Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

SLUŽBA POHONNÝCH HMOT A MAZIV - 80 léta
| Zpět na předhled druhů vojsk | Polní zásobovací systém týlovým materiálem do stupně pluk |

Služba PHM byla součástí týlového zabezpečení  Československé lidové armády. Vznikla v roce 1953 tím, že byla vyčleněna jako samostatná služba z automobilní služby a po automobilní specializace získala svůj znak.

Její hlavní úkol zněl:

Zajistit včasné a plynulé zabezpečení vojsk materiálem služby PHM v potřebném množství, stanovených druzích předepsané kvalitě.

V následujícím trojdílném bloku jsem na základě mých osobních zkušeností  pokusil tuto službu popsat tak,  jak jsem ji učil na dvou vojenských školách na tuto problematiku zaměřených a jak jsem s tímto materiálem pracoval až do roku 1995 na různých postech u 31. rotě letištního a radiotechnického zabezpečení v Bechyni, u 51. letištního praporu v Prostějově, u 2. zpravodajské brigády a 2. oddílu PVO tamtéž.
Služba PHM  byla mojí velkou láskou a dosáhl jsem  ní postavení zkušebního komisaře materiální třídy 15.

Proto doufám že i když uplynula dost dlouhá doba, že můj příspěvek neobsahuje moc chyb a že bude pro fórum přínosem.

Celý projekt bude rozdělen do čtyř bloků, tedy samostatných témat.
I/    Technické prostředky služby PHM a základní druhy materiálu PHM
II/   Polní zásobovací systém služby PHM do stupně divize
III/  Potrubní doprava PHM v ČSLA a skladové soupravy armádních a frontových skladů
IV/  Stacionární zařízení služby PHM

Dnes tedy část první:

1. Technické prostředky služby PHM, tedy materiálové třídy 15 se rozdělovaly  na:

A. Cisternové prostředky

B. Prostředky pro přečerpávání PHM

C. Prostředky pro skladování  PHM

D. Prostředky pro hromadné doplňování PHM

E. Prostředky pro potrubní dopravu PHM

F. Polní skladové soupravy armádního frontového typu

G. Prostředky pro usnadnění mechanické manipulace

H. Prostředky pro kontrolu kvality PHM

 

A.Cisternové prostředky.

Základní dělení cisternových prostředků bylo na
- cisternové automobily,
- cisternové přívěsy a
- cisternové návěsy

Další dělení bylo na
A-1/ přepravníky PHM

A-2/ plniče PHM a ty se dělily na:
- plniče leteckých PHM
- plniče automobilních PHM

Oba druhy plničů se nakonec dělily na
- plniče pohonných hmot
- plniče olejů
- plniče speciálních kapalin

ČSLA ve své historii do roku 1989 zavedla a používala tyto typy cisternových vozidel:

Cisternové automobily plniče:

P-V3S C  -  cisternová na 3 000 lt, Cisternový automobil

P-V3S CR - na 3 000 lt, Ciernový automobil odlišný výdejním Ramenem,

T-111 C - na  7 000 lt, Cisternový automobil

T-138 CL a T-138 PPT – na 11 000 lt,Cisternový automobil pro Letecký provoz
T-148 CL a T-148 PPT - na 11 000 lt, Cisternový automobil Plnič Pozemní Techniky

T-148 CAPL-15 - na 14 500 lt, Cisternový Automobil Plnič Letadel

T-815 CAPL-16 - na 16 000 lt

T-815 CAPPT-6 , kombinovaná na 6 000 lt nafty a 1 400 lt tankového oleje s možným ohřevem při nízkých teplotách

Cisternové automobily plniče jsou tvořeny těmito částmi:
-automobilním podvozkem ,
-nádrží na pohonné hmoty s příslušenstvím - samotná nádrž, vlnolamy, ochrana proti přetlaku podtlaku, průlezy a ochrana proti elektrostatickému náboji a odkalovací potrubí
-čerpací skupina – čerpadlo s náhonem klínové řemeny, řetězové převodovky a v posledních verzích i pomocí hydromotorů , sítovým filtrem na ochranu čerpadla před hrubými nečistotami a přepouštěcím ventilem a měřícími mano a manovakuometry
-měrná skupina – průtokoměr, odlučovač plynů a par, skleněné průhledítko
-filtrační a výdejová skupina  - velkopovrchový filtr, otáčivé bubny s výdejními hadicemi a výdejními pistolemi


Cisternové automobily přepravníky

T-128 C - na  3 000 lt Cisternový, pro přepravu PHM, možností výdeje pomocí ručního čerpadla

T-111RC - v armádě pouze ve vojskových zkouškách na 9 000 lt, bližší význam označení neznám   

T-148 CAP-17 - na 17 000 lt, Cisternový Automobil Přepravník

T-815 CA-18 - na 18 000 lt,  Cisternový Automobil, někdy byl označený i jako CAP. Pokaždé ale šlo o přepravník.

Cisternové automobily přepravníky jsou tvořeny těmito částmi:
-automobilním podvozkem ,
-nádrží na pohonné hmoty s příslušenstvím - samotná nádrž, vlnolamy, ochrana proti přetlaku podtlaku, průlezy a ochrana proti elektrostatickému náboji a odkalovací potrubí
-čerpací skupina – čerpadlo s náhonem klínové řemeny, řetězové převodovky a v posledních verzích i pomocí hydromotorů , sítovým filtrem na ochranu čerpadla před hrubými nečistotami
-poslední verze pak mají i měrnou skupinu s průtokoměrem, odlučovač plynů a par, skleněné průhledítko.

Mezi přepravníky lze zařadit i  nádrže převozné na PHM. Po umístění na odpovídající vozidlo nebo přívěs a s doplněním malého čerpadla mohla vzniknout náhradní cisterna - přepravník. Šlo o tyto nádrže převozné:
NP-3
NP-5
NP-7, číslo znamená přepravní kapacitu v metrech krychlových.

Šlo o náhradní řešení kdy se sedmdesátých letech nepodařilo zabezpečit dostatek cisternových automobilů pro prudký nárůst potřeby přepravní  kapacity u přezbrojovaných vševojskových útvarů.

Cisternové automobily pro oleje a speciální kapaliny

T-805 C 800 MO-plnič leteckých olejů do pístových motorů Il-14 všech verzí a   vrtulníků Mi-1 a Mi-4. Ořev byl zajištěn pomocí nezávislého topení.

GAZ 66 PLPK  - Plnič Leteckých Provozních Kapalin, celkem 4 druhy po 200 litrech a s Ohřevem. Ohřev byl zajištěn pomocí stlačování pří čerpání hydrostatickými čerpadly.

Cisternové přívěsy.

ČSLA provozovala celkem tři druhy přívěsů. Byly to pouze přepravníky a v soupravě s cisternovým automobilem.tahačem tvořily velkokapacitní plnič nebo přepravník PHM. Takto se užívali hlavně u leteckých technických útvarů a v mobilizovaných cisternových rotách  a praporech divizních praporů materiálního zabezpečení a brigád materiálního zabezpečení armád.

CP-3     na 3 000 lt, Cisternový Přívěs ´, byl tažen původně T-111C a byl v armádě až do jejího  převodu do struktur AČR. Byl to solidní prostředek

CP-11   na 11 000 lt, Cisternový Přívěs ´, byl tažen původně T-138,148 CL a byl v armádě až do jejího převodu do struktur AČR. Byl to solidní prostředek a myslím si, že vzhledem k nadčasové konstrukci a mechanické odolnosti je v AČR doposud.

CP-14   na 14 000 lt, Cisternový Přívěs, byl tažen  T-815 CA 18 a CAPL 16 a byl v armádě  až rozšířen poměrně málo. Byl to solidní výrobek ale to, že byl vyhotoven z laminátu ho činilo v mírovém provozu obtížně použitelným - vysoké riziko těžké ropné havárie v případě dopravní nehody. Jestli je v AČR  trochu rozumu tak se jich zbavila.

Cisternové návěsy.

Jen jeden pro letectvo. A to typ
CNPL 45: Cisternový Návěs Plnič Letadel 45 000 litrů, tři čerpadla pouze pro stálá letiště, tahač T-815 6x6, jeden kus se nachází v leteckém muzeu ve Vyškově na Moravě. Druhý a poslední byl asi zrušen nebo někde stojí v kopřivách.

 

B. Prostředky pro přečerpávání PHM

Manuální zařízení:
Ruční křídlová čerpadla K-1, K-2 a K-3
Polní přečerpávací souprava číslo 1-praporní výdejny PHM
Polní přečerpávací souprava číslo 2-plukovní sklady PHM

Motorové prostředky malého výkonu
Čerpací soustrojí NEM 2 1  pro pohonné hmoty
Čerpací soustrojí ZOG  2 1  pro přečerpávání olejů
Oba tyto prostředky byly zařazeny v praporních výdejnách PHM a v plukovních skladech PHM

Motorové prostředky velkého výkonu pro pohonné hmoty
Čerpací soustrojí 100-GEM. podávací čerpadlo v potrubní dopravě
Čerpací soustrojí PD-36 podávací čerpadlo v potrubní dopravě a čerpadlo v polních skladech PHM vyšších stupňů
Čerpací soustrojí PD-34, podávací čerpadlo v potrubní dopravě a čerpadlo v polních skladech  PHM vyšších stupňů
Čerpací soustrojí PNU-35/70, mezilehlé čerpadlo v potrubní dopravě
Čerpací soustrojí PD-48-150 mezilehlé čerpadlo pro potrubní dopravu nového typu o světlosti
50mm

Motorové prostředky velkého výkonu pro oleje
Čerpací soustrojí ZUN-12    čerpadlo pro přečerpávání olejů ve skaldech vyšších stupňů

C. Prostředky pro skladování  PHM

Kanistr na olej 5 lt - sloužil pro vytvoření vezené zásoby motorových olejů pro každý motorový prostředek mimo pásové techniky

Kanistr na PHM 20 lt – pro vytvoření předepsané pohyblivé zásoby - dávky PHM pro jednotlivou techniku ve smyslu předpisu PHM 1-2. příloha číslo 1.Byly tedy přímo u vozidel. Jinak to byly skladové obaly pro pohyblivé zásoby, v praporních výdejnách a plukovních skladech

Sud na PHM 200 lt – základní skladový prostředek pro skladování, přepravu a výdej PHM  všech druhů,tedy paliv mimo leteckých, všech druhů olejů, provozních kapalin. Dále pak sloužily pro vytváření zvýšených zásob paliva pro těžkou pásovou techniku, která si je vezla na integrálních závěsnících a bylo je možno propojit s  palivovým systémem

Sud na PHM 1,4 m3 – byl to sovětský skladovací prostředek, v naší armádě se používal jako skladová kapacita vybraných druhů PHM. Byly obtížně manipulovatelné a sloužily spíše jako skladové kapacity, s jejich dopravou jsem se já osobně nikdy nesetkal.

Nádoba na tuk 10 kg – prostředek pro skladování a dopravu všech druhů plastických maziv užívaných v ČSLA
Nádoba na tuk 50 kg – prostředek pro skladování a přepravu plastických maziv užívaných ve větších objemech.

Nádrž nadzemní ocelová 10m3
Nádrž nadzemní ocelová 20 m3
Nádrž nadzemní ocelová RGS-25
Tyto nádrže se používali jako skladové kapacity všech druhů pohonných hmot. Užívali se jako materiál v mírových posádkách. A bylo uvažováno i o jejich využívání v polních podmínkách. Například do zavedení pružných nádrží se používali jako vyrovnávací kapacity v potrubní dopravě.
Nadrž RGS-25, sovětského původu byla spíše polní prostředek a byla dokonce v terénu posunovatelný na kratší vzdálenost po speciálních lyžinách.

Pružné nádrže na pohonné hmoty, někdy také nazývané pružné vaky. Šlo o typy:
V-3
V-5
V-10
V-25
V-50
V-100
Do objemu 10 m3 se daly přepravovat na vozidlech a přívěsech. Pak sloužily jako náhradní cisternová kapacita.
Nad objem 25 m3 včetně, se používali jako skladové kapacity armádních a frontových skladů a vyrovnávací kapacity v potrubní dopravě.

K technickým prostředkům materiálové třídy 15, tedy PHM služba PHM vydala  tyto odborné předpisy:

PHM-4-1, vydaný v roce 1975 s názvem: Technické prostředky služby PHM 
PHM-4-1, vydaný v roce 1979 s názvem:  Technické prostředky služby PHM.Provoz a opravy
PHM-51-6, vydaný v roce 1968 s názvem: Pomocné prostředky techniky služby zásobování PHM

K cisternovým prostředkům starší výroby služba PHM neměla vydáno nic. Pouze technické příručky dodané výrobcem účelových nadstaveb. K cisternám moderním už vyšly i odborné předpisy:

PHM-4-2, vydaný v roce 1987 s názvem:  Cisternový automobil.Přepravník na 18 000 l PH (CA-18-T-815) 
PHM-4-3, vydaný v roce 1989 s názvem:  Cisternový automobil.Plnič letadel na 16 000 l PH (CAPL-16-T-815) 
PHM-4-4, vydaný v roce 1992 s názvem: Cisternový automobil.Plnič pozemní motorové techniky na 6000 l PH (CAP-6-T-815) 

D. Prostředky pro hromadné doplňování PHM

T-815 CAHD PHM, pouze jeden prototyp, šlo o cisternový automobil o 16 000 lt PH určený pro hromadné doplňování PHM, fungoval dobře. Jeho osud mi není znám. Dokázal najednou doplňovat 6 až 10 kusů vozidel

SHD-PHM souprava hromadného doplňování PHM. Šlo o jednoosý přívěs, který po rozvinutí dokázal vytvořit linku pro doplňování až   10 kusů jakékoliv techniky. Velmi dobrý prostředek. Jako zdroje paliva sloužily právě přepravníky PH, byl v sestavách skladů PHM od pluku výše.  

DPH – nešlo přímo o hromadné doplňování ale o dispenzer leteckých PHM do letounů, pokud nebyl dispozici plnič letecké techniky. Viděl jsem je na letišti v Českých Budějovicích,a považuji je j spíše za improvizaci, ke které došlo po postupném vyřazování stacionárních zařízení pro letecké PHM na stálých letištích, než byl ČSLA vybavena potřebným množstvím plničů PHM. Byl to podle mě krok zpět.

E. Prostředky pro potrubní dopravu PHM
ČSLA měla ve výzbroji soupravu polního dálkového potrubí o světlosti 100 mm. Byla označena SPR PDP 150 a byla umístěna u brigády potrubní dopravy. Ta měla tři potrubní prapory.
Bylo z ní možno postavit 150 kilometrů jednolinkového potrubí pro dálkové přečerpávání PHM nebo 75 kilometrů dvoulinky pro přečerpávání dvou druhů paliva.

Od roku 1988 bylo zahájeno její přezbrojování na potrubní soupravu o světlosti 150 mm ale to nebylo dokončeno a brigáda byla poměrně rychle zrušena jako nebezpečný ofenzivní prvek armády.

Pro potrubní dopravu PHM byly vydány dva služební předpisy:

PHM-51-2, vydaný v roce 1960 s názvem: Polní dálkové potrubí PMT-100 
PHM-2-2, vydaný v roce 1979 s názvem: Činnost potrubních útvarů a jednotek ČSLA

 

F. Polní skladové soupravy armádního a frontového typu

Základní skladová souprava pro pohonné hmoty - ZSSPH
Skladová souprava pro příjem a  výdej pohonných hmot – SSPVPH
Skladová souprava pro příjem pohonných hmot ze železničních přepravních kapacit - SSPŽPH
Popis těchto souprav by vyžadoval samostatný článek, pokud bude zájem jsem schopen ho dodat.
Ke skladovým soupravám frontových a armádních skladů PHM byl vydán služební předpis :

PHM-2-1, vydaný v roce 1979 s názvem: Frontové a armádní sklady PHM

 

G. Prostředky pro usnadnění mechanické manipulace ve skladech a při rychlém vývozu 
pohyblivých zásob

Nakladač sudů TRASUD – motorový prostředek pro zvedání sudů ze země na plošiny vozidel
Paleta BANPA – speciální paleta na 14 kusů kanistrů na PHM 20lt
Paleta na sudy – speciální paleta na stohování a manipulaci sudů 200lt PHM
Kontejner na PHM 1 m3
Kontejner na PHM 4 m3 – zde jsem viděl pouze několik kusů a nevím, zda vůbec byly do  zavedeny ve významnějším množství.
Nakládací plošina NP-3500, sloužila pro naložení skladovaní až 3,5 tuny materiálu, například                                               pohyblivých zásob, široce rozšířený prostředek pro všechny druhy materiálu.

H. Prostředky pro kontrolu kvality PHM

Souprava PL -  2, polní laboratoř letištních praporů a rot letištního a radiotechnického zabezpečení
Souprava APL – 3, polní laboratoř armádních frontových skladů a polních velkoskladů leteckých PHM. Byla vestavěna do skříňového automobilu s přívěsem.

Pro zajištění vysoké kvality PHM , čistoty skladovacích prostředků a přepravních prostředků byly vydány tyto odborné předpisy.

PHM-21-6, vydaný v roce 1988 s názvem: Normativ zařízení stálých laboratoří PHM 
PHM-21-7, vydaný v roce 1987 s názvem: Kontrolní systém a kontrola kvality PHM v ČSLA 
PHM-26-1, vydaný v roce 1967 s názvem: Směrnice pro čištění nádrží,cisteren a obalů 
PHM-26-1, vydaný v roce 1974 s názvem: Čištění nádrží a cisteren na PHM 

Takže tolik vše co jsem byl schopen uvést  technice služby PHM.

 

Hlavní druhy materiálu PHM
Tímto myslím soubor médií, které služba PHM přejímala z výroby, skladovala je , sledoval u nich kvalitu a vydával ke spotřebě v motorové technice. Samotný termín PHM totiž zahrnoval několik skupin pohonných hmot, maziv a speciálních kapalin. Já je postupně projdu jednu po druhé a uvidíme co z toho bude.

A/ Paliva.
Tato skupina se dělila na:
A -1/ Paliva pro leteckou techniku:

BL 95/130, byl letecký benzin pro leteckou techniku, která disponovala pístovými motory. 3lo vrtulníky Mi - 4,  Mi -1, IL – 14  a AN – 2. Obsahoval potřebná aditiva aby vyhověl poměrně náročným motorům. Měl oktanové číslo 95 a číslo 130 značilo parametr výkonnostní číslo. Měl žlutou barvu a obsahoval hodně olovnatých přísad

PL – 6, byl letecký petrolej, který sloužil k provozu veškeré techniky ČSLA která používal proudové motory. A to jak pro leteckou tak pro speciální pozemní. Byl velmi čistý a nároky na jeho kvalitu byly extrémní. Jeho spotřeba v armádě byla díky velké žíznivosti proudových motorů enormní.

A - 2/ Paliva pro pozemní techniku.

Ba – 90, byl benzin automobilní pro provoz veškeré techniky ČSLA na benzinový pohon. Šlo o automobily, elektrocentrály, čerpací techniku, speciální strojní zařízení.  Byl oranžový a měl oktanové číslo 90. Používal se i pro pohon dvoudobých motorů. Byl stejný jako obdobný produkt spotřebovávaný v civilním sektoru označený SPECIAL.

Ba – 96, byl benzin spotřebovávaný malým množstvím techniky která jej měla předepsaný ke svému provozu, většinou šlo o osobní automobily. Byl zelený a měl oktanové číslo 96. Byl stejný jako obdobný produkt spotřebovávaný v civilním sektoru označený SUPER.

NM – 35, byla motorová nafta spotřebovávaná veškerou vojenskou motorovou technikou s dieselovými motory, převážnou většinou naftových topení a knotovými zahřívacími lampami. Byla vysoce kvalitní a měla garantovaný bod tuhnutí -35 stupňů Celsia.

B/ Motorové oleje

B-1/ Motorové oleje pro leteckou techniku

MS-20 a MS – 20A  byl letecký motorový olej pro pístové letecké motory v letním provozu

MS-14 byl letecký motorový olej pro pístové letecké motory v zimním provozu u vrtulníkové techniky

MS – 8p byl letecký motorový olej pro mazání proudových  a proudovrtulových motorů

VNIINP 50-1-4f byl letecký motorový olej pro mazání  proudovrtulových motorů při zvláště vysokém teplotním zatížení.

IPM 10 byl letecký motorový olej pro mazání  proudovrtulových motorů techniky zaváděné po roce 1980. Byl to první plně syntetický olej vyrobený z uměle konstruovaných uhlovodíků.
S- 79, byl plně syntetický olej který byl na základě vojskových zkoušek při generálních opravách letounů používán jako plnohodnotná náhrada výše uvedených leteckých motorových olejů

B – 2/ Automobilní a tankové motorové oleje

OA-M6AD, univerzální olej automobilní motorový obsahující potřebná aditiva a detergenty aby mohl sloužit pro mazání všech benzínových a vznětových nepřeplňovaných motorů, které armáda používala.

OA-M6ADSIIB, univerzální olej automobilní motorový obsahující potřebná aditiva a detergenty aby mohl sloužit pro mazání všech benzínových a vznětových přeplňovaných motorů, které armáda používala.

MT-16p, byl tankový motor-převodový olej používaný pro mazání motorů převodovek tanků a odvozené techniky. Šlo o tanky T -34, T-55 a T-54 všech modifikací.

M-16ICHP 3, byl tankový motorový olej používaný pro mazání motorů tanků a odvozené techniky. Šlo o tanky T - 72 všech modifikací.

C/ převodové a reduktorové oleje pro leteckou techniku

B-3V, byl letecký plně syntetický olej používaná v reduktorech vrtulníkové techniky s obzvláště vysokými přenášenými výkony

VNII NP-30, byl letecký minerální olej používaná v reduktorech vrtulníkové techniky o malých přenášených výkonech

Olej 36/1, byl letecký plně syntetický olej používaná v reduktorech vrtulníkové techniky starší konstrukce a v reduktorech proudovrtulových motorů.

D/  automobilní a tankové převodové oleje a maziva

OA-PP-80, byl universální olej automobilní převodový s přísadami sloužící k mazání všech běžných převodovek, rozvodovek, přídavných převodovek a redukcí v kolech u většiny vojenské motorové techniky

OA-PP-90H, byl universální olej automobilní převodový s přísadami sloužící k mazání všech běžných převodovek, rozvodovek a přídavných převodovek označených jako hypoidní převody

SMOLKA – takzvaný těžký hypoidní olej pro převodovky  těžké sovětské dopravní techniky a v provozu vrtulníků, kde mazal osové závěsy rotorových listů

OT H4 – byl speciální olej používaný v hydrostatických převodovkách  a hydrostatických pohonech s velkým teplotním a mechanickým namáháním – například v lokomotivách.

MA-PU-1- speciální mazadlo pro mazání planetových ústrojí tanků a od tanků odvozené techniky

MA-KN-2- speciální mazadlo pro mazání konečných převodů tanků a od tanků odvozené techniky kde se předpokládá vysoké třecí namáhaní.

CIATIM 208 bylo mazadlo určené pro mazání konečných převodů tanků a odvozené techniky na bázi T-72

E/ Plastická maziva
Zde šlo o velké množství různých druhů základních i speciálních plastických maziv. Z celého souboru jsem vybral pro ilustraci tyto představitele:

PM-NH-2, takzvaná marmeláda. Bylo to nejrozšířenější plastické mazivo v ČSLA

PM-G-3, bylo to grafitové plastické mazivo pro mazání kloubových spojů, řízení motorových vozidel a listových per.

LITOL-24 – víceúčelové plastické mazivo určené pro mazání vysoce namáhaných třecích ploch

ST(NK)-50- víceúčelové plastické mazivo určené pro mazání vysoce tepelně namáhaných míst, až do teploty 180 stupňů, převážně v leteckém provozu.

Řada CIATIM - 201, 202, 203, 205, 221 pro mazání třecích míst na technice sovětského původu
A mnoho dalších.

F/ Hydraulické oleje

Sloužily jako náplně hydraulických sestava letecké techniky-systémů řízení ovládání a jako náplně hydraulických soustav strojních řízení pozemní motorové techniky, a hydraulických sestav zemních strojů, jeřábů a hydraulických zvedáků.

AMG 10, byl hydraulický olej užívaný snad veškerou leteckou technikou,  kterou ČSLA používala.

IN-1, ON-2, a ON-3 byly oleje nízkotuhnoucí pro náplně hydraulických systémů tak jak bylo určeno technickými podmínkami jednotlivé techniky

G/ Speciální kapaliny a pomocné kapaliny:

Zde se omezím na uvedení několika druhů a to:

S-HD 190 a S-HD 205 – brzdové kapaliny

LBNS –letecká benzinová nastřikovaní směs pro usnadnění startů leteckých benzinových motorů

VL – technický líh denaturovaný

BČ – benzin čistící

Technicko-chemické a fyzikální vlastnosti PHM přesně stanovoval služební předpis:
PHM-21-2, vydaný v roce 1983 s názvem: Jakostní specifikace pohonných hmot,maziv a speciálních kapalin

Vzhledem k rozdílnému trhu a výrobě národních PHM i v rámci Varšavské smlouvy, byl vydán služební předpis:

PHM-21-4, vydaný v roce 1982 s názvem: Vzájemná zaměnitelnost pohonných hmot,maziv a speciál.kapalin vyráběných v členských státech Varšavské smlouvy 

Pro případ získání PHM na území protivníka, byl vydán služební předpis:

PHM-51-7, vydaný v roce 1973 s názvem: Srovnání PHM zemí NATO s PHM vyráběných v SSSR a ostatních zemích Varšavské smlouvy až 4

PHM se v motorové technice používaly na základě technických specifikací daných výrobcem, služebními předpisy jednotlivých druhů vojsk a služeb. Služba PHM postupně vydala Tři obsáhlé sborníky služebních předpisů:

PHM-51-8, vydaný v roce 1972 s názvem: Soubor mazacích plánů bojové techniky ČSLA 1 až 4
PHM-51-9, vydaný v roce 1977 s názvem: Soubor mazacích plánů bojové techniky ČSLA- dělostřelecká, RL, automatizační a silniční technika a mechanizační prostředky 1,2,3
PHM-51-10, vydaný v roce 1984 s názvem: Soubor mazacích plánů bojové techniky ČSLA.Technické prostředky služby PHM

Tolik k prvnímu dílu. Druhý díl bude následovat poté, co se mi podaří nakreslit potřebná schémata dát dohromady organizační struktury. Mám to asi z 60%

| Zpět na předhled druhů vojsk | Polní zásobovací systém týlovým materiálem do stupně pluk |

Pátrač
zveřejněno s laskavým souhlasem

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci