerzální lafeta UL-1 1
Děl-21-8 1962 Používání 7,62mm nábojů redukovaných a 7,62mm náboje zaměřovacího vz.43 1
Děl-21-9 1963 7,65mm samopal vz.61.(Zatímní předpis)  
Děl-21-10 1967 Pancéřovka RPG-7 1,2
Děl-21-11 1969 26,5mm signální pistole vz.44/67 1,2
Děl-21-12 1974 Opravy 7,62mm univerzálního kulometu vz.59  
Děl-21-13 1968 12,7mm protiletadlový kulomet vz.38/46 pro tank T-54A 1
Děl-21-14 1966 7,62mm tankový kulomet SGMT  
Děl-21-15 1967 Výzbroj obrněného transportéru OT-64 1,2
Děl-21-16 1970 7,62mm vložná hlaveň 7A  
Děl-21-17 1969 Výzbroj obrněného transportéru OT-65A 1
Děl-21-18 1972 Opravy 14,5mm tankového kulometu KPVT  
Děl-21-19 1971 Opravy pancéřovky PRG-7V a RPG-7 1
Děl-21-20 1973 Opravy 7,62mm tankového kulometu SGMT  
Děl-21-21 1972 7,62mm tankový kulomet vz.43/66 1
Děl-21-22 1977 Útočný nóž vz.75  
Děl-21-24 1979 7,62mm kulomety PK,PKT a PKB, opravy  
Děl-21-25 1979 30mm granátomet AGS-17  
Děl-21-26 1982 68mm reaktivní PT granát vz.75 (RPG-75) 1
Děl-21-27 1983 7,62mm odstřelovačská samonabíjecí puška (SVD)  
Děl-21-28 1987 9mm pistole vz.82  
Děl-21-28 1988 9mm pistole vz.82  
Děl-22-1 1965 Ukládání a ošetřování materiálu dělostřeleckého vyzbrojování u vojsk  
Děl-22-2 1958 122mm houfnice vz.38 1 až 5
Děl-22-3/1 1957 57mm potiletadlový kanón S-60 1
Děl-22-3/2 1957 57mm potiletadlový kanón S-60  
Děl-22-4/s 1979 122mm húfnica vz.38/74 1,2
Děl-22-5 1980 130mm kanón M-46 1
Děl-22-8 1959 85mm tankový kanón vz.44  
Děl-22-8 1990 122mm houfnice vz.38/74.Ošetřování  
Děl-22-9 1959 30mm potiletadlový dvojkanón vz.53 1
Děl-22-10 1962 100mm tankový stabilizovaný kanón D10-TG 1 až 5
Děl-22-10/1 1972 100mm tankový stabilizovaný kanón D10-T2S 1,2,3
Děl-22-11 1960 85mm pevnostní kanón vz.44/59  
Děl-22-12 1960 85mm protiletadlový kanón vz.44  
Děl-22-12 1987 14,5mm vložná zbraň vz.85.Technický popis a provoz 1
Děl-22-13 1960 82mm bezzákluzový kanón vz.59A 1,2,3
Děl-22-14 1962 Opravy 57mm protiletadlového kanónu S-60  
Děl-22-15 1962 Telefonní zařízení pro baterie 57mm PLK čs.,pro baterii 85mm PLK vz.44  
Děl-22-15 1968 Telefonní zařízení pro PL baterie ráže 57mm a 85mm  
Děl-22-16 1961 Topografický připojovač GAZ-69T a GAZ-69TM 1,2
Děl-22-17 1964 30mm potiletadlový dvojkanón vz.53/59 1
Děl-22-18 1962 100mm kanón vz.53 1,2
Děl-22-19 1962 100mm samohybný kanón vz.44 1,2
Děl-22-20 1960 Kategorizace materiálu dělostřeleckého vyzbrojování 1,2
Děl-22-21 1981 100mm kanón vz.53.Ošetřování  
Děl-22-22 1981 Elektrické a strojné zariadenie delostreleckej prípravnej strelnice vz.70.Technický opis a prevádzka  
Děl-22-23 1962 Cvičný přístroj vz.34 1,2
Děl-22-24 1963 7,62mm a 20mm vložná hlaveň 1,2
Děl-22-25   Opravy 85mm tankového kanónu vz.44  
Děl-22-25 1985 122mm houfnice 2A31.Technický popis a provoz 1
Děl-22-26   Opravy 100mm samohybného kanónu vz.44  
Děl-22-27 1962 Evidence a účtování materiálu dělostřeleckého vyzbrojování v poli u armádě a frontu  
Děl-22-27 1969 82mm bezzákluzový kanón vz.59A na obrněném transportéru OT-810D 1
Děl-22-28 1964 Opravy materiálu dělostřeleckého výzbrojování.Všeobecná část  
Děl-22-29 1963 Opravy 100mm tankového stabilizovaného kanónu D10-TG  
Děl-22-30 1968 Opravy 82mm bezzákluzového kanónu vz.59A  
Děl-22-31 1964 Přístroj k zamezení nabití dvou min pro minomet vz.52  
Děl-22-31 1977 30mm protiletadlový dvojkanón vz.53/59M 1
Děl-22-32 1967 57mm protiletadlový kanón čs.  
Děl-22-33 1967 Opravy 100mm kanónu vz.53 1
Děl-22-34 1966 152mm houfnice vz.18/47 1
Děl-22-35 1967 82mm bezzákluzový kanón vz.59A na obrněném transportéru OT-62D (82mm BZK vz.59A/OT-62D) 1
Děl-22-36 1974 Zařízení pro výcvik mířičů (ZVM-70) 1
Děl-22-37 1974 30mm protiletadlový dvojkanón vz.53/59.Opravy  
Děl-22-38 1980 130mm kanón M-46.Ošetřování  
Děl-22-40/1 1983 152mm samohybná kanónová húfnica vz.77.Technický opis 1,2
Děl-22-40/2 1983 152mm samohybná kanónová húfnica vz.77.Prevadzka 1,2
Děl-22-40/3 1982 152mm samohybná kanónová húfnica vz.77.Strelivo  
Děl-22-40/4 1983 152mm samohybná kanónová hufnica vz.77.Technické Ošetrenie č.2  
Děl-22-40/4 1991 152mm samohybná kanónová houfnice vz.77.Prohlídky a ošetřování  
Děl-22-40/5 1987 152mm samohybná kanónová houfnice vz.77.Technické Ošetření č.2 1,2
Děl-22-41 1985 122mm houfnice D-30A.Technický popis a provoz 1
Děl-22-45 1985 125mm tankový kanón D-81.Technický popis a provoz  
Děl-22-50 1983 122mm samohybná houfnice 2S1.Technický popis 1
Děl-22-51 1983 122mm samohybná houfnice 2S1.Provoz.Část 1  
Děl-22-52 1984 122mm samohybná houfnice 2S1.Provoz.Část 2  
Děl-22-53 1984 122mm samohybná houfnice ShH 2S1. Periskopický zaměřovač PG-2.Technický popis a provoz  
Děl-22-60 1985 82mm minomet vz.52  
Děl-22-62   Opravy 82mm bezzákluzového kanónu vz.59  
Děl-22-62 1989 120mm minomet (vz. 82).Technický popis a provoz  
Děl-22-70 1985 30mm protiletadlový dvojkanón vz.53/59M a 53/59B.Ošetřování zbraňové části  
Děl-22-71 1985 130mm raketomet vz.51.Ošetřování  
Děl-24-1 1959 Přístroj pro řízení palby (PUO-3A) 1
Děl-24-2 1978 Rádiový zaměřovač 9S13.Technický popis a provoz  
Děl-24-3 1966 Opravy 130mm raketometu vz.51 1
Děl-24-5 1980 Přenosný protiletadlový raketový komplet "STRELA-2M".Technický popis a provoz  
Děl-24-6 1980 Přenosný protiletadlový raketový komplet "STRELA-2M".Výcvikový PL raketový komplet 9F621.Techn.popis a provoz  
Děl-24-7 1980 Přenosný protiletadlový raketový komplet "STRELA-2M".Kontrolní přístroj PK 32.Technický popis a provoz  
Děl-24-8 1980 Prenosný protilietadlový raketový komplet "STRELA-2M".Trenažér 9F620.Technický opis a prevádzka  
Děl-24-9 1980 Přenosný protiletadlový raketový komplet "STRELA-2M".Trenažér 9F616M1.Technický popis a provoz  
Děl-24-10 1980 Kontrola raket 9M32 (9M32M) na protiletadlových raketových technických základnách  
Děl-24-11/1 1971 122mm raketomet vz.70.Technická část 1,2
Děl-24-11/2 1971 122mm raketomet vz.70.Provozní část 1,2
Děl-24-11/3 1971 122mm raketomet vz.70.Obrazová část 1
Děl-24-12 1987 122mm raketomet vz.70.Ošetřování  
Děl-24-13 1980 Přenosný protiletadlový raketový komplet "STRELA-2M".Napájecí blok BP 32.Technický popis a provoz  
Děl-24-14 1981 Pojízdná kontrolní Ošetřovna 9V810M-1 (9V810M).Technický popis a provoz 1,2
Děl-24-16 1985 Kontrolní a zkušební přístroj 9V812M.Technický popis a provoz  
Děl-24-21 1963 Pravidla pro používání spouštěcích olověných a kyselinových akumulátorových baterií  
Děl-24-22 1985 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Bojové vozidlo 9A35 (9A35M).Technický popis  
Děl-24-23 1985 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Bojové vozidlo 9A35 (9A35M).Provoz  
Děl-24-24 1985 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Bojové vozidlo 9A35 (9A35M).Ošetřování  
Děl-24-25 1984 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Bojové vozidlo 9A35 (9A35M).Obrazová část  
Děl-24-26 1985 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Rádiový zaměřovač 9S16.Ošetřování  
Děl-24-27 1985 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Bojové vozidlo 9A35 (9A35M).Opravy  
Děl-24-28 1985 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Radiolokační dotazovač 1RL246-10-1.Technický popis a provoz  
Děl-24-29 1985 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Příručka pro obsluhu bojového vozidla 9A35 (9A35M)  
Děl-24-30 1985 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Kontrolní zařízení 9V886.Technický popis a provoz  
Děl-24-31 1985 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Kontrolní přístroj 9F75.Technický popis a provoz  
Děl-24-32 1986 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Raketa 9M37M a učebněvýcviková raketa 9F918.Technický popis a provoz 1
Děl-24-33 1963 Vytápěcí zařízení 015 a 030  
Děl-24-34 1986 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Přístroj pro kontrolu pohonů.Provoz  
Děl-24-35 1986 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Imitátor cíle 9F922.Technický popis a provoz  
Děl-24-36 1987 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Přístroj pro vyhodnocování prostoru odpálení 9S86.Technický popis  
Děl-24-37 1986 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Přístroj pro vyhodnocování prostoru odpálení 9S86.Obrazová část  
Děl-24-38 1986 Elektrocentrála AD-12-P/30-2.Technický popis a provoz  
Děl-24-39 1986 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Vnější napájecí zdroj 9I111.Provoz  
Děl-24-40 1963 Kyselinové olověné akumulátorové baterie.Alkalické kadmioniklové akumulátorové baterie.Zkoušečka akumulátorových baterií (Používání a ošetř  
Děl-24-41 1963 Maskovací zařízení nákladních automobilů.(Popis a používání)  
Děl-24-42 1963 Ampérvoltohmmetr typ AVO-5M1 (ABO-5M1).Popis a používání  
Děl-24-43 1986 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Kontrolní zařízení 9V515.Technický popis a provoz  
Děl-24-44 1987 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Zkušební stanice 9V839.Technický popis a provoz  
Děl-24-46 1986 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Kontrolní pult 9V738M.Technický popis a provoz  
Děl-24-51 1966 Přenosný protitankový komplet 9K11.Textová část 1,2,3
Děl-24-52 1966 Přenosný protitankový komplet 9K11.Obrazová část 1
Děl-24-53 1967 Komplet 9K11.Periskopický dalekohled 9Š16.Akumulátorová baterie 11FG-400.Přístroj 9V614 pro nabíjení a vybíjení akumulátorových baterií 11F  
Děl-24-54 1966 Komplet 9K11.Protitanková řízená střela 9M14M.Textová část 1,2,3
Děl-24-54/5 1984 Pojízdná radiolokační opravna KRAZ-1R7M  
Děl-24-55 1966 Komplet 9K11. Protitanková řízená střela 9M14M.Obrazová část 1
Děl-24-56 1970 Kontrolní opravna protitankového raketového kompletu  
Děl-24-57 1966 Komplet 9K11.Pozemní řídící zařízení střely 9M14M.Řídící pult 9S415 (9C415).Textová část  
Děl-24-58 1966 Komplet 9K11.Pozemní řídící zařízení střely 9M14M.Řídící pult 9S415 (9C415).Obrazová část  
Děl-24-59 1971 Protitankový raketový komplet.Provoz,evidence a metodika technického Ošetřování č.1  
Děl-24-59 1985 Protitankový raketový komplet.Provoz,evidence a metodika ošetřování  
Děl-24-60 1970 Přístroj 9V250.Technický popis a návod k použití  
Děl-24-61 1979 Komplet 9K11.Přístroj 9V263 pro přezkoušení střely 9M14M.Technický popis a provoz  
Děl-24-62 1967 Komplet 9K11.Přístroj 9V452 (9B452) pro přezkoušení střely 9M14,přístroj 9V453 (9B453) pro přezkoušení kompletu 9K11 a 9P110  
Děl-24-63 1969 Stacionární benzínové motory UD-1 a UD-2  
Děl-24-64 1984 Stabilní motory modelů 320-01,321-01 a 322-03.Provoz  
Děl-24-65 1988 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Technická Ošetřovna 9V915.Technický popis a provoz  
Děl-24-66 1987 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Technická Ošetřovna 9V915.Obrazová část  
Děl-24-67 1987 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Kontrolní zařízení 9V847.Technický popis  
Děl-24-68 1987 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Kontrolní zařízení 9V847.Obrazová část  
Děl-24-69 1987 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Kontrolní zařízení 9V847.Provoz  
Děl-24-70/1 1989 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Trenažér 9F624.Technický popis a provoz  
Děl-24-70/2 1989 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Trenažér 9F624.Obrazová část  
Děl-24-71 1966 Komplet 9K11.Trenažér 9F66.Textová část 1,2,3
Děl-24-72 1966 Komplet 9K11.Trenažér 9F66.Obrazová část 1,2
Děl-24-73 1988 Protiletadlový raketový komplet STRELA-10M.Elektrifikovaný panel 2U48(U).Technický popis a provoz  
Děl-24-80 1967 Přenosný protitankový komplet 9K11.Teorie,bojové použití a výcvik operátorů 1
Děl-24-81 1986 Trenažér 9F618M.Technický popis a provoz  
Děl-24-82 1985 Trenažér 9F618M.Imitátor obrněného transportéru 9P133.Technický popis a provoz  
Děl-24-86 1983 Metodika výběru a výcviku operátorů PTŘS pomocí elektrooptického trenažéru (Komplet 9K111 a obrněného transportéru 9P133)  
Děl-24-90 1986 Trenažér 9F619.Technický popis a provoz  
Děl-24-91 1979 Přenosný protitankový komplet 9K111.Technický popis  
Děl-24-92 1980 Přenosný protitankový komplet 9K111.Protitanková řízená střela 9M111-2.Technický popis a provoz 1
Děl-24-93 1980 Přenosný protitankový komplet 9K111.Odpalovací zařízení 9P135M.Technický popis  
Děl-24-94 1981 Přenosný protitankový komplet 9K111.Provoz  
Děl-24-95 1981 Přenosný protitankový komplet 9K111.Odpalovací zařízení 9P135M.Ošetřování  
Děl-24-96 1981 Trenažér 9F618.Imitátor odpalovacího zařízení 9P135.Technický popis a provoz  
Děl-24-97 1982 Přenosný protitankový komplet 9K111.Pozemní řídící zařízení 9S451M.Technický popis  
Děl-24-98 1982 Kontrolní a zkušební přístroj 9V811.Technický popis a provoz  
Děl-24-100 1982 Indikátor světelných poruch 9S469M.Technický popis a provoz  
Děl-25-2 1969 Cvičný přístroj pro protiletadlové baterie vz.56  
Děl-25-5/1 1991 Radiolokační dálkoměr P-37.Technický popis.Část 1  
Děl-25-5/2 1989 Radiolokační dálkoměr P-37.Technický popis.Část 2  
Děl-25-5/3 1989 Radiolokační dálkoměr P-37.Technický popis.Část 3  
Děl-25-5/4 1991 Radiolokační dálkoměr P-37.Technický popis.Část 4  
Děl-25-5/5 1993 Radiolokační dálkoměr P-37.Provoz  
Děl-25-6/1 1964 Střelecký radiolokátor SON-9A.Opravy,elektrická měření  
Děl-25-6/2 1965 Střelecký radiolokátor SON-9A.Mechanické opravy a opravy součástek  
Děl-25-6/3 1964 Střelecký radiolokátor SON-9A.Opravy,elektrické měření,tabulky  
Děl-25-7/1 1959 Radiolokátor P-15.Technický popis.Kniha 1  
Děl-25-7/2 1959 Radiolokátor P-15.Technický popis.Kniha 2  
Děl-25-7/3 1959 Radiolokátor P-15.Provoz.Kniha 3  
Děl-25-7/4 1959 Radiolokátor P-15.Provoz.Kniha 4  
Děl-25-7/5 1959 Radiolokátor P-15.Album fotosnímků.Kniha 5  
Děl-25-7/6 1959 Radiolokátor P-15.Přelaďování kmitočtů,přezkoušení nestandardních měřících zařízení.Kniha 6  
Děl-25-7/7 1960 Radiolokátor P-15.Schémata.Část I.Kniha 7  
Děl-25-7/8 1960 Radiolokátor P-15.Schémata.Část II.Kniha 8  
Děl-25-7/9 1961 Radiolokátor P-15.Změny a doplňky k technickému popisu  
Děl-25-7/10 1961 Radiolokátor P-15.Změny a doplňky k provozu  
Děl-25-7/11 1961 Radiolokátor P-15.Změny a doplňky ke schematům  
Děl-25-8/6 1960 Radiotranslační linka RL-30.Technický popis a provoz  
Děl-25-9/1 1974 Automatizovaný systém pro velení VOZDUCH-1.Radiolokační stanoviště VP-02U.Technický popis  
Děl-25-9/2 1975 Automatizovaný systém pro velení VOZDUCH-1.Radiolokační stanoviště VP-02U.Provoz  
Děl-25-9/3 1974 Automatizovaný systém pro velení VOZDUCH-1.Velitelské stanoviště stíhacího leteckého pluku VP-03U.Technický popis  
Děl-25-9/4 1975 Automatizovaný systém pro velení VOZDUCH-1.Velitelské stanoviště stíhacího leteckého pluku VP-03U.Provoz  
Děl-25-10/1 1977 Rádiový výškoměr PRV-9,PRV-9A a výškoměrná část radiolokátoru P-4O.Technický popis.Kniha 1  
Děl-25-10/2 1977 Rádiový výškoměr PRV-9,PRV-9A a výškoměrná část radiolokátoru P-4O.Technický popis.Kniha 2  
Děl-25-11 1961 Přenosný radiolokační zaměřovač RPS-1  
Děl-25-12 1961 Polní analyzátor impulsů PAI-1.Technický popis a provoz 1
Děl-25-13/1 1961 Radiolokační dotazovač NRZ-9.Kniha I.Blok T-24  
Děl-25-13/2 1961 Radiolokační dotazovač NRZ-9.Kniha II  
Děl-25-13/3 1961 Radiolokační dotazovač NRZ-9.Schémata  
Děl-25-14 1979 Radiolokátor P-15M2.Ošetřování  
Děl-25-15 1980 Pojízdná průzkumná stanice RPS-6.Technický popis  
Děl-25-16 1961 Přenosný radiolokační zaměřovač RPS-1.Opravy  
Děl-25-17 1980 Pojízdná průzkumná stanice RPS-6.Provoz  
Děl-25-19/1 1962 Radiolokátor P-12MA.Technický popis  
Děl-25-19/2 1962 Radiolokátor P-12MA.Provoz  
Děl-25-19/3 1962 Radiolokátor P-12MP.Doplněk k technickému popisu a provozu radiolokátoru P-12MA 1
Děl-25-19/4 1962 Radiolokátor P-12MA a doplňky P-12MP.Schémata  
Děl-25-19/5 1966 Radiolokátor P-12M.Opravy  
Děl-25-20/1 1963 Vyhledávací a naváděcí radiolokační dálkoměr P-35M.Technický popis.Kniha 1 1
Děl-25-20/2 1963 Vyhledávací a naváděcí radiolokační dálkoměr P-35M.Technický popis.Kniha 2 1
Děl-25-20/3 1963 Vyhledávací a naváděcí radiolokační dálkoměr P-35M.Provoz 1
Děl-25-20/4 1963 Vyhledávací a naváděcí radiolokační dálkoměr P-35M.Schémata 1
Děl-25-20/5 1964 Retranslační linka RL-30-1.Technický popis a provoz 1
Děl-25-20/6 1964 Retranslační linka RL-30-1.Výkresy  
Děl-25-20/7 1977 Pozemní radiolokační dotazovač NRZ-20 k radiolokátoru P-35M.Technický popis a provoz  
Děl-25-21/1 1984 Radiolokátor P-18-1.Technický popis.Část 1  
Děl-25-21/2 1985 Radiolokátor P-18-1.Technický popis.Část 2  
Děl-25-21/3 1982 Radiolokátor P-18-1.Profylaktické prohlídky  
Děl-25-21/4 1985 Radiolokátor P-18-1.Technický popis.Část 3  
Děl-25-21/5 1986 Radiolokátor P-18-1.Technický popis.Část 4  
Děl-25-21/6 1988 Radiolokátor P-18-1.Technický popis.Část 5  
Děl-25-21/7 1988 Radiolokátor P-18-1.Technický popis.Část 6  
Děl-25-21/8 1988 Radiolokátor P-18-1.Technický popis.Část 7  
Děl-25-21/9 1988 Radiolokátor P-18-1.Provoz.Část 1 a 2  
Děl-25-21/10 1988 Radiolokátor P-18-1.Provoz.Část 3  
Děl-25-21/11 1988 Radiolokátor P-18-1.Provoz.Část 4  
Děl-25-21/12 1988 Radiolokátor P-18-1.Provoz.Část 5  
Děl-25-21/13 1988 Radiolokátor P-18-1.Provoz.Část 6  
Děl-25-21/14 1989 Radiolokátor P-18-1.Provoz.Část 7 a 8  
Děl-25-22 1963 Profylaktické prohlídky radiolokátorů P-30 a P-35 a rádiového výškoměru PRV-10  
Děl-25-23 1963 Profylaktické prohlídky radiolokátoru P-12M  
Děl-25-24 1963 Elektrocentrály AD-30-T/230,AD-30-T/230/č-400 a AD-30-T/208/č-400.Opravy elektrické části  
Děl-25-25 1963 Elektrocentrály SPL-30,SPO-30,ALD-60-2 a ALD-60P.Opravy elektrické části  
Děl-25-26 1982 Malovýškové radiolokační stanoviště VP-01M.Provoz  
Děl-25-27 1964 Elektrocentrály AD-10-T/230 a AB-8-0/230/č-425.Profylaktické prohlídky  
Děl-25-28 1964 Elektrocentrály AD-30-T/230,ALD-60-2,AD-30-T/208/č-400 a AD-5-T/230.Profylaktické prohlídky  
Děl-25-29 1964 Počítací přístroj radiolokátoru ARSOM-1.Opravy  
Děl-25-30/1 1966 Opravy radiolokátorů.Všeobecná část.Kniha 1  
Děl-25-30/2 1966 Opravy radiolokátorů.Všeobecná část.Kniha 2  
Děl-25-31 1965 Vyhodnocovací zařízení stanovišť radiolokátorů vz.63 (VZSR 63)  
Děl-25-32/1 1965 Radiový výškoměr PRV-11.Technický popis.Kniha 1  
Děl-25-32/2 1965 Radiový výškoměr PRV-11.Technický popis.Kniha 2  
Děl-25-32/3 1965 Radiový výškoměr PRV-11.Technický popis.Kniha 3  
Děl-25-32/4 1965 Radiový výškoměr PRV-11.Provoz  
Děl-25-32/5 1965 Radiový výškoměr PRV-11.Schémata  
Děl-25-33/1 1965 Meteorologický radiolokátor RVZ-1.Technický popis.Kniha 1  
Děl-25-33/2 1965 Meteorologický radiolokátor RVZ-1.Provoz  
Děl-25-33/3 1965 Meteorologický radiolokátor RVZ-1.Technický popis.Kniha 2  
Děl-25-33/4 1966 Meteorologický radiolokátor RVZ-1.Výkresy  
Děl-25-34 1966 Radiolokátor RVZ-1.Stručný popis a bojové použití  
Děl-25-35 1967 Pozemní radiolokační dotazovač NRZ-12.Opravy  
Děl-25-36 1967 Přijímací zařízení "Dněpr-1K".Technický popis a provoz  
Děl-25-37 1967 Technické podmínky pro opravu a přejímku opraveného zařízení NRZ-9  
Děl-25-38 1982 Malovýškové radiolokační stanoviště VP-01M.Technický popis NRZ-9  
Děl-25-38/1 1974 Radiolokátor P-40.Radiolokační dálkoměr 1RL111D.Technický popis:Díl 1  
Děl-25-38/2 1974 Radiolokátor P-40.Radiolokační dálkoměr 1RL111D.Technický popis:Díl 2  
Děl-25-38/3 1975 Radiolokátor P-40.Radiolokační dálkoměr 1RL111D.Technický popis:Díl 3  
Děl-25-38/4 1975 Radiolokátor P-40.Radiolokační dálkoměr 1RL111D.Technický popis:Díl 4  
Děl-25-38/5 1978 Radiolokátor P-40.Radiolokační dálkoměr 1RL111D.Schémata  
Děl-25-38/6 1978 Radiolokátor P-40.Radiolokační dálkoměr 1RL111D.Provoz.Díl 1  
Děl-25-38/7 1985 Radiolokátor P-40.Radiolokační dálkoměr 1RL111D.Provoz.Díl 2  
Děl-25-39 1973 Radiolokátor P-40.Radiotechnické maskování  
Děl-25-40/1 1968 Přijímací zařízení Dněpr-1KM.Technický popis a provoz přijímače  
Děl-25-40/2 1968 Přijímací zařízení Dněpr-1KM.Technický popis a provoz analyzátoru  
Děl-25-41/1 1973 Přenosný radiolokátor PSNR-1.Technický popis  
Děl-25-41/2 1973 Přenosný radiolokátor PSNR-1.Provoz  
Děl-25-41/3 1973 Přenosný radiolokátor PSNR-1.Schémata  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci