Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
PVO-1-1
1967
Bojový řád protiletadlového raketového vojska protivzdušné obrany státu (brigáda,pluk) 1
PVO-1-3/2
1984
Bojová služba u technického oddílu S-75M "VOLCHOV" a S-75M3 "VOLCHOV-3"  
PVO-1-4
1986
Bojová služba protiletadlového raketového oddílu S-200VE  
PVO-1-6
1985
Bojová služba velitelského stanoviště skupiny protiletadlových raketových oddílů S-200VE  
PVO-1-7
1972
Inženýrská služba protiletadlového raketového vojska  
PVO-1-8
1989
Bojová služba technického oddílu S-200VE (VEGA)  
PVO-1-9
1963
Bojový řád vojska protivzdušné obrany státu.(Svazek PVOS).Návrh  
PVO-1-10
1963
Činnost štábů vojska PVOS (svazek,útvar).Zatímní vydání  
PVO-1-11
1973
Bojový řád radiotechnického vojska protivzdušné obrany státu (Radiotechnická rota,prapor)  
PVO-1-12
1972
Bojový řád radiotechnického vojska.Pozorovací hláska  
PVO-1-13
1964
Bojové použití radiotechnického vojsk PVOS.Svaz (svazek) PVOS 1
PVO-1-14
1986
Organizace bojové služby na VS svazku PVOS vybaveném objektem Vs-++M ASV VOZDUCH-1M  
PVO-1-15
1977
Bojová služba technického oddílu S-125M  
PVO-1-16
1976
Bojová služba protiletadlového raketového oddílu S-125  
PVO-1-16/1
1979
Bojová služba u protiletadlového raketového oddílu S-125 a S-125M "Něva-M".Kniha 2  
PVO-1-17
1974
Bojový řád radiotechnického vojska protivzdušné obrany státu (Radiotechnická brigáda,pluk)  
PVO-1-18
1986
Bojová služba při změně palebného postavení protiletadlového raketového oddílu S-125M "NĚVA M"  
PVO-1-19
1976
Bojová služba protiletadlového raketového oddílu S-125M (NĚVA M)  
PVO-1-20
1975
Průzkumná a informační střediska velitelských stanovišč svazů a svazků PVOS  
PVO-1-21
1978
Řízení palby protiletadlové raketové brigádě (pluku) smířeného složení vyzbrojené aparaturou ASURK-1ME  
PVO-1-22
1988
Bojová služba protiletadlového raketového oddílu S-75M3 (VOLCHOV-3)  
PVO-1-26
1980
Řízení bojové činnosti z VS protiletadlové raketové brigádě vybavené systémem VEKTOR-2VE  
PVO-1-27
1986
Řízení bojové činnosti z VS protiletadlové raketové brigádě vybavené systémem SENĚž-E  
PVO-1-30
1981
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci u protiletadlových raketových útvarů 1
PVO-1-31
1975
Inženýrská technická služba radiotechnického vojska PVOS.Provoz radiolokační výzbroje  
PVO-1-33
1978
Bojová služba protiletadlového raketového oddílu S-75M "Volchov" 1
PVO-1-34
1978
Bojová služba při změně bojové sestavy protiletadlového raketového oddílu S-75M "Volchov"  
PVO-1-37
1982
Organizace bojové služby na společném VS plrb vybaveném systémem VEKTOR-2VE s naváděcím stanovištěm SL 1,2
PVO-2-3
1974
Programy bojové přípravy radiotechnického vojska PVOS.Vševojsková příprava  
PVO-2-3/1
1974
Programy bojové přípravy radiotechnického vojska PVOS.Část 1.Příprava specialistů RTV.Kniha 1.Odborná příprava  
PVO-2-3/2
1974
Programy bojové přípravy radiotechnického vojska PVOS.Část 1.Příprava specialistů RTV.Kniha 2.Technická přípra.  
PVO-2-3/3
1985
Programy bojové přípravy radiotechn.vojska PVOS.Část 2.Příprava jednotek a útvarů RTV.Kniha 1.Taktic.příprava  
PVO-2-3/4
1974
Programy bojové přípravy radiotechn.vojska PVOS.Část 2.Příprava jednotek a útvarů RTV.Kniha 2.Technic.příprava  
PVO-2-3/5
1975
Programy bojové přípravy radiotechnického vojska PVOS.Pozorovací hláska  
PVO-2-3/6
1975
Programy bojové přípravy radiotechnického vojska PVOS.Poddůstojnická škola.Část 1  
PVO-2-3/7
1975
Programy bojové přípravy radiotechnického vojska PVOS.Poddůstojnická škola.Část 2  
PVO-2-3/8
1985
Progr.boj.přípr.radiotechn.vojska PVOS.Část 1.Pří.sp.RTV.Kn.1.Vřeob.ust.a odb.pří.značk.,hlasatelů,obsluh PLK..  
PVO-2-3/9
1987
Programy bojové přípravy radiotechn.vojska PVOS.Část 3.Odborná a technic.příprava.Kniha 1.Radiolokační výzbroj  
PVO-2-3/10
1988
Programy bojové přípravy radiotechn.vojska PVOS.Část 3.Odb.a technic.přípr.Kniha 2.Aparatura ASPD-1 komplexu VP  
PVO-2-3/11
1988
Progr.boj.přípr.RT vojska PVOS.Část 3.Odb.a tech.přípr.Kniha 3.Aparat.objektu VP-11 (APN-1M a ARL-NM) kompl.VP  
PVO-2-3/12
1989
Programy bojové přípravy radiotechnic.vojska PVOS.Část 3.Odborná a techn.příprava.Kniha 4.Dílenřtí specialisté  
PVO-2-3/13
1988
Programy bojové přípravy radiotechnic.vojska PVOS.Část 3.Odborná a techn.příprava.Kniha 5.Energetické prostředky  
PVO-2-3/14
1987
Progr.boj.přípr.radiotech.vojska PVOS.Část 3.Odb.a techn.přípr.Kniha 6.Aparatura objektu VP-01M komplexu VP-M  
PVO-2-3/15
1987
Progr.boj.přípr.radiotech.vojska PVOS.Část 3.Odb.a techn.přípr.Kniha 7.Aparatura ASPD-M komplexu VP-M  
PVO-2-3/16
1986
Progr.boj.přípr.radiotech.vojska PVOS.Část 3.Odb.a techn.přípr.Kniha 8.Automatizační aparatura 5D91  
PVO-2-4
1978
Normy boj.služby přísl.a obsluh plrb (pluku) vyzbroj.ASURK-1ME,SA-75M "Dvina",S-75M "Volchov" a S-125M "Něva-M"  
PVO-2-5
1964
Metodika výcviku jednotlivců a obsluh protiletadlového raketového útvaru.Palebný oddíl  
PVO-2-6
1965
Metodika výcviku jednotlivců a obsluh protiletadlového raketového útvaru.technický oddíl  
PVO-2-7
1985
Normy bojové služby přísl.a obsluh skupiny PL raketových a technických oddílů vyzbrojené PLRK S-200VE  
PVO-2-8
1965
Metodika přípravy štábů protiletadlových raketových brigád (útvarů)  
PVO-2-9
1987
Časové normy pro hodn.boj.služby přísl.a obsluh plrb (plrp) S-75M,S-75M3,S-125M,S-125M1A,vybav.syst.ASV ...  
PVO-2-11
1972
Normy hodnocení bojové činnosti radiotechnického vojska PVOS  
PVO-2-12
1969
Výcvik jednotek Pohraniční stráže pro plnění úkolů pomocných hlásek systému PVOS  
PVO-2-13
1968
Programy přípravy směn velitelských stanovišč vojska PVOS.Část první.Příprava směn VS svazu PVOS  
PVO-2-14
1968
Programy přípravy směn velitelských stanovišč vojska PVOS.Část druhá.Příprava směn VS sboru PVOS  
PVO-2-15
1968
Programy přípravy směn velitelských stanovišč vojska PVOS.Část třetí.Příprava směn společ.VS útvarů druhů vojsk  
PVO-2-16
1969
Výcvik obsluh a střelba protiletadlového raketového oddílu za radiolokačního rušení  
PVO-2-17
1979
Příprava a provedení taktického cvičení divize PVOS s bojovou střelbou útvarů PLRV a SL 1
PVO-2-19
1973
Výběr operátorů radiolokátorů a automatizovaných systémů pro velení u radiotechnického vojska PVOS  
PVO-2-19/1
1973
Soubor testů pro výběr operátorů radiolokátorů a automatizovaných systémů pro velení u radiotechn.vojska PVOS  
PVO-2-21
1975
Programy bojové přípr.PLRV PVOS.PL raket.pluk (brigáda).Příprava VS a jednotek boj.zabezpeč.pluku (brig.) S-75  
PVO-2-26
1974
Programy bojové přípravy obsluh 30mm PLdvK protivzdušné obrany státu  
PVO-2-27
1975
Výcvik obsluh protiletadlového raketového oddílu S-75M 1
PVO-2-29
1980
Organizace a výcvik bojových obsluh PLRV.Protiletadlový raketový oddíl S-125M "Něva-M" 1
PVO-2-30
1979
Hodnocení radiotechnických jednotek a útvarů za radiolokační zabezp.boj.činnosti PLRV a SL při TC svazku PVOS  
PVO-2-31/1
1980
Programy bojové přípravy PLRV.Organizace bojové přípravy u protiletadlové raketové brigádě (pluku).Kniha 1  
PVO-2-31/2
1980
Programy bojové přípravy PLRV.Příprava přísluřníků VS a jednotek pro bojové zabezpečení brigádě (pluku).Kniha 2  
PVO-2-31/3
1980
Programy bojové přípravy PLRV.Příprava přísluřníků plro S-75M Volchov.Kniha 3  
PVO-2-31/4
1980
Programy bojové přípravy PLRV.Příprava přísluřníků plro S-125M Něva a S-125M Něva-m.kNIHA 4 1
PVO-2-31/5
1980
Programy bojové přípravy PLRV.Příprava přísluřníků technického oddílu S-75M (Volchov).Kniha 5  
PVO-2-31/6
1980
Programy bojové přípravy PLRV.Příprava přísluřníků technického oddílu S-125 Něva a S-125M Něva-M.Kniha 6  
PVO-2-31/7
1988
Programy bojové přípravy PLRV.Příprava skupiny protiletadlových raketových oddílů S-200VE.Kniha 7  
PVO-2-31/8
1986
Programy bojové přípravy PLRV PVOS.Příprava přísluřníků technického oddílu S-200VE.Kniha 8  
PVO-2-32
1986
Programy přípravy důstojníků PLRV.Protiletadlová raketová brigáda (pluk)  
PVO-3-1
1988
Bojová služba na radiolokátoru 5N84AE-1  
PVO-3-2
1996
Organizace a provedení TC a VŠC PLRV  
PVO-3-3
1982
Bojová služba na velitelském stanovišši radiotechnické roty  
PVO-3-4
1964
Bojová služba u radiolokátoru P-12M 1
PVO-3-5
1986
Bojová služba u mobilního radiolokačního výškoměru PRV-17-1  
PVO-3-6
1965
Bojová služba u mobilního radiolokačního výškoměru PRV-11 1,2
PVO-3-7
1972
Bojová služba u radiolokátoru P-15M 1
PVO-3-8
1972
Bojová služba u radiolokátoru P-12NA 1
PVO-3-9
1972
Bojová služba u radiolokátoru P-35M 1
PVO-3-10
1973
Bojová služba u radiolokačního výškoměru PRV-9 1
PVO-3-11
1974
Bojová služba u radiolokátoru P-14F  
PVO-3-12
1974
Bojová služba u radiolokátoru P-15M1  
PVO-3-13
1976
Bojová služba u radiolokátoru P-37  
PVO-3-14
1984
Bojová služba u radiolokačního výškoměru PRV-16  
PVO-3-15
1978
Bojová služba u radiolokačního výškoměru PRV-13  
PVO-3-16
1978
Bojová služba u radiolokačního komplexu 5N87E  
PVO-3-17
1980
Bojová služba u objektu VP-01M systému VOZDUCH-1M  
PVO-3-18
1980
Bojová služba u objektu VP-02M systému VOZDUCH-1M  
PVO-3-19
1981
Bojová služba u objektu 5D91  
PVO-3-20
1982
Organizace boj.služby na společ.vel.stan.radiotechnic.praporu a stíh.letec.pluku vybav.aparaturou "VOZDUCH-1M"  
PVO-3-21
1990
Bojová služba na radiolokátoru ST-68UE  
PVO-3-22
1984
Bojová služba u radiolokátorů vojska PVO pozemního vojska (1RL128D a1S12)  
PVO-3-23
1973
Bojová služba u radiolokačního dálkoměru kompletu P-40 1
PVO-4-1
1995
Osnovy střeleb protiletadlového raketového vojska 1
PVO-4-2
1987
Osnovy střeleb protiletadlového raketového vojska  
PVO-4-5
1985
Zamezení neúmyslného odpálení bojových raket 5V28E  
PVO-4-6
1986
Pravidla střelby protiletadlovými řízenými raketami systému S-200VE  
PVO-4-8
1981
Zamezení neúmyslného odpálení bojových raket V-750V a V-755  
PVO-4-9
1977
Pravidla střelby protiletadlového raketového oddílu S-125M (NĚVA-M)  
PVO-4-11
1984
Pravidla střelby protiletadlovými řízenými raketami systému S-75M VOLCHOV a S-75M3 VOLCHOV 3 1
PVO-4-12
1983
Pravidla střelby protiletadlového raketového oddílu S-125M (Něva-M)  
PVO-5-1
1985
Objektivní kontrola činnosti vojsk a velitelských stanovišč vojska PVOS.Návrh  
PVO-5-2
1975
Metodika prověřování a hodnocení bojové pohotovosti útvarů a jednotek PLRV  
PVO-5-3
1989
Metodika prověrky hotovostní a bojové směny ÚVS PVOS vybaveného ASV ALMAZ-2  
PVO-5-4
1989
Metodika kontrol jednotek a VS PVOS vybavených ASV "VOZDUCH-1M".VS svazku PVOS,plrb (plrp),slp,NS SL  
PVO-5-5
1989
Metodika prověrek jednotek a VS PVOS vybavených ASV "VOZDUCH-1M".Radiotechnický prapor,radiotechnická rota  
PVO-7-10
1987
Sestavování hlášení o vzdušné situaci a uvědomování  
PVO-21-5
Imitátor vzdušných cílů IVC 5000, IVC 5000 (R)  
PVO-21-10
1988
Radioreléová stanice 5Ja62 a 5Ja63.Popis.Kniha 1  
PVO-21-10/1
1986
Radioreléová stanice 5Ja62 a 5Ja63.Popis.Kniha 2  
PVO-21-10/2
1989
Radioreléová stanice 5Ja62.Anténní přívěs 3000-I.Popis a provoz  
PVO-21-10/3
1989
Radioreléová stanice 5Ja63.Anténní přívěs 3000-II.Popis a provoz  
PVO-21-12/5
1969
Kabina RV.Technický popis a provoz  
PVO-21-12/6
1968
Podvozek anténní kabiny 52-U-415.Technický popis,obsluha a provoz  
PVO-21-12/7
1968
Přívěs DUA.Technický popis,obsluha a provoz  
PVO-21-12/8
1971
Přívěs DAA.Technický popis,obsluha a provoz  
PVO-21-15
1964
Diesel-elektrické agregáty AD-50-T/230-M a AD-75-T/230-M.Technický popis,obsluha a provoz  
PVO-21-17/2
1981
Revize silnoproudých zařízení komplexu SA-75V  
PVO-21-17/3
1981
Revize silnoproudých zařízení komplexu S-125M  
PVO-21-17/4
1984
Revize silnoproudých zařízení technických oddílů.Komplex SA-75M,S-75M a S-125  
PVO-21-19/1
1980
Kabina RKU-N.Popis  
PVO-21-19/2
1980
Kabina RKU (RKU-N).Provoz  
PVO-21-20
1972
Protiletadlový raketový komplex S-125.Technický popis  
PVO-21-21
1972
Protiletadlový raketový komplex S-125.Provoz  
PVO-21-22
1974
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Popis  
PVO-21-22/1-2
1974
Navádzací radiolokátor SNR-125M.Kabina UNV.Popis.Kniha 1 a 2  
PVO-21-22/1-3
1972
Navádzací radiolokátor SNR-125M.Kabina UNV.Popis.Kniha 3.Visielač zámerného kanálu cieża UV-20M  
PVO-21-22/1-4
1973
Navádzací radiolokátor SNR-125M.Kabina UNV.Popis.Kniha 4.Vysokofrekven.časč prijímacie.zariadenia.Skriňa UV-40M  
PVO-21-23
1974
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Provoz  
PVO-21-23/1
1974
Navádzací radiolokátor SNR-125M.Anténová kabína UNV.Prevádzka.Kniha 1  
PVO-21-23/2
1974
Navádzací radiolokátor SNR-125M.Vysielacie zariadenie UV-20M.Prevádzka.Kniha 2  
PVO-21-23/4
1974
Navádzací radiolokátor SNR-125M.Anténová kabína UNV.Prevádzka.Kniha 4  
PVO-21-23/5
1973
Navádzací radiolokátor SNR-125M.Kabína UNV-M.Prevádzka.Kniha 5  
PVO-21-24/1
1972
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK.Popis.Kniha 1  
PVO-21-24/2
1973
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK-M.Popis.Kniha 2  
PVO-21-24/3
1972
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK.Popis.Kniha 3  
PVO-21-24/4
1974
Navádzací radiolokátor SNR-125M.Kabína UNK-M.Popis.Kniha 4  
PVO-21-24/5
1974
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK-M.Popis.Kniha 5  
PVO-21-24/6
1973
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK-M.Popis.Kniha 6  
PVO-21-24/7
1974
Navádzací radiolokátor SNR-125M.Kabína UNK-M.Popis.Kniha 7  
PVO-21-24/8
1972
Naváděcí radiolokátor SNR-125.Kabina UNK.Popis.Kniha 8  
PVO-21-24/9
1972
Naváděcí radiolokátor SNR-125.Kabina UNK.Popis.Kniha 9  
PVO-21-24/10
1973
Naváděcí radiolokátor SNR-125.Kabina UNK.Přenosný přehledový indikátor UK-301.Popis  
PVO-21-25/1
1973
Naváděcí radiolokátor SNR-125-M.Kabina UNK-M.Provoz.Kniha 1  
PVO-21-25/2
1973
Navádzací radiolokátor SNR-125-M.Kabína UNK-M.Prevádzka.Kniha 2  
PVO-21-25/3
1973
Naváděcí radiolokátor SNR-125-M.Kabina UNK-M.Provoz.Kniha 3 1
PVO-21-25/4
1974
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK-M.Provoz.Kniha 4  
PVO-21-25/5
1974
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK-M.Provoz.Kniha 5  
PVO-21-25/6
1973
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK-M.Provoz.Kniha 6  
PVO-21-25/7
1973
Navádzací radiolokátor SNR-125M.Kabína UNK-M.Prádzka.Kniha 7  
PVO-21-25/8
1973
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK-M.Provoz.Kniha 8  
PVO-21-25/9
1973
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK-M.Provoz.Kniha 9  
PVO-21-25/10
1973
Naváděcí radiolokátor SNR-125M.Kabina UNK-M.Přenosný přehledový indikátor UK-30I.Provoz  
PVO-21-30/2
1979
Protiletadlový raketový oddíl S-75M.Rozvinování a svinování  
PVO-21-30/3
1983
Mazací plán komplexu S-75M  
PVO-21-34
1989
Naváděcí radiolokátor RSN 75V3.Popis.Díl I  
PVO-21-34/1
1989
Naváděcí radiolokátor RSN 75V3.Kabina UV.Popis.Část 3.Kniha 1  
PVO-21-34/2
1989
Naváděcí radiolokátor RSN 75V3.Kabina UV.Popis.Část 3.Kniha 2  
PVO-21-34/3
1991
Naváděcí radiolokátor RSN 75V3.Kabina AV.Popis.Část 4  
PVO-21-34/4
1991
Naváděcí radiolokátor RSN 75V3.Provoz  
PVO-21-34/5
1991
Naváděcí radiolokátor RSN 75V3.Kabina AV.Provoz.Část 4.Kniha 1  
PVO-21-34/6
1989
Naváděcí radiolokátor RSN 75V3.Kabina AV.Provoz.Kniha 2  
PVO-21-34/7
1990
Naváděcí radiolokátor RSN 75V3.Kabina AV.Provoz.Kniha 3  
PVO-21-34/8
1990
Naváděcí radiolokátor RSN 75V3.Kabina UV.Provoz.Část 3  
PVO-21-34/9
1989
Naváděcí radiolokátor RSN 75V3.Kabina PV.Popis.Část 2  
PVO-21-35
1974
Kabina ZEF.Popis a provoz  
PVO-21-35/1
1992
Naváděcí radiolokátor RSN-75V3.Kabina PV.Provoz.Část 1.Kniha 2  
PVO-21-36
1975
Pozemní radiolokační dotazovače NRZ-8,NRZ-10 a NRZ-12N.Popis a provoz  
PVO-21-37
1975
Vazební přístavek.Popis a provoz  
PVO-21-38
1978
Pozemní blok kontrolního dotazu (E-35E) k radiolokačním dotazovačům NRZ-10 a NRZ-12N.Popis a provoz  
PVO-21-39
1988
Kabina 5F24E.Technický popis  
PVO-21-39/1
1988
Kabina 5F24E.Technický popis.Aparatura pro spojení  
PVO-21-39/2
1989
Kabina 5F24E.Technický popis.Aparatura automatizace.Část 1  
PVO-21-39/3
1989
Kabina 5F24E.Provoz  
PVO-21-40/1
1993
Dotazovač NRZ-3P.Kabina 75E6.Popis  
PVO-21-40/2
1993
Dotazovač NRZ-3P.Kabina 75E6.Provoz.Část 1  
PVO-21-40/3
1993
Dotazovač NRZ-3P.Kabina 75E6.Provoz.Část 2  
PVO-21-41
1977
Skříň MP.Popis a provoz  
PVO-21-43
1993
Protiletadlový raketový komplex S-200VE.Kabina K-3V.Provoz.Část 1  
PVO-21-43/1
1993
Protiletadlový raketový komplex S-200VE.Kabina K-3V.Provoz.Část 2  
PVO-21-45
1993
Protiletadlový raketový komplex S-200VE.Anténní kabinas K-1V.Provoz  
PVO-21-46
1994
Protiletadlový raketový komplex S-200VE.Radiolokátor pro ozáření cíle 5N62VE.Provoz.Část 1  
PVO-21-47
1994
Protiletadlový raketový komplex S-200VE.Střelecký kanál 5ž52VE.Provoz  
PVO-21-50
1974
Předepsané práce u radiolokační výzbroje RTV PVOS.Všeobecná část  
PVO-21-51
1973
Předepsané práce u radiolokátoru P-15N (P-15) 1
PVO-21-52
1974
Předepsané práce u radiolokátoru P-12NP 1
PVO-21-53
1974
Předepsané práce u radiolokátoru P-14 (P-14F)  
PVO-21-54
1975
Předepsané práce u radiolokátoru P-15M  
PVO-21-55
1975
Předepsané práce u radiolokátoru P-15M1  
PVO-21-56
1974
Mobilní radiolokační dálkoměr P-14F.Provoz  
PVO-21-57
1975
Předepsané práce u automatizovaného systému pro velení "VOZDUCH-1P"  
PVO-21-58
1975
Předepsané práce u radiolokačního výškoměru PRV-11  
PVO-21-59
1975
Předepsané práce u radiolokačního výškoměru PRV-9  
PVO-21-60
1976
Předepsané práce u radiolokátoru P-37  
PVO-21-61
1977
Předepsané práce na objektu VP-02U (VP-02).Technologické karty  
PVO-21-62
1977
Předepsané práce na objektu VP-03U (VP-03).Technologické karty  
PVO-21-63
1977
Předepsané práce na objektu VP-04U (VP-04).Technologické karty  
PVO-21-64
1978
Předepsané práce na objektu VP-11 (6B).Technologické karty  
PVO-21-65
1977
Předepsané práce u radiolokačního výškoměru PRV-16  
PVO-21-66
1978
Předepsané práce u radiolokačního výškoměru PRV-13  
PVO-21-67
1979
Předepsané práce u radiolokačního komplexu 5N87E  
PVO-21-68
1980
Předepsané práce u objektu VP-02M  
PVO-21-69
1982
Předepsané práce u objektu VP-01M  
PVO-21-70
1983
Předepsané práce u objektu 5D91  
PVO-21-71
1990
Předepsané prácena radiolokátoru 5N84AE-2  
PVO-21-72
1990
Ošetřování radiolokátoru 19Ž6E2  
PVO-22-7
1979
Výzbroj palebné baterie SM-RB-75V-I.Popis  
PVO-22-8
1979
Výzbroj palebné baterie SM-RB-75V-I.Provoz  
PVO-22-11
1973
Raketová baterie SM-RB-125.Popis a provoz  
PVO-22-15
1974
Odpalovací rampa 5P71.Část 1.Popis  
PVO-22-16
1974
Odpalovací rampa 5P71.Část 2.Provoz  
PVO-22-17
1974
Odpalovací rampa 5P71.Část 3.Album vyobrazení  
PVO-22-18
1974
Přepravník PR-14AM  
PVO-22-21
1978
Palebná baterie SM-RB-125M.Popis  
PVO-22-22
1988
Přepravník PR-11BM.Popis a provoz.Textová část 1
PVO-22-22/1
1989
Přepravník PR-11BM.Popis a provoz.Obrazová část  
PVO-22-24
1982
Odpalovací rampa 5P73.Popis  
PVO-22-25
1992
Odpalovací rampa 5P73.Provoz  
PVO-22-26
1981
Odpalovací rampa 5P73.Album vyobrazení  
PVO-22-28
1980
Odpalovací rampa SM-90.Popis  
PVO-22-29
1980
Odpalovací rampa SM-90.Provoz 1
PVO-22-30
1980
Odpalovací rampa SM-90.Album schémat  
PVO-22-40
1993
Odpalovací rampa 5P72VE.Popis a provoz.Část 1.Popis  
PVO-22-40/1
1993
Odpalovací rampa 5P72VE.Popis a provoz.Část 2.Provoz  
PVO-22-40/2
1993
Odpalovací rampa 5P72VE.Popis a provoz.Část 3.Ošetřování  
PVO-22-41/1
1995
Přepravník 5T82M1E.Popis  
PVO-22-41/2
1995
Přepravník 5T82M1E.Provoz  
PVO-22-42/1
1993
Nabíjecí vozík 5Ju24ME.Provoz  
PVO-22-42/2
1993
Nabíjecí vozík 5Ju24ME.Technické Ošetření  
PVO-22-44/1
1993
Mechanizovaný odkládací vozík 5Ja83E.Popis  
PVO-22-44/2
1993
Mechanizovaný odkládací vozík 5Ja83E.Provoz  
PVO-23-5
1973
Raketa V-755 1,2
PVO-23-6
1990
Raketa 5Ja23.Technický popis  
PVO-23-6/1
1990
Raketa 5Ja23.Technický popis.Obrazová část  
PVO-23-7
1968
Obvodě pro kontrolu parametrů rakety V-755  
PVO-23-10/1
1972
Raketa V-755.Provoz.Kniha 1. Zákl.ustanovení,bezpečnost práce,přeprava,skladování a příprava k bojové činnosti 1 až 6
PVO-23-10/2
1973
Raketa V-755.Kniha 2.Provoz palubního zařízení 1,2,3
PVO-23-10/3
1972
Raketa V-755.Kniha 3.Ošetřování motorové skupiny a soupravy pro laboraci rakety 1 až 5
PVO-23-10/4
1972
Raketa V-755.Kniha 4.Odstraňování závad na draku rakety a obalech,přehled spotř.mat.a seznamy záložních dílů 1,2,3
PVO-23-11/1
1974
Raketa 5V27U.Popis.Kniha 1.Všeobecné údaje,drak,letový a startovací motor,boj.nálož,vzduch.a el.systém rakety 1,2
PVO-23-11/2
1974
Raketa 5V27U.Popis.Kniha 2.Autopilot 5A42  
PVO-23-11/3
1974
Raketa 5V27U.Popis.Kniha 3.Aparatura rádiového řízení a sledování 5U44 (5U44U) 1
PVO-23-11/4
1974
Raketa 5V27U.Popis.Kniha 4.Radiolokační zapalovač 5E15SB (5E15SBU),pojisný mechanismus 5V87 a pult 5R87  
PVO-23-11/5
1974
Raketa 5V27U.Popis.Kniha 5.Turbogenerátor 5I41  
PVO-23-12/1
1973
Raketa 5V27U.Provoz.Kniha 1.Všeobecné údaje.Přeprava,skladování a příprava rakety k bojovému použití 1 až 5
PVO-23-12/2
1987
Raketa 5V27U a 5V27D.Provoz.Kniha 2.Provoz palubní aparatury rakety         1 až 5          1973 1,2
PVO-23-12/3
1973
Raketa 5V27U.Provoz.Kniha 3.Provoz prachových raketových motorů,boj.náloží,pojistných mechanismů a pyrotechniky 1,2,3
PVO-23-12/4
1974
Raketa 5V27U.Provoz.Kniha 4.Odstr.závad na těle R a na kontejneru.Seznam spr ND,nářadí a přísl.,seznam spotř.ma 1,2
PVO-23-13
1994
Raketa 5V28E.Provoz.Všeobecná ustanovení.Přeprava rakety,částí rakety a soupravy ZIP  
PVO-23-13/1
1995
Raketa 5V28E.Provoz.Skladování rakety,jejích dílů a soupravy ZIP v technickém oddílu a předepsané práce  
PVO-23-13/4
1994
Raketa 5V28E.Provoz bojového vybavení a jeho vložení do rakety  
PVO-23-13/6
1995
Raketa 5V28E.Provoz rakety v protiletadlovém raketovém oddílu  
PVO-23-14/1
1994
Raketa 5V28E.Popis.Kniha 1.Všeobecná ustanovení,drak,motorová skupina,motory a bojová nálož  
PVO-23-14/2
1994
Raketa 5V28E.Popis.Kniha 2.Palubní vybavení  
PVO-23-14/3
1993
Raketa 5V28E.Popis.Kniha 3.Samonaváděcí hlavice 5G24.Všeobecné údaje.Palubní počítač 5E23A  
PVO-23-15
1987
Raketa 5Ja23.Provoz.Všeobecná pravidla 1,2,3
PVO-23-15/1
1987
Raketa 5Ja23.Provoz.Kniha 1.Přeprava,skladování a příprava rakety k bojovému použití 1,2
PVO-23-15/2
1987
Raketa 5Ja23.Provoz.Kniha 2.Provoz palubní aparatury rakety 1,2
PVO-23-15/3
1987
Raketa 5Ja23.Provoz.Kniha 3.Ošetřování motorové skupiny a soupravy pro laboraci rakety 1,2,3
PVO-23-15/4
1987
Raketa 5Ja23.Provoz.Kniha 4.Běžné opravy rakety a obalu.Náhradní díly,nářadí a příslušen.Přehled spotřeb.mater. 1
PVO-24-1
1991
Technologické zařízení technického oddílu 5ž692-OP.Technický popis a provoz  
PVO-24-6
1973
Návěsné cisterny ZAK-21CM a ZAK-21CTM.Popis a provoz  
PVO-24-7
1964
Automatický fotoelektronický indikátor vlhkosti 8Š31.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-24-8
1964
Plnič vzduchu MS-10 (5L91).Technický popis,obsluha a provoz 1,2
PVO-24-9
1986
Plnič vzduchu 5L94.Popis a provoz  
PVO-24-10
1961
Neutralizační automobil 8T-311.Provoz a obsluha  
PVO-24-11
1965
Automobilní zvedač typu 4043 s nosností 3 tuny a typu 4045 s nosností 5 tun.Obsluha a provoz  
PVO-24-11/1
1993
Vysokozdvižný motorový vozík 4050M.Popis a provoz  
PVO-24-12
1964
Technologický vozík 115-E.Technický popis,obsluha a provoz  
PVO-24-13/1
1964
Kabelový přívěs TD-N2,TD-N2V.Technický popis,obsluha a provoz  
PVO-24-13/2
1964
Kabelový přívěs TD-N2 a TD-N2V.Technický popis,obsluha a provoz.Přílohy  
PVO-24-14
1965
Přezkušování a seřizování tlakoměrů a ventilů u bojové techniky PLRV 1
PVO-24-15
1964
Diesel-elektrický agregát AD-30-T/230.Technický popis,obsluha a provoz  
PVO-24-16
1980
Kompresorová stanice UKS-400V-157.Popis a provoz 1
PVO-24-18
1965
Ráhnový přípravek 100E k automobilnímu zvedači typu 4045.Technický popis a návod k použití  
PVO-24-19
1977
Zkoušení zdvihacích zařízení a přípravků výzbroje PLRV 1
PVO-24-19/1
1977
Provoz a přezkušování tlakových hadic 1
PVO-24-20
1973
Technologický vozík 5Ju41 pro rakety 5V27.Popis a provoz  
PVO-24-21
1973
Laborační stojan 5CH63.Popis a provoz  
PVO-24-22
1973
Ukladač kabelů KU-O3T.Popis a provoz  
PVO-24-23
1975
Skladový vozík 4390 pro dvě rakety.Popis a provoz  
PVO-24-24
1973
Rozvodná kabina 5E83.Pomocná vybavení  
PVO-24-25
1974
Kabelové sítě.Popis a provoz  
PVO-24-26
1974
Rozvodná kabina 5E82.Popis a provoz  
PVO-24-27
1974
Rozvodná kabina 5E83.Popis a provoz  
PVO-24-28
1974
Automobilový plnič 5L62A.Popis.Kniha 1  
PVO-24-29
1974
Automobilní plnič 5L62A.Údržba a ošetřování.Kniha 2  
PVO-24-30
1974
Automobilní plnič 5L62A.Popis a provozKniha 3.Album vyobrazení  
PVO-24-31
1974
Automobilní plnič 5L62A.Obsluha a provoz  
PVO-24-32
1975
Návěs "828" a jeho modifikace.Popis a provoz  
PVO-24-33/1
1976
KIPS-5K21.Popis.Kniha 1  
PVO-24-33/2
1976
KIPS-5K21.Popis.Kniha 2.Kontrolní aparatura 5M17  
PVO-24-33/3
1976
KIPS-5K21.Pult 5R13.Popis a provoz.Kniha 3  
PVO-24-33/4
1976
KIPS-5K21.Popis.Kniha 4.Pult 5R93  
PVO-24-33/5
1976
KIPS-5K21.Popis.Kniha 5  
PVO-24-34/1
1983
Automobilní plnič 5L22A.Popis a provoz.Kniha 1  
PVO-24-34/2
1985
Automobilní plnič 5L22A.Popis a provoz.Kniha 2  
PVO-25-2/1
1963
Zkoušeč elektronek L 1-3 (MILU-1).Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-2/2
1963
Měřič velkých výkonů IBM-2.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-2/3
1963
Impulsový oscilograf IO-4.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-2/4
1963
RADARTESTR RT-10.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-2/7
1963
Voltmetry a ampérmetry (AVO-5M1,C315,LVPT-2,MLV-2M).Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-2/8
1963
Vlnoměr VST-10 a VST-10P.Technický popis, návod k použití a kontrole  
PVO-25-2/9
1963
Miniaturní zkoušeč elektronek IL-13.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-2/10
1963
Zkoušeč elektronek IL-14.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-2/11
1963
Měřící přístroj ISI-2 a PP-1.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-2/12
1990
Radiolokační měřící přístroj GK4-19A.Technický popis a provoz  
PVO-25-2/13
1993
Univerzální osciloskop S1-65A.Popis a provoz  
PVO-25-2/14
1993
Univerzální osciloskop S1-65.Popis a provoz  
PVO-25-3/1
1963
Generátor metrových vln GMV.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-3/2
1963
Měrný zesilovač 28 IM.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-3/3
1963
Impulsní generátor MGI-I.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-3/4
1963
Impulsní synchroskop SI-5 (SI-1).Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-3/6
1963
Synchroskop 25-I.Zesilovač 42-I.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-3/7
1963
Impulsní Voltmetr V4-2 (VLI-3).Kapacitní děliče napětí D6-1 a D6-2.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-3/8
1963
Mikroohmmetr M-246.Megaohmmetr MOM-3.Technický popis,návod k obsluze a kontrole přístroje  
PVO-25-3/10
1963
Generátor signálů zvukového a ultrazvukového kmitočtu ZG-12M.Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-3/11
1963
Generátor standartních signálů G4-10A (GSS-28M).Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-3/12
1965
Generátor standartních signálů GSS-6A (G4-1A).Technický popis,návod k použití a kontrole  
PVO-25-3/14
1966
Oscilograf IO-6M.Technický popis a provoz  
PVO-25-4
1964
Měniče elektrického proudu ATP-2MK,U-18,PO-250,PTC-200C.technický popis,obsluha a provoz  
PVO-25-5
1981
Vysokofrekvenční generátor G4-107.Popis a provoz  
PVO-25-6
1964
Měrová služba a odborný technický dozor u protiletadlového raketového vojska PVOS 1,2
PVO-25-7/1
1966
Kontrolní a měřící pojízdná stanice KIPS-V-75M.Technický popis.Kniha 1  
PVO-25-7/2
1966
Kontrolní a měřící pojízdná stanice KIPS-V-75M.Technický popis.Kniha 2.Aparatura 5R21  
PVO-25-7/3
1967
Kontrolní a měřící pojízdná stanice KIPS-V-75M.Technický popis.Kniha 3.Kontrolní skříň SV-211 V  
PVO-25-7/4
1966
Kontrolní a měřící pojízdná stanice KIPS-V-75M.Technický popis.Kniha 4.Pult PKP-3  
PVO-25-7/5
1966
Kontrolní a měřící pojízdná stanice KIPS-V-75M.Technický popis.Kniha 5.Aparatura KFR-15V  
PVO-25-7/5-1
1966
Kontrolní a měřící pojízdná stanice KIPS-V-75M.Album vyobrazení ke knize 5  
PVO-25-7/6
1966
Kontrolní a měřící pojízdná stanice KIPS-V-75M.Rozvinování a svinování  
PVO-25-7/7
1989
Pojízdná kontrolní stanice PKU-5M68.Popis a provoz.Kniha 1  
PVO-25-7/8
1994
Pojízdná kontrolní stanice PKU-5M68.Popis a provoz.Kniha 2.Kontrolní a měřící aparatura 5M59  
PVO-25-7/8-1
1993
Pojízdná kontrolní stanice PKU-5M68.Popis a provoz.Kniha 2.Kontrolní a měřící aparatura 5M59.Album vyobrazení  
PVO-25-10
1976
Zkrácená kontrola přesnosti měřících přístrojů protiletadlové raketové techniky  
PVO-25-11
1975
Zařízení automatické fotokontroly.Popis a provoz  
PVO-25-12
1975
Registrační fotokamera RFK-5.Popis a provoz  
PVO-25-13
1978
Měřící přístroje.Popis a provoz  
PVO-25-14
1979
Blok P-329.Popis a provoz  
PVO-25-15
1979
Generátor modulačních impulsůG5-50.Technický popis a provoz  
PVO-25-16
1984
Univerzální oscilograf S1-68.Popis a provoz  
PVO-25-17
1990
Televizní optický zaměřovač 9Š38-1.Popis a provoz  
PVO-25-18
1990
Televizní optický zaměřovač 9Š38-1.Přehled součástek a schémata zapojení  
PVO-27-1/2a
1964
Naftové motory D6.Obsluha a provoz (Textová část) Kniha 2  
PVO-27-1/2b
1964
Naftové motory D6.Obsluha a provoz (Obrazová část) Kniha 2  
PVO-27-3
1980
Elektrocentrála 5E96 (5E96-A).Provoz  
PVO-27-4
1985
Elektrocentrála 5E93.Popis a provoz  
PVO-28-1
1965
Automatizovaný systém pro velení VOZDUCH-1p.Učebnice.Bojové použití.Kniha 1  
PVO-28-2
1965
Automatizovaný systém pro velení VOZDUCH-1p.Aparatura ASPD-1.Pautina.Kniha 2  
PVO-28-3
1965
Automatizovaný systém pro velení VOZDUCH-1p.Aparatura KASKAD APN-1.Kniha 3  
PVO-28-4
1965
Automatizovaný systém pro velení VOZDUCH-1p.Kniha 4.Aparatura LAZUR  
PVO-28-5
1966
Automatizovaný systém pro velení VOZDUCH-1p.Kniha 5.Aparatura KLJUč-1  
PVO-28-6
1966
Automatizovaný systém pro velení VOZDUCH-1p.Technické Ošetření  
PVO-29-2
1968
ýkryty pro radiolokátory radiotechnického vojska PVOS  
PVO-32-1
1973
Automatizovaný systém pro velení ASURK.Kabina 5K85ME.Popis.Kniha 1  
PVO-32-2
1974
Automatizovaný systém pro velení ASURK.Kabina 5K85ME.Popis.Kniha 2  
PVO-32-3
1977
Automatizovaný systém pro velení ASURK.Kabina 5K85ME.číslicový počítač.Popis.Kniha 3  
PVO-32-4
1977
Automatizovaný systém pro velení ASURK.Kabina 5K85ME.Popis.Kniha 4  
PVO-32-5
1977
Automatizovaný systém pro velení ASURK.Kabina 5K85ME.Popis.Kniha 5  
PVO-32-6
1973
Automatizovaný systém pro velení ASURK.Pult RMK-TM.Popis a provoz  
PVO-32-7
1973
Automatizovaný systém pro velení ASURK.časový diagram počítaře  
PVO-32-8
1973
Automatizovaný systém pro velení ASURK.Kabina 5CH56.Imitátor K-M.Popis  
PVO-32-9
1973
Automatizovaný systém pro velení ASURK.Stojan pro automatické přepínání kanálů.Popis a provoz  
PVO-32-10
1974
Kabina 5CH56.Vazební aparatura systému 5N74ME.Popis  
PVO-32-11
1977
Kabina 5CH56.Provoz  
PVO-32-12
1974
Kontrolní stůl pro kontrolu modulů.Popis  
PVO-32-13
1974
Kontrolní stůl pro kontrolu servozesilovačů.Popis  
PVO-32-14
1974
Kontrolní blok.Popis  
PVO-32-15
1974
Kontrolní stůl pro kontrolu bloků  
PVO-32-16
1974
Prvky speciálních počítačů.Popis  
PVO-32-18
1991
Automatizovaný systém velení 5S99E.Popis.Všeobecné údaje  
PVO-32-20
1992
Automatizovaný systém velení 5S99E.Provoz.Trenažéry  
PVO-32-21
1993
Kabina 5F20ME.Provoz  
PVO-33-1
1975
Výcviková aparatura 5G-98 (AKKORD).Popis  
PVO-33-2
1975
Výcviková aparatura 5G-98 (AKKORD).Provoz  
PVO-33-3
1980
Aparatura 5G-98 (Akkord).Popis  
PVO-33-4/1
1986
Aparatura 5G-98 (AKKORD).Popis.Kniha 1.Všeobecné údaje o aparatuře KV1.409.000 TO/ss  
PVO-33-4/2
1986
Aparatura 5G-98 (AKKORD).Popis.Kniha 2.Imitátor vzdušné situace (DVO) KV1.409.000 TO1/s  
PVO-33-4/3
1987
Aparatura 5G-98 (AKKORD).Popis.Kniha 3.Napájecí aparatura a funkční celky KV1.409.000 TO2/s  
PVO-33-4/4
1988
Aparatura 5G-98 (AKKORD).Popis.Kniha 4.Aparatura pro imitaci rušení (AIP) KV1.409.000 TO3/s  
PVO-33-4/5
1988
Aparatura 5G-98 (AKKORD).Popis.Kniha 5.Aparatura pro transformaci souřadnic (AS) KV1.409.000 TO4/s  
PVO-33-4/6
1987
Aparatura 5G-98 (AKKORD).Popis.Kniha 6.Dokumentovací aparatura (AD) KV1.409.000 TO5/s  
PVO-33-4/7
1988
Aparatura 5G-98 (AKKORD).Popis.Kniha 7.Apar.pro kontr.oper.ruč.sl.(AKO) a bl.sign."cíl zničen"KV1.409.000 TO6/s  
PVO-33-4/8
1988
Aparatura 5G-98 (AKKORD).Popis.Kniha 8.Kontrolní aparatura (AK) KV1.409.000 TO7/s  
PVO-33-4/9
1988
Aparatura 5G-98 (AKKORD).Popis.Kniha 9.Konstrukce a činnost aparatury s komplexem S-125 KV1.409.000 TO8/s  
PVO-33-4/10
1993
Aparatura 5G-98 Provoz (KV1.409.000 I/S)  
PVO-33-4/11
1992
Aparatura 5G-98 Provoz (KV1.409.000 I1/S)  
PVO-33-5
1994
Aparatura pro automatickou objektivní kontrolu JASEň.Typ AOK-00,AOK-01 a AOK-02.Popis a provoz  
PVO-51-1
1979
Organizace vedení bojové činnosti na velitelském stanovišši svazku PVOS (sbor,divize)  
PVO-51-2
1985
Automatizované navádění stíhacích letounů aparaturou APN-1M  
PVO-51-3/1
1983
Protiletadlový raketový komplex S-125M.Celková konstrukce a bojová činnost komplexu.Učebnice  
PVO-51-3/2
1983
PL raket.komplex S-125M.Anténní vlnovodný systém,vysílací a přijím.zařízení,systém selekce pohybl.cílů.Učebnice  
PVO-51-3/3
1983
PLRK S-125M.Indik.zaříz.,syst.pro ovl.polohy antén,souř.systém,synchronizátor naváděcího RL SNR-125M.Učebnice  
PVO-51-3/4
1983
PLRK S-125M.Televiz.syst.pro sled.cíle,automatiz.přístr.pro odpál.,apar.funkč.kontr.a výcv.oper.SNR-125M.Učebn.  
PVO-51-3/5
1984
PLRK S-125M.Povelový systém a vysílač povelů naváděcího radiolokátoru SNR-125M.Učebnice  
PVO-51-4
1982
Bojové použití protiletadlových raketových svazků a útvarů.(Cvičné údaje)  
PVO-51-5
1963
Metodě navedení a střelba protiletadlovými řízenými raketami  
PVO-51-6
1979
Hodnocení faktoru času u vojsk PVOS  
PVO-51-7
1989
Organizace a provádění komplexních nácviků svazku PVOS vybaveného ASV VOZDUCH-1M  
PVO-51-9
1963
Sbírka úloh ze střelby protiletadlovými raketami  
PVO-51-10
1964
Maskování pozemních rádiových stanic a radiolokátorů vojsk protivzdušné obrany  
PVO-51-11
1964
Příručka technické přípravy specialistů radiotechnického vojska PVOS.Kniha 1.Elektrotechnika  
PVO-51-12
1965
Příručka technické přípravy specialistů radiotechnického vojska PVOS.Kniha 2.Radiotechnika a radiolokace  
PVO-51-14
1964
Metodika použití výcvikových diafilmů RTV PVOS  
PVO-51-15
1985
Řízení bojové činnosti z velitelského stanoviště protiletadlové raketové brigádě (pluku)  
PVO-51-16
1985
Základě aeroděnamiky raket 1
PVO-51-17
1966
Album fotografií stínítek radiolokátoru.Pro operátory radiolokátorů  
PVO-51-18
1966
Rozpoznávání základních druhů radiotechnického rušení a ochrana proti němu  
PVO-51-19
1966
Metodika výcviku radiotechnických jednotek.Řízené rušivé pole  
PVO-51-21
1989
Bojové použití automatizovaného systému velení VP-M  
PVO-51-22
1967
Bojové použití PL raketového vojska Vietnamské lidové armádě v období od Července 1965 do ledna 1967.Učebnice  
PVO-51-23
1969
Taktickotechnická data protiletadlové raketové techniky systému S-75M  
PVO-51-25
1966
Příprava důstojníků radiotechnického vojska protivzdušné obrany státu pro vyhodnocování vzdušné situace  
PVO-51-25/1
1972
Příprava důstojníků radiotechnického vojska protivzdušné obrany státu pro vyhod.vzdušné situace.Popis.Díl první  
PVO-51-25/2
1972
Příprava důstojníků radiotech.vojska protivzd.obrany státu pro vyhodnoc.vzdušné situace.Obrazová část.Díl druhý  
PVO-51-26
1968
Plánování svinutí a rozvinutí automatizovaného systému pro velení VOZDUCH-1p  
PVO-51-27
1968
Bojové použití radiotechnického vojska Vietnamské lidové armádě.(Stav k Červnu 1967)  
PVO-51-28
1969
Vyhodnocování stanovišč a praktického dosahu radiolokátorů  
PVO-51-29
1969
Kontrola elektrotechnických a radiotechnických součástek při jejich skladování  
PVO-51-30
1969
Bojové použití protiletadlového raketového vojska Vietnamské lidové armádě  
PVO-51-31
1987
Protiletadlová raketová brigáda (pluk).Palebný systém v malých výškách  
PVO-51-32/1
1984
Taktika protiletadlového raketového vojska.Díl 1  
PVO-51-32/2
1984
Taktika protiletadlového raketového vojska.Díl 2  
PVO-51-33
1971
Příručka pro operátora a mechanika zařízení ASPD  
PVO-51-34
1971
Příručka pro operátora a mechanika zařízení APN (Objektu 6MA/6B)  
PVO-51-35
1972
Příprava radiotechnického vojska k vedení bojové činnosti v podmínkách radiote.rušení.Zkuš.z války ve Vietnamu  
PVO-51-36
1971
Taktika protiletadlového raketového vojska.Učebnice  
PVO-51-37
1985
Metodika organizace a provádění nácviků s bojovými směnami PLRV.Skupina PLraketových oddílů S-200VE  
PVO-51-38
1989
Příručka ke studiu pravidel střelby protiletadlovými řízenými raketami systému S-125M (S-125M1A)  
PVO-51-39
1972
Bojové použití protiletadlového raketového vojska.Zkušenosti z boj.činnosti PLRV Sjednocené arabské republiky  
PVO-51-40
1972
Sborník technických informací RTV PVOS č.24  
PVO-51-41
1973
Sborník technických informací RTV PVOS č.25  
PVO-51-42
1973
Sborník technických informací RTV PVOS č.26  
PVO-51-43
1973
Sborník technických informací RTV PVOS č.27  
PVO-51-44
1974
Sborník technických informací RTV PVOS č.23  
PVO-51-45
1972
Radiolokátor P-14 1
PVO-51-46
1973
Radiolokační dálkoměr P-35M 1
PVO-51-48
1973
Elektrocentrála EDS-60.Provoz  
PVO-51-50
1973
Výcvik radiotechnického vojska PVOS za radiolokačního rušení  
PVO-51-51
1973
Taktika radiotechnického vojska PVOS.Učebnice  
PVO-51-52
1974
Zvláštnosti provozu radiolokační výzbroje RTV PVOS  
PVO-51-53
1975
Výcvik radiotechnického vojska PVOS v působení proti nízko a vysoko letícím cílům  
PVO-51-54
1974
Součinnost sil a prostředků PVO spojeneckých armád na válčiřti  
PVO-51-58
1975
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 4  
PVO-51-59
1975
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 5  
PVO-51-60
1976
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 6  
PVO-51-61
1975
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 7  
PVO-51-62
1975
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 8  
PVO-51-63
1974
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 9  
PVO-51-74
1975
Programovo-riadený imitátor IC-3  
PVO-51-75
1975
Bojové použití automatizovaného systému pro velení VOZDUCH-1  
PVO-51-76
1975
Radiolokační výškoměr PRV-11.Učebnice  
PVO-51-77/1
1975
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-125.Kniha 1  
PVO-51-78/1
1975
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 10  
PVO-51-78/2
1975
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 11  
PVO-51-80
1985
Organizace a provádění předepsaných prací na technice PLRK S-200VE  
PVO-51-81
1975
Organizace a provádění předepsaných prací na naváděcích radiolokátorech SNR-75V a SNRA-75M  
PVO-51-82
1975
Metodika rozhodování velitele protiletadlového raketového oddílu  
PVO-51-83
1977
Rozpoznávání letadel.Sportovní motorová a bezmotorová letadla  
PVO-51-85
1975
Zvyřování účinnosti střelby protiletadlových raketových jednotek  
PVO-51-86
1976
Příručka operátora radiolokátoru P-15M  
PVO-51-88
1977
Budování systému záložních a klamných postavení protiletadlového raketového vojska  
PVO-51-93
1977
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PL raketového komplexu S-125 (S-125M).Kniha 2  
PVO-51-95
1978
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PL raketového komplexu S-125.Kniha 3  
PVO-51-96
1978
Informační technický bulletin pro provoz automatizovaného systému řízení PL raketových komplexů.Kniha 1  
PVO-51-97
1978
Informační technický bulletin pro provoz automatizovaného systému řízení PL raketových komplexů.Kniha 2  
PVO-51-98
1977
Příprava operátorů ručního sledování plro S-75M a S-125M na aparatuře Akkord-75/125  
PVO-51-99/1
1980
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Popis a bojová služba (Učebnice)  
PVO-51-99/2
1981
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Anténní napájecí zařízení SNR-75V.Učebnice  
PVO-51-99/3
1980
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Synchronizační systém SNR-75V (Učebnice)  
PVO-51-99/4
1980
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Vysílací zařízení SNR-75V.Učebnice  
PVO-51-99/5
1980
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Indikátorové zařízení SNR-75V.(Učebnice)  
PVO-51-99/6
1981
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Povelový systém SNR-75V.Učebnice  
PVO-51-99/7
1981
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Kódovač a vysílač povelů SNR-75V.Učebnice  
PVO-51-99/8
1980
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Ovládací systém polohy antén a vodorovné značky SNR-75V (Učebnice)  
PVO-51-99/9
1982
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Automatizovaný přístroj pro odpálení SNR-75V.Učebnice  
PVO-51-99/11
1984
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Přijímací zařízení SNR-75V (Učebnice)  
PVO-51-99/12
1985
Protiletadlový raketový komplex S-75M.Souřadnicový systém SNR-75V (Učebnice)  
PVO-51-100/1
1984
Příručka ke studiu pravidel střelby protiletadlovými řízenými raketami systému S-75M VOLCHOV.Díl 1  
PVO-51-100/2
1984
Příručka ke studiu pravidel střelby protiletadlovými řízenými raketami systému S-75M VOLCHOV.Díl 2  
PVO-52-1
1978
Radiolokátor P-12NP.Učebnice  
PVO-52-2
1980
Radiolokační výškoměr PRV-9.Učebnice  
PVO-52-3
1979
Radiolokační výškoměr PRV-13.Učebnice  
PVO-52-4
1980
Souprava automatizačních prostředků stanoviště pro zabezpečení radiolokační informace  
PVO-52-5
1980
Program přípravy hotovostní a bojové směny štábu PVOS  
PVO-52-6
1980
Program přípravy hotovostní a bojové směny štábu svazku PVOS  
PVO-52-7
1981
Radiolokační dálkoměr P-18-1.Učebnice  
PVO-52-8
1982
Metodická příprava poddůstojníků u bojových útvarů PVOS  
PVO-52-9
1986
Radiolokátor 5N84AE-1.Učebnice  
PVO-53-1
1980
Automatizovaný systém pro velení VEKTOR-2  
PVO-53-2
1982
Program přípravy bojové směny VS plrb (plrp) vybaveného automatizovaným systémem velení VEKTOR-2VE  
PVO-54-1
1980
Automatizovaný systém pro velení ALMAZ-2  
PVO-54-2
1981
Organizace bojové činnosti na ýVS PVOS vybaveném komplexem ASV ALMAZ-2  
PVO-54-3
1989
Metodika provádění funkční kontroly komplexu ALMAZ-2 v jednotném automatizovaném systému PVO států Varšavské smlouvy  
PVO-55-1
1978
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PL raketového komplexu S-125 (S-125M).Kniha 4  
PVO-55-3
1979
Informační technický bulletin pro provoz automatizovaného systému řízení PL raketových komplexů.Kniha 3  
PVO-55-4
1979
Informační technický bulletin pro provoz automatizovaného systému řízení PL raketových komplexů.Kniha 4  
PVO-55-5
1979
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu.Kniha 12  
PVO-55-6
1979
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 13  
PVO-55-7
1979
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PLRK S-75M.Kniha 14  
PVO-55-9
1979
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití komplexu S-125 (S-125M).Kniha 5  
PVO-55-10
1980
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití komplexu S-75M.Kniha 15  
PVO-55-12
1980
Přepočet souřadnic prvků bojové sestavy plrb vybavené systémem VEKTOR-2VE  
PVO-55-13
1979
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 16  
PVO-55-14
1979
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 17  
PVO-55-15
1979
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu.Doplňková část  
PVO-55-18
1980
Metodika bojové činnosti velitele protiletadlového raketového oddílu  
PVO-55-19
1980
Hodnocení vzdušného nepřítele a zpracování bojových dokumentů u PLRV (plrb,plrp,plro)  
PVO-55-21
1982
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PLRK S-75M.Kniha 18  
PVO-55-22
1982
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PLRK S-125 (S-125M).Kniha 6  
PVO-55-24
1982
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PLRK S-125 (S-125M).Kniha 7  
PVO-55-25
1982
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PLRK S-125 (S-125M).Kniha 8  
PVO-55-26
1983
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PLRK S-75M.Kniha 19  
PVO-55-27
1983
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití ASV PLRK.Kniha 6  
PVO-55-28
1983
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PLRK S-125 (S-125M).Kniha 9  
PVO-55-29
1984
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití ASV PLRK.Kniha 5  
PVO-55-30
1984
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 20  
PVO-55-31
1984
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití automatizovaného systému velení PLRK.Kniha 7  
PVO-55-32
1984
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 21  
PVO-55-33
1984
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PL raketového komplexu S-125 (S-125M).Kniha 10  
PVO-55-35
1985
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití ASV PLRK.Kniha 8  
PVO-55-36
1986
Metodika velitele plro při ujasnění bojového úkolu,hodnocení situace a možností oddílu  
PVO-55-37
1987
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití protiletadlového raketového komplexu S-75M.Kniha 22  
PVO-55-38
1988
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PL raketového komplexu S-125 (S-125M).Kniha 11  
PVO-55-39
1989
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PLRK S-125 (S-125M).Kniha 12  
PVO-55-40
1989
Informační technický bulletin pro provoz a bojové použití PLRK S-75M.Kniha 23  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci