Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

DUKLA BRANDÝS NAD LABEM

Dějiny Dukly - vodního slalomu sahají do roku 1960, kdy se uskutečnilo mistrovství ČSR ve vodním slalomu v jihočeské Bechyni. Pod jeho dojmem se rozhodla parta kanoistických nadšenců pro založení Dukly Bechyně. I přes nelehké začátky, jak to bývá obvyklé, překonávané zprvu především obrovským nadšením, tehdy VTJ Dukla Bechyně vedená nezapomenutelným MuDr. Jaroslavem Přibylem, velmi rychle získávala na věhlasnosti a její jméno bylo už od počátku spojováno s mnohými významnými slalomáři té doby.

Již od roku 1965 se její členové začali prosazovat na nejvýznamnějších světových soutěžích a tak celou druhou polovinu let šedesátých a téměř celá léta sedmdesátá přiváželi do vlasti cenné medaile. Mezi nejznámější jména té doby patřili bratři Ladislav a Zdeněk Měšťanové, pozdější dlouholetý trenér Dukly Zdeněk Fifka, František Kadaňka a Antonín Brabec, František Valík a nakonec i jeden z vůbec nejznámějších sportovců té doby Petr Sodomka a jeho nerozluční partneři Karel Třešňák a Jaroslav Radil.

Dukla té doby měla velitelské zázemí v posádce na Bechyňském letišti a využívala dřevěnou loděnici u jezu na řece Lužnici v Bechyni pod mostem.

Pro rok 1972 byl vodní slalom prvně zařazen mezi olympijské sporty a i když se naši sportovci tehdy, na rozdíl od předchozích let, nijak významně neprosadili, velmi to posílilo prestiž tohoto malého sportu a přineslo i první významnou organizační změnu. V roce 1971 byla Dukla Bechyně sportovně začleněna a podřízena tehdy nově vzniklému Armádnímu středisku Dukla Liberec.

Po krátkém přechodném velení Rudolfa Štěrby se na další dlouhé období stal velitelem bývalý reprezentant v armádním víceboji Miroslav Jelínek.

Už za jeho vedení byla Dukla Bechyně - vodní slalom na jaře roku 1973 přemístěna do nově budovaného centra slalomářů v Brandýse nad Labem a vzniká tak Dukla Brandýs.

Důvodem přemístění bylo jednak přiblížení řídícímu centru v Liberci, ale zejména vylepšení tréninkových podmínek, které tou dobou už v Bechyni značně nevyhovovaly. V Brandýse n/L. byla naplánována rozsáhlá výstavba nové loděnice a hlavně stavba nové umělé slalomové trati na odpadním mlýnském kanálu, kde v tu dobu stála přírodní tréninková trať vodáků Dukly Kbely.

V roce 1974 byla Dukla Brandýs - vodní slalom systémově začleněna do nově vzniklého Armádního vrcholového sportu nadále pod velitelstvím Dukly Liberec. Působila jako samostatné odloučené družstvo s kompletním zabezpečením personálním i technickým. V tu dobu působili u družstva, které mělo téměř 30 členů, kromě velitele i 4 trenéři výkonný praporčík a profesionální řidič.

Po roce 1977 nastal částečný výkonnostní útlum celého družstva. Na stagnaci se podílela jednak významná generační výměna, končili staří závodníci, kteří pamatovali ještě přípravu v Bechyni a nemalou měrou se projevilo i nenaplnění plánů výstavby střediska slalomářů v Brandýse n/L. Loděnice zůstala jen u základního vybavení a umělý slalomový kanál sice stál a byl využíván pro trénink, jeho provoz a obsluha však byly problematické a jeho dobudování se neuskutečnilo dodnes.

Výkonnostní pokles celého družstva se projevil i při další velké reorganizaci v roce 1985, kdy vodní slalom přišel o svou samostatnost. Družstvo bylo téměř zrušeno a zbylých 8 závodníků ( včetně VZS ) přešlo pod tabulky ASD různé Dukly Praha. Nadále bylo dislokováno v Brandýse n/L. jako Dukla Brandýs a jeho vedením byl pověřen bývalý závodník a trenér Vlastimil Ouředník.

I přes toto výrazné omezení se začalo družstvo opět výkonnostně zvedat a kromě nově vznikajícího kvalitního závodnického kádru, který se opět rozrůstal se dostavily i nové úspěchy na mezinárodních soutěžích. Po znovuzařazení vodního slalomu do soutěží olympijských her pro rok 1992 a 1996 přišly i poslední významné změny. Družstvo bylo v roce 1990 včleněno do tabulek ASD kanoistiky Dukly Praha, bylo posíleno trenérsky a začalo se od roku 1995 zabývat také přípravou juniorů. Celá tato nová etapa počínající rokem 1985 je spojena především s úspěchy Miroslava Šimka a bratrů Pavla a Petra Šterclových.

Když začali světové medaile vozit i slalomářští junioři, dostal se vodní slalom opět na výsluní. Logickým vyústěním této situace bylo opětné osamostatnění družstva vodního slalomu v roce 1997. Významným počinem pro vodní slalom se stalo i rozhodnutí o možnosti zaměstnat sportovkyně - ženy. Toto rozhodnutí přivedlo do našich řad v roce 1996 i olympijskou vítězku Štěpánku Hilgertovou a evropskou mistryni Marcelu Sadilovou. A to už je vlastně současnost.

Po revolučních změnách v roce 1989 začala Duklu Brandýs trápit jiná, nesportovní záležitost. Na pozemky našeho současného sídla byl vznesen bývalým majitelem restituční nárok. A tak, přestože je celá záležitost dosud nevyřešena, připravuje se přemístění vodního slalomu do nově získané lokality - na Císařský ostrov do Prahy Troje.

Protože neexistují žádné oficiálně vydané brožury o armádním vodním slalomu a žádný z pamětníků začátků v Bechyni už u vodního slalomu nepracuje, je toto snaha uspořádat dostupné vzpomínky a písemné prameny dochované u ASO VS.

Vlastimil Ouředník

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci