Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE R-137

Rádiová stanice R-137 (R-137D) je určena pro zabezpečení spojení v rádiových sítích vševojskových armád, raketového vojska a vojska PVOS. Rádiová stanice je umístěna ve skříňové karosérii na podvozku automobilu ZIL-131, který má velmi dobrou průchodivost v terénu. Rádiová stanice může pracovat na místě i za pohybu.

S rádiovými stanicemi stejného typu lze zabezpečit oboustranné rádiové spojení bez vyhledávání protějšího účastníka za všech druhů provozu. S jednopásmovymi rádiovými stanicemi R-140 a dalšími rádiovými stanicemi, které pracují s amplitudovou nebo kmitočtovou modulací, lze spolupracovat na shodných kmitočtech.

Technické údaje
Kmitočtový rozsah: 20 až 60 MHz. Pracovní kmitočty jsou odstupňovány po 100 Hz.
Nastavený pracovní kmitočet lze přečíst na číslicových výbojkách, nebo je ho možno určit podle poloh přepínačů pro nastavení kmitočtu na dílu 1-0M.
Rádiovou stanici (vysílač i přijímač) je možno automaticky přelaďovat na jeden z deseti předem připravených kmitočtů.
Čas pro přeladění rádiové stanice z jednoho pracovního kmitočtu na druhý činí:
- 180 až 360 sekund při ručním ladění,
- 36 sekund při automatickém ladění.

Stabilita kmitočtu: vysílače a přijímače je ±5 x 10~6 za půl roku. Vysoké stability kmitočtů je dosaženo použitím stabilních krystalových oscilátorů.

Druhy provozu: rádiová stanice může pracovat v duplexním i simplexním provozu.
Umožňuje tyto druhy provozu:
- jednokanáíový jednopásmový telefonní provoz na horním postranním pásmu (HPP) nebo na dolním postranním pásmu (DPP) s úrovní pilotovacího signálu nepřevyšujícího 3 % úrovně postranního pásma;
- jednokanáíový jednopásmový telefonní provoz na (HPP) nebo (DPP) s úrovní pilotovacího signálu 10 až 25 %;
- dvoukanálový jednopásmový duplexní telefonní provoz s úrovní pilotovacího signálu 3 %;
- dvoukanálový jednopásmový duplexní telefonní provoz s úrovní pilotovacího signálu 10 %;
- jednokanálový telefonní provoz na (HPP) nebo (DPP) s úrovní pilotovacího signálu 40 až 70 %;
- dvoukanálový telefonní provoz při současné modulaci obou postranních pásem (AKKORD 10 % AKKORD 3 %);
- jednokanálový telefonní provoz s kmitočtovou modulací signálu (F3) (vstupy a výstupy kanálu DPP a F3 jsou propojeny);
- telegrafní provoz klíčem nemodulovanou telegrafií (AI);
- jednokanálový telegrafní provoz klíčem nebo dálnopisným strojem s kmitočtovou modulací (Fl) s kmitočtovým zdvihem 125 Hz (Fl - 125), 250 Hz (Fl - 250) nebo 500 Hz (Fl - 500);
- dvoukanálový telegrafní provoz klíčem nebo dálnopisným strojem s kmitočtovou modulací s kmitočtovým zdvihem 250 Hz (F6 - 250);
- rádiovou retranslaci jednokanálové i dvoukanálové telefonie nebo telegrafie v duplexním provozu.

Citlivost přijímače:
- při provozu A3 při poměru Us : U5 = 3 : 1, m = 30 % Je minimálně 12 [x V,
- při jednopásmovém provozu 2 µV,
- při provozu Fl a F6 minimálně 1,5 µV,
- při provozu AI v úzkém pásmu 0,2 až 0,6 µV.
- při provozu AI v širokém pásmu 0,5 až 1,3 µV.

Způsoby ovládání:
- místní ovládání pomocí ovládací skříňky radisty (OSR);
- dálkové ovládání z velitelské rádiové stanice R-4AT pomocí rádiové stanice R-138;
- individuální dálkové ovládání ze soupravy PRP-4UP pomocí rádiové stanice R-138;
- skupinové ovládání pomocí radioreléové stanice RDM-12 nebo kabelem MP-54.
- ovládání pomocí přenosné ovládací skříňky (POS) vzdálené od rádiové stanice maximálně 1 km;
- ovládání z telefonního přístroje TP-25 s přístavkem TP-25Rd do vzdálenosti 500 m od rádiové stanice;
- ovládání z telegrafní provozovny spojovacího uzlu přes linkový vstup vedení;
- ovládání z budky řidiče;
- ovládání z telefonní provozovny spojovacího uzlu přes vstup vedení.

Antény a jejich dosah:
Pro vysílání se používají (pro rádiovou stanici R-137):
- vertikální širokopásmová anténa (VŠA) do 80 km na místě,
- polokosočtvercová anténa 2 X 31 m (PKA) do 150 km.
Pro příjem se používají (pro rádiovou stanici R-137):
- vertikální širokopásmová anténa;
- polokosočtvercová anténa 2 X 31 m.
Pro simplexní provoz a provoz za jízdy a na místě se pro příjem i vysílání používá tyčová 3m anténa do vzdálenosti 70 km. Pro rádiovou stanici R-138 se používají:
- tyčová anténa,
- logaritmicko-periodická anténa,
- širokopásmová anténa.
Pro rádiovou stanici R-107 (R-107T) se používá článková anténa umístěná na budce řidiče.
Napájení:
- z trojfázové elektrovodné sítě 3 x 380/220 V +10/—15 % přes stabilizátor napětí,
- z elektrocentrály ČSAB-6-3-400,
- z generátoru GZe-42b (3 x 380 V, 8 kVA) poháněného motorem automobilu.
Hmotnost: rádiové stanice R-137 s celým příslušenstvím je 10 000 kg.

Složení soupravy
Souprava rádiové stanice R-137 obsahuje vysílač, přijímač R-155U, ovládací skříňku radisty, rádiovou stanici R-138, rádiovou stanici R-107M, přijímač R-323 se zdrojem, koncové telefonní a telegrafní přístroje, zařízení karosérie, antény, napájecí zdroje a přepínač přijímacích antén.

Vysílač obsahuje:
- budič (díly 1-0M, V-2/E, V-3, V-4),
- koncový stupeň (KS) s usměrňovačem (UZ-50),
- anténní díl (AD),
- rozvodnou skříň RS-18,
- vysokofrekvenční přepínač,
- umělou zátěž.

Přijímač R-155U obsahuje:
- díl 1-0M, 2-1M, 0-2, 3-2MX, 4-OM, 5-0M, pro příjem signálů sluchem, 9-OM pro příjem dálnopisu,
- výstupní díl.

Ovládací skříňka radisty obsahuje:
- přepojovací díl,
- ovládací díl DO-DS (pouze u některých rádiových stanic),
- usměrňovač OSR.

Rádiová stanice R-138 obsahuje:
- přijímač - vysílač,
- zdrojový díl,
- díl pro vícenásobné využití,
- antény.

Koncová telefonní a telegrafní zařízení obsahují:
- dálnopisný stroj D-302.2A,
- přídavnou skříňku dálnopisného stroje,
- telefonní přístroj TP-25,
- telegrafní klíč,
- mikrofon,
- reproduktor,
- skříňku velitele 27M v budce řidiče,
- přepojovací pole pro dálkové ovládání,
- zařízení tónové telegrafie STT-1 s klíčovacím zařízením KSTT-1,
- linkový vstup.

Zařízení karosérie vozidla obsahuje:
- silový vstup,
- proudový chránič,
- díl 26,
- filtrační a ventilační zařízení FVUA-100N/12.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky