Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
PVOV/A-1-2
1974
Bojová činnost protiletadlové raketové baterie "KRUG A"  
PVOV/A-1-3
1987
Řízení palby jednotek vyzbrojených protiletadlovými raketovými komplety KRUG,KUB (brigáda,pluk,oddíl) 1
PVOV/A-1-4
1974
ženijní práce u protiletadlových raketových jednotek vyzbrojených kompletem "KRUG"  
PVOV/A-1-11
1974
Bojové použití protiletadlové raketové technické základny 1
PVOV/A-1-12
1975
Bojové použití dopravní baterie protiletadlové raketové technické základny  
PVOV/A-1-13
1976
Bojové použití technické baterie protiletadlové raketové brigádě 1
PVOV/A-1-14
1982
Bojové služba technické baterie protiletadlové raketové technické základny  
PVOV/A-1-15
1978
Bojová služba technické baterie protiletadlové raketové technické základny.Raketa 3M9  
PVOV/A-2-1
1976
Získávání třídnosti (komplety "KRUG","KUB","OSA-AK" a "K-1") 1,2
PVOV/A-2-2
1982
Směrnice pro zabránění neúmyslnému nebo samovolnému odpálení ("KRUG") 1,2
PVOV/A-2-3
1983
Bojová služba na velitelském stanovišši protiletadlového raketového svazku (útvaru) vojska PVO pozemního vojska  
PVOV/A-2-11
1984
Směrnice pro kontrolu bojové techniky a výzbroje protiletadlových raketových kompletů ("KRAUG")  
PVOV/A-3-2
1991
časové normy pro hodnocení taktické přípravy a bojové služby protiletadlových raketových brigád KRUG  
PVOV/A-3-3
1975
Bojová služba u kompletu automatizovaného řízení palby K-1  
PVOV/A-3-3
1993
Bojová služba u kompletu automatizovaného řízení palby K-1M  
PVOV/A-3-4
1980
Hodnocení přípravy protiletadlových raketových technických útvarů  
PVOV/A-3-5
1980
Metodika nácviků a komplexních cvičení dopravní baterie protiletadlové raketové technické základny  
PVOV/A-3-6
1980
časové normy pro hodnocení bojové přípravy vojáků a jednotek technické a dopravní baterie PLRTZ  
PVOV/A-3-7
1979
Metodika nácviků a komplexních cvičení technických baterií protiletadlové raketové technické základny  
PVOV/A-3-8
1980
Bojová služba dopravní baterie protiletadlové raketové technické základny  
PVOV/A-3-9
1983
Normy hodnocení radioelektronic.rušení hlav.RL prostř.vojska PVO pozem.vojska (Komplety "KRUG","KUB","OSA-AK")  
PVOV/A-4-1
1976
Pravidla střelby a bojová služba baterie "KRUG"  
PVOV/A-4-1
1992
Pravidla střelby a bojová služba baterie "KRUG"  
PVOV/A-4-2
1988
Osnovy střeleb protiletadlových raketových útvarů a svazků vojska protivzdušné obrany (Komplety KRUG,KUB a OSA) 1
PVOV/A-7-1
1990
Programy bojové přípravy jednotek a útvarů KRUG.Taktická a odborná příprava  
PVOV/A-7-2
1981
Programy bojové přípravy pro krátkodobý výcvik ve výcvikových útvarech za branné pohotovosti ("KRUG" a "KUB")  
PVOV/A-7-3
1990
Programy bojové přípravy žáků výcvikového střediska (KRUG)  
PVOV/A-7-4
1977
Programy bojové přípravy velitelů a specialistů (komplet KRUG).Taktická a odborná příprava  
PVOV/A-7-5
1977
Programy velitelské přípravy velitelů baterií a Čet jednotek PL raket.útvarů a svazku vojska PVO pozem.vojska  
PVOV/A-7-11
1990
Programy bojové přípravy protiletadlových raketových technických útvarů  
PVOV/A-8-1
1976
Speciální očista jednotek vyzbrojených kompletem "KRUG"  
PVOV/A-22-8
1980
Raketa 3M8.Provoz 1,2
PVOV/A-22-9
1979
Raketa 3M8.Skladování a příprava k použití 1,2,3
PVOV/A-22-10
1980
Raketa 3M8.Provoz 1
PVOV/A-22-11
1981
Raketa 3M8.Přeprava 1
PVOV/A-22-12
1976
Raketa 3M8M2.Příprava rakety v technickém postavení 2B5 1
PVOV/A-22-13
1976
Raketa 3M8.Opravy v protiletadlové raketové technické základně 1
PVOV/A-22-14
1986
Zkušební stanice 2V9M.Komplexní kontrola rakety typu 3M8  
PVOV/A-22-15
1979
Raketa 3M8.Technický popis  
PVOV/A-22-16
1979
Raketa 3M8.Technický popis  
PVOV/A-22-17
1980
Plynová turbína DG4M.Provoz  
PVOV/A-22-18
1980
Plynová turbína DG4M.Technický popis  
PVOV/A-22-19
1980
Počítač 9S49AM.Technický popis  
PVOV/A-22-20
1981
Počítač 9S49M.Obrazová část  
PVOV/A-22-21
1979
Elektrický sledovací pohon.Technický popis  
PVOV/A-22-22
1978
Naváděcí radiolokátor 1S32M.Technický popis 1
PVOV/A-22-23
1979
Řídící radiolokátor 1S12A a dálkoměr 1RL128D.Provoz  
PVOV/A-22-24
1975
Cvičná raketa 3M105M2.Provoz  
PVOV/A-22-25
1979
Řídící radiolokátor 1S12A a dálkoměr 1RL128D.Technický popis  
PVOV/A-22-26
1979
Analogový počítač 9S411 a horizontální přístroj 9S410.technický popis  
PVOV/A-22-27
1978
Učební souprava řídícího radiolokátoru 1S12M1.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-28
1976
Topografický připojovač AT-IIIM,AT-IVM.Technický popis  
PVOV/A-22-29
1976
Topografický připojovač AT-IIIM,AT-IVM.Obrazová část  
PVOV/A-22-30
1976
Topografický připojovač AT-IIIM,AT-IVM.Provoz 1
PVOV/A-22-31
1975
Generátor GSV-16-M1.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-32
1975
Hydraulický napájecí agregát 9B66.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-33
1976
Rádiové a linkové stanice 1C62 a 1C63.Technický popis  
PVOV/A-22-34
1976
Rádiové a linkové stanice 1C62 a 1C63.Technický popis.Obrazová část  
PVOV/A-22-35
1975
Kompresor K2-150.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-36
1985
Zkušební stanice 2V9M.Provoz a ošetřování  
PVOV/A-22-37
1989
Gyroskop Dněpr-H.Provoz  
PVOV/A-22-38
1975
Elektropneumatický agregát 9B617.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-39
1976
Naváděcí radiolokátor 1S32M.Provoz 1
PVOV/A-22-40
1976
Naváděcí radiolokátor 1S32M.Ošetřování 1
PVOV/A-22-41
1974
Odpalovací zařízení 2P24.Provoz 1,2
PVOV/A-22-42
1974
Odpalovací zařízení 2P24.Přeprava po železnici  
PVOV/A-22-43
1975
Odpalovací zařízení 2P24.Technický popis 1
PVOV/A-22-44
1975
Odpalovací zařízení 2P24.Podvozek 123.Provoz 1
PVOV/A-22-45
1976
Odpalovací zařízení 2P24.Ošetřování  
PVOV/A-22-46
1975
Odpalovací zařízení 2P24.Elektrická schémata  
PVOV/A-22-47
1977
Protiletadlový raketový komplet 2K11M.Technický popis a provoz 1
PVOV/A-22-47/1
1982
Protiletadlový raketový komplet 2K11M1.Technický popis a provoz 1
PVOV/A-22-48
1979
Podvozek 123.Technický popis  
PVOV/A-22-49
1979
Odpalovací zařízení 2P24.Technický popis  
PVOV/A-22-50
1979
Podvozek 124.Technický popis  
PVOV/A-22-51
1979
Elektrocentrála 40 kW.Provoz 1
PVOV/A-22-52
1979
Plnič paliva 9G28M.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-53
1979
Plnič vzduchu 9G22M-1.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-54
1979
Kompresor 9V67A.Technický popis a provoz 1
PVOV/A-22-55
1979
Gyroskop DNĚPR-N.Technický popis 1
PVOV/A-22-56
1981
Nabíjecí přepravník 2T6.Technický popis a provoz 1
PVOV/A-22-57
1981
Nabíjecí přepravník 2T6.Obrazová část  
PVOV/A-22-58
1980
Odpalovací zařízení 2P24.Technický popis  
PVOV/A-22-59
1980
Televizní optický zaměřovač 9Š33A.Provoz  
PVOV/A-22-60
1980
Trenažér 1TM.Technický popis  
PVOV/A-22-61
1976
Elektrocentrála 16 kW 1
PVOV/A-22-62
1976
Přepravník 9T25.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-63
1976
Naváděcí radiolokátor 1S32M.Podvozek 124.Provoz  
PVOV/A-22-64
1987
Zkušební stanice 2V9 (2V9M).Technický popis  
PVOV/A-22-65
1976
Zkušební stanice 2V9 (2B9).Technický popis 1
PVOV/A-22-66
1976
Zkušební stanice 2V9 (2B9).Obrazová část  
PVOV/A-22-67
1977
Elektrocentrála 1E7.Provoz  
PVOV/A-22-68
1977
Rádiové a linkové stanice 1S62 a 1S63 naváděcího radiolokátoru.Provoz  
PVOV/A-22-69
1979
Naváděcí radiolokátor 1S32M.Technický popis  
PVOV/A-22-70
1979
Stanice autonomních kontrol 9V215M.Technický popis  
PVOV/A-22-71
1979
Autonomní kontrola autopilotu 9V219M1.Provoz  
PVOV/A-22-72
1978
Elektrocentrála 20 kW.Technický popis  
PVOV/A-22-73
1978
Autonomní kontrola radiolokačního zapalovače  
PVOV/A-22-74
1979
Autonomní kontrola přístroje 1SB7M3 1
PVOV/A-22-75
1979
Rádiová a linková stanice 1S63  
PVOV/A-22-76
1980
Stanice autonomních kontrol 9V215.Provoz  
PVOV/A-22-77
1980
Elektrocentrála 40 kW.Technický popis  
PVOV/A-22-78
1980
Naváděcí radiolokátor 1S32M.Technický popis  
PVOV/A-22-80
1981
Učební souprava palubních přístrojů rakety 3M8M3.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-81
1981
Řídící radiolokátor 1S12M1 a dálkoměr 1RL128DM1.Provoz  
PVOV/A-22-82
1981
Trenažér 1TM.Provoz.Díl 1  
PVOV/A-22-83
1981
Trenažér KO5.Technický popis  
PVOV/A-22-84
1981
Rádiové a linkové stanice 1S62 a 1S63.Technický popis.Díl 1  
PVOV/A-22-85
1981
Trenažér KO5.Provoz  
PVOV/A-22-86
1981
Imitátor signálu optického cíle.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-87
1982
Televizní optický zaměřovač 9Š33A.Technický popis  
PVOV/A-22-88
1981
Přepravník 9T25.Technický popis a provoz.(Díl 1)  
PVOV/A-22-89
1982
Radiolokátor 1S12M1 a dálkoměr 1RL128DM1.Provoz.Díl 3  
PVOV/A-22-90
1983
Maketa rakety 3M8M3.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-91
1987
Cvičná raketa 3M105M2.Technický popis  
PVOV/A-22-92
1983
Souprava technologického zařízení MS-1520AM.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-93
1983
Souprava technologického zařízení MS-1520BM.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-94
1984
Stanice autonomních kontrol 9V215.Kontrolní přístroj pro autonomní kontroly 9V216.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-95
1984
Plnič vzduchu 9G22.Střední opravy  
PVOV/A-22-96
1988
Stanice autonomních kontrol 9V215M.Zařízení 9V216,9V218 a 9V219M1.Ošetřování  
PVOV/A-22-97
1988
Souprava technologického zařízení MS-1530m.Technický popis a provoz  
PVOV/A-22-98
1988
Souprava elektrifikovaných panelů 3K85M.Technický popis a návod k používání  
PVOV/A-22-99
1986
Souprava technologického zařízení MS-1525AM.Technický popis a provoz  
PVOV/A-51-3
1977
Výběr operátorů 2K11,2K12,9S44 1
PVOV/A-51-4
1979
Bojové použití protiletadlového raketového oddílu "KEUG" 1
PVOV/A-51-5
1979
Přesuny svazků,útvarů a jednotek vojska PVO 1
PVOV/A-51-6
1979
Metodika bojových střeleb brigádě KRUG na terč RM-207A  
PVOV/A-51-7
1984
Bojová činnost protiletadlových raketových jednotek 1
PVOV/A-51-8
1987
Dokumentace pro plánování a vedení boje protiletadlového raketového svazku a útvaru 1
PVOV/A-51-9
1992
Organizace kontrol u brigádě mobilního PLRV  
PVOV/A-52-1
1975
Metodika přípravy obsluh protiletadlové raketové baterie "KRUG"  
PVOV/A-52-2
1976
Metodika výcviku obsluh protiletadlových a technických baterií "KRUG" 1
PVOV/A-52-3
1978
Příručka ke studiu pravidel střelby protiletadlového raketového kompletu "KRUG"  
PVOV/A-52-4
1979
Příprava vojska PVO pozemního vojska k činnosti za rušení a při použití protiradiolokačních střel  
PVOV/A-52-5
1981
Metodika přípravy PL raket.brigádě "KRUG" k boj.čin.za rušení a za použití protiradiolokačních samonavádě.střel  
PVOV/A-52-6
1985
Směrnice pro taktickou přípravu vojska PVO pozemního vojska ("KRUG","KUB","OSA","30mm PLdvK")  
PVOV/A-52-7
1985
Metodika ničení řízených střel s plochou dráhou letu ("KRUG","KUB","OSA","30mm PLdvK")  
PVOV/A-53-1/1
1983
Komplet K-1M.Stručný technický popis 1
PVOV/A-53-1/2
1983
Komplet K-1M.Bloková schémata 1
PVOV/A-56-1
1983
Projekt 62373.Označení a druhy techniky materiálové třídě 22 1
PVOV/A-56-2
1983
Projekt 62373.Sledování provozu a poruchovosti techniky materiálové třídě 22 1,2
PVOV/A-56-3
1983
Číselník plachet a povlaků materiálové třídě 22  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci