Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Protitanková kovová mina PT Mi-K

Protitanková kovová mina PT Mi-K je svým charakterem protipásová tlaková kontaktní, vysoce odolná proti přetlaku v čele rázové vlny. Je zjistitelná minovou hledačkou na kovové miny.

Je určena ke zřizování protitankových výbušných zátarasů, a to způsobem ručního kladení (povrchově i zapuštěně), kladení z poloautomatických ukladačů (povrchově i zapuštěně) a z nízko letících vrtulníků pomocí skluzu.

K roznětu miny dojde působením aktivační síly kolejového pásu tanku na tlakový kotouč. Odporový prstenec tlakového kotouče se zdeformuje a tlaková destička, která je na spodní straně tlakového kříže, zatlačí na úderník rozněcovače Ro-5. Tlakem na úderník dojde k přestřižení střižného kolíku a tím k funkci rozněcovače, který přivede k výbuchu trhací náplň miny. Při výbuchu mina přerazí kolejový pás tanku do šíře 600 mm, poškodí jeho podvozek a tím vyřadí tank z boje.

Řez protitankovou kovovou minou PT Mi-K
1 - tělo miny; 2 - trhací náplň; 3 - zámkový čep; 4 - rozněcovač Ro-5; 5 - tlakový kotouč; 6 - držadlo

Takticko-technická data  
Celková hmotnost miny s rozněcovačem a dopravní pojistkou 7,8 kg
Hmotnost trhací náplně (litý TNT)    4,9 kg
Průměr miny 300 mm
Výška boků miny 45 mm
Maximální výška miny             97 mm
Průměr tlakového kotouče      140 mm
Aktivační síla větší než 2 kN
Funkce miny v rozmezí teplot od + 50°C do – 30°C
Účinek miny (přeražení pásu tanku) do šíře 600 mm

Cvičná protitanková kovová mina Cv PT Mi-K

Svým vzhledem, rozměry a hmotností se cvičná protitanková kovová mina Cv PT Mi-K v podstatě shoduje s ostrou PT Mi-K.

Řez cvičnou protitankovou kovovou minou Cv PT Mi-K 1 - tělo miny; 2 - nevýbušná hmota; 3 - zámkový čep; 4 - cvičný rozněcovač Cv Ro-5; 5 - tlakový kotouč; 6 - držadlo

U Cv PT Mi-K je tlakový kotouč stejný jako u miny PT Mi-K. Pás na těle miny je červený (u starších Cv PT Mi-K bílý). Označení na těle miny je provedeno černou barvou.

Trhací náplň je nahrazena nevýbušnou hmotou. Pro adjustaci miny s používá cvičný rozněcovač Cv Ro-5. Stlačením odporového prstence tlakového kotouče dojde k přestřižení střižného kolíku rozněcovače Cv Ro-5 a zažehnutí dýmové slože, která oranžově dýmá asi po dobu 30 sekund.

Takticko-technická data  
Celková hmotnost miny s rozněcovačem a dopravní pojistkou 7,8 kg
Hmotnost nevýbušné náplně 5 kg
Průměr miny 300 mm
Výška boků miny 45 mm
Maximální výška miny             97 mm
Průměr tlakového kotouče      140 mm
Aktivační síla větší než 2 kN
Doba dýmání 30 s

 

Zpracoval: Lukáš Doubrava
Zdroj: Žen-29-2, vydání 1961 a 1987

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky