Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE R-102M

Rádiová stanice R-102M je mobilní krátkovlnná rádiová stanice středního výkonu, zabezpečující radiotelefonní a radiotelegrafní spojení na střední a velké vzdálenosti. Soupravu rádiové stanice tvoří dva automobily se skříňovou karosérií P-V3S (vysílací a přijímací vozidlo).

Provoz vysílače R-102M je možno vést z vysílacího vozidla, z přijímacího vozidla, z dálnopisného stroje a pomocí zařízení pro dálkové ovládání použitím kabelu PK-2 do maximální vzdálenosti 3 km. Kabelem PK-2 můžeme propojit přijímací a vysílací vůz do vzdálenosti 8 km.

Technické údaje

Výkon a dosah:
Výkon v anténě v žádném případě neklesne pod 800 W.
Při provozu klíčem AI nebo Fl v celém rozsahu stanice je dosah do 2000 km, v pásmu od 3,5 do 7,5 MHz s použitím vhodné antény do 600 km. Při správně zvolených kmitočtech může být dosah až 1000 km.

Kmitočtový rozsah:
- vysílač: 1 až 7,5 MHz, rozdělený do 3 podrozsahů
- I. 1 až 2 MHz,
- II. 2 až 4 MHz,
- III. 4 až 7,5 MHz.
Při provozu AI a A3 lze počítat s kmitočty přes 1 kHz v celém rozsahu.
- přijímač: R-l54 (Molybden) 1 až 12 MHz, stupňovité ladění ve třech podrozsazích:
- I. 1 až 2,3 MHz,
- II. 2,3 až 5,3 MHz,
- III. 5,3 až 12 MHz.
Přijímač umožňuje rovněž plynulé ladění v celém rozsahu.

Druhy provozu:
a) z vysílacího vozidla:
- nemodulovaná telegrafie (AI) na 1 nebo 2 kmitočtech, (simplex nebo duplex),
- kmitočtově modulovaná telegrafie klíčem (Fl),
- amplitudově modulovaná telefonie (A3) na jednom nebo dvou kmitočtech;
b) z přijímacího vozidla:
- nemodulovaná telegrafie klíčem (AI) na 1 nebo 2 kmitočtech,
- kmitočtově modulovaná telegrafie klíčem (Fl) na 1 nebo 2 kmitočtech,
- kmitočtově modulovaná telegrafie klíčem (F6) na 2 kmitočtech,
- kmitočtově modulovaná telegrafie dálnopisem (Fl) s přerušením na jednom z kanálů a telegrafní provoz na druhém kanálu na 2 kmitočtech (F6),
- kmitočtově modulovaná telegrafie dálnopisem (Fl) s přerušením na jednom z kanálů a současný telefonní provoz na dvou kmitočtech (F6),
- amplitudově modulovaná telefonie (A3) na jednom nebo dvou kmitočtech,
- jednosměrná retranslace telegrafního provozu klíčem nebo dálnopisem Fl nebo F6 s možností kontrolního příposlechu dálnopisného provozu na jednom z kanálů,
- oboustranná retranslace telegrafního provozu BAUDOT z vedení z dálnopisného stroje přes zařízení DP-49 na jednom z kanálů a telegrafní provoz místním dálnopisem Fis přerušením na druhém z kanálů na 2 kmitočtech;
c) z dálnopisného stroje přes přijímací vůz:
- kmitočtově modulovaná telegrafie (Fl) nebo (F6) dálnopisem na dvou kmitočtech simplexem s přerušením nebo duplexem,
- kmitočtově modulovaná telegrafie (Fl) nebo (F6) dálnopisem simplexem s přerušením nebo duplexem a současná amplitudově modulován á telefonie (A3) z přijímacího vozidla na dvou kmitočtech ;
d) z dálnopisného stroje přes vysílací vozidlo:
- kmitočtově modulovaná telegrafie dálnopisem (Fl) nebo (F6);
e) ze zařízení pro dálkové ovládání:
- nemodulovaná telegrafie klíčem (AI) na 1 nebo 2 kmitočtech,
- amplitudově modulovaná telefonie (A3) na 1 nebo 2 kmitočtech.

Citlivost přijímače:
- při provozu AI je minimálně 2 mikrovolty,
- při provozu A3 je minimálně 10 mikrovoltů;
- při provozu kmitočtovým posuvem Fl a F6 je minimálně 1 mikro-volt.

Antény:
a) vysílače:
- dipól 2 x 20 m dlouhý, ve výšce 12 m (přepojením na vysílači se z něho stává „T" anténa),
- teleskopický stožár 10 m vysoký,
- tyčová anténa 4 m dlouhá;
b) pro přijímač R-4:
- anténa typu šikmý paprsek 15 m dlouhá,
- tyčová anténa 4 m dlouhá;
c) pro rádiové stanice R-105 a R-108:
- tyčová anténa 4 m dlouhá;
d) přijímač:
- dipól 2 X 20 m dlouhý, ve výšce 12 m,
- anténa typu šikmý paprsek 15 m dlouhá,
- 150 m dlouhá anténa s postupnou vlnou, ve výšce 3 m,
- tyčová anténa 4 m dlouhá;
c) pro rádiové stanice R-105 a R-108:
- tyčová anténa 4 m dlouhá. Napájení:
a) vysílače:
- z trojfázové elektrovodné sítě o fázovém napětí 220 V nebo sdruženým napětím 380 V, do vzdálenosti 50 m,
- ze dvou troj fázových elektrocentrál CHAB-4-3/400;
b) přijímač:
- z elektrovodné sítě o napětí 220 V do vzdálenosti 90 m,
- ze dvou elektrocentrál 3 kVA. Ovládání stanice: místní i dálkové. Rozměry a hmotnost:
- vysílač: 1400 x 870 x 900, vys. vozidlo asi 7500 kg;
- přijímač: 558 x 471 x 1022 mm, přij. vozidlo asi 7000 kg.

Obsluha:
9 mužů (1 náčelník, 2 řidiči-strojníci, 2 radiodálnopisní mechanici, 4 radiodálnopisci).

Složení soupravy:

Vysílač:
- vysílač R-102M s usměrňovačem VSR 5u;
- ovládací skříň vysílače;
- zdrojová skříň vysílače;
- přijímač R-4 se zdrojovou skříní;
- dvě elektrocentrály CHAB-4-3/400;
- anténní souprava;
- rádiová stanice R-105;
- rádiová stanice R-108;
- akumulátory 10 NKN-22 pro nouzové osvětlení;
- linkový materiál (skříň linkových výstupů, linkový filtr s kabelem 25 m);
- skříň dálkového ovládání (VPU);
- anténní a záložní příslušenství;
- provozní dokumentace. Přijímač:
- přijímač R-154-2 (MOLYBDEN);
- přijímač R-4 se zdrojovou skříní;
- zdrojová skříň přijímacího vozu;
- ovládací skříň staršího radisty;
- ovládací skříň dozorčího radisty;
- anténní přepojovač;
- dálnopis D-302.2A;
- dva telefonní přístroje TP-25;
- dvě elektrocentrály 3 kVA;
- anténní souprava.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky