Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
PVOV-1-1
1967
Bojový řád vojska protivzdušné obrany pozemních vojsk (radiotechnický pluk,prapor) 1
PVOV-1-2
1968
Bojový řád vojska protivzdušné obrany pozemních vojsk (radiotechnická rota) 1,2
PVOV-1-3
1966
Bojová činnost baterií protiletadlového dělostřelectva 1,2
PVOV-1-4
1967
Bojový řád vojska protivzdušné obrany pozemních vojsk (protiletadlová divize,pluk) 1
PVOV-1-5
1977
Bojová činnost jednotky radiolokačního průzkumu a velení vševojskového svazku 1
PVOV-1-8
1975
Řízení boje se vzdušným nepřítelem z velitelských stanovišč vojska protivzdušné obrany pozemního vojska  
PVOV-1-9
1979
Bojová činnost na velitelském stanovišši radiotechnického pluku (praporu)  
PVOV-1-10
1980
Taktická cvičení svazků (útvarů,jednotek) PVO pozemního vojska 1
PVOV-1-11
1980
Bojová činnost na velitelském stanovišši radiotechnické roty  
PVOV-2-1
1962
Bojová služba u radiolokátoru P-15 1
PVOV-2-2
1964
Pořadová a palebná služba protiletadlového dělostřelectva (baterie,oddíl,pluk 57mm PLK čs.) 1,2
PVOV-2-3
1986
Bojová služba na velitelském stanovišši PU-12 (PU-12M)  
PVOV-2-4
1965
Pořadová a palebná služba protiletadlového dělostřelectva (baterie,útvar 57mm PLK S-60) 1
PVOV-2-5
1966
Pořadová a palebná služba protiletadlového dělostřelectva (baterie,četa 30mm PLdvK vz.53 a 53/59)  
PVOV-2-6
1977
Bojová služba u radiolokačního výškoměru kompletu P-40  
PVOV-2-7
1973
Bojová služba u radiolokačního dálkoměru kompletu P-40 (nově PVO-3-23) 1
PVOV-2-8
1976
Palebná služba protiletadl.dělostřelectva (baterií vyzbrojených 57mm automatickými PLK-S-60 s kompletem RPK-1N)  
PVOV-2-9
1988
Přenosný protiletadlový raketový komplet STRELA-2M.Popis,bojové použití a pravidla střelby 1,2
PVOV-2-10
1978
Bojová služba u radiolokátoru P-15M2  
PVOV-2-11
1980
Bojová služba u radiolokátoru P-18-1 (a 2.vydání z r.1987)  
PVOV-2-12
1982
Bojová služba u radiolokátoru P-19-1  
PVOV-2-13
1984
Bojová služba u radiolokátorů vojska PVO pozemního vojska (1RL 128D a 1S12) /nově PVO-3-22/  
PVOV-3-1
1981
Časové normy pro hodnocení bojové přípravy (Protiletadlové jednotky) 1
PVOV-3-1
1996
Časové normy odborné taktické přípravy a bojové služby protiletadlového vojska 1
PVOV-3-2
1990
Časové normy pro hodnocení bojové přípravy (Jednotky PVO vševojskových útvarů)  
PVOV-3-3
1981
Časové normy pro hodnocení bojové přípravy (Radiotechnické jednotky) 1
PVOV-3-6
1981
Časové normy pro hodnocení vševojskové přípravy  
PVOV-3-7
1981
Časové normy pro hodnocení bojové přípravy (jednotky PVO vševojskových útvarů) 1,2
PVOV-3-8
1984
Časové normy pro hodnocení bojové přípravy ("STRELA-10M") 1
PVOV-3-9
1983
Normy hodnocení radioelektronického rušení hlavních radiolokačních prostředků vojska PVO pozemního vojska  
PVOV-4-1
1964
Pravidla střelby malorážního protiletadlového dělostřelectva.57mm automatický protiletadlový kanón S-60 1
PVOV-4-1
2005
Osnovy střeleb ptotiletadlového vojska  
PVOV-4-2
1982
Pravidla střelby malorážního protiletadlového dělostřelectva.30mm PLdvK s protiletadlovým zaměřovačem vz.61  
PVOV-4-3
1973
Pravidlá streżby malokalibr.protiliet.delostr.57mm automatický protilietadl.kanón S-60 s RL prístr.kompl.RPK-1N 1
PVOV-4-5
1970
Vysvětlivky k pravidlům střelby malorážního protiletadlového dělostřelectva.30mm PLdvK s PL zaměřovačem vz.61 1
PVOV-4-6
1989
Osnovy střeleb protiletadlových jednotek vojska PVO  
PVOV-4-7
1985
Osnovy střeleb protiletadlových raketových kompletů "STRELA-10M","STRELA-1M","STRELA-2M"  
PVOV-4-8
1978
Osnovy střeleb protiletadlového dělostřelectva vojsk PVO pozemního vojska 1,2
PVOV-4-9
1983
Providla střelby malorážního protiletadlového dělostřelectva 57mm PLK čs.s počítaČem EÚZ-II  
PVOV-4-10
1983
Pravidla střelby a bojová služba protiletadlových jednotek vyzbrojených komplety "STRELA-10M"("STRELA-1M") 1
PVOV-7-1
1977
Programy velitel.přípr.velitelů baterií a Čet a vel.radiotech.jednotek (radiolokátorů) útvarů a jedn.vojska PVO  
PVOV-7-1
1995
Programy přípravy jednotlivců, jednotek a útvarů protiletadlového vojska  
PVOV-7-2
1979
Programy bojové přípravy STRELA-2M.Taktická a odborná příprava 1,2
PVOV-7-2
1990
Programy bojové přípravy jednotek PVO.Vševojsková příprava  
PVOV-7-3
1979
Programy bojové přípravy výcvikových jednotek vojska PVO pozemního vojska.Základní výcvik  
PVOV-7-3
1990
Programy bojové přípravy jednotek PVO.Taktická a odborná příprava jednotek PL dělostřeleckých pluků  
PVOV-7-4
1979
Programy bojové přípravy jednotek PVO pozemního vojska.Vševojsková příprava 1
PVOV-7-4
1990
Programy bojové přípravy jednotek PVO.Taktická a odborná příprava jednotek PVO vševojskových plukú  
PVOV-7-5
1979
Programy bojové přípravy jednotek PVO pozemního vojska.Taktická a odborná příprava 1,2
PVOV-7-5
1990
Programy bojové přípravy radiotechnických jednotek PVO PV.Taktická a odborná příprava  
PVOV-7-6
1990
Programy bojové přípravy jednotek PVO.Výcvikové jednotky  
PVOV-7-7
1985
Programy bojové přípravy jednotek PVO STRELA-10M,STRELA-1M.Taktická a odborná příprava 1,2
PVOV-7-8
1979
Programy bojové přípravy radiotechnických jednotek PVO pozemního vojska.Taktická a odborná příprava 1,2
PVOV-8-1
1983
Činnost jednotek a útvarů na protiletadlových střelnicích 1
PVOV-8-2
1986
Příprava a provedení bojových střeleb protiletadlových raketových jednotek vševojskových útvarů  
PVOV-8-3
1986
Opatření k zabránění neúmyslnému nebo samovolnému odpálení ("STRELA-10M","STRELA-1M")  
PVOV-8-4
1987
Kontrola protiletadlových raketových kompletů ("STRELA-1M","STRELA-10M")  
PVOV-8-5
1988
Příprava a provedení bojových střeleb protiletadlových dělostřeleckých jednotek vševojskových útvarů 1
PVOV-9-2
1974
Pojízdné velitelské stanoviště PVO typu A,B a C.Popis a použití  
PVOV-9-3
1977
Pojízdné velitelské stanoviště PVO typu E.Popis a použití  
PVOV-9-4
1981
Zařízení pro imitování vzdušných cílů  
PVOV-11-1
1966
Tab.střelby pro 57mm PLK S-60.Gran.nár.tříř.se st.OSv.Gran.nár.tříř.se st.OP-281.Stř.protipanc.se stop.P-281  
PVOV-11-2
1961
Tabulky střelby pro 30mm protiletadlový dvojkanón vz.53 a vz.53/59 1,2,3
PVOV-21-1/1
1983
Komplet pro kontrolu odpálení 9F627.Technický popis a provozní směrnice  
PVOV-21-1/2
1983
Kontrolní přístroj 9F72.Technický popis a provozní směrnice  
PVOV-21-1/3
1983
Napájecí zdroj 9B157.Technický popis a provozní směrnice  
PVOV-21-1/4
1984
Přístroj 9V614.Technický popis a provozní směrnice  
PVOV-21-2
1984
Lehký pásový transportér MT-LB 35.Popis a provoz  
PVOV-21-3
1985
Trenazér 9F624.Technický popis a provoz  
PVOV-21-4
1997
Pojízdné velitelské stanoviště PVO Ep.Popis a použití  
PVOV-21-5
1988
Imitátor vzdušných cílů IVC 5000/IVC 5000(R).Metodika činnosti obsluhy  
PVOV-51-1
1983
Bojová činnost protiletadlové Čety "STRELA-2M"  
PVOV-51-2
1983
Metodika přípravy protiletadlových střelců (protiletadlových jednotek) s využitím učebních a výcvik.zařízení 1
PVOV-51-3
1986
Boj jednotek protivzdušné obrany (baterie,četa)  
PVOV-51-4
1982
Bojové použití protiletadlových raketových svazků a útvarů (cvičné údaje) 1
PVOV-51-5
1977
Příručka střelce kompletu 9K32M  
PVOV-51-6
1979
Takticko-technická data bojové techniky,operační a taktické normy 1
PVOV-51-7
1978
Metodika přípravy obsluh ("STRELA-1") 1
PVOV-51-8
1979
Cizí armádě.Názorné pomůcky  
PVOV-51-9
1983
Maska "S".Technický popis a použití  
PVOV-51-10
1984
Boj s nepřátelskými vrtulníky  
PVOV-51-11
1990
Protivzdušná obrana vševojskové divize  
PVOV-51-12
1984
Příprava jednotek vojska PVO pozem.vojska k boj.čin.za rušení (komplet "STRELA-1M","STRELA-10M" a "STRELA-2M")  
PVOV-51-13
1986
Boj jednotek protivzdušné obrany (četa,družstvo protiletadlových střelců)  
PVOV-51-14
1984
Bojová činnost vojska PVO pozemního vojska (brigáda,pluk) 1
PVOV-51-15
1984
Bojová činnost radiotechnických jednotek vojska PVO pozemního vojska 1
PVOV-51-16
1986
Dokumentace pro plánování protivzdušné obrany vševojskového svazku a útvaru  
PVOV-51-17
1985
Metodika ničení ×S s plochou dráhou letu ("STRELA-10M","STRELA-1M","STRELA-2M","57MM PLK S-60","30MM PLdvK")  
PVOV-52-1/1
1973
Protivzdušná obrana.Programovaný text pro učitele 1
PVOV-52-1/2
1973
Protivzdušná obrana.Programovaný text pro výuku a samostatné studium  
PVOV-52-2/1
1973
Elektrotechnika a radiotechnika.Programovaná učební pomůcka pro učitele 1
PVOV-52-2/2
1973
Elektrotechnika a radiotechnika.(Obrazová část)  
PVOV-52-2/3
1975
Elektrotechnika a radiotechnika.Programované učební texty pro výuku a samostatné studium 1
PVOV-53-1/1
1985
Komplet K1M.Stručný technický popis  
PVOV-53-1/2
1985
Komplet K1M.Bloková schémata  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci