Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE R-111

Rádiová stanice R-111 je simplexní velmikrátkovlnná rádiová stanice. Je určena pro motostřelecký nebo tankový pluk a divizi k provozu na místě a za jízdy. Umožňuje automatické přelaďování na jeden ze čtyř předem připravených kmitočtů. Rádiová stanice umožňuje provoz s utajovacím zařízením, retranslaci a dálkové ovládání telefonním přístrojem.
Zdvojená souprava umožňuje současný provoz obou rádiových stanic s jednou anténou a automatickou rádiovou retranslaci (např. u velitelských stanic OT-62/R3MT a OT-64/R3MT).
Spojení je možno uskutečnit s rádiovými stanicemi: RF-10, R-107, R-107T, R-123, R-123M, R-105d, R-108d, R-109d, R-114d, R-105M aR-113.

Technické údaje

Kmitočtový rozsah: 20 až 52 MHz s možností nastavit 1281 pracovní kmitočet. Je rozdělen na dva podrozsahy, a to:
- 1. podrozsah od 20 do 36 MHz,
- 2. podrozsah od 36 do 52 MHz. Dělení stupnice je po 25 MHz.

Druh provozu: Jednokanálová simplexní telefonie s kmitočtovou modulací (F3).
Rádiová stanice umožňuje tyto způsoby provozu:
- služební příjem (žhaveni elektronek vysílače je vypnuto);
- příjem a vysílání s výkonem 1 %, 20 %, 100 %;
- dálkové ovládání telefonním přístrojem TA-57 nebo TP-25 s přístavkem TP-25Rd po vedení o délce do 500 m;
- služební spojení po vedení;
- ruční a automatickou retranslaci;
- provoz s utajovacím zařízením;
- příjem s použitím normálního výstupu nebo zesíleného regulovaného výstupu minimálně 10 V, který je určen pro příjem při vysoké úrovni šumu;
- přeladění z jednoho předem připraveného kmitočtu na druhý, pomocí automatiky;
- ruční nastavení kmitočtu a ruční ladění koncového stupně a anténního dílu.

Výkon vysílače:
- na kmitočtech 20 až 22 MHz - minimálně 70 W;
- na kmitočtech 22 až 28 MHz a 50 až 52 MHz - minimálně 75 W;
- na kmitočtech 28 až 50 MHz - minimálně 80 W.
Výkon je možno přepínat na 1 %, 20 % a 100 % jmenovité hodnoty.

Citlivost přijímače: 1,5 µV.
Antény rádiové stanice zabezpečují spolehlivé oboustranné spojení s rádiovou stanicí stejného typu ve středně členitém terénu v kterékoli denní a roční době na libovolném kmitočtu na tyto vzdálenosti:
- při provozu za jízdy rychlostí 40 km/h s použitím tyčové antény 3,4 m dlouhé - 35 km;
- při provozu jedné rádiové stanice na místě s tyčovou anténou 3,4 m dlouhou s protiváhami, umístěnou na 11 metrovém stožáru a při provozu druhé rádiové stanice za pohybu s tyčovou anténou 3,4 m - minimálně 45 km;
- při provozu obou rádiových stanic na místě s použitím tyčové antény 3,4 metru dlouhé, umístěné s protiváhami na 11 metrovém stožáru - minimálně 60 km.

Obsluha: 1 muž.

Primárním napájecím zdrojem rádiové stanice je palubní síť stejnosměrného proudu o napětí 26 V ±15 %.

Doba provozu:
při provozu s dobíjením akumulátorů je 48 hodin při poměru vysílání k příjmu 1:3.

Hmotnost soupravy:
- rádiová stanice s příslušenstvím bez napájecích zdrojů a anténního příslušenství - 100 kg;
- zdvojené soupravy - 180 kg.

Složení soupravy

Souprava pro simplexní provoz obsahuje:
- rádiovou stanici,
- napájecí díl,
- anténní díl s automatikou,
- propojovací kabely,
- hovorovou soupravu,
- měřicí přístroj C-435,
- brašnu s nářadím a záložní součástky,
- technickou dokumentaci.

Zdvojená souprava obsahuje:
- dvě rádiové stanice,
- dva napájecí díly.,
- zdvojený anténní díl,
- automatiku anténního dílu,
- propojovací kabely,
- dvě hovorové soupravy,
- měřicí přístroj C-435,
- dvě krabičky se záložními součástkami,
- brašnu s nářadím,
- dva soubory technické dokumentace.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky