Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

SOUPRAVA PRO KONTROLU OZÁŘENÍ JEDNOTLIVCE SKOJ-58a

Souprava pro kontrolu ozáření jednotlivce SKOJ-58a slouží ke zjištění dávek ozáření osob zářením gama a tvrdým zářením beta.

Souprava obsahuje: 50 ks slepých dozimetrů SD 50, 5 ks samoodečítacích dozimetrů T 5, 5 ks samoodečítacích dozimetrů T 50, nabíjecí a vyhodnocovací zařízení a manipulační nástavec. Souprava je uložena v dřevěném truhlíku s veškerým příslušenstvím. Hmotnost soupravy je 7,8 kg.

Nabíjecí a vyhodnocovací zařízení pro dozimetry slouží k nabíjení a vyhodnocování slepých dozimetrů SD 50 (s použitím manipulačního nástavce) a k nabíjení samoodečítacích dozimetrů T 5 a T 50 (bez použití manipulačního nástavce). Je vestavěno do skříňky odlité z lehké slitiny, na jejímž povrchu jsou umístěny tyto díly: uzávěr pouzdra pro monočlánky, uzávěr osvětlovacího tělesa, páčka spínacího zařízení, lůžko pro nabíjení dozimetrů s uzávěrem a mikroskop s elektrometrem. Pro napájení nabíjecího a vyhodnocovacího zařízení jsou použity dva monočlánky o napětí 1,5 V.

Dozimetr SD 50 je dvourozsahový. Má dvě samostatné ionizační komůrky do 5 R a do 50 R. Je jím možno měřit dávky do 5 R a do 50 R. Na hlavici dozimetru SD 50 je vyryto značení:

- číslo soupravy, ke které dozimetr patří;
- typové označení slepého dozimetru „SD“;
- pořadové číslo dozimetru v soupravě.

Samoodečítací dozimetr T 5 je jednorozsahový do 5 R, s přímým odečítáním dávky. Slouží k přímému zjišťování dávek a přírůstků dávek záření gama. Hlavice dozimetru je černě nabarvena a je na ní označení:

- číslo soupravy, ke které dozimetr patří;
- typové označení dozimetru „T 5“;
- pořadové číslo dozimetru v soupravě.

Samoodečítací dozimetr T 50 je jednorozsahový do 50 R, s přímým odečítáním dávky. Na hlavici dozimetru, která nabarvena základní barvou, je vyryto označení:

- číslo soupravy, ke které dozimetr patří;
- typové označení dozimetru „T 50“;
- pořadové číslo dozimetru v soupravě.

Samovolný pokles napětí v dozimetru nesmí přesáhnout hodnotu 4% za 24 hodin při normálních podmínkách.

Manipulační nástavec slouží k správnému nabíjení a vyhodnocování slepých dozimetrů SD 50. Manipulační nástavec určuje správnou polohu dozimetru v nabíjecím lůžku. Manipulační nástavec se nasazuje na tělo nabíjecího lůžka a mírným tlakem a otáčením se přesunuje z polohy označené „0“ přes polohu „S“ a dále přes polohu do polohy“50“. Při tom se dozimetr SD 50 postupně zatlačuje do nabíjecího lůžka a rovněž se postupně připojují ionizační komůrky. V poloze „S“ je spojen pouze obvod osvětlení, v poloze „5“ je připojena ionizační komůrka do 5 R, v poloze „50“ jsou připojeny obě ionizační komůrky do 5 R a do 50 R.

Svítilna slouží k osvětlování pracoviště při práci za tmy, při dělání záznamů apod.

Profukovací balónek je určen k čištění lůžka pro nabíjení dozimetru u nabíjecího kontaktu dozimetru. Nečistoty se nesmějí vyfukovat ústy.

Zdroj: Příručka pro vojenské chemiky, Naše vojsko, 1976

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky