Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

Rentgenometr R-58T

Rentgenometr R58T je určen k měření úrovně radiace záření beta a gama v zamořených úsecích.

Obsah soupravy rentgenometru:

  • brašna,
  • rentgenometr R58T,
  • křížový popruh,
  • klíč,
  • návod k obsluze,
  • záznamník.

Základní technické údaje:

počet rozsahů měření  4
chyba měření max. 25%
cejchování přístroje   izotop kobaltu Co 60
doba ustálení výchylky na všech rozsazích max. 45 s
hmotnost úplné soupravy přístroje  3,5 kg
hmotnost pracovní soupravy 2,7 kg
rozměry přístroje   246 x 183 x 117 mm
rozměry brašny    270 x 185 x 130 mm
pracovní rozsah teplot  - 40° až ­+ 50°C (při 98% vlhkosti do + 40°C)
nepracovní  odolnost proti teplotám - 50° až + 60°C
odolnost proti vibracím     30 – 70 Hz o zrychlení 3g
práce pod vodou  5 min v hloubce do 0,5 m
průměrná nepřetržitá pracovní doba  50 hod

Rentgenometr má tyto pracovní části:

  • detekční obvod,
  • zesilovač,
  • indikační obvod,
  • zdroj napětí.

Detekční obvod

Detektorem radioaktivního záření je ionizační komora. Je připojena přes vysokoohmový odpor na zdroj stejnosměrného napětí cca 120 V. Kladný pól napájecího napětí je uzemněn. V komoře je vzduch o normálním tlaku. Prochází-li komorou záření gama nebo beta, dochází k ionizaci vzduchu. Ionty jsou zachyceny elektrodou. Tím vzniká ionizační proud, který vytváří na vysokoohmovém odporu úbytek napětí. Toto napětí je přímo úměrné stupni ionizace v komoře a tedy úrovni radiace uvnitř komory. Ionizační proud je cca 10-8 až 10-11 A.

Zesilovač

Stejnosměrný zesilovač je tvořen jednou elektrometrickou elektronkou typu 4NE9. V klidu je elektronka otevřena, pracovní bod je nastaven záporným předpětím asi – 1,5 V. Anodový proud je 200 až 400 mikroA. Při záření se průchodem ionizačního proudu předpětí zvýší, anodový proud poklesne.

Indikační obvod

Anodový proud elektronky je v klidu kompenzován stejně velkým kompenzačním proudem opačné polarity. Velikost kompenzačního proudu se nastavuje dvěma potenciometry, z nichž potenciometr R2 je umístěn na panelu jako nulovací potenciometr. Při ozáření klesá anodový proud a převládající kompenzační proud způsobuje výchylku měřidla M v indikačním obvodu.

Zdroj napětí

Stejnosměrné napájecí napětí pro obvody elektrometrické elektronky a ionizační komoru jsou získávána pomocí tranzistorového měniče. Žhavící napětí je odebíráno přes srážecí odpor z monočlánků.

Tranzistorový měnič je napájen dvěma monočlánky v sérii, jejichž napětí se snižuje na 1,25 V potenciometrem „KŽ“ na panelu přístroje. Toto napětí se kontroluje měřidlem.

Vlastní měnič je tvořen oscilačním obvodem s jedním tranzistorem T. potřebná napětí jsou získávána z odboček transformátoru Tr a usměrňována germaniovými diodami U1, U2, U3 a selenovým usměrňovačem U4.

R58-T

Rentgenometr R-58T, Návod k obsluze

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky