Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

TROPOSFÉRICKÁ RÁDIOVÁ STANICE R-412A

Rádiová stanice R-412A (F, B) je mobilní troposférická rádiová stanice, která pracuje v centimetrovém pásmu velmikrátkých rádiových vln. Rádiová stanice umožňuje duplexní spojení ve třech nebo šesti standardních telefonních kanálech s efektivně vysílaným kmitočtovým pásmem v rozmezí od 0,3 do 3,4 kHz a v jednom služebním kanálu v pásmu od 0,3 do 1,8 kHz při provozu s vícenásobným využitím kmitočtů a s kmitočtově modulovanou telefonií.
Rovněž umožňuje vysílání a příjem binárních informací (dat) telegrafní rychlostí 1, 2, 12 nebo 48 kBd při provozu kmitočtově modulovanou telegrafií.
Rádiová stanice může pracovat v koncovém, retranslačním a uzlovém zapojení.
Vyrábí se ve třech typech:
- R-412F (frontová, vytvořená ze tří vozidel);
- R-412A (armádní, vytvořená ze dvou vozidel);
- R-412B (divizní, v obrněném transportéru).

Technické údaje

Kmitočtový rozsah: rozdělen na dva podrozsahy:
- první, v rozmezí od 4438 do 4555 MHz,
- druhý, v rozmezí od 4630 do 4749,98 MHz.

V prvním kmitočtovém podrozsahu je 5850 a ve druhém 6000 pracovních kmitočtů (vln) s kmitočtovým odstupem 20 kHz.
Výkon vysílače:
- 200 W při provozu s jedním vysílačem do dvou antén,
- 400 W při provozu se dvěma vysílači. Druhy provozu:
- kmitočtově modulovaná telefonie „ČM" (KM),
- kmitočtově modulovaná telegrafie „ČÁST. TLG".

Způsoby provozu:
- koncový provoz,
- retranslační provoz (bez odbočných kanálů),
- uzlový provoz (retranslační provoz s odbočením kanálů),
- provoz s využitím vnějšího zařízení nosné telefonie P-303-OB. Nízkofrekvenční výstupy: rádiová stanice R-412A (F) pracující
v koncovém provozu s využitím standardních telefonních kanálů nebo v uzlovém provozu s odbočením standardních kanálů umožňuje tyto způsoby provozu nízkofrekvenčních výstupů:
- koncový dvoudrátový provoz s jmenovitou vysílací úrovní 0,05 dB (0 Np) a přijímací úrovní —6,96 dB (—0,80 Np);
- dvoudrátový tranzitní provoz s jmenovitou vysílací i přijímací úrovní —3,48 dB (—0,40 Np);
- čtyřdrátový provoz s jmenovitou vysílací úrovní —13,10 dB (—1,50 Np) a přijímací úrovní 4,35 dB (0,50 Np).
Poznámka. Jestliže rádiová stanice R-412A (F) pracuje v koncovém provozu s využitím standardních telefonních kanálů nebo v uzlovém provozu s odbočenými standardními kanály (pro vydělené kanály), pak nastavení jmenovitých úrovní standardních telefonních kanálů se uskutečňuje pouze v čtyřdrátovém provozu, nezávisle na určeném způsobu provozu nízkofrekvenčních výstupů rádiové stanice R--412A (F).
U rádiové stanice R-412A (F) pracující v koncovém provozu s využitím „širokých" kanálů, nebo pracující v uzlovém provozu s odbočením „širokého" kanálu mají „široké" kanály vždy čtyřdrátové zakončení s vysílací i přijímací úrovní —24,40 dB (—2,80 Np).
Poznámka. Pro provozovny rádiové stanice R-412A (F) s využitím „širokých" kanálů není nutno nastavovat jmenovité úrovně pro standardní a „široké" kanály.

Antény:
- 2 parabolické odrážeče:
- u typů R-412B v průměru 2,5 m a zisku 38 dB,
- u typu R-412A a R-412F o průměru 2,12 m a zisku 36 dB.

Dosah:
- R-412A: 150 až 170 km;
- R-412F: 400 až 500 km s třemi až čtyřmi retranslačními rádiovými stanicemi;
- R-412B: 120 km. Napájení: Souprava R-412A(F):
- z elektrovodné sítě 3 X 380 V/220 V, 50 Hz;
- jednou ze dvou elektrocentrál ASD 20-T/230M2 umístěných ve zdrojovém vozidle napětím 3 X 220 V, 50 Hz, 20 kVA.

Obsluha rádiové stanice R-412A:
- velitel rádiové stanice,
- tři rádioví mechanici,
- dva řidiči-strojníci EC.
Velitel rádiové stanice zabezpečuje provoz podle nařízení pro spojení, odpovídá za materiální a technický stav rádiové stanice a za dodržování bezpečnostních předpisů. Určuje délku směny a pořadí služeb pro každého příslušníka obsluhy.
Rádioví mechanici zabezpečují nepřetržitý a bezporuchový provoz rádiové stanice.
Řidiči-strojníci EC obsluhují vozidla rádiové stanice, zabezpečují nepřetržitý a bezporuchový provoz napájecích zdrojů.
Obsluhu rádiové stanice R-412F tvoří obsluha rádiové stanice R-412A a jeden řidič-strojník EC (celkem sedm osob). Řidič-strojník EC obsluhuje mobilní anténní stožár 1601.
Prostor pro rozvinutí rádiové stanice R-412A (F) se volí podle těchto zásad:
- musí být v souladu s pravidly bezpečnosti při práci a pro snížení rádiového rušení, nesmí být v okolí do 3 kilometrů ve směru spojení obydlená místa, jakákoliv obytná stavení, telefonní nebo telegrafní vedení a vysokonapěťová elektrická vedení;
- k zabezpečení potřebného dosahu spojení (v oblasti hlavního laloku směrového diagramu antény) se v tomto směru nesmějí nacházet překážky, které zakrývají obzor (lesíky, jednotlivé stromy a lesní masivy). Výhodným místem pro zřízení rádiové stanice R-412A (F) jsou osamocené výšiny;
- jestliže se využívá radioreléová stanice R-409, pak je nutno při volbě místa pro zřízení rádiové stanice R-412A (F) splnit požadavky nezbytné pro radioreléové spojení, uvedené v návodu k obsluze radioreléové stanice R-409;
- stanoviště pro zřízení přístrojového vozidla 1606 rádiové stanice R-412A nebo mobilního anténního stožáru 1601 rádiové stanice R-412F musí být rovné a minimálně 10 x 10 metrů veliké s maximálním sklonem ±2,5°;
- stanoviště pro rádiovou stanici R-412F musí umožňovat zavrtání kůlů pro upevnění anténního stožáru ve čtyřech směrech ve vzdálenosti 25 až 30 m;
- pro rádiovou stanici R-412A musí rozměry stanoviště umožňovat umístění zdrojového vozidla I613M ve vzdálenosti 20 až 45 m od pravého boku přístrojového vozidla 1606;
- pro rádiovou stanici R-412F musí rozměry stanoviště umožňovat umístění zdrojového vozidla I613M1 ve vzdálenosti 20 až 45 m od pravého boku přístrojového vozidla 1606 a umístění mobilního anténního stožáru 1601 ve vzdálenosti 2 až 3 metry od levého okraje přístrojového vozidla 1606.

Složení soupravy

Rádiová stanice R-412A je umístěna na dvou automobilech URAL-375 se skříňovou karosérií K-375. Rádiová stanice se skládá z přístrojového vozidla 1606 a zdrojového vozidla I613M.

V přístrojovém vozidle jsou umístěna následující zařízení soupravy:
- 2 vysílače s chladicím zařízením (1216),
- 2 budiče-oscilátory (I236M-1),
- 2 zesilovače výkonu budiče (I236M-2),
- 2 přijímače (I246M),
- vstupní zesilovač-směšovač (I279M),
- ovládací pult (I326M),
- napájecí rozvodná skříňka (1256),
- skříňka pro linkovou ochranu (1306),
- zařízení nosné telefonie P-303-OB,
- imitátor signálu (1129),
- oscilátor kmitočtu 192 MHz (1133),
- soustava vlnovodů s pásmovými filtry, duplexery a rozdělovačem výkonu (1126),
- 2 koaxiální přepínače (PK-453-50),
- skříňka silnoproudého a linkového vstupu (1316),
- 2 parabolické odrážeče (1126-1),
- rádiová stanice R-105M,
- telefonní přístroj ATGS-P,
- telefonní přístroj TA-57,
- topné zařízení OV-65,
- filtrační a ventilační zařízení FVUA-100N-12,
- odmořovací souprava DK-4KU,
- teodolit PAB-2M.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky