Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka Rok vydání Název Doplňky
Děl/A-1-1 1987 Bojové použití raketového vojska a dělostř.pozem.vojska ČSLA.Část 3 (brigáda,oddíl,baterie oper.takt.raket)  
Děl/A-1-2 1966 Bojové použití pohyblivé raketové technické základny  
Děl/A-1-2 1989 Bojové použití raketového vojska a dělostř.pozem.vojska ČSLA.Část 5 (pohyblivá raketová technická základna)  
Děl/A-1-3 1973 Směrnice pro polní službu a použití srmo  
Děl/A-2-1 1976 Řízení raketových úderů.Brigáda,oddíl,baterie operačně taktických raket  
Děl/A-1-3 1973 Směrnice pro polní službu a použití srmo  
Děl/A-2-22/1 1970 Hodnocení raketové přípravy raketových technických útvarů  
Děl/A-2-22 1985 Organizace,provádění a hodnocení taktických cvičení,odborné a technické přípravy raketového vojska  
Děl/A-2-22 1993 Příprava cvičení a hodnocení jednotek raketového útvaru pozemního vojska  
Děl/A-2-23 1978 Hodnocení přípravy raketových technických útvarů  
Děl/A-2-25 1987 Metodika činnosti kontrol.skupin na takt.cvič.brigádě (oddílu,baterie) oper.taktic.raket.Raketový komplet 9K714  
Děl/A-2-28/5 1974 Normy pro hodnocení bojové přípravy technické a dopravní baterie raketových technických útvarů  
Děl/A-2-29 1978 Normy pro hodnocení bojové přípravy vojáků a jednotek technické a dopravní baterie raketových technických útvar  
Děl/A-3-1 1970 Bojová služba technické baterie.Raketa 8K11  
Děl/A-3-5/5 1974 Metodika organizace a provádění komplexních zaměstnání technické baterie PRTZ  
Děl/A-3-8/5 1978 Bojová služba dopravní baterie raketových technických útvarů  
Děl/A-3-8/6 1978 Bojová služba technické baterie.Raketa 8K11  
Děl/A-3-9 1969 Bojová služba technické baterie.Raketa 8K11  
Děl/A-4-4 1987 Organizace výjezdu raketových svazků (útvarů) na taktická cvičení s odpálením bojových raket mimo území ČSSR 1,2
Děl/A-5-5 1967 Bojové použití dopravní baterie pohyblivé raketové technické základny  
Děl/A-6-7/1 1974 Topograficko-geodetická příprava (Sbírka úloh)  
Děl/A-6-7/2 1975 Povětrnostní příprava (Sbírka úloh)  
Děl/A-7-1/5 1973 Programy bojové přípravy raketových technických útvarů.Raketa 8K14  
Děl/A-7-1/5 1979 Programy bojové přípravy raketových technických útvarů  
Děl/A-7-1 1993 Programy přípravy raketových útvarů  
Děl/A-7-1/5 1990 Programy bojové přípravy raketových technických jednotek pozemního vojska ČSA (prtz)  
Děl/A-7-2 1990 Programy bojové přípravy žáků Výcvikového dělostřeleckého střediska 6K72,9K714  
Děl/A-9-1 1971 Rusko-Česko-slovenský přehled názvosloví,používaného u jednotek vyzbrojených pozemními raketami  
Děl/A-10-1 1965 Seznam čs.předpisů pro raketovou techniku.Komplet 8K11  
Děl/A-10-1 1967 Seznam čs.předpisů pro raketovou techniku.Komplet 8K11  
Děl/A-11-2 1983 Tabulky střelby pro raketu 8K14  
Děl/A-21-1 1964 Raketa 8K11.Díl 1  
Děl/A-21-1 1965 Raketa 8K11.Díl 1.Doplněk 1  
Děl/A-21-2 1964 Raketa 8K11.Díl 1.Řídící systém a systém APR  
Děl/A-21-2 1965 Raketa 8K11.Díl 1.Doplněk.Řídící systém a systém APR  
Děl/A-21-3 1964 Raketa 8K11.Díl 3  
Děl/A-21-4 1965 Odpalovací zařízení 8U218.Díl 1.Konstrukční popis  
Děl/A-21-5 1964 Odpalovací zařízení 8U218  
Děl/A-21-5 1965 Odpalovací zařízení 8U218.Díl 2.Provoz  
Děl/A-21-6 1963 Zkušební stanice 8N16.Díl 1.Popis konstrukce  
Děl/A-21-7 1965 Zkušební stanice 8N16.Díl 2.Provoz  
Děl/A-21-8 1965 Jeřáb 8T22.Textová část  
Děl/A-21-9 1965 Jeřáb 8T22.Obrazová část  
Děl/A-21-10 1963 Ohřívač vzduchu 8G27  
Děl/A-21-10 1989 Ohřívač vzduchu 8G27K a 8G27U.Technický popis a provoz  
Děl/A-21-11 1962 Opravy ohřívače vzduchu 8G27K a 8G27U 1
Děl/A-21-12 1962 Kategorizace agregátů pozemního zařízení  
Děl/A-21-13 1962 Ukládání a udržování agregátů pozemního vojska  
Děl/A-21-14 1977 Požární a neutralizační stanice 8T311.Opravy  
Děl/A-21-15 1962 Přeprava raket 8K11 a 8A61 po železnici  
Děl/A-21-16 1963 Benzinoelektrický agregát 8N01 (8H01)  
Děl/A-21-17 1963 Opravy benzinoelektrického agregátu 8N01 (8H01).Elektrická část  
Děl/A-21-19 1963 Opravy akumulátorové stanice 8N0312 (8N0312)  
Děl/A-21-20 1964 Opravy elektrických agregátů a napájecích stanic 1
Děl/A-21-21 1964 Opravy dělostřeleckých elektromechanických přístrojů (Všeobecná část)  
Děl/A-21-22 1962 Album schémat  
Děl/A-21-23 1965 Požární a neutralisační stanice 8T311 1
Děl/A-21-24 1963 Pojízdná čerpací stanice paliva 8G114 (8?114)  
Děl/A-21-24 1993 Pojízdná dělostřelecká dílna RM-2-70E.Dílna MRS-SP  
Děl/A-21-25 1967 Opravy pojízdné plnící stanice paliva 8G114 (8?114)  
Děl/A-21-26 1965 Pojízdná plnící stanice okysličovadla 8G17M,8G17,8G17M1 (8?17M,8?17,8?17M1)  
Děl/A-21-27/1 1973 Oprava plnící stanice okysličovadla 8G17M a 8G17 (8?17M a 8?17).Textová část  
Děl/A-21-27/2 1973 Oprava plnící stanice okysličovadla 8G17M a 8G17 (8?17M a 8?17).Obrazová část  
Děl/A-21-28 1963 Pojízdná kompresorová stanice 8G33-U (8?33-Y)  
Děl/A-21-28 1967 Pojízdná kompresorová stanice 8G33-U (8?33-Y)  
Děl/A-21-29 1963 Opravy nabíjecího agregátu 8N03 (8H03)  
Děl/A-21-31 1963 Automatický fotoelektronický indikátor vlhkosti vzduchu 8Š31 (8?31)  
Děl/A-21-31 1966 Automatický fotoelektronický indikátor vlhkosti vzduchu 8Š31 (8?31) 1
Děl/A-21-32 1964 Přepravník 8T137  
Děl/A-21-32/1 1976 Přepravník 8T137U.Technický popis a provoz  
Děl/A-21-33 1968 Oprava přepravníku 8T137  
Děl/A-21-34 1965 Schéma systému řízení rakety 8K11  
Děl/A-21-37 1963 Opravy elektronických měničů 8N05,8N26,8N042 (8H05,8H26,8H042)  
Děl/A-21-38 1964 Základní elektrické obvodě pro kontroly a odpálení rakety 8K11  
Děl/A-21-39 1964 Činnost systému samodestrukce rakety 8K11  
Děl/A-21-40 1964 Radiosonda RKZ-1 (PK3-1)  
Děl/A-21-41 1964 Ukládání,doprava a technická příprava raket 8K11  
Děl/A-21-44 1968 Isometrická stanice 8T328  
Děl/A-21-49 1964 Směrnice pro vedení záznamníků pro rakety 8K11,záznamníků gyropřístrojů a nálepek na plynových kormidlech  
Děl/A-21-50 1964 Udržování a ošetřování jednotlivých zařízení kompletu 8K11  
Děl/A-21-51 1964 Technické prohlídky agregátů pozemního zařízení kompletu 8K11  
Děl/A-21-53 1966 Opravy odpalovacích zařízení 8U318 (8Y218).Textová část  
Děl/A-21-54 1966 Opravy odpalovacích zařízení 8U318 (8Y218).Obrazová část  
Děl/A-21-56 1967 Opravy zkušební stanice 8N26 (8H26)  
Děl/A-21-59 1967 Souprava přístrojů 8Š18 (8?18)  
Děl/A-21-59 1977 Souprava přístrojů 8Š18 (8?18)  
Děl/A-21-61 1965 Automatizace řízení raketových vojsk a dělostřelectva  
Děl/A-21-62 1965 Cvičný přístroj odpalovacího zařízení operačně-taktických raket.Trenažer 8TR11.Textová část  
Děl/A-21-63 1965 Cvičný přístroj odpalovacího zařízení operačně-taktických raket.Trenažer 8TR11.Obrazová část  
Děl/A-21-64 1965 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21  
Děl/A-21-64/1 1967 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21  
Děl/A-21-64/2 1967 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 500-599  
Děl/A-21-64/3 1967 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 600-699  
Děl/A-21-64/3 1971 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 600-699  
Děl/A-21-64/4 1967 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 620-659  
Děl/A-21-64/5 1967 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 660-679  
Děl/A-21-64/6 1967 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 680-739  
Děl/A-21-64/7 1967 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 740-779  
Děl/A-21-64/8 1967 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 800-819  
Děl/A-21-64/8 1971 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 800-819  
Děl/A-21-64/9 1971 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 900-919  
Děl/A-21-64/9 1974 Seznam náhradních elektrotechnických součástí a dílů materiálu třídě 21.Skupina 900-919  
Děl/A-21-65 1965 Ukládání a ošetřování raket u útvarů  
Děl/A-21-66 1965 Kontrola a hodnocení pozemní raketové techniky  
Děl/A-21-66 1989 Hodnocení technické přípravy, stavu výzbroje a ostatní techniky materiálové třídě 21 1
Děl/A-21-67 1965 Opravy gyrokompasu  
Děl/A-21-69 1968 Opravy pojízdné kompresorové stanice 8G33U (8?33Y)  
Děl/A-21-70 1966 Opravy automatického fotoelektronického indikátoru vlhkosti vzduchu 8Š31 (8?31) 1
Děl/A-21-71 1967 Ukládání a udržování agregátů pozemního zařízení operačně-taktických raketových kompletů u vojsk  
Děl/A-21-71 1990 Ukládání a udržování pozemního zařízení raketových kompletů u vojsk  
Děl/A-21-72 1967 Opravy soupravy přístrojů 8Š18 (8?18)  
Děl/A-21-73 1965 Schema zapojení  
Děl/A-21-73 1980 Souprava přístrojů 8Š18 (8?18)  
Děl/A-21-75 1967 Kusovník a normy spotřeby maziv,nátěrových hmot,konservačních materiálů a jiných pomocných prostředků pro materiálovou třídu 21  
Děl/A-21-76 1967 Projekt "328".Směrnice pro sledování provozu a poruchovosti speciální dělostřelecké techniky  
Děl/A-21-76 1967 Projekt "328".Směrnice pro sledování provozu a poruchovosti speciální dělostřelecké techniky  
Děl/A-21-76 1971 Projekt "328".Směrnice pro sledování provozu a poruchovosti speciální dělostřelecké techniky  
Děl/A-21-77 1968 Opravy zkušebně odpalovacího elektrického zařízení operačně taktických raket  
Děl/A-21-78 1969 Motory JAZ-M204 (?3-M204) a JAZ-M206 (?3-M206)  
Děl/A-21-79 1967 Souprava přístrojů 8Š11.Zamíření operačně-taktických raket do směru na cíl  
Děl/A-21-81 1967 Ukládání a ošetřování raket 8K11 u útvarů  
Děl/A-21-82 1969 Elektrocentrála APD-8-P/28-1 (A??-8-?/28-1)  
Děl/A-21-83 1969 Elektrocentrála 8N03M (8H03M)  
Děl/A-21-84 1969 Naftové motory (2Č8.5/11 (2?8.5/11) a 4Č8.5/11 (4?8.5/11)  
Děl/A-21-86 1969 Elektrocentrála AB-2-0/230 (A?-2-0/230) 1
Děl/A-21-87 1968 Směrnice pro balení a rozbalení raket 8K11  
Děl/A-21-88 1971 Pojízdná dělostřelecká dílna RM-1 (PM-1)  
Děl/A-21-89 1971 Pojízdná dělostřelecká dílna RM-2 (PM-2)  
Děl/A-21-90 1969 Plombování rakety 8K11  
Děl/A-21-91 1970 Projekt "328".Směrnice pro sled.činnosti středisek měrové služby a poruchovosti ověřovaných měřících přístrojů  
Děl/A-21-93 1970 Rozbor činnosti kontrolně zkušebních středisek za rok 1969  
Děl/A-21-94 1972 Směrnice pro hospodaření s vyměněnými poškozenými náhradními díly materiálu třídě 21  
Děl/A-21-95 1970 Směrnice pro organizaci zásobování náhradními díly materiálu třídě 21  
Děl/A-21-98 1970 Stan 8JU-11 (8?-11) 1
Děl/A-21-99 1972 Letištní a skladový přepravník 8T111-U  
Děl/A-21-100 1967 Doplněk k projektu "328"  
Děl/A-21-100 1970 Doplněk k projektu "328"  
Děl/A-21-100 1982 Projekt 62311.Označení a druhy raketové techniky  
Děl/A-21-101 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 19010  
Děl/A-21-102 1968 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1911  
Děl/A-21-103 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 19210  
Děl/A-21-104 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 19230  
Děl/A-21-105 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1931  
Děl/A-21-105 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1931  
Děl/A-21-106 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1941  
Děl/A-21-107 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1951  
Děl/A-21-108 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 19520  
Děl/A-21-108 1984 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1952  
Děl/A-21-109 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 19560  
Děl/A-21-109 1968 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1956  
Děl/A-21-110 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 19570  
Děl/A-21-111 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1958  
Děl/A-21-112 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1953  
Děl/A-21-113 1969 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1971  
Děl/A-21-114 1968 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1954  
Děl/A-21-115 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1950  
Děl/A-21-116 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 2050  
Děl/A-21-117 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 2050  
Děl/A-21-118 1971 Číselník klínových řemenů  
Děl/A-21-119 1971 Číselník těsnících kroužků  
Děl/A-21-120 1969 Měřící přístroje  
Děl/A-21-121 1969 Číselník valivých ložisek  
Děl/A-21-125 1973 Požární a neutralizační stanice 8T311.Katalog těsnění  
Děl/A-21-126 1974 Plnící stanice okysličovadla 8G17.Technické ošetřování  
Děl/A-21-127 1974 Požární a neutralizační stanice 8T311.Technické ošetřování 1
Děl/A-21-128 1974 Kompresorová stanice 8G33U.Technické ošetřování  
Děl/A-21-130 1974 Ohřívač vzduchu 8G27U (8?27Y).Technické ošetřování  
Děl/A-21-131 1974 Stan 8JU11 (8?11).Technické ošetřování  
Děl/A-21-132 1974 Indikátor vlhkosti vzduchu 8Š31 (8?31).Technické ošetřování 1
Děl/A-21-133 1974 Požární a neutralizační stanice 8T311.Seznam náhradních dílů a příslušenství.Textová a obrazová část  
Děl/A-21-134 1975 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1965 1
Děl/A-51-1 1977 Měrová služba.Teoretické základě  
Děl/A-51-2 1977 Měrová služba.Praktická měření  
Děl/A-51-6 1983 Číselník plachet a povlaků materiálové třídě 21 1
Děl/A-51-7 1985 Projekt 62373.Označení a druhy raketové techniky  
Děl/A-51-7 1991 Projekt 62373.Označení a druhy raketové techniky  
Děl/A-51-8 1985 Projekt 62373.Sledování provozu a poruchovosti raketové techniky  
Děl/A-51-11 1990 Pojízdná dělostřelecká dílna RM-1-70.Rozvinování a svinování  
Děl/A-51-12 1990 Pojízdná dělostřelecká dílna RM-2-70.Rozvinování a svinování  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci