Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

KASÁRNA
| Zařízení | Vojenské útvary | Kasárna dnes |

Navštívili jste po letech svůj útvar? Pošlete nám fotografie na web@csla.cz. Děkujeme


Karlovy Vary - DVORY II (Pneufryda)

BÝVALÝ AUTOPARK,DNES NA MÍSTĚ STOJÍ NOVÉ SIDLO POLICIE ČR
Č.1 ZDE BYLA BRÁNA DO KASÁREN VÚ2071 ,VLEVO DEVĚTÁK,NA PRAVO DOZORČÍ NA BRÁNĚ.V PRAVO POSTAVEN ÚŘAD PRÁCE
Č.10 POHLED NA BRÁNU AUTOBUS VJÍŽDÍ DO BRÁNY VLEVO NZ SKLAD
Č.11 OD SPRCH POHLED SMĚR AUTOPARK
Č.12 DÍLNY AUTOPARKU
Č.13 GARÁŽE V AUTOPARKU,VLEVO SE STAVÍ ZZS KV.KRAJE
Č.14 POHLED OD AUTOPARKU SMĚR BRÁNA,VPRAVO JE VIDĚT BÝVALOU KUCHYN,DNES KNIHOVNU KV KRAJE
Č.15 NOVÉ SÍDLO POLICIE,V MÍSTĚ AUTOPARKU
Č.16 PŮVODNÍ CESTA DO AUTOPARKU VLEVO ZA BŘÍZAMA.NAPROTI STÁLA ROTA,ZA ZÁDY SPRCHY PLUKU.VEDLE ROTY VPRAVO BYLA VZK.DNES TAM JE POSTAVEN ÚP
Č.17 PŮVODNÍ CESTA DO AUTOPARKU,VPRAVO ZA BŘÍZAMA BYLA ROTA RTZ,ZA NÍ VZK
Č.18 SÍDLO POLICIE V AUTOPArku
Č.19 FOCENO OD SPRCH,SPRCHY MÁM ZA ZÁDY
Č.2 POHLED NA BRÁNU (2)
Č.20 ZDE SE ŠLO DO SPRCH PLUKU (2)
Č.21 ZDE SE ŠLO DO SPRCH PLUKU
Č.22 JEŠTĚ STARÁ LAMPA U SPRCH
Č.23 PŮVODNÍ BIGOŠSKÝ KANDELÁBR
Č.24 POHLED Z BUZERPLACU VLEVO SPRCHY,VPRAVO DOZORČÍ POSÁDKY
Č.25 VLEVO SPRCHY PLUKU,CESTA NA VRCH DO AUTOPARKU
Č.26 SÍDLO POLICIE V AUTOPARKU (2)
Č.27 POHLED SMĚR VZK DVORY III CHEMICI
Č.28 SMĚR BRÁNA VPRAVO BUZERPLAC
Č.29 POHLED OD SPRCH NA AUTOPARK VPRAVO NOVÝ ÚŘAD PRÁCE
Č.3 POHLED NA BRÁNU
Č.30 Z BUZERPLACU SMĚR AUTOPARK
Č.31 POHLED OD AUTOPARKU NA BRÁNU
Č.32 POHLED NA KUCHYN,A JÍDELNU
Č.33 AUTOPARK VPRAVO GARÁŽE TANKŮ.ZA DÍLNAMA SE STAVÍ SÍDLO ZÁCHRANÉ SLUŽBY
Č.34 BUZERPLAC,VPRAVO BYL DOZORČÍ POSÁDKY TZV POSÁDÁK.zKRAJE BUZERÁKU
Č.35 BUZERPLAC OD SPRCH,ZA ZÁDY VZK V LISTOPADU 2011
Č.36 BÝVALÁ JÍDELNA,VPRAVO BYL BUZERPLAC
Č.37 MÍSTO KDE STÁL BARÁK DOZORČÍHO POSÁDKY VEDLE BUZERPLACU
Č.38 POHLED NA MÍSTO SPRCH,VLEVO BUZERPLAC
Č.39 POHLED OD BUZERÁKU NA AUTOPARK,VLEVO NAHOŘE MALÝ BUZERÁK
Č.4 MÍSTO K BRÁNĚ,VLEVO BYL NZ SKLAD DNES ÚŘAD PRÁCE A PARKOVIŠTĚ
Č.40 MALÝ BUZERÁK
Č.41 POHLED Z BUZERPLACU NA NOVOU KUCHYN SMĚR OD SPRCH PLUKU
Č.42 POHLED SMĚR BRÁNA VÚ2071
Č.43 POHLED NA JUGO OD SPRCH
Č.44 POHLED OD VZK VPRAVO BYL DOZORČÍ POSÁDKY,A VLEVO KNIHOVNA A KINOSÁL
Č.45 POHLED OD SPRCH NA JUGO
Č.46 MÍSTO PŘED BARÁKAMA 1.PRAPORU VLEVO MALEJ BUZERÁK
Č.47 MÍSTO PO 1.PRAPORU
Č.48 POHLED KDE BÝVALY BARÁKY 1.PRAPORU SMĚR MALEJ BUZERÁK A AUTOPARK,VÝSTAVBA ZZS KV KRAJE
Č.49 JÍDELNA ZDE SE ŠLO DO ARMY
Č.5 POHLED NA BRÁNU V PRAVO SPRCHY A BUZERPLAC,VLEVO VZK NZ SKLADY
Č.50 DIVIZE JUGO,Z MÍSTA PO BARÁCÍCH 1.PRAPORU
Č.51 DIVIZE
Č.52 FOCENO Z MÍST 2.PRAPORU VPRAVO BYL ŠTÁB
Č.53 POHLED NA BARÁK VÚ5961 SPOJAŘI,STOJÍM NA BUZERPLACU,ZA PLOTEM STÁLA ROTA,VEDLE VPRAVO STÁLY SPRCHY PLUKU
Č.54 OD 1.PRAPORU SMĚR AUTOPARK
Č.55 POHLED OD MALÉHO BUZERÁKU NA KUCHYN
Č.56 POHLED OD 1.PRAPORU SMĚR ŠTÁB
Č.57 OD STARÉ KUCHYNĚ NA KONCI BUZERÁKU
Č.58 NA KONCI BUZERÁKU SMĚR UHELNA
Č.59 STARÁ KUCHYNĚ,DNES SÍDLO ŘEDITELSTVÍ DÁLNIC
Č.6 POHLED NA BRÁNU VLEVO NOVĚ POSTAVENÝ ÚŘAD PRÁCE
Č.60 OD 1.PRAPORU SMĚR JÍDELNA
Č.61 POHLED OD BARÁKŮ 1.PRAPORU NA AUTOPARK,VZADU POSTAVENÉ SÍDLO POLICIE
Č.62 ZDE BÝVAL MALÝ BUZERÁK,POHLED SMĚR SPOJAŘI,A AUTOPARK
Č.63 POHLED Z AUTOPARKU,PŘES MALÝ BUZERÁK NA KUCHYN
Č.64 MÍSTO PO 3.PRAPORU
Č.66 PLOT ZA OŠETŘOVNOU (2)
Č.67 ZDE BYLY ROTY ZDRAVPRAPOR OŠETŘOVNA 3.PRAPOR
Č.68 NA KONCI BUZERÁKU ,CESTA SMĚR UHELNA,BÝVAL VCHOD NAN NAŠI ROTU VSB ZA ŠTÁBEM
Č.69 PLOT ZA OŠETŘOVNOU
Č.7 POHLED SMĚR BRÁNA
Č.70 ZBYTEK OBRUBNÍKU U OŠETŘOVNY
Č.71 MÍSTO PO ŽENIJNÍ ROTĚ
Č.73 POHLED OD ŽENIJNÍ ROTY NA NEMOCNICI
Č.74 POHLED OD ŽENIJNÍ ROTY NA STAROU KUCHYNI
Č.75 POHLED NA BARÁK ŽENIJNÍ ROTY,DŘÍV TU BÝVAL PLOT
Č.76 PO 3.PRAPORU
Č.77 POHLED OD ŽENISTŮ A 3.PRAPORU SMĚR 2.PRAPOR
Č.78 ZBYTEK PLOTU KASÁREN U VOJENSKÉ NEMOCNICE
Č.79 POHLED OD NAŠÍ ROTY VSB K VOJENSKÉ NEMOCNICI
Č.8 MÍSTO PO NZ SKLADU VPRAVO DEVÉTÁK,POHLED DOPŘEDU MÍSTO PO VÚ5953 CHEMICI
Č.80 ZDE SE ŠLO NA NAŠÍ ROTU VSB
Č.81 V TĚCHTO MÍSTECH STÁLA NAŠE ROTA VSB ZA ŠTÁBEM
Č.82 MÍSTO PO NAŠÍ ROTĚ VSB ZA ŠTÁBEM
Č.83 MÍSTO PO NAŠÍ ROTĚ VSB V ROHU MEZI STROMY STÁL ŠTÁB VÚ2071
Č.84 Z BUZERÁKU V PRAVO BYL ŠTÁB,ZA STROMY ROTA VSB POHLED NA NEMOCNICI
Č.85 POHLED SMĚR UHELNA OD AUTOPARKU
Č.86 JUGO A DIVIZE,V MÍSTĚ PARKOVIŠTĚ STÁL VÝSTROJNÍ SKLAD
Č.87 DIVIZE JUGO SPOJAŘI,VLEVO MALÝ BUZERÁK,A BARÁKY 1.PRAPORU
Č.88 BÝVALEJ MALEJ BUZERÁK,POHLED OD VCHODU Z BARÁKŮ 2.PRAPORU
Č.89 ZDE STÁL BARÁK DOZORČÍHO POSÁDKY
Č.9 OD BUZERÁKU SMĚR NZ SKLAD A VZK NOVĚ POSTAVENÝ ÚŘAD PRÁCE
Č.90 ZDE STÁL BARÁK DOZORČÍHO POSÁDKY,BLÍŽÍME SE K BÝVALÉ BRÁNĚ KASÁREN,A KONČÍME PROHLÍDKU KASÁREN K.VARY DVORY II
MÍSTO PO BARÁCÍCH 2.PRAPORU SMĚR JUGO A AUTOPARK
POHLED NA JÍDELNU Z ULICE ZÁVODNÍ,Z MÍSTA KTERÉ BYLO ZA PLOTEM

 

Karlovy Vary - VÚ 2071 (Pneufryda)

POHLED NA ČTZ VEDLE BYLA UHELNA
POHLED NA DIVIZI OD JUGA,BÝVALÁ ČTZ
POHLED NA JUGO,ZADNÍ POHLED
POHLED NA JUGO,ZDE STÁL VÝSTROJNÍ SKLAD V POPŘEDÍ
POHLED NA NOVOU KUCHYN
POHLED OD AUTOPARKU NA ČTZ
POHLED OD BRÁNY VÚ 2071 POHLED KDE STÁL NZ SKLAD VEDLE DOZOR
POHLED OD BRÁNY,VLEVO BYLA DEVETÁRNA,VPRAVO DOZORČÍ NA BRÁNĚ,ZA DOZORČÍM VPRAVO BYL NZ SKLAD
POHLED OD ČTZ NA AUTOPARK
POHLED OD DEVĚTÁRNY, NA NOVOU KUCHYN
POHLED OD ŠTÁBU NA ČTZ
POHLED OD ŠTÁBU NA JUGO
POHLED Z VRCHU NA AUTOPARK DVORY II
ROTA SPOJPRAPOR VÚ 5961
STARÁ KUCHYNĚ,POHLED OD 1.PRAPORU
VCHOD NA JUGO
ZDE BYLA BRÁNA,A DOZORČÍ NA BRÁNĚ,VLEVO SKLAD NZ
ZDE STÁLA OŠETŘOVNA ZDRAVPRAPOR,A 3.PRAPOR
ZDE STÁLA UHELNA,A DRVÁRKA
ZDE STÁLY BARÁKY 1.PRAPORU
ZDE STÁLY SPRCHY PLUKU
2._prap.
AUTOPARK DVORY II
autopark_dvojky
BRÁNA KASÁREN
BUZERÁK PLUKU, POHLED OD SPRCH, A VZK
buzerak_1._prap.
BÝVALÁ BUDOVA ČTZ,DNES SÍDLO KARLOVARSKÉHO KRAJE.
BÝVALÁ JÍDELNA VÚ2071 DNES KNIHOVNA
BÝVALÁ STARÁ KUCHYNĚ VÚ2071 KDE BÝVALO ROZDĚLENÍ DO SLUŽEB PLUKU
CESTA VEDLE NAŠÍ ROTY,OD BUZERÁKU K UHELNĚ.
GARÁŽ TANKŮ VÚ2071 KARLOVY VARY
JUGO NAŠE BÝVALÁ ROTA,BYL ZDE I DĚLOSTŘELECKÝ ODDÍL,A TANKISTI
MÍSTO KDE STÁLY BARÁKY OŠETŘOVNA,PTŘS, A 3.PRAPOR
OT_parking_a__KTS
POHLED ČTZ A JUGO
POHLED NA BÝVALÁ KASÁRNA VÚ2071
POHLED OD BRÁNY A DEVĚTÁRNY VÚ2071
prestavba byvale vojenske jidelny vedvorech II
PŘESTAVĚNÁ VOJENSKÁ JÍDELNA NA KNIHOVNU.
STARÝ PLOT KASÁREN,ZA NÍM BYLA OŠETŘOVNA ,3.PRAPOR ,PTŘS A ZDRAVPRAPOR
VOJENSKÁ JÍDELNA VÚ 2071
ZDE BYLA BRÁNA DO KASÁREN VÚ2071 ,VLEVO DEVĚTÁK,NA PRAVO DOZORČÍ NA BRÁNĚ.
ZDE BÝVAL VCHOD NA NAŠÍ ROTU NA KONCI BUZERÁKU,ZA ŠTÁBEM,CESTA K UHELNĚ.NAPROTI BYLA VOJENSKÁ NEMOCNICE.
ZDE STÁLA NAŠE ROTA,ZA ŠTÁBEM VÚ2071

 

Karlovy Vary - VÚ 5953 (Pneufryda)

AUTOPARK VÚ5953 CHEMICI
BÝVALÁ ROTA VÚ5953 CHEMICI
BÝVALÝ AUTOPARK VÚ5953 CHEMICI
ROTA VÚ5953 CHEMICI
MÍSTO PO NAŠÍ ROTĚ,VÚ 5953 CHEMICI
MÍSTO PŘED ROTOU U CHEMIKŮ DVORY III, V POZADÍ AUTOPARK, A PAR
PŘED NAŠÍ ROTOU U CHEMIKŮ DVORY III
TOHLE BYLA CHODBA NAŠÍ ROTY U CHEMIKŮ VE VARECH
TOTO BYL BUZERÁK PŘED ŠTÁBEM U CHEMIKŮ VÚ 5953 DVORY III , ZA STROMY BYL AUTOPARK CHEMIKŮ
V MÍSTECH KDE STOJÍM,BYLA PVSKA, A ZA ZDÍ UHELNA
VCHOD NA ROTU,VLEVO ZBROJÁK A PVESKA, DOPRAVA NA ROTU
ZDE BYLA ROTA CHEMICI DVORY III

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky