Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

Rádiová souprava RM 31-P

RM 31

Rádiová souprava RM 31-P je přenosná krátkovlnná rádiová stanice. Stanice obsluhovaná třemi muži se skládá ze tří částí a umožňuje v nouzových podmínkách i spojení za pochodu. Volba kmitočtu je řešena přepnáním krystalů v oscilátorech.

 

RM-31 krystal

obr. typ použitých krystalů RM-31

První blok je vlastní KV radiostanice. Druhý blok obsahuje napájecí akumulátory pro žhavení, vibrační měnič pro napájení přijímače a anténí díl k doladění antény. Třetí blok je dynamo pro vytváření vysokého napětí pro vysílač. Při vysílání musela obsluha dynama točit klikami což vyžadovalo značnou námahu.

Výrobní varianty základní radiostanice RM-31

obr. Jedna z výrobních variant neměla na výstupu souosý anténní konektor.


Kmitočtový rozsah: 2000-5995 kHz Krystalem řízený oscilátor krok 5 kHz.

Druhy provozu:
telefonie s amplitudovou modulací (A3)
modulovaná telegrafie (A2)
nemodulovaná telegrafie (A1)

Výkon vysílače: 6W(A1), 3W (A2), 1,5W (A3)

Antena RM31-15

obr. Anténa s kapacitním kloboukem.

Souprava obsahovala tři druhy antén. Svazkovou (1,8m), tyčovou (5m) s kapacitním kloboukem a drátový dipól (2x7m).

Anténí díl RM 31-3

obr. Anténní díl.

Pomocí třetího bloku dynama se daly také dobíjet akumulátory umístěné ve zdrojové bedně.

RM 31-P

Na obrázku RM 31-P při provozu za pochodu. Vpředu radista (napravo) musí dávat znamení zvednutím ruky že bude vysílat, aby obsluha dynama (voják vlevo) žačala roztáčet dynamo. Foto: KVH ČSLA Den záchranářů v kolíně.

 

Na obrázku telegrafní klíč soupravy RM31 s důmyslným přepínáním příjem-vysílání. Tento typ klíče byl například i v soupravě radiostanice RO-21 Libeň.

Vyráběla se i varianta telegrafního klíče se dvěma kolíky na konektoru bez vývodů přepínače příjem-vysílání. Ta byla například v soupravě RDM 61 Ženíšek, převážně se však používala v soupravách pro výuku morzeovky na učebnách.

 

key RM 31key RM 31

Držák telegrafního klíče se používal tam, kde nebylo možné klíč stabilně položit. Také se bez popruhů používal k upevnění telegrafního klíče ke stolu. V příručce SPOJ 21-3 je napsáno že může sloužit k připevnění klíče nad koleno.

 

Podrobné informace o této stanici naleznete v článku mjr. Ľuptáka zde.

Foto: kvh.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky