Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
Vševojsk-1-1
1960
Polní řád Československé lidové armádě (divize)  
Vševojsk-1-1
1964
Polní řád Československé lidové armádě (divize,pluk)  
Vševojsk-1-1
1993
Povinnosti funkcionářů útvarů a jednotek pozemního vojska Československé armádě 1,2
Vševojsk-1-2
1960
Polní řád Československé lidové armádě (pluk,prapor)  
Vševojsk-1-2
1964
Polní řád Československé lidové armádě (prapor,rota)  
Vševojsk-1-2
1997
Bojový předpis pozemních sil Armádě České republiky.Část 1.Mechanizovaná brigáda  
Vševojsk-1-3
1964
Bojový řád pozemního vojska Československé lidové armádě (četa,družstvo,tank)  
Vševojsk-1-3
1997
Bojový předpis pozemních sil Armádě České republiky.Část 2.Mechanizovaný prapor  
Vševojsk-1-4
1973
Doplněk k bojovým řádům pozemního vojska Československé lidové armádě.činnost motostřeleckých jednotek na BVP  
Vševojsk-1-4
1998
Bojový předpis pozemních sil Armádě České republiky.Část 3.Mechanizovaná,tanková,minometná a protitanková rota  
Vševojsk-1-5
1998
Bojový předpis pozemních sil Armádě České republiky.Část 3.Mechaniz.,tank.,minomet.a PT četa,druž.,osádka,obsl.  
Vševojsk-1-10
1971
Vojenská hudební služba v čs.lidové armádě 1,2
Vševojsk-2-1
1960
Ochrana vojsk proti atomovým zbraním a jiným prostředkům hromadného ničení  
Vševojsk-2-1
1968
Ochrana vojsk proti zbraním hromadného ničení 1,2,3
Vševojsk-2-1
1974
Úloha ČSLA v systému brannej výchovy  
Vševojsk-2-2
1960
Ženijní zabezpečení vševojskového boje  
Vševojsk-2-2
1969
Ženijní zabezpečení vševojskového boje 1
Vševojsk-2-2
1989
Ženijní zabezpečení vševojskového boje 1
Vševojsk-2-3
1966
Násilný přechod vodní překážky 1,2
Vševojsk-2-3
1991
Násilný přechod vodních překážek  
Vševojsk-2-4
1966
Bojová činnost vojsk v horách  
Vševojsk-2-4
1994
Biologická ochrana letišť a létání  
Vševojsk-2-4
2006
Biologická ochrana letišť a létání  
Vševojsk-2-5
1967
Jaderné miny americké armády,jejich zjišťování a zneškodňování  
Vševojsk-2-5
1969
Požární ochrana vojsk v poli  
Vševojsk-2-5
1978
Požární ochrana vojsk v poli  
Vševojsk-2-6
1971
Překonávání jaderných zátarasů  
Vševojsk-2-6
1980
Bojová činnost s překonáváním jaderných zátarasů 1
Vševojsk-2-7
1972
Ochrana vojsk proti zápalným zbraním  
Vševojsk-2-7
1991
Ochrana proti zápalným zbraním  
Vševojsk-2-8
1979
Boj s bitevními vrtulníky nepřítele  
Vševojsk-2-8
1989
Ochrana proti účinkům neutronových zbraní  
Vševojsk-2-9
1977
Bezpečnostní opatření při taktických cvičeních s bojovou střelbou všech druhů zbraní  
Vševojsk-2-10
1977
Výcvik vojsk na chemických cvičiřtích  
Vševojsk-2-10
1981
Výcvik vojsk na chemických cvičiřtích  
Vševojsk-2-11
1985
Speciální očista u vojsk  
Vševojsk-2-12
1986
Vojenské výcvikové prostory 1,2
Vševojsk-2-13
1980
Zásadě bojové činnosti granátometných jednotek pozemního vojska  
Vševojsk-2-13
1988
Chemické zabezpečení pozemního vojska.Část 1 (divize,brigáda,pluk).Část 1 1
Vševojsk-2-14
1990
Chemické zabezpečení pozemního vojska.Část 2 (prapor,rota,četa,družstvo).Část 2  
Vševojsk-2-15
1962
Technické zabezpečení vojsk v poli  (původně Zákl-4-3)  
Vševojsk-3-1
1969
Časové normy pro hodnocení bojové přípravy motostřeleckých,průzkumných a výsadkových jednotek  
Vševojsk-3-1
1987
Časové normy pro hodnocení boj.př.motostř.,tank.,padákových výsadkových,úderných výsadkových a průzk.jednotek 1
Vševojsk-3-1
1996
Časové normy pro hodnocení bojové přípravy mechanizovaných,tankových,výsadkových a průzkumných jednotek  
Vševojsk-3-2
1969
Časové normy pro hodnocení bojové přípravy tankových jednotek  
Vševojsk-3-2
1977
Časové normy pro hodnocení bojové přípravy tankových jednotek  
Vševojsk-3-2
1982
Časové normy pro hodnocení bojové přípravy tankových jednotek  
Vševojsk-3-3
1979
Získávání třídnosti u motostřel.,tankových ,výsadkových,úderných výsadkových a výsadkových průzkumných jednotek 1 až 7
Vševojsk-3-5
1982
činnost vojen.zkušeb.komisařů pro přípravu branců a vybran.vojáků v záloze ve Svazu pro spolupráci s armádou 1 až 7
Vševojsk-4-1
1972
Výcvik ve střelbě z bojového vozidla pěchoty.činnost u zbraní a pravidla střelby 1
Vševojsk-4-2
1972
Osnovy střeleb z bojového vozidla pěchoty  
Vševojsk-4-2
1987
Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel 1
Vševojsk-4-2
1989
Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel  
Vševojsk-4-2
1992
Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel  
Vševojsk-4-2
1995
Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel 3
Vševojsk-4-3
1977
Výcvik ve střelbě 68mm reaktivním protitankovým granátem vz.75 (RPG-75)  
Vševojsk-4-4
1964
Základy střelby z ručních zbraní  
Vševojsk-4-4
1977
Osnovy střeleb z ručních zbraní a bojových vozidel pěchoty  
Vševojsk-4-4
1978
Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní obrněných transportérů  
Vševojsk-4-5
1979
Výcvik ve střelbě z 30mm granátometu AGS-17 (snížen stupeň na "V")  
Vševojsk-4-7
1961
Výcvik ve střelbě ze 7,62mm sa vz.58 (Pěch-3-62) 1,2
Vševojsk-4-8
1962
Výcvik ve střelbě ze 7,62mm univerzálního kulometu vz.59 (Návrh) /Pěch-3-72/  
Vševojsk-4-9
1965
Výcvik ve střelbě z pancéřovky RPG-7 1
Vševojsk-4-10
1953
Předpis pro výcvik ve střelbě 7,62mm pistole vz.52 (Pěch-III-120) 1
Vševojsk-5-1
1973
Normy spotřeby munice pro taktickou,střeleckou a palebnou přípravu pozemního vojska  
Vševojsk-5-1
1980
Výpočtová norma spotřeby výcvikové munice 1,2,3
Vševojsk-5-1
1998
Norma spotřeby výcvikové munice  
Vševojsk-5-2
1985
Ukládání výzbroje do nedotknutelných zásob  
Vševojsk-5-2
2006
Skladování munice a výbušin  
Vševojsk-5-3
1980
Palebné průměry a rozložení pohyblivých zásob munice  
Vševojsk-5-3
1985
Palebné průměry a rozložení pohyblivých zásob munice  
Vševojsk-5-3
1992
Palebné průměry a rozložení pohyblivých zásob munice  
Vševojsk-5-3
1997
Palebné průměry a rozložení pohyblivých zásob munice  
Vševojsk-5-4
1987
Normy optických a měřičských přístrojů a pomůcek 1
Vševojsk-5-5
1982
Zásadě provozu kombinovaných soupra výzbrojní služby a výzbroje kombinov.souprav jiných materiálních hospodářů 1
Vševojsk-5-6
1983
Zabezpečení zbraní a střeliva proti ztrátám a zcizení 1
Vševojsk-5-6
1994
Zabezpečení zbraní a munice proti ztrátám a krádežím  
Vševojsk-5-7/2
1986
Provoz výzbroje.Ukládání a skladování.2.díl 1
Vševojsk-7-1
1962
Programy bojové přípravy tankových a motostřeleckých útvarů a průzkumných rot tankové a motostřelecké divize  
Vševojsk-7-1
1965
Plánování bojové a politické přípravy  
Vševojsk-7-1/c
1969
Výcvik a výchova vojsk Československé lidové armádě.Plánování a řízení  
Vševojsk-7-1/c
1973
Plánování bojové a politické přípravy pozemního vojska Československé lidové armádě  
Vševojsk-7-1
1979
Programy bojové přípravy pozemního vojska.Základní výcvik nováčků  
Vševojsk-7-1/c
1988
Programy bojové přípravy pozemního vojska.Základní výcvik nováčků  
Vševojsk-7-1
1993
Programy přípravy.Základní výcvik jednotlivce a specialisty 1
Vševojsk-7-2
1960
Programy bojové přípravy vojáků a jednotek tankových,motostřeleckých,výsadkových a průzkumných útvarů  
Vševojsk-7-2
1962
Programy bojové přípravy vojáků a jednotek motostřeleckých útvarů a průzkumných rot  
Vševojsk-7-2
1969
Programy bojového výcviku motostřeleckých jednotek  
Vševojsk-7-2
1979
Programy bojové přípravy motostřeleckých jednotek 1 až 6
Vševojsk-7-2
1990
Programy bojové přípravy motostřeleckých jednotek  
Vševojsk-7-2
1993
Programy přípravy mechanizovaných (motorizovaných,pěších) jednotek 1,2,3
Vševojsk-7-3
1960
Programy bojové přípravy vojáků a jednotek velitelských,týlových a vojenských hudeb  
Vševojsk-7-3
1962
Programy bojové přípravy vojáků a jednotek velitelských,týlových a vojenských hudeb  
Vševojsk-7-3
1965
Programy bojové přípravy vojáků a jednotek velitelských,týlových a vojenských hudeb  
Vševojsk-7-3
1969
Programy bojového výcviku vojáků a jednotek pořádkových,velitelských jednotek a jednotek týlového zabezpečení  
Vševojsk-7-3
1975
Programy bojové přípravy velitelských,pořádkových a opravárenských jednotek a jednotek týlového zabezpečení  
Vševojsk-7-3
1979
Programy bojové přípravy velitelských,pořadkových,strážních opravárenských jednotek a jednotek týlového zabez 1,2,3,4
Vševojsk-7-3
1990
Programy bojové přípravy velitelských,pořadkových,strážních opravárenských jednotek a jednotek týlového zabez 1,2,3,4
Vševojsk-7-3
1993
Programy přípravy velitelských,provozních a strážních jednotek 1
Vševojsk-7-4
1960
Programy bojové přípravy žáků poddůstojnických škol motostřeleckých,průzkumných a výsadkových útvarů (svazků)  
Vševojsk-7-4
1963
Programy bojové přípravy žáků poddůstojnických škol motostřeleckých útvarů (svazků)  
Vševojsk-7-4
1965
Programy bojové přípravy žáků poddůstojnických škol motostřeleckých útvarů (svazků) a průzkumných útvarů (jedn.)  
Vševojsk-7-4
1969
Programy bojové přípravy žáků-velitelů motostřeleckých družstev  
Vševojsk-7-4
1973
Programy bojové přípravy výcvikových motostřeleckých jednotek  
Vševojsk-7-4
1979
Programy bojové přípravy výcvikových motostřeleckých jednotek 1 až 5
Vševojsk-7-4
1993
Programy přípravy žáků-velitelů družstev  
Vševojsk-7-5
1963
Programy bojové přípravy vojenský řidičů automobilů (8 týdenní kurz)  
Vševojsk-7-5
1973
Programy bojové přípravy vojenský řidičů automobilů  
Vševojsk-7-5/4
1981
Programy bojové přípravy vojenský řidičů automobilů 1,2,3
Vševojsk-7-5
1996
Programy přípravy vojenský řidičů automobilů  
Vševojsk-7-6
1963
Programy pro mimovojskovou přípravu vojáků v záloze  
Vševojsk-7-6
1966
Programy pro mimovojskovou přípravu vojáků v záloze  
Vševojsk-7-6
1971
Programy zdokonalovací přípravy vojáků v záloze  
Vševojsk-7-6
1980
Programy zdokonalovací přípravy vojáků v záloze  
Vševojsk-7-6
1995
Programy přípravy žáků-velitelů minometných a protitankových družstev  
Vševojsk-7-7
1963
Programy bojové přípravy záloh pozemního vojska  
Vševojsk-7-7/1
1968
Programy bojové přípravy záloh pozemního vojska.Díl 1.  
Vševojsk-7-7/1
1967
Programy bojové přípravy záloh pozemního vojska.Díl 2.  
Vševojsk-7-7
1976
Programy bojové přípravy záloh pozemního vojska.Díl 1.Příprava důstojníků a praporčíků v záloze  
Vševojsk-7-7
1976
Programy bojové přípravy záloh pozemního vojska.Díl 2.Příprava poddůstojníků a vojínů v záloze  
Vševojsk-7-7
1981
Programy bojové přípravy záloh pozemního vojska.Díl 1.  
Vševojsk-7-7/1
1980
Programy bojové přípravy záloh pozemního vojska.2.díl.Příprava poddůstojníků a vojínů v záloze  
Vševojsk-7-7
1980
Programy bojové přípravy záloh pozemního vojska.1.díl.Příprava důstojníků a praporčíků v záloze 1,2,3,4
Vševojsk-7-8
1977
Programy velitelské přípravy velitelů rot a čet průzkumných jednotek a útvarů  
Vševojsk-7-8
1980
Programy velitelské přípravy velitelů rot a čet průzkumných útvarů a jednotek  
Vševojsk-7-8
1984
Programy velitelské přípravy velitelů rot a čet průzkumných útvarů a jednotek  
Vševojsk-7-9
1969
Programy bojového výcviku průzkumných jednotek motostřeleckých (tankových) divizí a pluků  
Vševojsk-7-9
1973
Programy bojové přípravy průzkumných jednotek  
Vševojsk-7-9/1
1974
Programy bojové přípravy průzkumných jednotek vyzbrojených bojovými vozidly pěchoty  
Vševojsk-7-9
1979
Programy bojové přípravy průzkumných jednotek  
Vševojsk-7-9
1990
Programy bojové přípravy průzkumných jednotek  
Vševojsk-7-9
1993
Programy přípravy průzkumných jednotek  
Vševojsk-7-9/1
1979
Programy bojové přípravy jednotek radiového a radiotechnického průzkumu  
Vševojsk-7-9/1
1990
Programy bojové přípravy jednotek rádiového a radiotechnického průzkumu  
Vševojsk-7-9/2
1979
Programy bojové přípravy specialistů zpravodajských útvarů a jednotek zabezpečujících speciální radiové spojení  
Vševojsk-7-9/2
1990
Programy boj.přípr.spojov.spec.zpravodaj.útvarů a jedn.zabezpečujících spec.rád.spoj.odb.takt.,techn.a odb.příp  
Vševojsk-7-9
1993
Programy přípravy průzkumných jednotek  
Vševojsk-7-10
1964
Programy bojové přípravy starřinů rot (baterií,skupin)  
Vševojsk-7-10
1970
Programy výcviku výkonných praporčíků  
Vševojsk-7-10
1994
Programy přípravy.Výcvik v řízení bojových a speciálních vozidel  
Vševojsk-7-11
1965
Programy bojové přípravy vojáků a jednotek všech druhů vojsk  
Vševojsk-7-12
1967
Programy pro přípravu vojáků v základní službě za cvičitele branné výchovy  
Vševojsk-7-13
1969
Programy bojového výcviku vojenských hudeb  
Vševojsk-7-13
1983
Programy bojové přípravy vojenských hudeb  
Vševojsk-7-14
1970
Programy bojového výcviku žáků-velitelů průzkumných družstev a specialistů průzkumných odborností  
Vševojsk-7-14
1973
Programy bojového přípravy výcvikových průzkumných jednotek  
Vševojsk-7-14
1979
Programy bojovej prípravy výcvikových prieskumných jednotiek 1
Vševojsk-7-14
1990
Programy bojové přípravy výcvikového střediska průzkumných jednotek  
Vševojsk-7-14
1993
Programy přípravy žáků poddůstojnických škol pro průzkumné jednotky  
Vševojsk-7-14/1
1975
Programy bojové přípravy průzkumných jednotek vyzbrojených bojovými vozidly pěchoty  
Vševojsk-7-14/1
1990
Programy bojové přípravy výcvikového střediska operátorů rádiového a radiotechnického průzkumu  
Vševojsk-7-14/2
1979
Programy bojové přípravy výcvikových jednotek radiového a radiotechnického průzkumu  
Vševojsk-7-15
1969
Programy bojového výcviku žáků ŠDZ motostřeleckého vojska  
Vševojsk-7-16
1972
Programy bojového výcviku žáků-zástupců velitelů Čet motostřeleckých jednotek vyzbrojených boj.vozidly pěchoty  
Vševojsk-7-18
1975
Programy bojové přípravy krátkodobého zdokonal.kurzu pro absolv.VKVŠ-zástupce velitelů motostř.Čet vyzbroj.BVP  
Vševojsk-7-18
1979
Programy bojové přípravy krátkodobého zdokonal.kurzu pro absolv.VKVŠ-zástupce velitelů motostř.Čet vyzbroj.BVP  
Vševojsk-7-19
1981
Programy velitelské přípravy výkonných praporčíků motostřeleckých a tankových rot 1,2
Vševojsk-7-20
1972
Programy bojové přípravy průzkumných jednotek speciálního určení  
Vševojsk-7-20
1973
Programy bojové přípravy motostřeleckých jednotek  
Vševojsk-7-21
1980
Programy velitelské přípravy motostřeleckých a tankových jednotek  
Vševojsk-7-21
1988
Programy velitelské přípravy velitelů motostřeleckých a tankových jednotek 1
Vševojsk-7-22
1978
Programy bojové přípravy řidičů kolových obrněných transportérů  
Vševojsk-7-22
1979
Programy bojové přípravy řidičů kolových obrněných transportérů 1,2
Vševojsk-7-23
1983
Programy bojové přípravy tříměsíčního kursu absolventů vysokých škol v socialistických státech 1
Vševojsk-7-25
1976
Programy bojové přípravy vojáků s nedokončeným základním všeobecným vzděláním  
Vševojsk-7-25
1977
Programy bojové přípravy vojáků s nedokončeným školním vzděláním  
Vševojsk-7-25
1979
Programy bojové přípravy vojáků s nedokončeným základním všeobecným vzděláním  
Vševojsk-7-26
1977
Programy bojovej prípravy pre trojmesačný zdokonalovací kurz absolventov VKVŠ  
Vševojsk-7-28
1977
Programy bojové přípravy jednoměsíčního zdokonalovacího kursu absolventů VKVŠ  
Vševojsk-7-28/1
1982
Programy bojové přípravy jednoměsíčního zdokonalovacího kursu absolventů VKVŠ  
Vševojsk-7-28/1
1987
Programy bojové přípravy jednoměsíčního zdokonalovacího kursu absolventů VKVŠ.1.díl 1
Vševojsk-7-28/2
1982
Programy bojové přípravy jednoměsíčního zdokonalovacího kursu absolventů VKVŠ.2.díl 1
Vševojsk-7-28/3
1983
Programy bojové přípravy jednoměsíčního zdokonalovacího kursu absolventů VKVŠ.3.díl 1
Vševojsk-7-29
1977
Programy bojové přípravy pro krátkodobý výcvik ve výcvikových útvarech za branné pohotovosti 1
Vševojsk-7-30
1977
Programy velitelské přípravy velitelů a náčelníků jednotek tankového a automobilního technického zabezpečení  
Vševojsk-7-31
1986
Programy bojové přípravy výcvikových jednotek (pro vojáky v zákl.službě připrav.na funkce výkonných praporčíků)  
Vševojsk-7-32
1987
Programy zdokonalovací části technické a řidičské přípravy řidičů automobilů  
Vševojsk-7-33
1987
Programy kvalifikačního studia vojáků z povolání-učitelů technické (automobilní řidičské) přípravy 1
Vševojsk-10-1
1976
Pravidla vedení provozní dokumentace vojenské techniky  
Vševojsk-10-1
1992
Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky  
Vševojsk-10-2
1968
Bezpečnostní předpis pro používání vojenských pojízdných a převozných elektrických zařízení o napětí do 500V 1,2
Vševojsk-10-3
1981
Používání a přezkušování kovových tlakových nádob k dopravě plynů  
Vševojsk-10-4
1969
Vojsková opravářská činnost.Plánování a řízení (je nahrazen Log-2-4) 1,2
Vševojsk-10-5
1965
Směrnice pro stanovení způsobilosti osob k řízení automobil.techn.a boj.vozidel a pro vydávání řidič.průkazů 1,2
Vševojsk-11-1
1985
Střední pohyblivé štábní pracoviště (SPŠP).Popis,provoz,osetřování a vojskové opravy 1
Vševojsk-15-1
1976
Zpracovávání a vydávání vojen.předpisůa služ.pomůcek v Českosl.lid.armádě.Odbor.prováděcí předpis k Všeob-P-1 1,2
Vševojsk-15-1
1994
Vydávání interních normativních aktů a služebních pomůcek v působnosti Ministerstva obrany  
Vševojsk-16-1
1977
Ústroj vojáků Československé lidové armádě při výcviku a v poli  
Vševojsk-16-2
1978
Zabezpečení ŠLA pitnou vodou v poli.Odborný prováděcí předpis k Všeob-sm-11  
Vševojsk-16-3
1971
Systemizace mechanických a dílenských prostředků I.a II.díl (2 knihy)  - vydán nový pod stejnou značkou 1,2,3
Vševojsk-16-3
2000
Systemizace technologických zařízení pracovišť,dílen a opraven pro údržbu pozemní vojenské techniky  
Vševojsk-16-4/c
1980
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci občan.pracovníků vojen.správy a pracov.organizací v oboru působnosti MNO 1
Vševojsk-16-5
1983
Resortní seznam pracoviřč,pracovních činností a povolání pro poskytování osobních ochran.pracovních prostředků  
Vševojsk-16-6
1986
Základní pravidla bezpečnosti práce  
Vševojsk-16-7
1986
Ochrana půdy a vody před nepříznivými účinky závadných látek  
Vševojsk-16-8
1999
Bezpečnostní předpis pro elektrická zařízení v pojízdných nebo převozných prostředcích pozemní vojen.techniky  
Vševojsk-16-9
1985
Finanční zabezpečení politické práce v ČSLA (původně Pol-21-4) 1
Vševojsk-16-10
1988
Používání ústroje 85 a její ukládání v technice  
Vševojsk-16-11
2003
Výstrojní předpis 1,2
Vševojsk-16-12
1993
Plánování přípravy vojsk v Československé armádě  
Vševojsk-16-14
1997
Jazyková příprava v rezortu Ministerstva obrany  
Vševojsk-16-16
1967
Používání polních úkrytů 1
Vševojsk-16-17
1967
Činnost orgánů vojenské správy při mobilizační přípravě průmyslových závodů 1
Vševojsk-16-20
2000
Pyrotechnická činnost v Armádě České republiky  
Vševojsk-17-1/č
1977
Správa národního majetku v oboru působnosti ministerstva národní obrany 1
Vševojsk-17-1
1990
Hospodaření s národním majetkem v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany 1
Vševojsk-17-2
1982
Hospodaření s materiálem a materiální působnost v Armádě České republiky 1 až 5
Vševojsk-17-4
1984
Ukládání materiálu nedotknutelných zásob 1
Vševojsk-17-5/č
1992
Evidence materiálu u vojsk Československé armádě v míru (nahrazen předpisem Všeob-P-16)  
Vševojsk-17-5
1992
Evidencia materiálu u vojsk Česko-slovenskej armádě v mieri  
Vševojsk-17-6/č
1992
Evidence materiálu u vojsk teriálu u vojsk Československé armádě za branné pohotovosti státu  
Vševojsk-17-8
1985
Výstavba učební a výcvikové základny a hospodaření s materiálem bojové přípravy 1
Vševojsk-18-2
1991
Získávání třídnosti specialistů v oblasti automatizace velení a řízení 1
Vševojsk-51-1
1961
Bojové vlastnosti atomových zbraní a protiatomová ochrana  
Vševojsk-51-1
1987
Příprava obsluh bojového vozidla pěchoty BVP-2  
Vševojsk-51-2
1956
Střelba z pistole.Technika střelby a metodika výcviku  
Vševojsk-51-2
1981
Metodika taktické přípravy tankové osádky a čety 1
Vševojsk-51-3
1987
Taktika vševojskových jednotek,útvarů a svazků 1
Vševojsk-51-3
1995
Metodika výcviku jednotlivce,družstva (osádky) a čety  
Vševojsk-51-4
1969
Metodika výcviku družstva a motostřelecké čety v taktické přípravě  
Vševojsk-51-4
1982
Metodika taktické přípravy jednotlivce,družstva a motostřelecké čety 1
Vševojsk-51-4
1998
Návykové látky a řeření prpblémů,které s nimi souvisejí 1,2
Vševojsk-51-5
1971
Metodika taktického výcviku motostřelecké roty a praporu  
Vševojsk-51-5
1976
Metodika taktické přípravy motostřelecké roty a praporu 1
Vševojsk-51-6
1976
Zbraně hromadného ničení a ochrana proti nim  
Vševojsk-51-6
1981
Metodika výcviku v předmětu "Ochrana proti zbraním hromadného ničení".Díl 2  
Vševojsk-51-6/1
1989
Metodika výcviku v předmětu ochrana proti zbraním hromadného ničení.Díl 1  
Vševojsk-51-7
1972
Metodika taktické přípravy.Bojová činnost jednotlivce a družstva  
Vševojsk-51-8
1970
Grafické bojové dokumenty pro stupně divize-pluk  
Vševojsk-51-9
1972
Metodika výcviku ve střelbě z bojového vozidla pěchoty  
Vševojsk-51-9
1982
Metodika výcviku ve střelbě z ručních zbrabní a zbraní obrněných transportérů 1
Vševojsk-51-10
1972
Metodika pro učitele zdokonalovací přípravy důstojníků a praporčíků v záloze  
Vševojsk-51-10
1983
Metodika pro učitele společné části zdokonalovací přípravy praporčíků a důstojníků v záloze 1
Vševojsk-51-10
2007
Vydávání vojenských publikací v působnosti Armády České republiky  
Vševojsk-51-11
1973
Použití dýmu malými jednotkami  
Vševojsk-51-12
1975
Formy a metodě přípravy vševojskových velitelů,štábů a jednotek taktického stupně  
Vševojsk-51-12
1983
Formy a metodě přípravy vševojskových velitelů,štábů a jednotek taktického stupně 1
Vševojsk-51-12
1996
Formy a metodě přípravy velitelů,štábů a vojsk taktického stupně  
Vševojsk-51-13
1973
Psychologická příprava vojáků jednotek pozemního vojska  
Vševojsk-51-14/1
1974
Katalog výcvikových filmů a diafilmů.1.díl  
Vševojsk-51-14/1
1981
Katalog výcvikových filmů a diafilmů.1.díl  
Vševojsk-51-14/1
1989
Katalog výcvikových filmů a diafilmů (1.díl) 1,2
Vševojsk-51-14/2
1974
Katalog výcvikových filmů a diafilmů.2.díl  
Vševojsk-51-14/2
1981
Katalog výcvikových filmů a diafilmů.2.díl  
Vševojsk-51-14/2
1991
Katalog výcvikových filmů a diafilmů (2.díl)  
Vševojsk-51-15
1975
Řízení palby motostřeleckých a tankových jednotek  
Vševojsk-51-16
1976
Bojová činnost vojsk bez použití jaderných zbraní  
Vševojsk-51-17
1975
Metodika práce velitele divize při organizaci boje a řízení vojsk za útoku  
Vševojsk-51-18
1975
Metodika výcviku ve střelbě z tankových zbraní  
Vševojsk-51-18
1982
Metodika střelecké přípravy tankových jednotek 1
Vševojsk-51-19
1976
Metodika taktické přípravy tankové roty a praporu 1
Vševojsk-51-20
1984
Plánování bojové a politické přípravy v Československé lidové armádě  
Vševojsk-51-20/1
Zásadě a metodika plánování boj.a politické přípravy v Českoslov.lid.armádě.Část 1.Operační velitel.stupeň  
Vševojsk-51-20/2
1987
Zásadě a metodika plánování boj.a politické přípravy v Českoslov.lid.armádě.Část 2.Taktický velitel.stupeň 1
Vševojsk-51-21
1977
Metodika výcviku ve střelbě ze zbraní obrněného transportéru  
Vševojsk-51-21
1996
Příručka bezpečnostního architekta  
Vševojsk-51-22
1977
Mechanizovaná evidence materiálu u útvaru (Projekt 62900)  
Vševojsk-51-23
1977
Organizace a metodika provádění kontrolních zaměstnání  
Vševojsk-51-24
1987
Řízení tanku T-72  
Vševojsk-51-25
1981
Metodika výcviku v řízení bojových vozidel 1
Vševojsk-51-26
1980
Mechanizovaná evidence materiálu u svazku (Projekt 62900)  
Vševojsk-51-27
1980
Mechanizovaná evidence materiálu u útvarů se skladovou činností (Projekt 62900) 1
Vševojsk-51-28
1982
Použití vrtulníkového výsadku  
Vševojsk-51-29
1982
Metodika taktické přípravy žáků-velitelů tanků  
Vševojsk-51-30/c
1988
Metodika pořadové přípravy  
Vševojsk-51-31
1983
Zkušební testy pro elektrikáře  
Vševojsk-51-32
1983
Metodika taktické přípravy motostřeleckých jednotek.Boj v horách  
Vševojsk-51-33
1983
Metodika taktické přípravy žáků-velitelů motostřeleckých družstev 1
Vševojsk-51-34
1987
Práce vševojskových štábů,útvarů a svazků.Učebnice velení vojskům 1
Vševojsk-51-37
1987
Světelné zabezpečení pozemního vojska při boji v noci  
Vševojsk-51-40
1990
Bojové dokumenty motostřeleckých a tankových jednotek  
Vševojsk-51-41
1988
Metodika práce náčelníka okresní (obvodní,městské) vojenské správy při realizaci úkolů branné výchovy  
Vševojsk-51-42
1990
Přehled a obsah bojových dokumentů pro přípravu obranného a útočného boje (divize,pluk) 1
Vševojsk-51-44
1990
Katalog osobních ochranných pracovních prostředků  
Vševojsk-52-1
1966
Vojenský terminologický slovník  
Vševojsk-52-2/1
1988
Zkratky,značky a zkratková slova používané v Československé lidové armádě (1.část)  
Vševojsk-52-2/2
1988
Zkratky,značky a zkratková slova používané v Československé lidové armádě (2.část)  

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci