Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

KRYSTALOVÝ DOZIMETR DK-62

Je určen ke kontrole ozáření osob velkými dávkami ionizujícího záření gama a tvrdého záření beta. Dávka se vyhodnocuje v rentgenech (R) na vyhodnocovacím zařízení VDK-62 (VDK-62a). Rozsah měření DK-62 je 0 – 800 R s nejnižší odečitatelnou dávkou 20 R. Údaj dozimetru se ustálí nejdéle za 3 minuty po ozáření.

Ozářený dozimetr je možno regenerovat po prahovou citlivost intenzivním osvětlením slunečním nebo umělým světlem. K regeneraci dávky 500 R je třeba asi 20 000 luxhodin.

Dozimetr DK-62 je čirý monokrystal KCl rozměru 7 x 7 X 20 mm, uložený v držáku z neprůhledné plastické hmoty, který má výřez pro nezáměnné vložení do vyhodnocovacího přístroje. Je opatřen značkou a evidenčním číslem. Dozimetr je uložen v pouzdře tvaru nízkého válce z neprůhledné plastické hmoty, vodotěsného, velikosti 20 x 42 mm. Pouzdro se smí otevírat jen při vyhodnocování. Je označeno shodně s dozimetrem.

Vyhodnocování dávky se provádí subjektivně fotokolorimetrem. Krystaly alkalických halogenidů se účinky ionizujícího záření zbarvují (KCl fialově). Sytost zbarvení je úměrná celkové absorbované energii záření, tzn. dávce.

Dávky vyhodnocují pověřené orgány zdravotnické služby.

Příručka pro vojenské chemiky, Naše vojsko, 1976

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky