Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

ČSLA V TISKU
| Do roku 1989 | Po roce 1989 | Tisk | Příručky | Co se do knih nevešlo ...

Bojová příprava

Časopis vydávaný federálním ministerstvem národní obrany. Vycházel měsíčně. Sloužil též jako účelová publikace k zabezpečení jednotného systému branné výchovy obyvatelstva v občanských složkách. Obyvatelstvu nesměl být prodáván. Každé číslo obsahovalo upozornění: Toto číslo si smí odběratel odnášet za předpokladu, že učiní opatření, aby se výtisk nedostal do nepovolaných rukou.


Týl a zásobování

Časopis vydávaný ministerstvem národní obrany. Vycházel měsíčně, cena 1kčs. Každé číslo obsahovalo upozornění: Toto číslo si smí čtenář odnášet domů za předpokladu, že se časopis nedostane do nepovolaných rukou.


Československý voják

Kulturně umělecký čtrnáctideník pro vojáky a širokou veřejnost. Seznamuje s tvorbou předních umělců a pracovníků naší kulturní tvorby.


Vojenská technika

Časopis zaměřený na vojenskou techniku.


Zápisník

Pestrý magazín zajímavostí ze všech kontinentů a ze všech oborů lidské činnosti. Informuje o úspěších světové vědy a techniky, o životě naší armády i bratrských armád.


ATOM

Armádní technický obrázkový magazín


Lidová armáda

Vojensko politický čtrnáctideník hlavní politické správy ČSLA.


 

Obrana lidu (zelená) — týdeník

Ústřední orgán federálního ministerstva národní obrany. Podílí se na rozvoji branné výchovy, branné propagandy a popularizaci ČSLA ve společnosti. Informuje o životě jednotek a útvarů našich i spřátelených armád Varšavské smlouvy. Přináší pohotové zpravodajství, dokumentární i historické reportáže, vojenské aktuality, stránky z oblasti kultury, sportu a zájmové činnosti.


 

Obrana lidu (červená) — deník

Ústřední orgán federálního ministerstva národní obrany. Patří výhradně vojákům. Vychází pětkrát týdně — od úterka do soboty. Přináší zprávy o důležitých událostech, komentáře, zajímavosti a sportovní zpravodajství.

 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci