Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RADIOMETR BETA GAMA 58

Radiometr beta gama 58 (dále jen RBG-58) slouží k určení stupně radioaktivního zamoření oděvu a kůže osob, povrchu různých objektů, potravin, vody a vzduchu, které jsou mimo zamořený prostor, a k určení úrovně radiace gama na terénu při provádění vzdušného radiačního průzkumu.

Souprava radiometru se skládá:

a) z brašny
b) z radiometru RBG-58
c) ze sondy
d) z nástavce sondy (3 ks)
e) z držadla sondy
f) z popruhu sondy
g) z křížových popruhů
h) z trubkového klíče
i) z kontrolního zářiče Co 60
j) ze sluchátek
k) z „NÁVODU K OBSLUZE“
l) ze „ZÁZNAMNÍKU“
m) z krytu sluchátka (2 ks)
n) z ochranného návleku sondy (5 ks)
o) z náhradního vibrátoru VB 1-3 V
p) z akumulátoru 3 NKD 7

Základní technické údaje:

Kalibrace pro záření gama radioaktivní kobalt Co 60
Chyba cejchování za normálních podmínek +- 20%
Doba ustálení výchylky max. 45 sec
Váha pracovní soupravy 6,3 kg
Váha úplné soupravy 8,8 kg
Rozměry přístroje 236 x 208 x 115 mm
Rozměry brašny 330 x 230 x 140 mm
Pracovní rozmezí teplot - 40 až + 50°C

Popis přístroje

Přístroj je zkonstruován pro zavěšení na prsa obsluhující osoby a pro měření v pohotovostní poloze (tzn. přístroj je při měření uložen v brašně).

Sonda, která tvoří vlastní detektor, je s přístrojem spojena ohebným gumovým kabelem. Spojení je provedeno koncentrickou zásuvkou a zástrčkou. Vlastní přístroj je sestaven na nosném šasi, které je uzavřeno ve vodotěsné skříni. Ve skříni je oddělený prostor pro akumulátory. Přístroj se sondou a příslušenstvím je uložen v plátěné brašně.

a) Sonda Skládá se z hlavice, otočného kloubu, tří nástavců a držadla. Hlavici sondy tvoří hliníková trubka, na níž je otočně uložena clona. Vnitřní trubka je převlečnou maticí přišroubovaná k ramennímu kloubu. Vnitřní trubka i clona mají otvory pro průchod záření beta. Otvory vnitřní trubky hlavice sondy jsou přelepeny slabou folií, která chrání vnitřek před nečistotou a vodou; dovolí však průchod částic beta. Clona má tři stabilní polohy. V prvé (ß1) se kryje všech 11 otvorů clony a vnitřní trubky, v druhé (ß2) pouze jediný otvor je nad otvory vnitřními, což umožňuje měřit 10krát větší aktivitu beta. Třetí poloha (?) je na měření záření gama. Záření beta je přitom odfiltrováno stěnou hliníkové clony.

V hlavici sondy je uložena GM trubice STS-5.

Otočný kloub umožňuje vzájemné natočení hlavice a držáku sondy asi o 120°.

b) Vlastní přístroj Je umístěný v plechové skříňce, kryté kovovým panelem. Na panelu je měřidlo, přepínač rozsahů, zdířky pro sluchátka, zásuvka pro připojení sondy a přepočítávací tabulka. Svítící barva na stupnici a ručce přístroje umožňuje práci ve tmě.

c) Skříňka je plechová, vodotěsná. Prostor pro akumulátory je oddělený. Na pravé boční stěně je otvor pro výměnu akumulátorů, uzavřený víčkem, které je připevněno ke skříni šroubovanými zámky. Na levé straně je otvor pro výměnu vibračního měniče. Šroubovací uzávěr má uvnitř pod umaplexovým víčkem krystaly vysoušecí látky.

Popis činnosti přístroje

Detekční obvod tvoří nízkonapěťová Geiger-Müllerova trubice. Každá částice radioaktivního záření se projeví jako napěťový impuls. Četnost těchto impulsů, která je přímo úměrná intenzitě záření v okolí detektoru, měří po náležité úpravě indikační obvod. Sluchová indikace je provedena běžnými sluchátky. Přístroj je napájen stříbrozinkovým akumulátorem. Stejnosměrné napětí se vibračním měničem mění na střídavé a transformuje se z hodnoty 1,5 V na 2x 130 V. Usměrněním a filtrací s ve zdroji anodového napětí získá potřebné napětí pro elektronky. Zdroj VN je tvořen kaskádně zapojeným násobičem napětí.

a) Detekční obvod

Čidlem je GM trubice, využívající ionizační schopnosti radioaktivního záření. Každá částice, která proletí vnitřkem trubice, způsobí ionizaci plynové náplně. Vlivem vysokého stejnosměrného napětí přiloženého na elektrody vznikne krátkodobý výboj, který vyvolá napěťový impuls na pracovním odporu R trubice.

b) Tvarovací obvod

Je to monostabilní klopný obvod, který na každý vstupní impuls vytvoří standardní impuls výstupní. Elektronka E1 v klidu vede, E2 je uzavřena. Vstupní impulzy z detektoru způsobují překlápění obvodu. Délka výstupních impulzů, tj. doba setrvání obvodu v labilní poloze, je dána velikostí odporu Rv a kapacity Cv. Výstupní impulzy jsou zpracovány indikačním obvodem.

c) Indikační obvod

Je zapojen v anodovém obvodu druhé elektronky. Tvoří jej paralelní zapojení odporu a kapacity. Proud jdoucí měřidlem je úměrný počtu, amplitudě a délce impulsů. Amplituda a délka jsou konstantní, počet impulsů je závislý na intenzitě záření v měřeném místě. Výchylka je tedy přímo úměrná intenzitě záření.

d) Zdroj anodového napětí

Vibrační měnič vyrobí ze stejnosměrného napětí střídavé, které se transformátorem zvýší a znovu usměrní. Usměrněné napětí se filtruje RC členem a stabilizuje doutnavkou.

e) Zdroj vysokého napětí je tvořen násobičem napětí. Střídavé napětí se pomocí kaskádně zapojených kondenzátorů a usměrňovačů zvýší a usměrní na požadovanou hodnotu. Získané napětí se stabilizuje koronovým stabilizátorem.

Zdroj: Radiometr beta gama 58 - Návod k obsluze

Zpracoval: L. Doubrava

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky