Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Kolesov� z�kopov� stroj TKM-2

Kolesov� z�kopov� stroj TMK-2 je konstruovan� na b�zi osv�d�en�ho kolesov�ho taha�e KZKT-538DK s pohonem na v�echny kola. Na tento taha� je montovan� r�pac� koleso pro hlouben� z�kopu a p��davn� buldozerov� za��zen�. P�i hlouben� z�kopu je ot��ej�c� se koleso spou�t�n� na ter�n, zuby na obvodu kolesa rozr�vaj� zeminu a tato je t�en�m o st�ny kolesa vyn�en� na rozmeta�e, kter� vytv��ej� po obou stran�ch z�poku n�sypy. V��ku n�syp� je mo�n� regulovat pomoc� usm�r�ova�� rozhazovan� zeminy. Pomalou j�zdou taha�e vp�ed je vytv��en� p��m� nebo zak�iven� z�kop. Rychlost j�zdy taha�e p�i hlouben� se reguluje pracovn�m pojezdem od 0 do 1300 m/h, v z�vislosti na odporu zeminy proti r�p�n�. Stroj m��e hloubit z�kop i v zamrzl� zemin� po demont�i krojidel, ��m� se zm�n� tvar profilu z�kopu p�i zachov�n� jeho hloubky.

Z�kladn� technick� �daje:
  hmotnost 27.200 kg
  ���ka, v��ka, d�lka 3,15x4,20x9,98 m
  max. rychlost 45 km/h
  pracovn� rychlost 0-1300 m/h
  max. sklon p���n� 5�
  max sklon pod�ln� 10�
  min. polom�r zak�iven� z�kopu 20 m
  max. ta�n� s�la taha�e 150 kN
  min. polom�r zat��en� 17 m
  max. brodivost 80 cm
  max. hloubka vyhlouben�ho z�kopu 150 cm
  pr�m�r r�pac�ho kolesa 3,28 m
  Motor  
  typ vzn�tov� D-12A-375-A
  po�et v�lc� 12 uspo��dan�ch do "V"
  chlazen� kapalinou
  objem v�lc� 38 800 cm3
  v�kon 276 KW p�i 1650/min
  pr�m�rn� spot�eba p�i j�zd�  
  - na silnici 110-115l/100 km
  - v ter�nu 120-200l/100 km
  - p�i hlouben� 50-60 l/Mh
  kapacita n�dr�� 840 l

mjr.ing. Ladislav Hri�, Atom

copyright © http://www.csla.cz
Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky