Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
Topo-1-1
1985
Polní útvary topografické služby Československé lidové armádě 1
Topo-1-2
1984
Zásadě pro předáv. astronomických, geodetic., gravimetric., magnetometric. a kartograf. mat. mimo území ČSSR a ...  
Topo-1-3
1977
Normy prací topograficko-geodetického a kartograficko-reprodukčního zabezpečení bojové činnosti vojsk  
Topo-2-1
1985
Měřičské práce při určování geodetických,astronomických a gravimetrických bodů  
Topo-2-14
1986
Geodetické práce k topograficko-geodetickému zabezpečení Československé lidové armádě  
Topo-3-1
1986
Letecké měřičské snímkování a dálkový průzkum území ČSSR  
Topo-3-2
1989
Tvorba a obnova topografických map  
Topo-4-3
1976
Mapové značky a směrnice pro zpracování topografických map měřítek 1:25000,1:50000,1:100000 a 1:200000  
Topo-4-5
1984
Zásadě pro zobrazování utajovaných skutečností při tvorbě map a plánů  
Topo-4-6
Klasifikátor topografických informací  
Topo-4-8
1978
Tvorba plánů měst měřítek 1:10000 a 1:25000  
Topo-4-9
1977
Mapové značky a směrnice pro zpracování topografických map měřítek 1:500000 a 1:1000000  
Topo-4-14
1975
Tvorba map průchodnosti terénu měřítka 1:200000  
Topo-5-1
1985
Řízení procesu zásobování mapami 1
Topo-5-2
1980
Zásobování vojsk mapami 1,2
Topo-5-3
1987
Zásobování mapami za války  
Topo-6-1
1975
Gyroteodolit Gi-B2 1
Topo-6-2
1984
Armádní kartoreprodukční souprava (SKR-A)  
Topo-6-3
1977
Světelný dálkoměr EOK 2000  
Topo-6-4
1986
Pojízdná reprografická souprava REPRO  
Topo-6-5
1980
Pojízdná souprava náčelníka topogrfické služby  
Topo-6-6
1977
Rádiový dálkoměr GET-B1  
Topo-6-7
1981
Pojízdná počtárna geodetického oddělení "POčTĆ×"  
Topo-6-8
1981
Pojízdná polní výdejna map  
Topo-6-9
1984
Gyroteodolit Gi-C11.Popis a provoz  
Topo-6-10
1983
Elektronický tachymetr EOT 2000  
Topo-6-11
1982
Provoz a opravy topografické techniky 1
Topo-6-12
1984
Gyrokompas Gi-E1.Popis a provoz  
Topo-6-13
1985
Kvantový topografický dálkoměr KTD-1.Popis a provoz  
Topo-6-14
1986
Pojízdná souprava GEOS.Popis a zásadě používání  
Topo-6-15
1986
Pojízdná souprava TOPOS.Popis a zásadě používání  
Topo-6-16
1989
Rádiový dálkoměr MT-A1.Popis a provoz  
Topo-7-2
1990
Programy bojové přípravy jednotek topografické služby  
Topo-7-3
1979
Získávání třídnosti specialistů topografické služby 1,2,3
Topo-52-1
1994
Katalog souřadnic Slunce a Polárky na léta 1995-1999  
Topo-52-1
2007
Katalog souřadnic Slunce a Polárky na léta 2007 až 2010  
Topo-52-3
1965
Zpracování výsledků radiogeodetických měření.Příručka pro geodetické práce  
Topo-52-4
1984
Katalog souřadnic Slunce a jasných hvězd na léta 1985-1989  
Topo-52-4
1990
Katalog souřadnic Slunce a Polárky na léta 1990-1994  (nově Topo-52-1)  
Topo-52-7
1970
Gravimetr GAK-7T  
Topo-52-8
1979
Geodetické tabulky  
Topo-52-9
1975
Osmimístné tabulky goniometrických funkcí  
Topo-52-10
1976
Dvanáctimístné tabulky goniometrických funkcí  
Topo-52-11
1976
Pětimístné tabulky logaritmů čísel hodnot goniometrických funkcí  
Topo-52-12
1978
Určování tížnicových odchylek a výřek kvazigeoidu  
Topo-52-13
1980
Topografické zabezpečení letectva a protivzdušné obrany státu  
Topo-52-14
1981
Souřadnicové systémy na území západoevropských států a převodě souřadnic do souřadnicového systému 1942  
Topo-52-15
1982
Topografické zabezpečení raketového vojska a dělostřelectva  
Topo-52-16
1982
Budování a zhušŠování geodetických sítí pro topografické zabezpečení vojsk  
Topo-52-17
1986
Geodetické a topografické oddělení 1
Topo-54-1
1988
Rychlá obnova map  
Topo-55-1
1971
Katalog map a topografických publikací používaných v Československé lidové armádě  
Topo-56-1
Normy náramkových busol (materiálová třída 09) 1
Topo-57-1
1983
Metodika pro učitele zdokonalovací přípravy důstojníků a praporčíků v záloze topogrfické služby 1,2
Topo-57-2
1980
Metodika výcviku vojenské topografie jednotek pozemního vojska  
Topo-57-3
1978
Vojenská topografie pro jednotky a poddůstojnické školy pozemního vojska  
Topo-57-4
1978
Mapové značky topografických map  
Topo-57-5
1971
Vzorník suchých obtisků vojskových znaČek a zkratek 1
Topo-57-6
1995
Vojenská topografie (Náhrazuje předpis z roku 1978)  
Topo-57-7
1989
Reliéfne mapy a stoly  
Topo-57-8
1989
Orientace v terénu podle mapy za jízdě vozidlem  
Topo-57-9
1986
Metodika činnosti náčelníka topografické služby svazku 1
Topo-58-1
1987
Vojenská geografie  
Topo-58-2
1985
Vojenskogeografické vyhodnocení Československé socialistické republiky  
Topo-58-4
1975
Vojenský zeměpisný atlas  
Topo-58-5
1986
Vojenskogeografické vyhodnocení jižní části Německé spolkové republiky  
Topo-58-6
1979
Vojenskogeografické vyhodnocení Francie  
Topo-58-7
1980
Zpracování vojenskogeografické informace o prostoru bojové činnosti vojsk 1
Topo-58-8
1980
Vojenskogeografické vyhodnocení Rakouska  
Topo-58-9
1983
Vojenskogeografické vyhodnocení Švýcarska  
Topo-59-1
1975
Topografické mapy západoevropských států  
Topo-59-2
1980
Seznam zeměpisných názvů ze zahraničního území přiléhajícího k ČSSR  
Topo-59-3
1980
Vojenské topografické služby a civilní geodetické a kartografické služby některých západoevropských států a USA  
Topo-59-4
1982
Topografický průzkum  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci