Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ R-313M

Rádiový přijímač R-313M je přenosný spojovací prostředek pro příjem amplitudově i kmitočtově modulovaných a nemodulovaných signálů (naslouchací a sledovací) telefonních i telegrafních, na kmitočtech od 60 do 300 MHz (vlnová délka 5 a 1 m). Může být použit za jízdy ve vozidle nebo zřízen v úkrytu.

Technické údaje

Kmitočtový rozsah:
od 60 do 300 MHz je rozdělený do 4 pod-rozsahů:
-I. podrozsahod 60 MHz do 110 MHz
(vlnová délka 5 až 2,73 m),
- II. podrozsah od 110 MHz do 160 MHz
(vlnová délka 2,73 až 1,88 m),
- III. podrozsah od 160 MHz do 230 MHz
(vlnová délka 1,88 až 1,33 m),
- IV. podrozsah od 230 MHz do 300 MHz
(vlnová délka 1,30 až 1 m).

Přijímač má dvě ladicí stupnice:
- hrubou s přesností nastaveného kmitočtu do 1 %;
- jemnou s přesností nastaveného kmitočtu do 0,03 %.
Dělení stupnice je v MHz. Hodnota jednoho dílku hrubého ladění stupnice je pro I. až II. podrozsah 1 MHz, pro III. a IV. podrozsah 2 MHz. Hodnota dílku jemného ladění je pro I. a II. podrozsah 0,1 MHz a pro III. a IV. podrozsah 0,2 MHz.

Chyba dělení stupnice při nastavení kmitočtu po předběžně provedené kalibraci na nejbližším kalibračním kmitočtu (bodu) není větší než 0,03 %.
Citlivost:
- při širokopásmovém příjmu:
- při provozu A1, A3, F3 na I. a II. podrozsahu nesmí být horší než 4 µV,
- při provozu AI, A3, F3 na III. a IV. podrozsahu nesmí být horší než 5 µV;
- při příjmu v úzkém pásmu: nesmí být při příjmu všech signálů s výjimkou kmitočtově modulovaných horší, než při širokém pásmu. Citlivost se měří na výstupu rádiového přijímače při napětí 1,5 V ve zdířkách náhlavních sluchátek při poměru signálu k šumu 3:1. Při amplitudové modulaci je hloubka modulace 30 % při kmitočtu 1 kHz, při kmitočtové modulaci je kmitočtový zdvih nosného kmitočtu ±20 kHz a modulační kmitočet je 1 kHz. Potlačení zrcadlových kmitočtů: na I., II. a III. podrozsahu je nejméně 500 násobné a na IV. podrozsahu nejméně 100 násobné.

Selektivita:
selektivitu rádiového přijímače lze volit dvěma stupni šířky pásma (široké a úzké). Při širokém pásmu je zabezpečen příjem šířky pásma nejméně 20 kHz při dvojnásobném potlačení signálu. Při širokém pásmu je šířka pásma nejméně 25 kHz při dvojnásobném potlačení signálu a nejvíce 200 kHz při 100 násobném potlačení signálu.

Vstup rádiového přijímače:
přizpůsobený k připojení speciální diskové kuželové antény pomocí 10 m dlouhého stíněného napáječe. Pro provoz rádiového přijímače pro obě pásma je nutno použít přenosnou anténu postupné vlny.

Výstupy rádiového přijímače:
- transformátorový výstup: přizpůsobený k připojení dvou párů nízkoohmových sluchátek TA-56M (odpor 50 Ohmů). Hodnota napětí je 1,5 V při kmitočtu 1 kHz pro pásmo od 300 Hz do 3000 Hz při nerovnoměrnosti kmitočtové charakteristiky na okrajích pásma, a to ne více než dvakrát;
- transformátorový výstup: přizpůsobený k připojení vedení (pomocí dvou svírek) s odporem 1500 Ohmů (výstup „LINIJA"). Hodnota napětí je 0,3 V při kmitočtu 1 kHz pro pásmo od 200 Hz do 4000 Hz při nerovnoměrnosti kmitočtové charakteristiky, která se zmenší ne více než na polovinu;
- širokopásmový nízkofrekvenční výstup: je vyveden na koaxiální konektor pro připojení zátěží, které mají vstupní impedanci kolem 0,1 MOhmů a vstupní kapacitu kolem 400 pF. Hodnota napětí je nejméně 0,3 V pro pásmo od 200 Hz do 30 kHz při nerovnoměrnosti kmitočtové charakteristiky, která se zmenší ne více než na polovinu.
Rádiový přijímač má vyveden výstup napětí 1. mezifrekvence koaxiálním konektorem, do jehož odnímatelné části je zapojena zátěž o odporu vyšším než 0,3 ohmů a kapacitě 39 pF ±5 %.
Napětí 2. mezifrekvence je vyvedeno rovněž koaxiálním konektorem se zátěží o odporu kolem 0,1 Ohmů a kapacitě kolem 100 pF. Hodnota napětí není menší než 0,2 V.

Napájení:
- z akumulátorů 3 X 2NKN-24 (nebo 2NKN-32) přes transvertor pomocí speciální úpravy bateriového zdroje (zároveň je zabezpečeno současné paralelní připojení dalších tří akumulátorů téhož typu);
- z elektrovodné sítě o napětí 110, 127, 220 V přes stabilizovaný usměrňovač.
Příkon: 18 W.

Doba provozu:
- nepřetržitě při napájení z elektrovodné sítě;
- 24 hodin při použití dvou baterií 3 X 2NKN-24 (3 X 2NKN-32) zapojených paralelně.

Elektronky:
- 3 kusy 6Ž1P-V nebo 6Ž1PE;
- 1 kus 6S2P;
- 13 kusů 2Ž27L;
- 2 kusy 2CH1L.
Pro osvětlení stupnice jemného ladění jsou v soupravě žárovky NN11 o hodnotách 2,5 V 0,8 A.

Provozní podmínky:
rádiový přijímač může pracovat při teplotách okolí od —40 °C do +50 °C, při změně vlhkosti vzduchu od 15 % do 98 % a při kolísání napětí o ±10 % od hodnoty jmenovitého napětí.

Obsluha: jeden radista.

Rozměry a hmotnost:
rádiový přijímač ve skříni - 410 x 281 x 336mm, 21,7kg
bateriový zdroj - 378 x 278 x 175, 24,5kg
síťový zdroj - 276 x 216 x 188mm, 14,0kg
souprava diskové kuželové antény - 1130mm, 20,0kg
souprava antény „postupná vlna"- 710 x 100mm, 1,6kg
Celá souprava rádiového přijímače R-313 je uložena ve 3 přepravních bednách.

Souprava je složena:
- z přijímače ve skříni s víkem,
- z bateriového zdroje se šesti akumulátory 2 NKN-24 (2 NKN-32),
- ze síťového zdroje (stabilizovaný usměrňovač),
- z antén v obalech (disková kuželová anténa a anténa s „postupnou vlnou")
- ze 6 záložních akumulátorů 2NKN-24 (2NKN-32),
- ze závěsů pro zabudování rádiového přijímače a zdrojů do vozidla,
- z příslušenství rádiového přijímače,
- z dokumentace.
Souprava rádiového přijímače je uložena ve třech přepravních bednách a její celková hmotnost nepřesahuje 165 kg. V poli se skládá z rádiového přijímače, bateriového zdroje a anténní soupravy. Soupravu přenášejí dva muži na zádech. Při provozu s anténou s postupnou vlnou a odlehčeným bateriovým zdrojem (pouze se třemi akumulátory 2NKN-24) mohou soupravu přenášet dva muži.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky