Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE R-129

R129

Rádiová stanice R-129 je přenosná krátkovlnná rádiová stanice s krystalovou stabilizací kmitočtu. Má společně laděný vysílač i přijímač a umožňuje simplexní provoz. Rádiová stanice je určena pro spojení výsadků se štábem a pro spojení uvnitř výsadkových jednotek. Stabilita pevně nastavitelných kmitočtů zaručuje spojení s rádiovými stanicemi stejného typu, s rádiovými stanicemi R-130 a R-140 bez dolaďování. Spojení s rádiovými stanicemi starších typů R-104 a R-112 se uskutečňuje dolaďováním protějších rádiových stanic.

Pracovní kmitočet se nastavuje třemi přepínači s označením „x 1000" (tisíce), „x 100" (stovky), „x 10" (desítky) s desítkovým systémem odečítání kmitočtu, který umožňuje ladění i potmě.

Technické údaje
Kmitočtový rozsah: 1000 až 10 990 kHz. Je rozdělený do 10 podrozsahů takto:
- I. podrozsah 1 000 až 1 990 kHz,
- II. podrozsah 2 000 až 2 990 kHz,
- III. podrozsah 3 000 až 3 990 kHz,
- IV. podrozsah 4 000 až 4 990 kHz,
- V. podrozsah 5 000 až 5 990 kHz,
- VI. podrozsah 6 000 až 6 990 kHz,
- VII. podrozsah 7 000 až 7 990 kHz,
- VIII. podrozsah 8 000 až 8 990 kHz,
- IX. podrozsah 9 000 až 9 990 kHz,
- X. podrozsah 10 000 až 10 990 kHz.
V uvedeném kmitočtovém rozsahu má rádiová stanice 1000 pevně nastavitelných kmitočtů po 10 kHz, což umožňuje spojení bez vyhledávání protější rádiové stanice a bez dolaďování. Při přechodu na plynule laditelný kmitočet se provádí nastavení a doladění kmitočtu přepínačem „x 1" (desítky kHz).

Druhy provozu:
- příjem a vysílání amplitudově modulované telefonie s jedním postranním pásmem (A3A);
- příjem a vysílání amplitudově modulované telefonie s jedním postranním pásmem (A3H). Tento druh provozu zabezpečuje spojení s rádiovými stanicemi pracujícími provozem (A3);
- příjem a vysílání nemodulované telegrafie (AI);
- vysílání kmitočtovou telegrafií se zdvihem 500 Hz (Fl);
- vysílání telegrafií rychlotelegrafem;
- příjem a vysílání při plynulém nastavení kmitočtu všemi druhy provozu, s výjimkou provozu s jedním postranním pásmem.
Provoz na rádiové stanici je ve všech případech simplexní. Z příjmu na vysílání se přechází stisknutím tlačítka mikrotelefonu.
Rádiová stanice umožňuje přechod z příjmu na vysílání a také provoz na jednom postranním pásmu (JPP a A3) po dvojitém vedení do vzdálenosti 2 km s vyneseným telefonním přístrojem TA-57 (nebo TP-25 s přístavkem TP-25 Rd).

Antény a dosah:
- se svazkovou anténou 1,5 m dlouhou, ve dne do 10 km a v noci do 5 km,
- se 4m tyčovou anténou pro provoz na místě, ve dne do 25 km a v noci do 10 km,
- s drátovou anténou typu šikmý paprsek s protiváhou o délce 2 x 17 m s možností zkrácení ramen na 10 m a 7 m, ve dne do 40 km a v noci do 25 km,
- s dipólovou symetrickou anténou na stožáru 10,5 m vysokém a délce ramen dipólu 20 m s možností zkrácení na 12 m, ve dne i v noci 300 km.

Hmotnost a rozměry: celková hmotnost soupravy rádiové stanice (bez přepravní bedny) je maximálně 53 kg.

Napájení: ze dvou sériově zapojených akumulátorů 2NKP20 o napětí 4,8 V.
Výkon: výkon dodávaný vysílačem do umělé antény (odpovídá 4m tyčové anténě) při jmenovitém napětí napájecího zdroje na libovolném kmitočtu v rozsahu od 1500 do 10 990 kHz je minimálně 1 W, při provozu AI a v rozsahu 1000 až 1500 kHz minimálně 0,5 W.

Citlivost přijímače: při poměru signálu k šumu 3 : 1 a při výstupním napětí na náhlavních sluchátkách mikrotelefonní soupravy 1,5 V je:
- při provozu AI (úzké pásmo), A3A, A3H minimálně 2 µV,
- při provozu AI (široké pásmo), A3A, A3H minimálně 3 µV.

Složení soupravy
Soupravu rádiové stanice tvoří:
- rádiová stanice v přístrojové skříni s nosnými popruhy,
- anténní příslušenství,
- nabíjecí zařízení E-348 a 2 kusy záložních akumulátorových baterií,
- brašna radisty,
- záložní součástky.
Pro přepravu se souprava rádiové stanice ukládá do přepravní bedny.


ZZ-130

obr. Stanice R-129 napojená na zkušební zařízení ZZ-130

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky