Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

Rádiová souprava RM 31-A

RM 31-A

Rádiová souprava RM 31-A (automobilní) je určená pro sítě malých radiových stanic motostřeleckých a dělostřeleckých, dále se používala pro jiné účely. kde postačovala svým dosahem. Skládá se z úplné soupravy radiové stanice RM 31-P a z dalšího příslušenství, které je dáno odlišným způsobem napájení a dopravy. Základem montáže je speciální trubkový rám, který se dal z vozidla vyjmout.

Převážně se montovala do terénních automobilů GAZ 69, kde se mohla používat i za jízdy, nebo se používala i samostatně jako vezená souprava.

Souprava obsahovala letní tankovou kuklu pro zmírnění rušení práce radiotelegrafisty vnějším hlukem. Tyto kukly byly osazeny vysoko-ohmovými sluchátky a hrdelními mikrofony.

Volba kmitočtu je řešena přepnáním krystalů v oscilátorech.

Kmitočtový rozsah: 2000-5995 kHz Krystalem řízený oscilátor krok 5 kHz.

Druhy provozu:
telefonie s amplitudovou modulací (A3)
modulovaná telegrafie (A2)
nemodulovaná telegrafie (A1)

Výkon vysílače: 6W(A1), 3W (A2), 1,5W (A3)

Souprava obsahovala tři druhy antén. Svazkovou (1,8m), tyčovou (5m) s kapacitním kloboukem a drátový dipól (2x7m).

Napájení zajišťovalo 6 akumulátorových baterií 5 NKN-45 propojené po dvou v sérii na 12V spolu se zdrojem ZD 31b. Dva ztěchto akumulátorů byly ve spodu rámu a 4 byly vezeny jako náhradní. Při vyjmutí stanice RM 31 z rámu se použily akumulátorové baterie 4NKN-10, které byly součástí základní RM 31P a byly pro dobíjení v rámu umístěny nahoře za anténím dílem.

V rámu byl i externí reproduktor pro hlasitý poslech, který měl uvnitř kulaté bedýnky impedanční transformátor, protože výstup z RM 31 je vysokoohmový.

RM 31-A RM 31-A

Součástí soupravy byla i nabíjecí stanice NS-600 s eletrocentrálou ZB 6-G52 a rozvaděčem ZR 493 pro dobíjení akumulátorů. Rozvaděč musel pracovat kvůli chlazení a proudění vzduchu ve svislé poloze a připevňoval se na boku rámu do speciálních držáků.

Podle techniků z vojskových opraven byla v některých variantách součástí rámu bedýnka náhradních dílů a příslušenství. Podle provedení se ukládala buď dole pod akumulátory nebo nahoře vedle anténího dílu.

Technici v konstrukci ve výrobním závodu n.p. Tesla navrhli do prostoru vedle anténního dílu umístění přijímače  R3 připevněného na silenblocích stejných jako jsou pod držákem stanice nebo zdroje. I když konstrukce rámu je pro tuto možnost vyrobena, armáda tuto variantu zamítla jako zbytečnou a tak se oficiálně přijímač R3 nikdy s touto soupravou neprovozoval a v žádných příručkách to nenajdeme. Pamětníci však hovoří, že na některých útvarech v rámci zlepšovatelského hnutí tuto variantu používaly.

Zdroj: spoj 21-3, vojskové opravny

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky