Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka Rok vydání Název Doplňky
Fin-1-1
1985
Finančně ekonomická činnost u útvarů Československé lidové armády.Odborný prováděcí předpis k Všeob-P-14 1
Fin-1-3
1988
Finančně ekonomická činnost vyšších velitelství Československé lidové armády.Odborný prováděcí předpis k Všeob-P-23 1
Fin-1-6
1981
Činnost polních oddělení Státní banky Češkoslovenské za branné pohotovosti státu  
Fin-1-7
1986
Finanční zabezpečení ČSLA pro první období branné pohotovosti státu 1
Fin-2-1
2007
Zahraniční cesty a návštěvy v resortu Ministerstva obrany (platnost od 1.4.2007, ev.č. 173/2007-3042)  
Fin-3-2
1988
Přehled rozpočtových výdajů a příjmů federálního ministerstva národní obrany 1
Fin-20-1
1976
Finančně hospodářská činnost zahraničních pracoviřč v oboru působnosti MNO  
Fin-51-1
1977
Činnost velitelů a komisí při vyřetřování a odškodňování úrazů a nemocí z povolání v ČSLA 1,2,3
Fin-51-1
2003
Evidence a statistika škod na majetku státu v působnosti Ministerstva obrany. Projekt APV ŠKODY-postup při automatizovaném zpracování údajů  
Fin-51-2
1986
Index norem s finančním dosahem 1,2,3,4
Fin-51-3
1994
Realizace projektu 68132.Automatizované zpracování údajů o škodách na majetku vojenské správy 1
Fin-51-4
1982
Automatizované zpracování peněžních náležitostí vojáků z povolání 1,2,3
Fin-51-5
1982
Regresní náhradě za poškození zdraví vojáka 1,2
Fin-51-6
1979
Kontrola úseku ekonomiky práce výrobně hospodářských organizací MNO  
Fin-51-7
1982
číselníky k systémovým projektům finančně ekonomické služby ČSLA 1,2,3
Fin-51-8
1989
Náhrada škodě způsobené na majetku vojenské správy 1
Fin-51-11
1973
Metodika zdokonalovací přípravy důstojníků a praporčíků finanční služby v záloze (B.Odborná příprava)  
Fin-51-11
1987
Metodika odborné přípravy praporčíků a důstojníků finanční a bankovní služby v záloze 1

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci