Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE R-138

Rádiová stanice R-138 je duplexní dvoukanálová velmi-krátkovlnná rádiová stanice, určená k zabezpečení spojení ve dvou telefonních kanálech, k vyvedení kanálů z radioreléových stanic k dálkovému ovládání kv a vkv rádiových stanic.

Technické údaje
Kmitočtový rozsah: 76 až 93,95 MHz. Je rozdělen na 360 pevných kmitočtů s odstupem 50 MHz. Kmitočet se nastavuje třemi přepínači. Naladění rádiové stanice na tento kmitočet je možno uskutečnit automaticky nebo ručně.

Druh provozu:
kmitočtově modulovaná telefonie (F3).

Výkon vysílače:
nejméně 15 W. Jeho výkon je možno snížit na 5 % jmenovitého výkonu.
Citlivost přijímače: pro oba kanály je nejméně 5 u.V, nebo pro první kanál 5 µV a pro druhý kanál 15 µV.

Antény a jejich dosah:
Rádiová stanice zabezpečuje spolehlivé oboustranné spojení s rádiovými stanicemi stejného typu na místě i za pohybu ve středně členitém a středně zalesněném terénu v kterékoliv denní a roční době na libovolném kmitočtu na tyto vzdálenosti:
- při provozu za jízdy rychlostí 40 km/h s použitím tyčové antény minimálně:
- 15 km při simplexním provozu,
- 5 km při duplexním provozu;
- při provozu na místě:
- s tyčovými všesměrovými anténami, umístěnými ve výšce 1 m
do 20 km,
- se směrovou logaritmicko-periodickou anténou, umístěnou ve výšce 14,5 m, nejméně do 30 km.
Vzdálenost pro dálkové ovládání kv a vkv rádiových stanic z obrněného transportéru je nejméně 1 km a z automobilu nejméně 5 km.

Napájení:
- střídavá síť o napětí 220 V (přípustné kolísání sítě je v rozmezí od 176 do 240 V), příkon při duplexním provozu je 250 VA. Při simplexním provozu je 170 VA;
- stejnosměrná palubní síť o napětí 26 V (přípustné kolísání sítě je od 22 do 29,7 V), příkon při duplexním provozu je 250 VA. Při simplexním provozu (příjem) je 125 VA.

Obsluha: jeden muž.

Hmotnost:
- 105 až 120 kg;
- celé soupravy 250 kg.
Rádiové stanice se vyrábí ve dvou provedeních:
- s napájením z palubní sítě;
- univerzální.

Rádiová stanice zabezpečuje:
- stálý příjem,
- simplexní provoz,
- duplexní provoz.

Pro činnost ve dvou kanálech, nebo se širokopásmovým kanálem se používá blok pro vícenásobné využití. Způsob zapojení nízkofrekvenčních výstupů každého telefonního kanálu bloku pro vícenásobné využití zabezpečují tyto provozní režimy:
- dvoudrátový provoz,
- čtyřdrátový provoz.

Hovorové zařízení, které je součástí rádiové stanice umožňuje následující způsoby provozu:
- jednokanálový provoz,
- provoz s dílem pro vícenásobné využití.

Složení soupravy
Soupravu rádiové stanice R-138 tvoří:
- rádiová stanice,
- blok pro vícenásobné využití,
- napájecí blok pro napájení z palubní sítě 26 V,
- napájecí blok pro napájení ze střídavé sítě 220 V (pouze u varianty s napájením ze střídavé sítě 220 V),
- mikrotelefonní souprava,
- propojovací kabely,
- stojan s tlumiči,
- tyčová anténa,
- logaritmicko-periodická anténa,
- širokopásmová anténa,
- přepravní obaly pro antény, náhradní díly a pomocná zařízení,
- provozní dokumentace.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky