Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

RÁDIOVÁ STANICE RM-31

RM 31 Třinec

Rádiová stanice RM-31 je mobilní střední krátkovlnná rádiová stanice určená k rádiovému spojení v rádiových směrech dělostřeleckých skupin a pro spojení s průzkumnými jednotkami na rádiových směrech. Skládá se z vysílače RS-41, přijímače R-4, přijímače R-5A a vkv rádiové stanice R-105d. Souprava je zabudovaná do terénního skříňového automobilu T-805 se sníženou karosérií.

RM 31 Třinec

Technické údaje

Kmitočtový rozsah:
- u krátkovlnné soupravy (RS-41 a R-4) je 1,5 až 11,999 MHz,
- u rádiové stanice R-105d je 36 až 46,1 MHz,
- u rádiového přijímače R-5A je 1,5 až 22 MHz.
Rádiový vysílač RS-41: má stupňovité nastavení kmitočtu po 5 kHz v kmitočtovém rozsahu 1,5 až 5,995 MHz a po 10 kHz v kmitočtovém rozsahu od 6,000 do 11,990 MHz.
Rádiový přijímač R-5A: má plynule nastavitelné kmitočty v šesti podrozsazích.

Druh provozu:
- krátkovlnná souprava:
- nemodulovaná telegrafie (AI),
- amplitudově modulovaná telegrafie (A2),
- amplitudově modulovaná telefonie (A3);
- rádiová stanice R-105d:
- kmitočtově modulovaná telefonie (F3);
- rádiový přijímač R-5A:
- nemodulovaná telegrafie (AI),
- amplitudově modulovaná telegrafie (A2),
- amplitudově modulovaná telefonie (A3).

Citlivost přijímače R-4 (pro poměr signálu k šumu 10 dB):
- při provozu AI s minimální šířkou pásma 200 Hz je 1 µV,
- při provozu A2 a A3 s maximální šířkou pásma 8 kHz je citlivost 5 µV.

Citlivost rádiového přijímače R-5A (pro poměr signálu k šumu 10 dB):
- při provozu AI s šířkou pásma 200 Hz je citlivost 1 µV,
- při provozu A2 a A3 s šíří pásma 4,5 kHz je citlivost 4 µV.

RS 41-1 Vysílač

Antény a jejích dosah:
Ve středně zvlněném a mírně zalesněném terénu při normálních šumových podmínkách je minimální dosah přízemní vlnou:
RS-41 a R-4 - 3,6metrová za jízdy ve dne 15 km, v noci 7 km; stacionární ve dne 30km , v noci 20 km.
R-105d - l,5metrová svazková za jízdy 6km, 40metrová směrová stacionární 15km
Dosah krátkovlnné rádiové stanice při provozu A1, A2, při spojení prostorovou vlnou je při vhodně zvoleném kmitočtu podstatně delší.

RS 41-3 Anténí díl RS 41-3 Anténí díl

Napájení:
- z elektrovodné sítě o napětí 220 V a kmitočtu 50 Hz,
- z elektrocentrály EC-1 kVA,
- z akumulátorové baterie:
- alkalické akumulátory 5NKS100 2 X 12 V (RS-41 a R-4),
- alkalické akumulátory 2 x 2NKN24 (R-105d),
- alkalické akumulátory 7 X NKNI0 (R-5A).

Doba provozu:
- při napájení z elektrovodné sítě není omezena,
- při napájení z elektrocentrály je maximálně 48 hodin;
- při napájení z akumulátorů:
- při duplexním provozu je asi 3,5 hodiny,
- při simplexním provozu v poměru vysílání k příjmu 1 : 3 je asi 8 hodin.

Obsluha:
- velitel rádiové stanice,
- radiotelegrafista,
- řidič.

Hmotnost soupravy:
4550 kg včetně automobilu.

Zdroj: SPOJ-51-7 Spojovací prostředky ČSLA

Další informace o radiostanici atd .

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky