Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

PROSTŘEDKY PROTICHEMICKÉ OCHRANY

Ochranná maska M10 a M10M
Obličejová maska s páskovým zapínáním a lícnicovými filtry.
 

Ochranná maska M52 a M5u
Celohlavová ochranná maska s jednoduchým vydechovacím ventilem.
 

Ochranná maska BSS-MO-4
Celohlavová ochranná maska s dvojitým vydechovacím ventilem. Jiná verze masky M-52u s dvojitým vydechovacím ventilem.
 

Ochranná maska pro specialisty PRV-U
Celohlavová ochranná maska s dvojitým vydechovacím ventilem. Jiná verze masky M-52u s dvojitým vydechovacím ventilem.
 

Ochranná maska pro raněné na hlavě ŠR-2
Ochranná maska pro raněné na hlavě ŠR-2 je celohlavová maska určená k ochraně obličeje, očí, dýchacích orgánů osob raněných na hlavě proti otravným a radioaktivním látkám a proti bakteriologickým prostředkům ve formě par, plynů, aerosolů apod.
 

Protichemická souprava JP-75A
Protichemická souprava JP-75A je vševojskovým prostředkem sloužícím k ochraně osob, jejich oděvu, strůje a osobních zbraní před zamořením kapkami nebo aerosolem otravných látek, radioaktivními látkami a bakteriologickými (biologickými) prostředky.
 

Lehký protichemický oděv vzor 51/55
Lehký protichemický oděv je zhotoven z pogumované tkaniny. Skládá se z jednodílné kombinézy, protichemických přezůvek a rukavic. Váží asi 2 kg. Slouží k ochraně proti kapalným otravným látkám a jejich parám, proti radioaktivním látkám a bojových biologickým prostředkům při dlouhotrvající činnosti v zamořeném úseku a při odmořování, dezaktivaci a při dezinfekčních pracích.
 

Oděv protichemický OPCH-70
Protichemický oděv OPCH-70 je prostředek individuální ochrany kůže chemických a některých jiných speciálních jednotek. Chrání před zamořením radioaktivními a otravnými látkami a bakteriologickými (biologickými) prostředky. Používá se po dlouhodobou ochranu při radiačním a chemickém průzkumu a při speciální očistě.
 

Filtrační ochranný převlek FOP-85
Filtrační ochranný převlek FOP-85 je vševojskový prostředek určený k ochraně kůže osob proti parám a aerosolům otravných látek, které působí přes kůži. Částečně chrání proti kapkám otravných látek, radioaktivnímu prachu, aerosolům bakteriologických (biologických) prostředků a světelnému záření jaderného výbuchu.
 

Pláštěnka protichemická vzor 54
Protichemická pláštěnka slouží v bojových podmínkách zpravidla k jednorázovému použití. Chrání před radioaktivními látkami, otravnými látkami v tekutém stavu a před přímým zasažením biologickými prostředky a po krátkou dobu i před zasažením zápalnými látkami.
 

Izolační přístroj IP-46 a IP-46M
Izolační přístroj IP-46 a IP-46M je určen k ochraně jednotlivce v prostorách s nedostatkem kyslíku, v prostoru zamořeném OL, RL a BBP, jakož i při práci pod vodou do hloubky 6 m.
 

SOPJ-71
Souprava na opravu prostředků protichemické ochrany jednotlivce SOPJ-71, určená k provádění ošetřování a malých běžných oprav prostředků protichemické ochrany jednotlivce.
 

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky