Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Cvičná protipěchotní šrapnelová mina Cv PP Mi-Šr

Cvičné protipěchotní šrapnelové miny Cv PP Mi-Šr se liší od ostrých min tím, že tvoří jeden celek; proto při aktivaci není mina vyhozena z výmetnice, ale dojde jen k zažehnutí dýmové vložky, která znázorňuje dýmem výbuch miny.

Cvičná protipěchotní mina se skládá z těla, do kterého je vložena betonová vložka s pouzdrem a z víka. Aby se betonová vložka v mině nepohybovala, je okraj těla zalemován přes pouzdro betonové vložky. Víko miny je opatřeno dvěma šroubovými zátkami znázorňující šroub plnícího otvoru a šroub rozbuškové trubice. Těmito šroubovým zátkami nelze otáčet. Dále je víko miny opatřeno otvory pro unikání dýmu z dýmové vložky a krátkou spojovací trubicí pro našroubování rozněcovače. Pouzdro betonové vložky je upraveno tak, aby se do něj dala vložit dýmová vložka.

Pro spojení víka s tělem miny je víko opatřeno bajonetovým závěrem s pérem. Na těle miny jsou čtyři čepy, do kterých se při uzavírání miny nasune víko. Pootočením doprava zapadne pero na víku za čep a tím je víko zajištěno proti vypadnutí.

K aktivaci miny dochází při našlápnutí nebo nalehnutí na rozněcovač Ro-8 (Ro-8 II) nebo zatažením za nástražný drát při použití rozněcovače Ro-1 nebo Ro-10.

Takticko-technická data  
  
Celková hmotnost miny bez dýmové vložky 3 kg
Průměr miny 101 mm
Výška miny 152 mm
Průměr aktivační plochy při adjustaci rozněcovačem Ro-8 (Ro-8 II) 30 mm
Aktivační síla u miny adjustované rozněcovačem Ro-8 (Ro-8 II) > 30 N
Aktivační síla při tahu za nástražný drát u miny adjustované  

rozněcovačem Ro-1 (Ro-10)

> 40 N
Doba dýmání 20 s

 

 

Zpracoval: Lukáš Doubrava
Zdroj: Žen-29-2, vydání 1961 a 1987

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky