Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

Anténní díl rádiové soupravy RM 31-3

Antenní díl RM 31-3

Anténní díl rádiové soupravy RM 31-3 je přispůsobovací člen, který slouží k impedančnímu přispůsobení antény k vysílači, aby se z antény vyzářil co největší vysokofrevvenční výkon do požadovaného prostoru. Anténní díl Rm 31-3 je součástí všech variant souprav radiostanice RM 31-1.

Antenní díl RM 31-3

 

Vyráběly se dvě základní varianty provedení. Základní varianta RM 31-3 s ručkovým měřícím přístrojem se dodávala k pěchotní verzi stanice RM 31-P. Proto, že se ukázalo, že při jízdě vozidel ručička měřáku kmitá, spatně se za jízdy ladí a také byla špatně vidět v temných prostorách tanků byla vyvinuta druhá varinta s indikací anténního proudu žárovkou označená RM 31-3a určena pro varianty do vozidel.

Antenní díl RM 31-3a

Od výroby anténních dílů do vozidel se na anténí výstup montoval kondenzátor zkoušený na napětí 3kV, který měl zamezit zkratu nebo poškození přístroje při kolizi antény s rozvodem napětí na stožárech a trolejích. V pozdějších variantách se ochraný kondenzátor montoval i do přístrojů s měřidlem (viz. schéma níže) a v některých výrobních seriích je použit výstupní kondenzátor pouze na napětí 1kV. Nevýhodou použití vazebního kondenzátoru na výstupu bylo, že se při bouřce a při použití dlouhé antény nabíjí statickou elektřinou, která se nesvádí přez cívku do země. Statická elektřina pak vyvolává rušení na pásmu a obsluha při dotyku s anténou může dostat elektrický výboj z nakumulované energie.

Anténního dílu RM 31-3a se žárovkou se vyráběly dvě varianty. První varianta vznikla předěláním původního dílu s ručkovým měřidlem, kde původní otvor po měřáku byl zaslepen a nahrazen deskou s tlačítkem. Žárovka byla namontována na redukci místo souosého konektoru vstupu. Druhá varianta již byla pro prvky tlačítka a žárovky již vyrobena přímo.

Antenní díl RM 31-3a

Stiskem tlačítka se odpojil bočník od žárovky a zvýšila se citlivost svitu.

Kmitočtový rozsah: 2000-5995 kHz.

Použitý ladící kondenzátor výstupního obvodu byl zkoušen na 1200V.

Anténní díl umožňoval doladění pro čtyři druhy antén. Svazkovou (1,8m), tyčovou (5m) s kapacitním kloboukem, drátový dipól (2x7m) nebo čtyřdílnou vozidlovou anténu.

 

Schéma zapojení anténního dílu RM 31-3Schéma zapojení anténního dílu. RM 31-3a

Obr. schéma zapojení obou variant anténního dílu.

 

RM 31 anténní kabely

K propojení anténního dílu se stanicí existovalo několik variant kabelů buď dvojžilové nebo souosé (koaxiální). Anténní díl tak mohl být u antény a vzdálen od stanice až 15m s nejdelším dodávaným dvoužilovým napájecím spojem, který byl součástí některých souprav.

Proto, že tento antenní díl měl kvalitní přepínače a ladící kondenzátor mnoho těchto anténních dílů radioamatéři přestavěli na svá kmitočtová pásma nebo z nich tyto součástky demontovali pro použití do vlastních anténních dílů.

Foto: Miloslav Heřmánek

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky