Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Protipěchotní mina bakelitová PP Mi-Ba

Protipěchotní bakelitová mina PP Mi-Ba je svým charakterem trhavá tlaková kontaktní mina, vysoce odolná proti přetlaku v čele rázové vlny. Mina není zjistitelná minovou hledačkou na kovové miny.

Mina je určena pro zaminování terénu proti živé síle nepřítele. PP Mi-Ba se kladou ručně zapuštěně v minovém lůžku zhotoveném minovým kolíkem.

K roznětu miny dojde našlápnutím (nalehnutím) na rozněcovač Ro-7 II. Mina působí na živou sílu nepřítele 75 g tritolové náložky a způsobuje zranění, které vyřadí zasaženou osobu z boje.

Tělo PP Mi-Ba tvoří 75 g lisovaná tritolová náložka. Do rozbuškové jímky 75 g tritolové náložky je zašroubován rozněcovač  Ro-7 II opatřený kombinovanou rozbuškou Žk. Takto sestavený celek se klade do minového pole.

 

Odstraňovat a dezadjustovat PP Mi-Ba ve vlastních minových polích je dovoleno jen za použití záznamu o minovém poli a hledač musí postupovat podle zásad hlavy 9, 10 a 13 předpisu Žen-2-7. 

Vzhledem k obtížné zjistitelnosti a pomalosti odstraňování je vhodnější miny likvidovat přejetím tankem tak, aby stopy kolejových pásů na sebe těsně navazovaly.

Miny s poškozenými rozněcovači je nutno ničit na místě bez dezadjustace.

Takticko-technická data  
Celková hmotnost miny (75 g náložka, rozněcovač, kombinovaná rozbuška Žk)    
    0,1 kg
Průměr miny     30 mm
Výška miny  110 mm
Průměr aktivační plochy (průměr rozněcovače)    30 mm
Aktivační sila větší než              200 N
Odolnost miny proti přetlaku v čele rázové vlny         0,28 až 0,71 MPa

Cvičná protipěchotní bakelitová mina Cv PP Mi-Ba

Tato mina se sestavuje z rozněcovače Ro-7 II, cvičné kombinované rozbušky Cv Žk a cvičné 75 g náložky.

Zpracoval: Lukáš Doubrava
Zdroj: Žen-29-2, vydání 1961 a 1987
fotografie použity s laskavým svolením autora

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky