Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

ČSLA V LITERATUŘE PO ROCE 1989
| Do roku 1989 | Po roce 1989 | Tisk | Příručky | Co se do knih nevešlo ...

Armáda a stříbrné plátno

Kniha přináší pestrý obraz tvůrčích úspěchů i proher známých i zapomenutých režisérů na pozadí dramatické historie Československa v druhé polovině 20. století. První monografické zpracování tématu doplněné fotografiemi a kopiemi odtajněných archivních dokumentů.


Československé pistole 1918 – 1985

Publikace pojednává o pistolích, vyrobených v čs. státních zbrojovkách od roku 1918 do roku 1985. Je tu chronologicky popsán vývoj, prototypy a varianty a jejich značení, údaje o počtu vyrobených kusů a technické údaje; krátké kapitoly jsou zaměřeny na pouzdra k popisovaným zbraním a přehled, varianty a značení nábojů.


Osmašedesátý

V publikaci Osmašedesátý jsou s pomocí dostupných archivních materiálů i vyprávění svědků zachyceny události, které se v srpnových  dnech roku 1968 u holešovského pluku staly. Popsán je zde rovněž příjezd okupačních vojsk do Holešova a také některé události, které se v Holešově v souvislosti s okupací udály. Závěr publikace je věnován historii 7. výsadkového pluku zvláštního určení, který byl předchůdcem prostějovské 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, jejíž vojáci dnes bojují například v Afghánistánu. Publikace v prodeji v Městském informačním centru od poloviny července nebo na frantisek.sovadina@holesov.cz .


Utajená obrana Železné opony

Kniha „Utajená obrana Železné opony“ je prvním zpracováním dějin pečlivě utajeného systému opevnění československých západních hranic v letech 1945 – 1964, který dosud představoval neznámou kapitolu studené války.
Podrobné a bohatě ilustrované zmapování reaktivace vybraných objektů prvorepublikového pevnostního systému a následující rozsáhlé výstavby polního opevnění doplňují kapitoly o používané výzbroji a vybavení a o soudobých válečných plánech Československé lidové armády. Autoři nezapomínají ani na začlenění československého opevnění po roce 1945 do kontextu evropských fortifikací a přibližují i jeho současný stav.


Bodák pro samopal vz. 58

Autor v publikaci popisuje vznik, jednotlivé varianty, značení a příslušenství tohoto dosud v armádě zavedeného bodáku; dále zvláštnosti, se kterými je možno se na některých jeho variantách setkat.

 

Československé 7,62 mm lehké kulomety vz. 52 a vz. 52/57

Tato jedinečná kniha na základě rozsáhlé rešerše v archívních pramenech Vojenského ústředního archivu v Praze a studia bohaté sbírky zbraní Vojenského historického ústavu v Praze přináší první ucelený přehled dlouhodobého a spletitého vývoje lehkého kulometu vz. 52, popisuje jeho adaptaci na sovětský náboj vz. 43 a přibližuje osudy těchto zbraní po vyřazení z výzbroje tehdejší ČSLA. Nechybí ani detailní popis obou kulometů, příslušenství, použitých příruček a přehled osobností, jež se o vznik těchto zbraní zasloužily.

 

PLÁNOVÁNÍ NEMYSLITELNÉHO

Československé válečné plány 1950 - 1990.

 

ČESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ ARMÁDA NA RÝNU
Kniha je věnována operačnímu plánu pojednávajícímu o způsobu nasazení bývalé ČSLA v počátečním období války, který pochází z října 1964. Nejprve je věnována pozornost začlenění ČSLA do Varšavské smlouvy a vývoji sovětské vojenské strategie v 60. letech 20. století. Následuje podrobný rozbor plánu použití ČSLA v době války, spojený s charakteristikou středoevropského válčiště, analýzou poměru sil Varšavské smlouvy a NATO na válčišti, dále pak s popisem vzniku velitelství Československého frontu a forem jeho přípravy k plnění úkolů v útočné frontové operaci, včetně tzv. válečných strategických her. S bohatou fotodokumentací.
 

Generál studené války
Armádní generál a exministr národní obrany ČSFR podává autentické svědectví o konfrontačních vztazích NATO a Varšavské smlouvy a odhaluje neznámá a donedávna přísně utajovaná fakta - včetně svého osobního „podílu" na studené válce. S bohatou fotodokumentací.
 

Zrušená křídla
Unikátní publikace o osudech československého letectva od roku 1989 do roku 1994. Autoři zde podrobně rozebírají a analyzují rušení bojových leteckých pluků a transformaci letectva.
 

Výsadkáři a průzkumníci Československé a České Armády 1945-1999
Výsadkové a průzkumné jednotky představují elitu každé armády. Nejinak tomu bylo a je i v armádě bývalého Československa a v dnešní armádě České republiky. Publikace Výsadkáři a průzkumníci Československé a České Armády 1945-1999 v ucelené podobě představuje výzbroj a výstroj právě těchto jednotek.
 

Červené barety
Kniha je rozdělena do dvou částí. V první se autor zabývá historií našeho výsadkového vojska a stručně i vývojem této zbraně obecně. Druhou část své knihy autor věnoval svým vlastním vzpomínkám, v nichž s humorem, ale i s neobvyklou přímočarostí líčí své osudy v armádě i mimo ni.
 

Samopal vz. 58
Ucelená publikace zabývající se historií vývoje samopalu vz.58 a jeho modifikací. Publikace je doplněna řadou zajímavých fotografií.
 

Škorpion, 7,65 samopal vz. 61 a jeho varianty
Ucelená publikace zabývající se historií vývoje samopalu vz.61 Škorpion a jeho modifikací. Publikace je doplněna řadou zajímavých fotografií.
 

Československé automatické zbraně a jejich tvůrci
Kniha profesora Popelínského, mezinárodně uznávaného odborníka na palné zbraně, se zabývá vývojem čs.automatických zbraní od vzniku Československa až po jeho rozdělení na dva státy. Je vlastně poděkováním tvůrcům, na něž se často zapomínalo a kteří mají zásluhu na tom, že se malý stát objevil ve své době na vrcholu světového žebříčku ve vývoji zbraní…
 

Československé ruční palné zbraně a kulomety
 

Československé a české vojenské odznaky
 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci