Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ R-254

Rádiový přijímač R-254 je určen ke směrovému příjmu kmitočtově modulovaných signálů, které jsou vysílány v pásmu velmi krátkých vln. Umožňuje vyhledávání nákladů shozených z letounů, vybavených značkovacími vysílači, a slouží také k vyhledávání velitelského vysílače (seskupení vojsk při výsadkových operacích). Pro spojení s přijímačem R-254 se používají rádiové stanice BALANS, PARUS nebo speciální značkovací vysílač KAPILLJAR (sovětské výroby).

Technické údaje
Kmitočtový rozsah: 44 až 50 MHz (odpovídá vlnové délce 6,82 až 6,0 m) zabezpečí série deseti přijímačů, z nichž každý překlene pod-rozsah 0,6 MHz.
Každý rádiový přijímač má 7 pevně nastavených kmitočtů po 100 kHz. Přeladění z jednoho kmitočtu na druhý se kontroluje na stupnici přijímače.
Anténa: směrová ze speciální feritové hmoty.
Napájení: k napájení se používají speciální baterie o napětí 2,7 V a 1,35 V (v ČSLA se používají baterie n. p. BATERIA SLANÝ, jejichž provozní hodnoty i manipulace s nimi jsou stejné jako u baterií sovětské výroby). Jedna baterie zabezpečuje nepřetržitou činnost přijímače po dobu 5 hodin.

Složení soupravy Soupravu tvoří:
- přijímač s feritovou anténou a se sluchátkem,
- příslušenství (sluchátka),
- záložní elektronky 10 X 1Ž24B (jedna souprava na 5 souprav přijímačů) a dokumentace.

Rozměry a hmotnost:
185 x 120 x 50 mm, přijímač s feritovou anténou a sluchátkem 850 g.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky