Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka Rok vydání Název Doplňky
Děl/C-10-1 1965 Seznam čs.předpisůpro raketovou techniku.Komplet 8K14  
Děl/C-10-1 1967 Seznam čs.předpisůpro raketovou techniku.Komplet 8K14  
Děl/C-10-1 1968 Seznam čs.předpisůpro raketovou techniku.Komplet 8K14  
Děl/C-21-1 1977 Raketa 8K14.Technický popis  
Děl/C-21-2 1966 Raketa 8K14.Část 2.Palubní přístroje řídícího systému  
Děl/C-21-3 1975 Raketa 8K14.Systém samodestrukce rakety  
Děl/C-21-3 1966 Raketa 8K14.Část 3.Systém APR  
Děl/C-21-4 1965 Raketa 8K14.Část 4.Exploatace.Všeobecné pokyny.Směrnice pro neutralizaci nádrží a potrubí rakety  
Děl/C-21-4 1966 Raketa 8K14.Část 4.Exploatace.Všeobecné pokyny.Směrnice pro neutralizaci nádrží a potrubí rakety.Doplněk č.1  
Děl/C-21-4 1981 Raketa 8K14.Provoz  
Děl/C-21-7 1965 Raketa 8K14.Exploatace.Směrnice pro postup prací s raketou na odpalovacím zařízení 2?19.Část 7  
Děl/C-21-9 1965 Raketa 8K14.Část 9.Exploatace  
Děl/C-21-10 1965 Raketa 8K14.Část 10.Exploatace.Směrnice pro autonomní kontroly palubních přístrojů  
Děl/C-21-10 1977 Velitelské stanoviště PU-1.Provoz  
Děl/C-21-11 1977 Raketa 8K14.Část 11.Exploatace.Směrnice pro přezkušování palubních  přístrojů  
Děl/C-21-12 1965 Raketa 8K14.Část 12.Exploatace.Výměna palubních přístrojů,úzlů,provádění tlakových zkoušek rakety  
Děl/C-21-12 1978 Velitelské stanoviště PU-1.Technický popis  
Děl/C-21-13 1982 Raketa 8K14.Provoz.In-15  
Děl/C-21-14 1980 Ukládání raket 8K14 v pohotovosti,k plnění a provádění předepsaných prací pro udržení této pohotovosti.In-20  
Děl/C-21-14 1981 Rakety 8K14.Provoz.In-20  
Děl/C-21-15 1979 Velitelské stanoviště PU-1.Obrazová část  
Děl/C-21-16 1965 Odpalovací zařízení 2P19.Exploatace  
Děl/C-21-17 1964 Odpalovací zařízení 2P19.Zkušebně odpalovací zařízení řídícího systému,zkušebního zařízení systému APR,ESVP a pultu 4A11  
Děl/C-21-18 1967 Odpalovací zařízení 2P19.Doplňky k předpisům Děl/C-21-16 a Děl/C-21-23  
Děl/C-21-19 1966 Opravy odpalovacího zařízení 2P19 (2?19)  
Děl/C-21-20 1966 Odpalovací zařízení 2P19.Zkušebně odpalovací zařízení řídícího systému,zkušební zařízení systému APR,EPSV a pultu 4A11.Směrnice pro přezkuš  
Děl/C-21-22 1964 Raketa 8K14.Díl II.Řídící systém a systém samodestrukce rakety  
Děl/C-21-23 1964 Raketa 8K14.Díl III.Konstrukce odpalovacího zařízení  
Děl/C-21-24 1965 Raketa 8K14.Díl IV.Zkušebně odpalovací elektrické zařízení  
Děl/C-21-25 1965 Zkušební stanice 9V41 (9B41).Technický popis  
Děl/C-21-25 1966 Zkušební stanice 9V41 (9B41).Technický popis.Doplněk č.1  
Děl/C-21-26 1967 Zkušební stanice 9V41 (9B41).Směrnice pro provoz  
Děl/C-21-26 1981 Raketa 8K14.činnost zkušebně odpalovacího a palubního elektrického zařízení při kontrolách a odpálení rakety  
Děl/C-21-27 1968 Zkušební stanice 2V11 (2B11) a odpalovací zařízení 2P19 (2?19).Technický popis  
Děl/C-21-28 1965 Zkušební stanice 2V11.Směrnice pro přezkušování  
Děl/C-21-29 1965 Zkušební stanice 2V11 a odpalovací zařízení 2P19.Směrnice pro provoz  
Děl/C-21-30 1965 Přílohy k předpisům o provozu pro zkušební stanice 2V11 (2B11),9V11 (9B11) a odpalovacího zařízení 2P19  
Děl/C-21-31 1966 Zkušební stanice 2V11 (2B11).Zkušebně odpalovací zařízení řídícího systému a zkušebního zařízení systému APR.Směrnice pro přezkušování  
Děl/C-21-32 1967 Zkušební stanice 2V11 a odpalovací zařízení 2P19.Exploatace  
Děl/C-21-33 1966 Zkušební stanice 9V41 (9B41).Směrnice pro provoz  
Děl/C-21-34 1974 Zkušební stanice 9V41 (9B41).Opravy.Textová část  
Děl/C-21-35 1974 Zkušební stanice 2V11 (2B11).Opravy.Textová část  
Děl/C-21-36 1964 Přepravník 2T3.Technický popis a pokyny pro používání.Část 1 1
Děl/C-21-37 1965 Přepravník 2T3.Technický popis a pokyny pro používání.Část 2 a 3  
Děl/C-21-38 1967 Opravy přepravníku 2T3 a 2T5 1
Děl/C-21-40 1965 Plnící stanice paliva 2G1 (2?1)  
Děl/C-21-41 1967 Plnící stanice paliva 2G1U (2?1Y).Plnění raket palivem  
Děl/C-21-42 1968 Opravy plnící stanice paliva 2G1U a 2G1  
Děl/C-21-43 1969 Izotermická stanice 9F21  
Děl/C-21-43 1973 Izotermická stanice 9F21.Technický popis a provoz  
Děl/C-21-44 1979 Technologické zařízení TZ-4.Technický popis  
Děl/C-21-45 1973 Činnost zkušebně odpalovacího zařízení a palubních přístrojů rakety 8K14 při přípravě k odpálení,při odpálení a za letu  
Děl/C-21-46 1979 Raketa 8K14.Provoz  
Děl/C-21-46 1981 Raketa 8K14.Provoz.In-47  
Děl/C-21-47 1967 Opravy dieselelektrického agregátu APD-8-P/28.Textová část  
Děl/C-21-48 1967 Opravy dieselelektrického agregátu APD-8-P/28.Obrazová část  
Děl/C-21-49 1971 Směrnice pro zacházení se vzduchovým pultem K18.680  
Děl/C-21-50 1972 Základní elektrické schéma systému APR pro technické postavení  
Děl/C-21-51 1972 Základní elektrické schéma rakety 8K14 pro palebné postavení  
Děl/C-21-52 1972 Základní elektrické schéma rakety 8K14 pro technické postavení  
Děl/C-21-53 1981 Izotermická stanice 9F21M  
Děl/C-21-54 1984 Izotermická stanice 9F223.Technický popis a provoz  
Děl/C-21-56 1967 Technická příprava raket 8K14 k odpálení.Část 1  
Děl/C-21-60 1969 Plombování rakety 8K14  
Děl/C-21-61 1972 Ukládání a ošetřování raket 8K14 u útvarů  
Děl/C-21-61 1976 Ukládání a ošetřování raket 8K14 u útvarů  
Děl/C-21-61 1985 Ukládání a ošetřování raket 8K14 u útvarů  
Děl/C-21-63 1981 Raketa 8K14.Provoz  
Děl/C-21-63 1985 Raketa 8K14.Provoz.(In-7)  
Děl/C-21-64 1971 Směrnice pro spojení hlavice 8F14 (269A) s raketou 8K14  
Děl/C-21-64 1975 Raketa 8K14.Montáž hlavice 8F14 (269A) k raketě 8K14  
Děl/C-21-64 1979 Raketa 8K14.Provoz  
Děl/C-21-65 1971 Směrnice pro plnění rakety 8K14 okysličovadlem a jeho vypouštění z rakety  
Děl/C-21-65 1979 Raketa 8K14.Provoz  
Děl/C-21-66 1971 Směrnice pro plnění rakety 8K14 základním palivem a jeho vypouštění z rakety  
Děl/C-21-66 1981 Raketa 8K14.Provoz  
Děl/C-21-67 1966 Raketa 8K14.Exploatace.Část 7.Směrnice pro postup prací s raketou na odpalovacím zařízení 2P14  
Děl/C-21-67 1982 Rozměrová hmotnostní maketa rakety 8K14.Provoz (In-1M/8K14)  
Děl/C-21-68 1982 Cvičná raketa 8K14.Provoz  
Děl/C-21-69 1966 Raketa 8K14.Exploatace.Část 9.Směrnice pro práci s raketou v postavení technické baterie  
Děl/C-21-70 1966 Raketa 8K14.Exploatace.Část 10.Směrnice pro autonomní kontroly palubních přístrojů  
Děl/C-21-70 1990 Raketa 8K14.Exploatace.Autonomní kontroly palubních přístrojů  
Děl/C-21-71 1967 Raketa 8K14.Exploatace.Část 11.Směrnice pro přezkušování palubních přístrojů  
Děl/C-21-71 1989 Raketa 8K14.Přezkušování palubních přístrojů  
Děl/C-21-72 1966 Raketa 8K14.Exploatace.Část 12.Směrnice pro výměnu úzlů a palubních přístrojů rakety  
Děl/C-21-72 1982 Raketa 8K14.Provoz (In-3/8f14)  
Děl/C-21-73 1968 Exploatace rakety 8K14.Technické podmínky (TY-2)  
Děl/C-21-73 1975 Exploatace rakety 8K14.Technické podmínky (TY-2)  
Děl/C-21-73 1979 Raketa 8K14.Provoz  
Děl/C-21-73 1985 Raketa 8K14.Provoz  
Děl/C-21-74 1968 Směrnice pro elektrické přezkoušení kormidlového servomechanismu 1C 14  
Děl/C-21-74 1981 Raketa 8K14.Provoz (In-49)  
Děl/C-21-75 1968 Směrnice pro nakládání a vykládání a pro dopravu raket (IIH-3)  
Děl/C-21-75 1979 Raketa 8K14.Přeprava  
Děl/C-21-75 1981 Raketa 8K14.Přeprava (IN-3)  
Děl/C-21-76 1968 Směrnice pro provádění tlakových zkoušek rakety ve skladech a v technickém postavení (IN-4)  
Děl/C-21-76 1979 Raketa 8K14.Provoz (IH-4)  
Děl/C-21-77 1985 Směrnice pro práce s raketou 8K14 v postavení technické baterie (IH-10)  
Děl/C-21-77 1979 Raketa 8K14.Provoz (IH-10)  
Děl/C-21-78 1982 Raketa 8K14.Provoz (IH-11)  
Děl/C-21-79 1982 Raketa 8K14.Provoz (IH-16)  
Děl/C-21-80 1968 Směrnice pro vnějří prohlídku rakety 8K14 (IH-17)  
Děl/C-21-80 1979 Raketa 8K14.Provoz (IH-17)  
Děl/C-21-81 1968 Technický popis a směrnice pro exploataci elektrického systému vnitřní ohřevu (ECBM) s pultem ohřevu IH-22,OP-3  
Děl/C-21-81 1982 Raketa 8K14.Provoz (In-22,OP-3)  
Děl/C-21-82 1968 Technický popis a směrnice pro exploataci elektric.systému vnitřní ohřevu (ECBM) s pultem ohřevu POG-5 (POG-5M)  
Děl/C-21-82 1982 Raketa 8K14.Provoz (In-22A,OP-3A)  
Děl/C-21-83 1968 Směrnice pro práci s raketou po nouzovém vypnutí motoru (ABD) a v případě neuskutečněného odpálení (IN-24)  
Děl/C-21-83 1975 Raketa 8K14.Předepsané práce s raketou po nouzovém vypnutí motoru a při zrušení povelu k odpálení (IH-24)  
Děl/C-21-83 1983 Raketa 8K14.Provoz (IH-24)  
Děl/C-21-84 1968 Směrnice pro postup prací s raketou 8K14 na odpalovacím zařízení 2P19 (IN-30)  
Děl/C-21-84 1979 Raketa 8K14.Provoz (IH-30)  
Děl/C-21-85 1982 Raketa 8K14.Provoz (IH-33)  
Děl/C-21-86 1968 Směrnice pro výměnu úzlů a palubních přístrojů rakety (IN-47)  
Děl/C-21-86 1982 Raketa 8K14.Provoz (IH-1A)  
Děl/C-21-87 1968 Směrnice pro nasazení pohotovostního povlaku 9.32 na raketu (IH-48)  
Děl/C-21-87 1983 Raketa 8K14.Provoz (IH-52)  
Děl/C-21-87 1986 Raketa 8K14.Provoz (IH-52)  
Děl/C-21-88 1982 Raketa 8K14.Provoz (TU-2/8F14)  
Děl/C-21-90 1969 Směrnice pro exploataci,dopravu,skladování a technický popis pultu 9V28 (IH-9B28)  
Děl/C-21-90 1989 Pult 9V28.Provoz (In/9V28)  
Děl/C-21-91 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1942  
Děl/C-21-92 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1912  
Děl/C-21-93 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1913  
Děl/C-21-94 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 19220  
Děl/C-21-94 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1922-1924  
Děl/C-21-95 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1922-1924  
Děl/C-21-95 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1932-1939  
Děl/C-21-96 1967 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 19020  
Děl/C-21-96 1968 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1901 a 1902  
Děl/C-21-96 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1901 a 1902  
Děl/C-21-97 1969 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1955  
Děl/C-21-97 1969 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1955  
Děl/C-21-98 1972 Seznam náhradních dílů materiálu třídě 21.číselník 1973  
Děl/C-21-99 1974 Odpalovací zařízení 2P19 (2?19).Technické ošetřování  
Děl/C-21-100 1974 Přepravník 2T3.Technické ošetřování 1
Děl/C-21-101 1974 Zkušební stanice 2V11 (2B11).Technické ošetřování  
Děl/C-21-102 1974 Zkušební stanice 9V41 (9B41)  
Děl/C-21-103 1974 Izotermická stanice 9F21 (9?21).Technické ošetřování  
Děl/C-21-104 1974 Plnící stanice paliva 2G21 (2?21).Technické ošetřování  
Děl/C-21-105 1974 Vozidlo na záložní součástky 2Sč1.Technické ošetřování  
Děl/C-21-105 1980 Raketa 8K14.Provoz (In-39)  
Děl/C-21-110 1980 Komplet 9K72 (9K72M).Provoz (In-79)  
Děl/C-51-1 1984 číselník kompresoru UKS-400V (Tříděný podle číselníkového čísla)  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci