Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

KONDENZÁTOROVÁ ROZNĚTNICE RKA

Roznětnice RKA je elektrické zařízení určené k odpalování roznětných okruhů s můstkovými rozněcovadly a ke kontrole jejich odporu. Zapojení těchto rozněcovadel může být sériové, nebo serioparalelní. Maximální počty rozněcovadel, které je možno roznětnicí odpálit, lze určit pomocí diagramu, který je vytištěn kovovém štítku vloženém do obalu roznětnice. Diagram vylisovaný na zadní straně roznětnice platí pouze pro civilní sektor a nesmí se v armádě používat.

Jako zdroj elektrické energie je použito induktoru, který má dvě sekce. Jedna napájí přes diody roznětnou kapacitu a druhá je určena pro napájení ohmmetru (Metra), vestavěného přímo v roznětnici. K indikaci napětí na roznětné kapacitě slouží doutnavka s přerušovaným svitem. Ohmmetr v roznětnici je zapojen tak, že při měření odporu je odpojen induktor od diod, takže je zabráněno v nabití roznětného kondenzátoru. Při měření odporu v roznětné síti je odpalovací tlačítko blokováno též mechanicky.

Přístroj je nutno kontrolovat 1x za 3 měsíce univerzálním kontrolním přístrojem UKP-1.

Roznětnice smějí být skladovány v prostorech s teplotami v rozsahu 0 až +30°C a relativní vlhkostí max. 70%.

Hlavní části (viz obr.):
1. přepínač funkcí "MĚŘENÍ" - "ROZNĚT"
2. okénko ohmmetru
3. okénko indikační doutnavky
4. odpalovací tlačítko
5. hřídel induktoru
6. tlačítko svorky
7. tlačítko svorky / vybíjecí tlačítko
8. otvor svorky (2x)
9. popruh s uzavíracím těsnícím šroubem hřídele induktoru

Příslušenství:
- 2 kličky induktoru
- diagram
- instrukční knížka
- záznamník

Technická data:
- rozměry 200 x 118 x 76 mm
- hmotnost 2,1 kg
- jmenovité napětí 1000 V,
- celková energie roznětice při jmenovitém napětí 4 Ws (-10%)
- měřicí rozsah 500 Ohmů
- krytí IP 54 (ČSN 34 0110)
- rozsah pracovních teplot - 35 až +45°C
- mezní odpor pro sériově zapojený roznětný okruh 700 Ohmů (při zážehovém impulzu 4 mWs/Ohm)
- minimální přípustný odpor roznětného okruhu 2 Ohmy

Zpracoval Lukáš Doubrava

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky