Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

PŘEDPISY
| Zpět na seznam předpisů |

Evidenční značka
Rok vydání
Název Doplňky
Žel-1-1
1973
Činnost železničního vojska 1
Žel-2-1
1987
Odminování železnic  
Žel-2-8
1987
Zatarasování frontových železnic 1
Žel-3-1
1963
Cvičební řád železničního vojska 1,2
Žel-3-1
1992
Cvičební řád železničního vojska  
Žel-3-2
1983
Programy bojové přípravy jednotek železničního vojska 1,2
Žel-3-3
1982
Programy bojové přípravy v kursech strojníků (obsluh) a dopravních specialistů železničního vojska 1
Žel-3-4
1984
Programy bojové přípravy vojáků v záloze železničního vojska 1
Žel-3-5
1983
Zdokonalovací školení železničního vojska  
Žel-3-6
1981
Získávání třídnosti specialistů železničního vojska  
Žel-4-1
1988
železniční průzkum 1
Žel-5-1
1985
Obnova železničního spodku  
Žel-5-2
1986
Obnova železničního svršku 1,2
Žel-5-2
1989
Obnova železničního svršku  
Žel-6-1
1965
Obnova staveb železničního spodku (mosty a propustky) 1,2,3
Žel-6-3/1
1971
Železniční pilíř ŽP 16.Díl 1.Text a tabulky 1
Žel-6-3/2
1971
Železniční pilíř ŽP 16.Díl 2.Obrázky a přílohy 1
Žel-6-4/1
1964
Mostní pilíř Pižmo.Díl I.Text a obrázky 1 až 7
Žel-6-4/2
1964
Mostní pilíř Pižmo.Díl II.Určovací tabulky a výkazy materiálu 1,2
Žel-6-7
1971
Železniční most ŽM 30 1
Žel-7-1
1970
Obnova sdělovacích tratí a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 1
Žel-8-1
1979
Železniční materiální a technické zabezpečení železničního vojska  
Žel-8-1
1989
Železniční materiální a technické zabezpečení železničního vojska  
Žel-9-1
1977
Provoz na čelním železničním úseku  
Žel-9-1
1977
Provoz na čelním železničním úseku  
Žel-15-1
1987
Výkonové normy pro zemní práce  
Žel-15-2
1987
Výkonové normy pro stavbu a obnovu železničního svršku  
Žel-16-1
1983
Výkonové normy pro stavbu a obnovu železničních mostů  
Žel-17-1
1965
Výkonové normy železničního vojska.Sborník norem pro stavbu a demontáž sdělovacího a zabezpečov.zařízení SZZ  
Žel-18-1
1963
Výkonové normy železničního vojska.Sborník norem pro těžení,svoz a zpracování dřeva D  
Žel-25-1
1984
Kráčivý zhutňovač 1000 (KZ 1000)  
Žel-25-2
1967
Lehká zařtěrkovací souprava LZS 1 1,2
Žel-25-3
1970
Stroj pro směrovou úpravu koleje PRM 1 1,2
Žel-25-4
1985
Pokladač kolejových polí PKP 25/20 1
Žel-25-5
1989
Zařtěrkovací stroj TDG-2  
Žel-26-1
1961
Vysouvací zařízení nosníků IP (VYZA)  
Žel-26-2
1993
Pracovní soulodí 50  
Žel-27-1
1973
Nouzová staniční zabezpečovací zařízení ZZ 0500 a ZZ0400  
Žel-27-2
1985
Prostředky pro obnovu železničních sdělovacích zařízení  
Žel-27-3
1972
Sdělovací tratě 1
Žel-27-4
1983
Spojení při výcviku mimo stálou posádku  
Žel-28-1
1960
Hydraulické zdvihací zařízení (HYRA) 1,2,3,4
Žel-28-2
1962
Samovztyčitelný kozlík 5t (KOZLőK 5t) 1
Žel-28-3
1963
Univerzální polní leření (UPOL) 1,2
Žel-28-4
1962
Beranidlo B 125 1,2
Žel-28-5
1961
Prostřelovač kolejnic PO-1 1,2
Žel-28-6
1986
Železniční podvozek žP-1  
Žel-28-7
1973
Rozvodná síč 60 kW (RS 60) 1
Žel-28-8
1973
Samovztyčitelný kozový jeřáb SKJ 5 1
Žel-28-10
1990
Modernizované hydraulické zdvihací zařízení (HYRAM)  
Žel-28-11
1990
Portálový jeřáb P2x5M  
Žel-31-2
1988
Osobní hmotná zainteresovanost přísluřníků železničního vojska při odborném výcviku  
Žel-33-1
1980
Výcvik železničního vojska mimo stálou posádku  
Žel-51-2
Dopravní činnost při odborném výcviku železničního vojska  
Žel-51-3
1979
Zásadě zpracování bojových dokumentů,značky a zkratky používané v železničním vojsku  
Žel-51-6
1981
Vybrané právní normy vztahující se na vojáky v činné službě 1
Žel-53-1
1965
Ruská terminologie pro železniční vojsko  
Žel-54-1
1975
Metodika normování výkonů jednotek železničního vojska  
Žel-58-1
1973
Takticko-technická data techniky železničního vojska (nově Log-51-7) 1,2,3,4
Žel-86-1
1970
Album typizovaných dřevěných podpěr 1
Žel-104-1/
1968
Německá terminologie pro železniční průzkumníky  
Žel-108-2
1963
Kyslíkový stroj na řezání kolejnic RKS 180 1,2

 

| Zpět na seznam předpisů |

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci