Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

VARŠAVSKÁ SMLOUVA
| << | SA | NVA | PLA | MLA | RLA | BLA |

Maďarská lidová armáda

Den Maďarské lidové armády: 29. září (tohto dne roku 1848 maďarské národní vojsko, zakladatelem kterého byl Lájos Kossuth, dosáhlo velké vítězství při Pákozde nad rakouskou armádou, kterou zahnalo až k Vídni).
Vojenské hodnosti v Maďarské lidové armádě: honvéd (vojín), őrvezető (svobodník), tizedes (desátník), szakaszvezető (četař), őrmester (rotmistr), törszörmester (štábní rotmistr), főtörzsőrmester (hlavní štábní rotmistr), vojáci z povolání - őrmester (rotmistr), törzsőrmester (štábní rotmistr), főtörzsőrmester (hlavní štábní rotmistr), zászlós (praporčík), törzszászlós (štábní praporčík), alhadnagy (podporučík), hadnagy (poručík), főhadnagy (nadporučík), százados (kapitán), őrnagy (major), alezredes (podplukovník), ezredes (plukovník), vezérőrnagy (generálmajor), altábornagy (generálporučík), vezérezredes (generálplukovník), hadseregtábornak (armádní generál).


vojín, svobodník, desátník, četař


rotmistr, štábní rotmistr, hlavní štábní rotmistr


praporčík, štábní praporčík, podporučík


poručík, nadporučík, kapitán


generálmajor, generálporučík, generálplukovník, armádní generál


major, podplukovník, plukovník


generálmajor, generálporučík, generálplukovník, armádní generál

vojín ve služebním stejnokroji
důstojník ve vycházkovém stejnokroji

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci