Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

POLNÍ VEDENÍ - KABELOVÉ SOUPRAVY

Kabelová souprava LK-2,5
Kabelová souprava LK-2,5 je určena k výstavbě krátkých polních telefonních vedení na stupni útvaru.

Složení soupravy:

 • 2,5 km kabelu LK (po 500 m na cívce);
 • 6 kabelových cívek (5 cívek s kabelem, 1 prázdná);
 • kabelový svinovač;
 • 2 nosítka na kabel;
 • 2 telefonní přístroje TP-25 s příslušenstvím;
 • 1 dvoudílná zvedačka na kabel;
 • příslušenství:
 • 1 sekera, 1 krumpáč,
 • 6 přípojných koncovek, brašna s nářadím;
 • průvodní technická dokumentace.

Obsluha 2 muži (velitel a stavěč) přenášejí soupravu pěšky.
Příslušenství kabelové soupravy se ukládá do kartónové krabice.

 

Kabelová souprava LK-6
Kabelová souprava LK-6 je určena ke stavbě polních telefonních vedení na stupni útvaru.

Složení soupravy:

 • 6 km kabelu LK (po 500 m na cívce);
 • 13 kabelových cívek (12 cívek s kabelem, 1 prázdná);
 • 2 kabelové svinovače;
 • 2 nosítka na kabel;
 • 4 telefonní přístroje s příslušenstvím;
 • 1 dvoudílná zvedačka na kabel;
 • příslušenství:
 • sekera,
 • rýč (lopata),
 • 12 přípojných koncovek,
 • brašna s nářadím
 • průvodní technická dokumentace.

Obsluha 4 muži (velitel, 2 stavěči, řidič). Obsluha a souprava se přepravují na 3/4tunovém terénním vozidle.

 

Kabelová souprava K-12
Kabelová souprava K-12 je určena ke stavbě polních telefonních vedení na stupni svazku.

Složení soupravy:

 • 12 km kabelu PK-1 (po 1000 m na cívce);
 • 13 kabelových cívek (12 cívek s kabelem, 1 prázdná);
 • 2 kabelové svinovače;
 • 2 nosítka na kabel;
 • 2 dřevěná nosítka, každé na 6 kabelových cívek;
 • 6 telefonních přístrojů TP-25 s příslušenstvím;
 • 2 dvoudílné zvedačky na kabel;
 • 1 dvoudílný žebřík;
 • příslušenství:
 • 2 sekery,
 • 2 rýče (lopaty),
 • 2 krumpáče,
 • 2 translátory TR-1,
 • 2 brašny s příslušenstvím;
 • průvodní technická dokumentace.

Obsluhu soupravy tvoří 5 mužů (velitel, 3 stavěči, řidič). Souprava i obsluha se přepravují na 3tunovém terénním vozidle.
Poznámky:
1. Složení soupravy je pouze orientační. Může se lišit zejména ve složení některého dílu příslušenství. Rozhodující je Seznam předmětů v soupravě, který je součástí průvodní technické dokumentace soupravy.
2. Všechny soupravy v průvodní technické dokumentaci obsahují Záznamník spojovací soupravy a Seznam předmětů v soupravě.

 

Kabelová souprava NK-12
Kabelová souprava NK-12 je určena ke stavbě dálkových polních telefonních vedení na stupni svazu a frontu.

Složení soupravy:

 • 12 km kabelu NK (po 250 m na cívce);
 • 54 cívky na kabel NK s ochranným roštem;
 • 2 pojízdné svinovače na kabel NK;
 • 4 ks kabelu NK po 125 m na cívce;
 • 8 koncovek kabelu NK;
 • 4 telefonní přístroje TP-25 s příslušenstvím;
 • 1,5 km kabelu PK-2 na 3 cívkách;
 • nosítka na kabel;
 • 2 zvedačky na kabel;
 • příslušenství, které zahrnuje:
 • 35 závěsných háků,
 • 48 podpěrných tyčí,
 • 8 polních translátorů TR-1,
 • 2 pily, 2 sekery, 2 krumpáče, 2 rýče,
 • 48 pupinizačních cívek NK,
 • 2 páry stupaček na telefonní sloupy (stromy).

Obsluha, kterou tvoří velitel, 9 stavěčů a 2 řidiči se přepravuje na dvou terénních nákladních vozidlech (např. P-V3S).

 

Kabelová souprava K-20-5
Kabelová souprava K-20-5 je určena k přivádění sdělovacích kanálů od radioreléových stanic RDM-12 (RDM-6) do prvků spojovacího uzlu svazu (frontu, armády) kabelem MP-54.
Souprava je umístěna na nákladním terénním vozidle P-V3S.

Složení soupravy:

 • 4,8 km kabelu MP-54;
 • 24 kabelových cívek NK (na každé po 200 m kabelu);
 • 2 navíjecí přípravky s elektromotorem;
 • tankové hovorové zařízení R-120;
 • akustické návěstní zařízení;
 • elektrocentrála 3 kVA;
 • příslušenství, které zahrnuje:
 • 2 ruční pojízdné svinovače na kabel NK,
 • 2 dvoudílné zvedačky,
 • 16 souprav podpěrných tyčí (po 3 kusech),
 • přístroj na měření kabelů,
 • 4 telefonní přístroje TP-25,
 • 6 zkušebních vidlic MP-54,
 • přístroj MEGMET do 500 V,
 • 6 bleskojistkových svorkovnic BS-20/U,
 • 20 kabelových přechodek MP-54,
 • 12 cívek s kabelem PK-2 a rychlospojkami (po 200 m na cívce),
 • 10 bleškojistkových svorkovnic BS-20/U,
 • 4 přechodové svorkovnice BS-20/S,
 • 4 zkušební vidlice MP-54,
 • náhradní díly pro navíjecí zařízení,
 • ženijní nářadí,
 • další příslušenství (závěsné háky apod.) potřebné k výstavbě kabelových vedení.

Obsluha, kterou tvoří velitel, 3 stavěči a řidič, se přepravuje na vozidle T-148VNM.

 

Kabelová souprava K-20-10
Kabelová souprava K-20-10 je určena k výstavbě kabelových vedení od prvků uzlového jádra spojovacího uzlu frontu k mezilehlým rozvodům kabelem MP-54. Souprava je umístěna na nákladním terénním vozidle T-138VN.

Složení soupravy:

 • 10 000 m kabelu MP-54;
 • 50 cívek typu NK (na cívkách je po 200 m kabelu);
 • 2 navíjecí přípravky s elektromotorem;
 • 2 rádiové stanice VXW-010;
 • akustické návěstní zařízení;
 • elektrocentrála 3 kVA;
 • příslušenství, které zahrnuje:
 • 2 ruční pojízdné svinovače pro kabel NK,
 • 2 dvoudílné zvedačky,
 • 24 podpěrných tyčí,
 • přístroj na zkoušení kabelu MP-54,
 • 10 bleskojistkových svorkovnic BS-20,
 • 6 jističích skříněk BS-20/20,
 • zkušební skříňku,
 • 5 přípojných koncovek 20/20 (o délce 5 m),
 • náhradní díly pro navíjecí zařízení,
 • ženijní nářadí,
 • další příslušenství (závěsné háky apod.) potřebné k výstavbě kabelových vedení.

Obsluha, kterou tvoří velitel, 7 stavěčů a řidič, se přepravuje na vozidle T-138VN.

 

Kabelová souprava K-20-M
Kabelová souprava K-20-M je určena k výstavbě kabelových vedení v prostoru spojovacího uzlu frontu od mezilehlých rozvodů ke skupinám štábu (tzv. kolektorům) kabelem MP-52 a MP-54.
Souprava je umístěna na nákladním terénním vozidle P-V3S.

Složení soupravy:

 • 2500 m kabelu;
 • 20 cívek typu TK-1 s kabelem MP-52 po 50 m na cívce;
 • 20 cívek typu TK-1 s kabelem MP-54 po 50 m na cívce;
 • 2 cívky typu PK s polním kabelem PK-2 po 250 m na cívce;
 • 2 navíjecí přípravky s elektromotorem;
 • elektrocentrála 3 kVA;
 • příslušenství, které zahrnuje:
 • ruční pojízdný svinovač pro kabel NK,
 • ruční svinovač pro kabel PK,
 • dvoudílnou zvedačku,
 • 8 podpěrných tyčí,
 • přístroj ke zkoušení kabelů MP-54,
 • zkušební skříňku 20/1,
 • 5 přípojných koncovek 20/20 (5 m),
 • 10 bleskojistkových svorkovnic BS-20/PS,
 • 10 odbočovacích svorkovnic OS-20/2 X 10,
 • náhradní díly pro navíjecí zařízení,
 • ženijní nářadí,
 • další příslušenství (závěsné háky apod.) potřebné pro výstavbu kabelových vedení.

Obsluha, kterou tvoří velitel, 3 stavěči a řidič, se přepravuje na vozidle P-V3S.

 

Kabelová souprava K-60-8
Kabelová souprava K-60-8 je určena k výstavbě kabelového rozvodu na uzlovém jádru spojovacího uzlu frontu kabelem MP-154. Souprava je umístěna na třech nákladních terénních vozidlech T-138VN.

Složení soupravy:

 • 8100 m kabelu MP-154; - 162 cívek MOKA 1-A (na 1 cívce je 50 m kabelu);
 • 2 navíjecí přípravky s elektromotorem;
 • příslušenství, které zahrnuje:
 • ruční pojízdný svinovač pro cívky MOKA 1-A,
 • dvoudílnou zvedačku,
 • 8 podpěrných tyčí,
 • telefonní přístroj TP-25 s příslušenstvím,
 • přístroj ke zkoušení kabelů MP-154,
 • 14 odbočovacích svorkovnic OS-60/3 X 20,
 • 3 bleskojistkové svorkovnice BS-20,
 • 3 přípojné koncovky 20/20 (o délce 15 m),
 • náhradní díly pro navíjecí zařízení,
 • ženijní nářadí,
 • další příslušenství (závěsné háky apod.) potřebné pro výstavbu kabelových vedení.

Obsluha, kterou tvoří velitel, 7 stavěčů a 3 řidiči se přepravuje na 3 vozidlech T-138VN.

 

Mechanizovaná kabelová souprava MKS-25p
Mechanizovaná kabelová souprava MKS-25p je určena k rozvinování, pokládání a svinování kabelových vedení linkového traktu v polních podmínkách. Souprava MKS-25p umožňuje výstavbu 25 km kabelového vedení nosným kabelem NK-M, navinutým na cívkách NK-M2 (250 m kabelu na 1 cívce). Souprava je zabudována ve dvou terénních vozidlech (označených A a B), každé s 12,5 km nosného kabelu NK-M, navinutého na cívkách uložených v stojanu. Je vybavená zařízením pro rozvinování a svinování kabelu. Souprava je uložena na dvou nákladních terénních vozidlech T-148VNM.

Každé vozidlo (A i B) obsahuje:

 • 50 cívek NK-M2, každá s 250 m nosného kabelu NK-M;
 • neobsluhovaný zesilovač NUP-6/12;
 • kontrolní a měřicí zařízení KIP;
 • měřicí přístroj typu 2367-C (jen na vozidle A);
 • mobilní soupravu rádiové stanice RF-10;
 • tankové hovorové zařízení R-124 (THZ);
 • 4 bleskojistkové svorkovnice BS-20/U;
 • rozvinovací a svinovací zařízení;
 • 2 pojízdné ruční svinovače vzor NK;
 • pravý a levý stojan;
 • stavební příslušenství pro výstavbu vedení;
 • skříně a bedny s příslušenstvím;
 • ženijní nářadí;
 • polní kuchyni vz. PK-12.

Obsluha, kterou tvoří (pro každé vozidlo) 5 mužů, se přepravuje takto: 3 muži v budce řidiče, dva na korbě každého vozidla.

 

Zdroj: TECHNICKÁ PŘÍRUČKA
pro důstojníky a praporčíky
spojovacího vojska

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky