Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
| Rádiové prostředky | Telefonní prostředky | Kontrolní a záznamová zařízení |

Telefonní přístroje

 

Telefonní přístroj TP-25
Polní telefonní přístroj TP-25 systému místní baterie (MB) je určen ke zřizování vojenských telefonních stanic všech druhů. Umožňuje vedení osobních hovorů velitelů a příslušníků štábů všech stupňů.

Telefonní přístroj TA-57
Polní telefonní přístroj TA-57 systému místní baterie je určen k zabezpečení spojení v polních podmínkách na polních a stálých kabelových vedeních. Může pracovat i jako telefonní přístroj s ústřední baterií (ÚB). Mikrofon je elektromagnetický se zesilovačem. Mikrofonní zesilovač je tranzistorový a může být využit jako přijímací zesilovač. Umožňuje bez dalších přídavků dálkové ovládání rádiových stanic.

Telefonní přístroj P-170
Telefonní přístroj P-170 je určen pro práci v polních i stálých podmínkách v prostředí od —10 °C do +50 °C při vlhkosti do 90% a při teplotě +44 °C, v systému ÚB a AUT o napětí 24, 48 a 60 V, při úrovni okolního šumu do 75 dB s odporem účastnického vedení od 0 do 1100 Ohmů.

 

Přepojovače

 

Telefonní přepojovač TÚ-11
Telefonní přepojovač TÚ-11 pro 10 účastníků je určen k budování malých telefonních přepojovačů u jednotek a útvarů všech druhů vojsk. Jeho základem je jednošňůrový desetinásobný přepojovač systému místní baterie (MB) s induktorovým návěstěním. Propojením dvou přepojovačů je možno zvýšit kapacitu na 20 účastníků.

Telefonní přepojovač TÚ-11R
Telefonní přepojovač TÚ-11R pro deset účastníků je přenosný jednošňůrový desetinásobný přepojovač s induktorovým návěstě-ním, systému místní baterie s možností připojit pět účastnických vedení pro dálkové ovládání rádiových stanic. Umožňuje jednoduché přepojování všech účastníků zapojených na přepojovač.

Telefonní přepojovač TÚ-21
Telefonní přepojovač TÚ-21 je určen k budování středních a velkých telefonních ústředen na spojovacích uzlech velitelství všech stupňů. Ze základní stavebnice telefonního přepojovače TÚ-21 je možno sestavit telefonní ústřednu pro 20 až 120 účastníků.

 

Zesilovače

 

Polní zesilovač koncový
Polní zesilovač koncový PZK je simplexní zesilovač telefonních hovorů. Za provozu je nutno přepínat z vysílání na příjem. Používá se ho ve spojení s polním telefonním přístrojem TP-25, při zvětšeném útlumu vedení a špatné slyšitelnosti. Zpravidla se jej používá jen k zesílení příjmu, nouzově jej lze použít i k zesílení vysílání.

Polní zesilovač průběžný
Polní zesilovač průběžný PZP je nízkofrekvenční stabilizovaný zesilovač, u něhož se používá stabilizace zablokováním vždy jednoho směru přenosu. Zesilovač může být použit jako průběžný nebo koncový a lze jej použít na všechny druhy vojenských polních telefonních vedení. Každý účastník si otevírá směr přenosu k druhému účastníkovi a současně uzavírá druhý směr svým hovorem.

 

Ostatní telefonní spojovací prostředky

 

Polní vedení - kabely
Polní kabel PK-1, Polní kabel PK-2, Polní kabel LK-2, Párový bojový drát Z-2, Kabel MP-52, Kabel MP-54, Kabel MP-154, Kabel pro nosné kmitočty NK, Těžký kabel TK-1, Těžký kabel TK-2

Polní vedení - kabelové soupravy

Naviják polního kabelu
Zařízení k ručnímu navíjení nebo odvíjení polního telefonního kabelu na buben.

Polní translátor TR1
Polní translátor TR1 slouží k převedení dvouvodičového vedení (PK2) na jednovodičové (PK1) nebo k vytvoření fantomových linek pro současné spojení více telefonních hovorů přez jedno vedení.

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky