Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE R-118BM

Rádiová stanice R-118BM (R-118B) je krátkovlnná rádiová stanice pro spojení v rádiových sítích a v rádiových směrech na stupni armáda-divize. Souprava rádiové stanice je zabudována ve skříňové karosérii automobilu P-V3S nebo ZIS (ZIL). Lze ji použít v provozu s rádiovými stanicemi R-102M, R-103 a R-l 10. Rádiová stanice R-l 18BM je dvoukanálová, R-118B je jednokanálová.

Technické údaje

Kmitočtový rozsah 1 až 7,5 MHz, rozdělený do 3 podrozsahů:
- I. podrozsah 1 až 2 MHz po 1 kHz (tj. 1000 kmitočtů);
- II. podrozsah 2 až 4 MHz po 2 kHz (tj. 1000 kmitočtů);
- III. podrozsah 4 až 7,5 MHZ (tj.875 kmitočtů).

Druhy provozu:
a) z vozidla:
- nemodulovaná telegrafie (AI),
- amplitudově modulovaná telefonie (A3),
- kmitočtově modulovaná telegrafie jednokanálová (Fl), dvoukanálová (F6),
- kmitočtově modulovaná telegrafie dálnopisem (Fl), simplex s přerušením,
- kmitočtově modulovaná telegrafie dálnopisem (Fl), simplex bez přerušení,
- dvoukanálová kmitočtově modulovaná telegrafie (F6) na jednom kanálu je veden provoz klíčem a na druhém dálnopisem,
- kmitočtově modulovaná telegrafie (Fl) nebo (F6) a amplitudově modulovaná telefonie (A3).
- jednostranná retranslace provozu Fl nebo F6 s možností kontroly dálnopisného provozu jednoho z kanálů na místním dálnopise (ve vozidle nebo z dálnopisného stroje);
b) z dálnopisné stanice:
- kmitočtově modulovaná telegrafie dálnopisem (Fl), simplexní provoz s přerušením,
- kmitočtově modulovaná telegrafie dálnopisem (Fl) nebo (F6), simplexní provoz s přerušením přes dálnopisnou ústřednu,
- kmitočtově modulovaná telegrafie dálnopisem (Fl) nebo (F6), duplexní provoz;
c) ze skříňky pro dálkové ovládání:
- nemodulovaná telegrafie (AI) do vzdálenosti 3 km,
- amplitudově modulovaná telefonie (A3) do vzdálenosti 3 km;
d) provoz za jízdy:
- amplitudově modulovaná telefonie (A3),
- nemodulovaná telegrafie (AI),
- kmitočtově modulovaná telegrafie dálnopisem (Fl).
Rádiovou stanici R-118BM lze ovládat též dálkově pomocí rádiové stanice R-105d provozem A3 nebo pomocí soupravy zařízení pro dálkové ovládání.

Antény:
a) pro vysílač R-118BM:
- tyčová anténa 4 m dlouhá (používá se za jízdy i na místě),
- tyčová teleskopická anténa 10 m vysoká,
- dipól 2 x 20 m dlouhý, ve výšce 8,5 m,
- „T" anténa (upravený dipól) ve výšce 8,5 m;
b) pro přijímač AMUR-2:
- tyčová anténa 4 m dlouhá (používá se za jízdy i na místě),
- anténa typu šikmý paprsek 15 m dlouhá,
- dipól 2 x 20 m dlouhý, ve výšce 8,5 m,
- anténa s postupnou vlnou 150 m dlouhá, 1,5 m nad zemí. Přijímací dipólová anténa se zřizuje 30 až 35 m od vozidla a pomocí
koaxiálního kabelu se připojuje na vstup přijímače AMUR-2;
c) pro přijímač R-311 nebo R4:
používají se stejné antény jako u AMUR-2 kromě dipólu a „T"'
antény.

Dosah: na kmitočtech 1-2 MHz je dosah nejméně 100 km. Na kmitočtech 2 až 7,5 MHz je dosah zaručen do 600 km (odrazovou vlnou při vhodné volbě antény a kmitočtu u všech druhů provozu). Za jízdy při provozu A3 nejméně 30 až 50 km.

Výkon: v anténě: při provozu A3 (F1+A3, F6+A3) .. 100 W; při provozu AI, Fl, F6 .. 200 W.
Výkon lze přepínačem výkonu na usměrňovači snížit na 75 % a poten-ciometrem na koncovém stupni plynule měnit od 10 do 100 %.

Napájení:
- z elektrovodné sítě o napětí 220 V a kmitočtu 50 Hz,
- ze dvou elektrocentrál AB-2-0/230 nebo EC-3 kVA,
- ze dvou akumulátorů 2NKN24 (pro přijímač R-311),
- ze čtyř akumulátorů 10NKN22 (pro přijímač R-4),
- ze dvou akumulátorů 10NKN22 (pro osvětlení ve vozidle). Spotřeba: příkon pro vysílač a přijímač je 1,5 až 2 kVA (bez nabíjení
akumulátorů 24 V). Obsluha:
- 1 velitel-starší radista,
- 1 starší radiodálnopisný mechanik,
- 1 radista,
- 1 mechanik dálnopisec,
- 1 řidič-zdrojař.

Složení soupravy

Souprava obsahuje:
- vysílač,
- usměrňovač VSR-15,
- přijímač AMUR-2 a R-4 (AMUR-2 a R-311) nebo R-l 54-2 a R-311,
- ovládací skříňku,
- skříňku pro dálkové ovládání,
- dálnopisný stroj ST-35 nebo D-302, 2A,
- dvě elektrocentrály,
- soupravu antén,
- soupravu příslušenství.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky