Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Pláštěnka protichemická vzor 54

Protichemická pláštěnka slouží v bojových podmínkách zpravidla k jednorázovému použití. Chrání před radioaktivními látkami, otravnými látkami v tekutém stavu a před přímým zasažením biologickými prostředky a po krátkou dobu i před zasažením zápalnými látkami.

Protichemická pláštěnka je zhotovena ze speciálně připraveného papíru. Nosí se v přední přihrádce brašny ochranné masky. Pláštěnka se musí chránit před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami.

Zamořené nebo zvlhlé pláštěnky se ponechávají na bojišti. V bojových postaveních nebo prostorech odpočinku se shromažďují a ničí. Jestliže protichemické pláštěnky nebyly zamořeny ani nenavlhly, popřípadě došlo-li k použití při výcviku, pak je na povel vojáci opět složí a vloží do přihrádky brašny ochranné masky.

Příručka pro vojenské chemiky, Naše vojsko, 1968

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz



KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky