Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
Tank-I-1
1960
Bojový řád tankového vojska Československé lidové armádě (rota,četa,bojové vozidlo)  
Tank-1-1
1978
Tankové a automobilní technické zabezpčení vojsk (svazek,útvar,ednotka) 1,2
Tank-1-2
1982
Mimovojskové opravy tankové a auomobilové techniky a mateiálu 1,2,3
Tank-2-1
1979
Získávání třídnosti specialistů tankové a automobilní služby 1,2
Tank-3-3
1960
Osnovy střeleb z tankových zbraní  
Tank-3-3
1968
Osnovy střeleb z tankových zbraní  
Tank-3-4
1975
Výcvik ve střelbě z tanku.činnost u tankových zbraní  
Tank-3-6
1961
Výcvik ve střelbě z tankových zbraní 1
Tank-3-7
1977
Osnovy střeleb z tankových zbraní  
Tank-3-7
1978
Osnovy střeleb z tankových zbraní  
Tank-3-8
1985
Činnost osádky u zbraní tanku T-72 1
Tank-4-1
1960
Tabulky střelby pro 85mm tankový kanón vz.44 a pro 85mm pevnostní kanón vz.44/59 1
Tank-4-2
1960
Tabulky střelby pro 100mm tankový stabilizovaný kanón D10-TG  
Tank-4-2
1966
Tabulky střelby pro 100mm tankový stabilizovaný kanón D-10TG a D-10T2S se spřaženým 7,62mm tankovým kulometem SGMT a 100mm ShK vz.44 4    1,2
Tank-4-3
1982
Tabulky střelby pro 125mm tankový kanón D-81 1
Tank-6-1
1961
Osnovy řízení tanků  
Tank-6-1
1966
Výcvik v řízení pásových a kolových vozidel  
Tank-6-1
1995
Výcvik v překonávání vodních překážek  
Tank-6-2
1970
Výcvik osádek tanků a obrněných transportérů v překonávání vodních překážek  
Tank-6-2
1983
Výcvik v překonávání vodních překážek tanky,obrněnými transportéry a bojovými vozidly pěchoty 1
Tank-6-3
1987
Příprava tanků k jízdě pod vodou  
Tank-6-3
Jízda tanku pod vodou.Používání a ošetřování zařízení tanku T-54AR (Návrh)  
Tank-6-4
1973
Výcvik v řízení bojových vozidel  
Tank-6-4
1988
Příprava bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů při výcviku v překonávání vodních překážek 1
Tank-6-5
1977
Pravidla řízení bojových vozidel  
Tank-6-6
1977
Osnovy řízení bojových vozidel  
Tank-6-6
1993
Osnovy řízení bojových vozidel  
Tank-6-31/1
1960
Technologické postupy střední opravy tanku T-54A.Část I.  
Tank-6-31/2
1960
Technologické postupy střední opravy tanku T-54A.Část II.  
Tank-6-31/3
1960
Technologické postupy střední opravy tanku T-54A.Část III.  
Tank-6-31/4
1960
Technologické postupy střední opravy tanku T-54A.Část IV.  
Tank-6-32
1962
Vojskové opravy tanku T-54A 1
Tank-7-1
1960
Programy bojové přípravy žáků poddůstojnických škol tankového vojska  
Tank-7-1
1963
Programy bojové přípravy žáků poddůstojnických škol tankového vojska  
Tank-7-1
1969
Programy bojové přípravy žáků-velitelů tanků  
Tank-7-1
1973
Programy bojové přípravy výcvikových tankových jednotek  
Tank-7-1
1979
Programy bojové přípravy tankových jednoek 1 až 10
Tank-7-1
1990
Programy bojové přípravy tankových jednoek 1 až 10
Tank-7-1
1993
Programy přípravy tankových jednotek 1
Tank-VII-2
1962
Programy bojové přípravy vojáků a jednotek tankových útvarů  
Tank-7-2
1969
Programy bojového výcviku tankových jednotek  
Tank-7-2
1978
Programy přeškolení důstojníků tankových jednotek a útvarů na novou techniku (T-72)  
Tank-7-3
1964
Programy výcviku řidičů pásových,kolopásových a kolových transportérů  
Tank-7-3
1969
Programy bojového výcviku žáků-řidičů tanků  
Tank-7-3
1978
Programy přeškolení tankových osádek na novou techniku  
Tank-7-4
1979
Programy bojové přípravy výcvikových tankových jednotek 1 až 5
Tank-7-4
1993
Programy přípravy žáků - velitelů tanků  
Tank-VII-4
1969
Programy bojového výcviku řidičů pásových,polopásových a kolových obrněných transportérů  
Tank-7-4
1979
Programy bojového přípravy výcvikových tankových jednotek  
Tank-7-4
1990
Programy bojovej prípravy výcvikových stredísk tankových jednotiek  
Tank-7-4
1993
Programy přípravy žáků-velitelů tanků  
Tank-7-5
1969
Programy bojového výcviku žáků ŠDZ tankového vojska  
Tank-7-5
1971
Programy bojového výcviku žáků školy pro důstojníky v záloze velitelů čet tankového vojska  
Tank-7-6
1973
Programy výcviku universálních svářečů  
Tank-7-6
1981
Programy bojové přípravy mladřích dílenských specialistů tankové a automobilní služby 1,2,3
Tank-7-7
1982
Programy bojové přípravy starřích dílenských specialistů tankové a automobilní služby 1,2,3
Tank-7-20
1973
Programy bojové přípravy tankových jednotek  
Tank-21-1
1959
Tank-T-54A.Technický popis 1 až 6
Tank-21-2
1960
Vyprošťovací tank VT-34.Technický popis a použití 1,2
Tank-21-2
1997
Vyprošťovací tank VT-72B.Ošetřování  
Tank-21-3
1965
Jeřábový tank JT-34.Popis a provoz 1
Tank-21-4
1968
Tank T-55.Technický popis 1 až 8
Tank-21-4/1
1974
Vyprosťovací tank VT-55A.Popis a prevádzka 1,2
Tank-21-5/1
1987
Tank T-72M.Popis a provoz  
Tank-21-5/2
1986
Tank T-72M.Popis a provoz 1
Tank-21-6/1
1986
Tank T-72.Vojskové opravy.Vozidlo 1
Tank-21-6/2
1986
Tank T-72.Vojskové opravy.Věžový komplet  
Tank-21-6/3
1987
Tank T-72.Technické podmínky pro opravu hlavních skupin,podskupi a dílů při vojskových opravách  
Tank-21-7
1985
Střední tank T-72.Ošetřování 1
Tank-21-8
1994
Vyprošťovací tank VT-72B.Vojskové opravy  
Tank-21-10
1994
Vyprošťovací tank VT-72B.Popis a provoz 1
Tank-21-11
1968
Střední tank T-54A.Ošetřování  
Tank-21-11
1968
Ošetřování středního tanku T-54A 1
Tank-21-12
1981
Ošetřování středního tanku T-55,T-55A,T-54M,VT-55A  
Tank-21-14
1970
Ošetřování středního tanku T-55 1
Tank-21-15
1970
Ošetřování vyprošťovacího tanku VT-55  
Tank-21-16
1976
Vojskové opravy vyprošťovacího tanku VT-55A 1
Tank-21-24/1
1968
Vojskové opravy tanku T-55 (část prvá) 1,2
Tank-21-24/2
1969
Vojskové opravy tanku T-55.Část druhá 1,2
Tank-23-1
1965
Technické ošetřování středního tanku T-54A  
Tank-23-2
Hodnocení technického stavu tanku T-34/85 a samohybného děla SD-100  
Tank-23-3
1963
Technické ošetřování středního tanku T-34/85  
Tank-26-1
1960
Pásový obrněný transportér BTR-50PK.Popis a provoz  
Tank-26-1
1994
Vojskové opravy bojového vozidla pěchoty BVP-2  
Tank-26-2
1962
Obrněný transportér OT-810.Popis a provoz  
Tank-26-2
1997
Obsluha a provoz bojového vozidla pěchoty BVP-2  
Tank-26-3
1968
Obrněný transportér OT-62.Popis a provoz 1,2,3
Tank-26-4
1971
Střední obojživelný kolový obrněný transportér OT-64.Popis a provoz 1,2
Tank-26-5
1966
Šahký kolesový obojživelný obrněný transportér OT-65.Popis a prevádzka 1,2,3
Tank-26-6
1976
Obsluha a provoz bojového vozidla pěchoty (BVP-1) 1,2,3
Tank-26-7
1976
Ošetřování bojového vozidla pěchoty (BVP-1)  
Tank-26-7
1986
Bojové vozidlo pěchoty (BVP-1,BVP-1K).Vyprošťovací pásové vozidlo.Ošetřování 1 až 4
Tank-26-8
1977
Bojové vozidlo pěchoty BVP-1.Technický popis 1,2,3
Tank-26-9
1977
Vojskové opravy bojového vozidla pěchoty BVP-1 1,2,3
Tank-26-10
1981
Ošetřovanie obrneného transportéra BRDM-2 1
Tank-26-11
1964
Technické ošetřování pásového obojživelného obrněného transportéru BTR-50PK  
Tank-26-11
1988
Obrnený transportér BRDM-2.Vojskové opravy 1
Tank-26-12
1963
Technické ošetřování obrněného transportéru OT-810  
Tank-26-12
2000
Bojové vozidlo pěchoty 2 (BVP-2).Popis  
Tank-26-13
1966
Ošetřování obrněného transportéru OT-62  
Tank-26-13
1981
Ošetřování obrněného transportéru OT-62 1
Tank-26-14
1972
Ošetřování obrněného transportéru OT-64 1,2,3
Tank-26-14
1989
Obrněný transportér OT-64.Ošetřování 1
Tank-26-15
1969
Ošetřování obrněného transportéru OT-65  
Tank-26-15
1982
Ošetrovanie obrneného transportéra OT-65  
Tank-26-16
1981
Ošetřování obrněného transportéru BTR-60PB 1
Tank-26-17
1982
Ošetřování lehkého pásového transportéru MT-LB a jeho modifikací 1,2
Tank-26-18
1983
Obrnený transportér BTR-60PB.Opis a prevádzka 1
Tank-26-19
1983
Lehký pásový transportér MT-LB.Popis a provoz 1
Tank-26-20
1984
Obrnený transportér BRDM-2.Opis a prevádzka.1.a 2.diel (2 knihy) 1
Tank-26-21
1983
Lehký obrněný transportér MT-LB a jeho modifikace.Vojskové opravy 1
Tank-26-22
1971
Vojskové opravy obrněného transportéru OT-810 1
Tank-26-23
1967
Vojskové opravy obrněného transportéru OT-62 1,2
Tank-26-24/1
1971
Vojskové opravy obrněného transportéru OT-64.I.díl 1,2,3
Tank-26-24/2
1971
Vojskové opravy obrněného transportéru OT-64.II.díl 1,2,3
Tank-26-25/1
1975
Vojskové opravy obrněného transportéru OT-65.1.díl 1
Tank-26-25/2
1975
Vojskové opravy obrněného transportéru OT-65.2.díl 1
Tank-26-26
1984
Vyprošťovací pásové vozidlo.Technický popis 1,2
Tank-26-27
1985
Obrněný transportér BTR-60PB.Vojskové opravy 1
Tank-26-28
1985
Vyprosťovacie pásové vozidlo.Obsluha a prevádzka 1
Tank-26-29
1990
Vojskové opravy vyprosčovacieho pásového vozidla  
Tank-27-1/1
1963
Tanková pojízdná dílna typu "A"-rekonstruovaná (TPDA-R) 1,2
Tank-27-1/2
1968
Tanková pojízdná dílna typu "A" modernizovaná (TPDA-M) 1,2,3
Tank-27-2
1957
Tanková pojízdná dílna typ B 1,2
Tank-27-3
1958
Tanková pojízdná kovárna a klempírna.Nauka 1,2
Tank-27-4
1960
Tanková pojízdná Ošetřovna 1
Tank-27-5
1959
Tanková pojízdná elektrotechnická a rádiová dílna (TPER).Návrh  
Tank-27-6
1987
Tanková pojízdná Ošetřovna akumulátorů TPOA  
Tank-27-7
1972
Pojízdná tanková elektrotechnická dílna pro tanky T-54A.Popis a provoz 1
Tank-27-8
1969
Dílna technické pomoci-62 (DTP-62) 1,2
Tank-27-9
1969
Dílna technické pomoci-64 (DTP-64) 1,2
Tank-27-10
1976
Provoz a ošetřování akumulátorů tankové a automobilní techniky  
Tank-27-10
1999
Dílna technické pomoci DTP-90M.Obsluha a provoz  
Tank-27-11
1987
Pojazdná dieĺňa pre Ošetrovanie a opravy elektrotechn.a řpeciálneho výstroja techniky (Opis,prevádzka a ošetr.)  
Tank-28-1
1964
Souprava univerzálních demontážních,montážních a seřizovacích přípravků JEKUP pro vojskové opravy bojových vozidel (Souprava JEKUP) 1
Tank-28-2
1965
Prostředky pro zabezpečení výjezdu tankové a automobilní techniky v zimě  
Tank-30-1
1963
Ukládání a konzervování tankového a automobilního materiálu  
Tank-30-1
1992
Skladování tankového a automobilového materiálu a jeho ochrana proti vlivům prostředí  
Tank-30-2
1969
Příprava tankové a automobilní techniky na provoz v letním (zimním) období  
Tank-30-2
1985
Příprava tankové a automobilové techniky na zimní a letní provoz 1
Tank-30-3
1971
Zákonné revizní prohlídky jeřábů na tankových a automobilových podvozcích 1,2,3
Tank-30-4
1973
Směrnice pro vyzbrojování a hospodaření s tankovou a automobilní technikou  
Tank-30-4
1987
Vyzbrojování a hospodaření tankovou a automobilovou technikou v ČSLA  
Tank-30-5
1975
Základní výcvikové normy tankového a automobilního technického zabezpečení vojsk  
Tank-30-5/1
1987
Olověné startovací akumulátory.Popis,provoz a ošetřování 1
Tank-30-5/2
1987
Opravy olověných startovacích akumulátorů a provoz nabíjecích stanic  
Tank-30-6
1979
Konservace a ukládání tankové a automobilové techniky  
Tank-30-6
1987
Konzervace a ukládání tankové a automobilní techniky a materiálu 1
Tank-30-7
1980
Technologické postupy pro ukládání tankové a automobilové techniky  
Tank-30-7
1989
Technologické postupy pro ukládání tankové a automobilové techniky 1
Tank-51-1
1966
Metodika taktické přípravy tankové osádky a Čety  
Tank-51-1
1991
Rektifikace zaměřovacích a pozorovacích přístrojů a nastřelování tankových zbraní  
Tank-51-2
1971
Metodika taktického výcviku tankové roty a praporu  
Tank-51-2
1998
Pravidla střelby ze zbraní tanků T-54AM2 a T-55AM2  
Tank-51-3
1964
Normy spotřeby náhr.dílů na provoz a opravy,normativy zásob,nomenklatura,ceník a váhy náhrad.dílů tanku T-54A  
Tank-51-3
1967
Normy spotřeby náhr.dílů na provoz a opravy,normativy zásob,nomenklatura,ceník a váhy náhrad.dílů tanku T-54A  
Tank-51-3
1997
Příručka pro obsluhu vyprošťovacího tanku VT-72 B  
Tank-51-4
1961
Katalog T-54A (vozidlo) 1
Tank-51-6
1965
Katalóg náhradných dielov naftového motora PV-6  
Tank-51-7
1970
Katalog tanku T-55 (vozidlo)  
Tank-51-8
1960
Katalóg náhradných dielov.Obrnený polopásový transportér OT-810  
Tank-51-9
1966
Normy spotř.náhrad.dílů k provozu a opravám,normativy zásob,váhy a ceník náhrad.dílů obrněného transport.OT-64  
Tank-51-9
1979
Normy spotřeby náhradních dílů buldozerového tankového zařízení BTZ-55  
Tank-51-10
1962
Vozíková mycí rampa.Popis a používání  
Tank-51-11
1962
Příručka pro řidiče obrněného transportéru OT-810  
Tank-51-12
1963
Příručka pro řidiče obrněného transportéru BRDM  
Tank-51-13
1976
Příručka pro řidiče tanku T-55A (T-54M)  
Tank-51-14
1966
Příručka pro řidiče obrněného transportéru OT-62 1,2
Tank-51-15
1965
Příručka pro řidiče obrněného transportéru OT-64 1,2,3
Tank-51-16
1965
Příručka pro řidiče obrněného transportéru OT-65  
Tank-51-16
1969
Příručka pro řidiče obrněného transportéru OT-65 1,2
Tank-51-17
1969
Příručka pro řidiče tanku T-55  
Tank-51-18
1972
Príručka pre obsluhu vyprosťovacieho tanku VT-55A 1,2,3
Tank-51-19
1973
Príručka pre prevádzku a montáž buldozerového tankového zariadenia BTZ-55  
Tank-51-20
1966
Normy spotř.náhrad.dílů k provozu a opravám,normativy zásob,váhy a ceník náhrad.dílů obrněného transport.OT-810  
Tank-51-21
1966
Normy spotř.ND k provozu a opr.,normativy zásob,váhy a ceník ND obr.transp.OT-62 a dopl.ze shod.ND pro BTR-50PK  
Tank-51-22
1966
Doplněk norem spotřeby neshodných ND k provozu a opravám,norm.zásob,ceník a váhy ND objektu 160,OT-62,BTR-50PK  
Tank-51-23
1967
Katalóg náhradných dielov obojživelného obrneného pásového transportéra OT-62  
Tank-51-24
1966
Prozatímní normy spotř.náhrad.dílů k provozu a opravám,normativy zásob,váhy a ceník náhr.dílů obr.transp.OT-65  
Tank-51-24
1976
Normy spotřeby náhradních dílů,číselník a ceník náhradních dílů velitelského tanku T-55AK  
Tank-51-24
1979
Normy spotřeby náhradních dílů,číselník a ceník náhradních dílů velitelského tanku T-55A  
Tank-51-25
1967
Katalog súčiastok naftového motora V-55  
Tank-51-26
1968
Souprava speciálního nářadí a klíčů SNK-1 pro vojskové opravy bojových vozidel  
Tank-51-27
1968
Prozatímní normy spotřeby a zásob spojovacího a konstrukčního materiálu pro automobilní a tankovou techniku  
Tank-51-28
1968
Prozatímní normy spotřeby a zásob spotřebního materiálu  
Tank-51-29
1967
Katalog náhradních součástek středního obrněného kolového transportéru OT-64.Část 1.  
Tank-51-29
1970
Katalog náhradních součástek středního obrněného kolového transportéru OT-64 1
Tank-51-29/1
1974
Katalog náhradních dílů středního obrněného kolového transportéru OT-64.2.část  
Tank-51-30
Opravy obrněného transportéru OT-65  
Tank-51-31
1970
Katalóg náhradných dielov T-55 A (vozidlo)  
Tank-51-31
1973
Katalóg náhradných dielov T-55A.Vozidlo  
Tank-51-31/1
1975
Katalóg náhradných dielov vyprosčovacieho tanku VT-55 A (1.až 4.diel) 4 knihy 1
Tank-51-31/2
1973
Katalóg náhradných dielov velitelského tanku T-55 AK.Vozidlo  
Tank-51-32
1972
Katalog přípravků pro Ošetřování a opravy OT-64 1
Tank-51-33
1974
Všeobecný materiál.Část I.číselník spotřebního materiálu  
Tank-51-33/1
1974
Všeobecný materiál.Část I.Normativ maximálních zásob materiálu  
Tank-51-34/1
1974
Normativy maximálních zásob materiálu.Tabulka shodnosti  
Tank-51-35
1974
Normy spotřeby náhradních dílů pro provoz a opravy,číselník a ceník náhradních dílů tanků T-55 a T-55A  
Tank-51-36
1974
Číselník hutního profilového materiálu 1,2
Tank-51-37
1975
Číselník strojových spojovacích součástek  
Tank-51-38
1976
Číselník nářadí,nástrojů a výstroje tankové a automobilní techniky  
Tank-51-39
1974
Všeobecný materiál.Část II.čísel.akumulátorů a ND pomoc.prostř.pro odruš.vozidel,přířezů na opr.valníků a pneu 1
Tank-51-40
1975
Katalog náhradních dílů tanku T-54 M  
Tank-51-41
1974
Katalóg náhradných dielov buldozérového zariadenia BTZ-55  
Tank-51-42
1975
Katalóg náhradných dielov obrneného kolesového transportéra OT-65  
Tank-51-45
1974
Všeobec.mat.Část III.Normativy max.zásob akumul.a ND,pomoc.prostř.pro spou.motorů,prostř.pro odruš.voz,příře...  
Tank-51-50
1977
Normy spotřeby náhradních dílů pro provoz a opravy vyprošťovacího tanku VT-55A  
Tank-52-1
1966
Příručka ke studiu základů a pravidel střelby z tanků  
Tank-52-2
1968
Planetové směrové ústrojí tanku T-54A.Zkušební programovaný text  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci