Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE R-130

Rádiová stanice R-130 je simplexní krátkovlnná rádiová stanice se společným vysílačem a přijímačem a s možností provozu s jedním postranním pásmem. Používá se pro spojení na taktickém velitelském stupni. Stabilita kmitočtu je zajištěna krystalovým oscilátorem. Souprava se může zabudovávat do automobilu a společně s rádiovou stanicí R-123 a s tankovým hovorovým zařízením R-124 i do velitelského tanku nebo do obrněného transportéru. Spojení je možno uskutečnit s rádiovými stanicemi R-140, R-140X, R-118BM, R-129 a R-112 bez dolaďování. Při spojení s rádiovými stanicemi jiných typů je nutno dolaďovat kmitočet protějších rádiových stanic.

Technické údaje:

Kmitočtový rozsah: 1500 až 10 990 kHz je rozdělen do deseti podrozsahů:
1. 1500 až 1990 kHz
2. 2000 až 2990 kHz
3. 3000 až 3990 kHz
4. 4000 až 4990 kHz
5. 5000 až 5990 kHz
6. 6000 až 6990 kHz
7. 7000 až 7990 kHz
8. 8000 až 8990 kHz
9. 9000 až 9990 kHz
10. 10 000 až 10 990 kHz

V uvedeném kmitočtovém pásmu je 950 plynule nebo stupňovitě nastavitelných kanálů po 10 kHz.

Druhy provozu:
- příjem a vysílání nemodulovanou telegrafií (AI);
- příjem a vysílání amplitudově modulovanou telefonií (A3);
- příjem a vysílání amplitudově modulovanou telefonií s jedním postranním pásmem s potlačenou nosnou vlnou (A3A);
- vysílání kmitočtově modulovanou telegrafií (Fí) s kmitočtovým zdvihem 500 Hz;
- služební příjem při všech uvedených druzích provozu kromě Fl;
- příjem a vysílání při plynulém nastavení kmitočtu všemi druhy provozu kromě provozu s jedním postranním pásmem a potlačenou vlnou (A3A).

Způsoby provozu:
- simplexní provoz v jednotlivých druzích provozu,
- vysílání rychlotelegrafem s telegrafní rychlostí do 150 Bd,
- příjem a vysílání při plynulém nastavení kmitočtu všemi druhy provozu s výjimkou provozu s jedním postranním pásmem,
- dálkové ovládání telefonním přístrojem TP-25 s přístavkem TP-25Rd připojeným na dvoudrátové vedení až 2 km dlouhé.

Citlivost přijímače:
- při úzkém pásmu AI minimálně 2 µV;
- při širokém pásmu AI minimálně 5 µV;
- při A3A a A3 minimálně 3 µV.

Výkon vysílače:
- v automobilu 12 až 40 W;
- v tanku 10 až 40 W.
Výkon vysílače je možno snížit na 20 % jmenovitého výkonu.

Antény:
a) pro automobil:
- 4metrová tyčová anténa,
- 17metrová, nebo na 10 metrů zkrácená anténa typu šikmý paprsek,
- symetrický šikmý dipól 2 X 25 m metrů dlouhý, nebo zkrácený na 2 x 15 metrů;
b) pro tank:
- 4metrová tyčová anténa,
- 10metrová teleskopická anténa.

Obsluha: jeden muž.

Napájení: z palubní sítě o napětí 26 V, nebo ze dvou akumulátorů 6ST148 ze soupravy vozidla.

Doba provozu: nepřetržitě 48 hodin s dobíjením akumulátorů.

Hmotnost:
- rádiové stanice 44 kg;
- celé soupravy 110 kg.

Složení soupravy

Složení soupravy R-130 v automobilu:
- rádiová stanice;
- anténní díl;
- napájecí díl;
- koaxiální kabel k propojení rádiové stanice s anténním dílem;
- napájecí kabel k propojení rádiové stanice s napájecím dílem;
- napájecí kabel k propojení napájecího dílu s akumulátorovými bateriemi;
- anténní příslušenství (4metrová tyčová anténa, šikmý paprsek, symetrický dipól, teleskopický stožár, 6 horních a 6 dolních lan pro teleskopický stožár, 2 napínací kladky, 3 kolíky pro kotevní lana teleskopického stožáru, základní díl teleskopického stožáru, kolík protiváhy, 3 kolíky s kroužky, 2 napínací lana antény);
- brašna radisty (hovorová souprava, telegrafní klíč 2 šroubováky, nůž);
- umělá anténa s příslušenstvím;
- skříňka se záložními součástkami.

Složení soupravy R-130 v tanku:
- rádiová stanice;
- anténní díl;
- napájecí díl;
- koaxiální kabel k propojení rádiové stanice s anténním dílem;
- napájecí kabel k propojení rádiové stanice s napájecím dílem;
- napájecí kabel k propojení napájecího dílu s akumulátorovými bateriemi;
- tanková kukla;
- kabel s náprsním přepínačem;
- anténní příslušenství (4metrová tyčová anténa, ómetrová teleskopická anténa, část 10metrové antény, čtyři kotevní lana, čtyři kotevní kolíky);
- skříňka s příslušenstvím;
- brašna radisty (telegrafní klíč, dva šroubováky, nůž).

 

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky