Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
PHM-1-1
1962
Zásobování materiálem PHM ve vojskovém týlu 1
PHM-1-1
1970
Zabezpečení svazků a útvarů materiálem PHM v poli 1 až 4
PHM-1-2
1960
Hospodaření s materiálem PHM v čs.lidové armádě  
PHM-1-2
1975
Hospodaření s materiálem PHM v čs.lidové armádě 1,2
PHM-2-1
1979
Frontové a armádní skladě PHM 1
PHM-2-2
1979
Činnost potrubních útvarů a potrubních jednotek ČSLA 1
PHM-4-1
1975
Technické prostředky služby PHM  
PHM-4-1
1979
Technické prostředky služby PHM.Provoz a opravy 1,2
PHM-4-2
1987
Cisternový automobil.Přepravník na 18 000 l PH (CA-18-T-815)  
PHM-4-3
1989
Cisternový automobil.Plnič letadel na 16 000 l PH (CAPL-16-T-815)  
PHM-4-4
1992
Cisternový automobil.Plnič pozemní motorové techniky na 6000 l PH (CAP-6-T-815)  
PHM-15-1
1977
Hospodaření s materiálem KRPH v čs.lidové armádě 1
PHM-15-2
1964
Směrnice pro práci s kapalnými raketovými pohonnými hmotami  
PHM-15-2
1984
Směrnice pro práci s kapalnými raketovými pohonnými hmotami (prozatimní vydání)  
PHM-15-11
1980
Kontrolní systém a kontrola jakosti KRPH v ČSLA 1
PHM-15-12
1987
Kapalné raketové pohonné hmoty.Jakostní specifikace 1
PHM-15-13
1978
Kapalné raketové pohonné hmoty.Zkušební metodě 1
PHM-15-13/1
1986
Kapalné raketové pohonné hmoty.Dodatky ke zkušebním metodám  
PHM-15-31
1975
Provoz a opravy nádrží a sudů na okysličovadla  
PHM-15-33
1979
Cisternový automobil AKC-4-255B.Technický popis,obsluha a provoz 1,2
PHM-21-2
1960
Jakostní specializace pohonných hmot,mazadel a provozních látek  
PHM-21-2
1965
Jakostní specializace pohonných hmot,mazadel a provozních látek  
PHM-21-2
1983
Jakostní specifikace pohonných hmot,maziv a speciálních kapalin 1,2
PHM-21-3
1962
Nomenklatura a ceník materiálu PHM služby zásobování PHM 1,2
PHM-21-4
1969
Vzájemná zaměnitelnost paliv,maziv a provozních hmot vyráběných ve státech Varšavské smlouvy  
PHM-21-4
1974
Vzájemná zaměnitelnost paliv,maziv a provozních hmot vyráběných ve státech Varšavské smlouvy  
PHM-21-4
1982
Vzájemná zaměnitelnost pohonných hmot,maziv a speciál.kapalin vyráběných v členských státech Varšavské smlouvy  
PHM-21-5
1974
Normy spotřeby PHM pro pozemní motorovou techniku  
PHM-21-5
1983
Normy spotřeby PHM pro leteckou a pozemní motorovou techniku 1
PHM-21-6
1975
Normativ zařízení stálých laboratoří PHM  
PHM-21-6
1988
Normativ zařízení stálých laboratoří PHM  
PHM-21-7
1974
Kontrolní systém a kontrola kvality PHM v ČSLA  
PHM-21-7
1987
Kontrolní systém a kontrola kvality PHM v ČSLA  
PHM-26-1
1967
Směrnice pro čiřtění nádrží,cisteren a obalů  
PHM-26-1
1974
čiřtění nádrží a cisteren na PHM  
PHM-51-1
1970
Přehled technických prostředků služby PHM 1,2
PHM-51-2
1960
Polní dálkové potrubí PMT-100  
PHM-51-3
1963
Učebnice pro funkcionáře služby zásobování PHM  
PHM-51-4
1965
Přehled základních PHM a ostatních provozních hmot používaných v sovětské armádě a obdob.čsl.výrobků (proz.vy.)  
PHM-51-5
1965
Normativ zařízení stálých zařízení laboratoří PHM  
PHM-51-6
1968
Pomocné prostředky techniky služby zásobování PHM 1 až 4
PHM-51-7
1973
Srovnání PHM zemí NATO s PHM vyráběných v SSSR a ostatních zemích Varšavské smlouvy až 4
PHM-51-8
1972
Soubor mazacích plánů bojové techniky ČSLA 1 až 4
PHM-51-9
1977
Soubor mazacích plánů bojové techniky ČSLA.dělostřelecká,RL,automatizační a silnič.technika a mechaniz.prostř. 1,2,3
PHM-51-10
1984
Soubor mazacích plánů bojové techniky ČSLA.Technické prostředky služby PHM  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci