Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
Týl-1-1
1960
Vojskový týl  
Týl-1-1
1969
Vojskový týl (nově Všeob-P-42), zrušen VMO 3/06 1
Týl-2-1
1980
Materiální,technické a zdravotn.zabezp.jednotek,útvarů,svazků a zaříz.přímo podř.frontu (armádě) /nově Log-2-1/  
Týl-2-2
1965
Organizace a činnost pohyblivé armádní základny  
Týl-2-3
1965
Organizace a činnost frontových základen 1
Týl-2-4
1965
Kořistní služba  
Týl-2-4
1966
Kořistní služba  (nově Log-2-2)  
Týl-2-5
1980
Týlové zabezpečení vojska protivzdušné obrany státu (nově Log-2-3) 1
Týl-2-6
1988
Základní technická pravidla pro obnovu železnic v týlovém pásmu  
Týl-3-1
1973
Časové normy pro hodnocení odborného výcviku týlových útvarů,jednotek a specialistů  
Týl-3-1
1980
Časové normy pro hodnocení odborného výcviku týlových útvarů,jednotek a specialistů  
Týl-3-1
1989
Časové normy pro hodnocení odborného výcviku týlových útvarů,jednotek a specialistů (nově Log-3-1)  
Týl-3-2
1980
Získávání třídnosti specialistů týlu  
Týl-5-1
1974
Kontrolní činnost týlových orgánů  
Týl-5-1
1980
Kontrolní činnost týlových orgánů u svazku (útvaru) 1
Týl-6-1
1992
Hospodaření s materiálem třídě 09 a 10 v čs.armádě (nově Log-10-1)  
Týl-7-1
1963
Programy bojové přípravy automob.,silnič.a zdrav.útvarů a útvarů potrubní dopravy pohonných hmot (Plán.a řízení)  
Týl-7-1
1979
Programy bojové přípravy jedn.zdravotnic.a silnič.útv.a jednotek útvarů potrubní dopravy pohonných hmot 1
Týl-7-1
1991
Programy bojové přípravy jednotek zdravot.a silničních útvarů a jednotek útvarů potrubní dopravy pohonných hmot  
Týl-7-2
1965
Programy bojové přípravy automobilních a zdravotn.útvarů a útvarů potrubní dopravy pohonných hmot  
Týl-7-2
1965
Programy bojové přípravy jednotek automobilních a zdravotn.útvarů a útvarů potrubní dopravy pohonných hmot  
Týl-7-2
1969
Programy bojového výcviku jednotek automobilních,zdravotn.a siln.útvarů a jednotek útvarů potrubní dopravy PH  
Týl-8-1
1969
Sběr odpadních surovin v Československé lidové armádě  
Týl-8-1
1982
Sběr druhotných surovin v Československé lidové armádě 1 až 5
Týl-21-1
1971
Normalizace obalových prostředků v Československé lidové armádě  
Týl-21-1
1985
Normalizace obalových prostředků v Československé lidové armádě (nově Log-21-1)  
Týl-21-2
1973
Manipulace s materiálem v Československé lidové armádě  
Týl-21-2
1986
Manipulace s materiálem v Československé lidové armádě (nově Log-10-3)  
Týl-51-1
1975
Frontový týl  
Týl-51-2
1974
Týlové zabezpečení teritoria za branné pohotovosti státu  
Týl-51-3
1975
Úklid bojiště.Pomůcka (nově Log-51-3) 1
Týl-51-4
1979
Takticko-technická data prostředků manipulace s materiálem používaných v ČSLA (nově Log-51-4)  
Týl-51-5
1979
Týlové zabezpečení letecké armádě (nově Log-51-5) 1
Týl-51-6
1975
Typová schémata technologie ložných prací v ČSLA  (nově Log-51-6)  
Týl-51-7
1984
Prapor materiálního zabezpečení (nově Log-51-1) 1

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci